Sobota 13.07.2024, sv. Jindřich, Markéta
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Na to musíš přijít sám

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2019 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 9,1-6; ž. Žl 96; 2. čt. Tit 2,11-14; evang. Lk 2,11-14;

Na to musíš přijít sám8:41
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.93 MB]

Bratři a sestry, evangelní úryvek, který jsme teď právě vyslechli, má vlastně dvě části. Od začátku až vlastně do toho momentu, kdy se tam říká, že ho položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místa. Tím končí zpráva o narození Ježíše Krista, zpráva, kterou podává svatý Lukáš, a začíná druhý oddíl. A Lukáš jaksi nepokrytě dává najevo a říká: „Pro nás pro všechny (on z toho nevyjímá ani sebe) je ten druhý úsek důležitější.“

Ježíš se narodil, to je historická dějinná skutečnost, ale teď jde o to, jak já se k tomu postavím, co s tím udělám, jak to zpracuji. Jak zpracuji tuto zprávu o tom jeho narození. Písmo používá místo zpráva termín zvěst. Jak tuto novinu, zprávu, novinku nebo jak to jinak říct, jak to zpracuji, co s tím udělám? A o tomto právě vypráví většina příběhů, které byly vytvořeny, jak se říká, tou lidovou tvořivostí, lidovou slovesností. Protože Písmo svaté těch příběhů nám mnoho nezachovalo.

Já vám budu jeden taky vyprávět, jeho kořeny jsou odněkud z Itálie, a myslím, že pomůže velmi dobře K pochopení právě toho, co chci vysvětlit, a že na tom příkladu to bude zřetelnější a jasnější. Vyprávěl jsem to dětem v 16 hodin na té dětské mši svaté v Chudčicích, ale myslím, že to bude poučné a přínosné pro nás pro všechny.

Tedy ten příběh, který je samozřejmě celý vymyšlený, vypráví o tom, jak mezi těmi pastýři, kteří byli v Betlémě, byl jeden takový docela starý nerudný člověk, který neustále na všechno nadával, bručel, všechno viděl jenom špatně, a tak to dopadlo nakonec tak, že tábořil s těmi svými ovcemi trochu bokem, protože nikdo s ním nechtěl být. Všichni mu říkali: „Tebe se nedá poslouchat. Pořád jenom nějaké připomínky, všechno špatně a takhle, tak ty si tady buď někde na kraji sám.“

Taky ten člověk, protože byl sám, na sebe nedbal. Na jeho zjevu vlastně už ani nebylo vidět, jestli je pastýř, žebrák nebo nějaký tulák nebo jak to s ním vypadá. Když omylem u jeho dveří zabouchal nějaký žebrák a chtěl požádat o nocleh nebo o trochu jídla, tak dotyčný pastýř na něho pustil psy a eventuelně po něm hodil hůl. A tento člověk také v tuto noc v tom našem příběhu uslyšel zprávu od anděla: „Narodil se Spasitel. Jdi tam.“

S takovým bručením prohlásil: „Proč mně nenechají spát? Kam mám teď v noci chodit? Beztak je to nějaký výmysl. Bude to nějaký podvod. Kdoví, jestli z nás někdo nechce vytáhnout nějaké peníze nebo něco takového. Dejte mi pokoj!“ Ostatní odešli, on zůstal.

A teď do našeho příběhu vstupuje svatý Josef, který vyšel z té jeskyně narození a hledá, kde by našel trochu žhavého uhlí, protože v noci se ochladilo a v té jeskyni je zima a nemají s sebou křesadlo. A tak chodí a hledá. Do města jít nechce. Uvědomte si, že v tom příběhu jsme pořád za městem. Ale všechny ohně už byly vyhaslé anebo ti lidé spali. Až uvidí Josef v dálce světýlko. Je to ohníček tady toho našeho pastýře mrzouta. Nicméně Josef to neví, a tak tam jde.

Když se přiblíží, ucítí ho psi a začnou vrčet. A pastýř, jak má ve zvyku, okamžitě pošle na Josefa psy. Nicméně psi se rozběhnou, zavrčí, ale když doběhnou k Josefovi, přestanou vrčet a začnou se mu otírat okolo nohou. Je to trošku zvláštní, ale pastýře to naštve. Naštve ho to hodně, že zvířata neposlouchají, a tak po Josefovi mrští svou hůl. K jeho velkému překvapení hůl se nějak záhadně stočí, Josefa mine a padne kamsi na louku. A do třetice Josef, jak jde, tak hladí rukou ovce, a ty ovce vůbec neutíkají, nebečí, ale klidně spí.

A tak když Josef osloví tohoto mrzouta a řekne: „Příteli, prosím tě, nedal bys mi trochu žhavých uhlíků? Mám tam v jeskyni matku s dítětem a je tam zima.“ Jindy by ho vyhodil, jindy by ho poslal pryč, ale je tak vykolejený, že řekne: „Vem si, co chceš. Dělej si, co chceš.“

V tu chvíli mu svitne: „Nemá lopatku. Nemá, na co by to nabral. To ještě bude zajímavý.“

Josef nemá tu lopatku. Vezme ty uhlíky do ruky a dá je do cípu pláště. Ruka se mu nespálí, plášť se nepropálí. Je to, jako kdyby vzal z ošatky několik červených jablíček. A v tu chvíli už je z toho pastýř tak vykolejený, že položí otázku: „Co to je za noc? Co to má znamenat? Co se to děje? Psi neštěkají, hůl uhla, ovce spí, uhlí tě nespálilo. Co je to za zvláštní noc, že se dějí jenom dobré věci?“

Josef se na něho podívá a řekne mu: „Na to musíš přijít sám. Kdybych ti to vysvětloval, kdybych ti to říkal, tak to nepřijmeš. Ale na to musíš přijít sám.“ Otočí se a jde zpátky do jeskyně Narození.

Našemu mrzoutovi to nedá, a tak Josefa sleduje. Když dojde k té jeskyni, uvidí, že je to všechno pravda, co Josef říkal, a že jsou na tom velmi špatně. Něco se v něm hne, utíká zpátky, doma vezme starý tlumok, do toho nacpe nějaké jídlo, ovčí kožešinu a rychle se vrátí. Rychle se vrátí a dá tu kožešinu Marii, aby do toho mohla Ježíška zabalit. Vytáhne chleba, sýr a říká: „Víc nemám, ale chci se s vámi o to rozdělit,“ a sedne si mezi ně.

V tu chvíli není sám, ale stane se součástí společenství. A v tu chvíli také uvidí ty anděly, kteří už tam byli, ale on je neviděl, protože do té doby nevykonal nic dobrého. A pochopí, že tato noc je zvláštní tím, že se narodil člověk, dítě, které nám pomůže konat dobro, které nám ukáže, jak na to, ale které nám taky řekne: „Já potřebuji, já tě potřebuji, aby se to dobro uskutečňovalo skrze tebe.“ A ten člověk je šťastný. Už není mrzout a není samotář, ale je součástí společenství.

Bratři a sestry, kéž tedy ta zvěst o narození Ježíše Krista takhle zasáhne každého z nás. Mnoho lidí, kteří budou letos slavit Vánoce, vydrží být hodný dnešní den, zítřejší den, a pak je to opustí. Ale my víme, proč přišel Ježíš Kristus. Protože říká: „Potřebuji tě. Potřebuji tě, aby to dobro, které jsem přinesl na tento svět, se uskutečnilo také skrze tebe.“

Kéž tuto zvěst přijmeme a kéž z ní žijeme v dalším období svého života.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Kdybych tak uměl mluvit jazykem sněžných hus

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2022 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 9,1-6; ž. Žl 96; 2. čt. Tit 2,11-14; evang. Lk 2,11-14;

Kdybych tak uměl mluvit jazykem sněžných hus11:17


To dítě je schopné uzavřít všechny trhliny

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2020 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 9,1-6; ž. Žl 96; 2. čt. Tit 2,11-14; evang. Lk 2,11-14;

To dítě je schopné uzavřít všechny trhliny14:38

Bratři a sestry, vyslechli jsme příběh, který znají snad asi téměř všichni lidé, i ti, kteří se třeba nehlásí ke křesťanství. Je to bezpochyby jeden z nejmilejších příběhů, které vůbec známe. Já vám budu taky vyprávět příběh. Dost dlouho jsem přemýšlel o tom, jestli mám rozebírat evangelium, jak se k tomu vlastně postavit v dnešní noci, v dnešní situaci, kterou prožíváme, a došel jsem k závěru, že bude lépe vyjádřit to příběhem.    Více...


Všichni jsme účastníky vánočního příběhu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2018 - pondělí
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 9,1-6; ž. Žl 96; 2. čt. Tit 2,11-14; evang. Lk 2,11-14;

Všichni jsme účastníky vánočního příběhu13:10
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.96 MB]

Bratři a sestry, začínáme slavit Vánoce. Co to znamená, slavit Vánoce nebo i jinou takovouhle důležitou událost? Vždycky, když jde o něco důležitého, tak to má tři části. První částí je příprava.    Více...


Ano, jsem pozván a je otevřeno

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2015 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 9,1-6; ž. Žl 96; 2. čt. Tit 2,11-14; evang. Lk 2,11-14;

Ano, jsem pozván a je otevřeno12:57
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.82 MB]

Bratři a sestry, když jsem přemýšlel, jakou myšlenku vyzdvihnout o letošních Vánocích, tak mě napadlo, že by nemuselo být špatné zamyslet se víc právě nad tím, jak přichází Boží Syn mezi nás. Když někdo někam přichází nebo takovým tím místem toho vstupu je to, čemu se říká brána.    Více...


Přijmout Ježíše, to se rovná projít bránou pokory

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2014 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 9,1-6; ž. Žl 96; 2. čt. Tit 2,11-14; evang. Lk 2,11-14;

Přijmout Ježíše, to se rovná projít bránou pokory12:02
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.29 MB]

Bratři a sestry, prožíváme, slavíme Velkou noc narození, nový začátek. Těch nových začátků známe vícero. I my si třeba říkáme čas od času, začnu znovu. Nový začátek někdy bývá s elánem a někdy člověk musí začít znovu, třeba když se přestěhuje, když změní zaměstnání a podobně.    Více...


Dotknout se Ježíše

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2012 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 9,1-6; ž. Žl 96; 2. čt. Tit 2,11-14; evang. Lk 2,11-14;

Dotknout se Ježíše15:25
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 3.18 MB]

Bratři a sestry, opět po roce se scházíme, abychom prožili Velkou noc narození našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Židovští rabíni říkají, že Boží slovo má 39 tváří. Co se tím chce říci? A sice že když čteme slova Písma znovu a znovu, že vždycky tam najdeme něco nového, něco co nás osloví, něco co nás obohatí.    Více...


Světlo, které přináší Ježíš, je jiné, než bychom čekali

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2009 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 9,1-6; ž. Žl 96; 2. čt. Tit 2,11-14; evang. Lk 2,11-14;

Světlo, které přináší Ježíš, je jiné, než bychom čekali16:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.27 MB]

Bratři a sestry, už ve Starém zákoně v rabínské tradici se mluví o tom, že jsou důležité čtyři noci v dějinách lidstva. První je noc stvoření. Druhou nocí je noc, kdy Abrahám je vyzván od Hospodina, aby obětoval svého syna Izáka.    Více...


Jsem připravený na Vánoce?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2008 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 9,1-6; ž. Žl 96; 2. čt. Tit 2,11-14; evang. Lk 2,11-14;

Jsem připravený na Vánoce?14:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.20 MB]

Bratři a sestry, možná jste si vy sami položili třeba včera nebo dnes otázku: „Jsem připravený, připravená na Vánoce?“ Možná vám ji položil někdo jiný. Co si pod tím představíme, být připravený na Vánoce? Mít všechno nakoupené, navařeno, uklizeno, nazdobený stromeček, postavený betlém, pod ním nachystané dárky.    Více...


Projevila se Boží dobrota

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2005 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 9,1-6; ž. Žl 96; 2. čt. Tit 2,11-14; evang. Lk 2,11-14;

Projevila se Boží dobrota10:46
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 2.18 MB]

Bratři a sestry, sice jsem Vás na začátku mše svaté vítal, ale chtěl bych Vás v tuhle chvíli přivítat ještě jednou, úplně všechny. Vás, kteří sem chodíte pravidelně, vás, kteří jste zde třeba na návštěvě u svých příbuzných, anebo i vás, kteří jste sem přišli pro tuto jedinou chvíli v roce.    Více...


Vstaň a Kristus tě osvítí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2004 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 9,1-6; ž. Žl 96; 2. čt. Tit 2,11-14; evang. Lk 2,11-14;

Vstaň a Kristus tě osvítí15:48
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 3.18 MB]

Bratři a sestry, prožíváme zvláštní noc. Připomínáme si něco, co se stalo před více než dvěma tisíci lety a prožíváme něco naprosto nevídaného, kdy velká část lidí, zpravidla dobrovolně, místo toho, aby byli doma ve svých vytopených bytech, domech, anebo aby třeba i spali pohodlně v posteli, tak se zvednou a jdou.    Více...


Betlém v našem srdci

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2003 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 9,1-6; ž. Žl 96; 2. čt. Tit 2,11-14; evang. Lk 2,11-14;

Betlém v našem srdci11:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 2.25 MB]

Bratři a sestry, tuhle noc na celém světě asi zní nejčastěji tři slova: Ježíš Kristus a Betlém. A myslí tím Betlémem město, kde on se narodil. I dneska do toho města přišli lidé, kteří chtěli být co nejblíž tomu místu, kde se před dvěma tisíci lety Ježíš Kristus narodil, ale nepřišlo jich tam mnoho, protože v té zemi je v podstatě válka a není tam vůbec bezpečno.    Více...


Bůh má v nás zalíbení

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2002 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 9,1-6; ž. Žl 96; 2. čt. Tit 2,11-14; evang. Lk 2,11-14;

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku, tato noc je nocí příchodu, setkání. Setkání Boha s člověkem, Boha, který přichází vstříc. Proč přišel? Proč přišel Ježíš mezi nás? Proč jsme přišli dnes my sem? Ježíš přišel proto, abychom my mu byli blíž. Ježíš přišel proto, aby řekl nám lidem: „Člověče, Bůh má o tebe zájem, nejsi mu lhostejný.“ Proč jsme přišli my sem, teď, v tuto chvíli? Pro některé lidi jsou Vánoce příležitostí, kdy opráší náboženství, staré tradice. Před několika lety v jedné farnosti se mi stalo, že přišel jeden pán a hrdě prohlásil: „Pane faráři, naše rodina už 15 let nevynechala půlnoční mši svatou.    Více...


O Kristu jenom nemluvme, ale buďme s ním

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
24.12.2001 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 9,1-6; ž. Žl 96; 2. čt. Tit 2,11-14; evang. Lk 2,11-14;

Moji drazí, bratři a sestry, jak jsem řekl v úvodu mše svaté, všechny vás tady srdečně vítám. Vás, kteří chodíte pravidelně do kostela, kteří zde znáte všechny části tohoto kostela důvěrně, i vás, kteří sem přicházíte třeba jenom občas. Všechny vás tady srdečně vítám. Co jsme slyšeli v evangeliu? Co bylo dnes pro nás radostnou zvěstí? Zazářilo nám veliké světlo. Veliké světlo v temnotách. Jaké to světlo zazářilo? Je to nové světlo. Jako nejprve, úplně na počátku, Bůh, když tvořil zemi, utvořil světlo a rozešly se temnoty, tak nyní přichází nové světlo do těchto temnot.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.