Středa 30.11.2022, sv. Ondřej, Ondřej
Hledat: Vyhledat

Nejnovější články

Rubrika obsahuje výpis všech článků farností Veverské Bítýšky a Lažánek seřazených podle data poslední aktualizace od nejnovějších po nejstarší.


Očekáváš mě?

(aktualizováno 27.11.2022 v 12:46, vytvořeno 27.11.2022 v 12:41)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.11.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 2,1-5; ž. Žl 122; 2. čt. Řím 13,11-14; evang. Mt 24,37-44;

Očekáváš mě?8:41


Úvod

(aktualizováno 27.11.2022 v 08:40, vytvořeno 16.03.2004 v 13:08)

Madona z kaple Matky Boží na Veveří

Chvalme Krista, našeho Pána, neboť on se zjevil jako světlo světa, abychom nechodili ve tmě, ale měli světlo života.

Milí návštěvníci těchto farních stránek,

možná jste zvědaví, co nebo kdo se skrývá za adresou nasefarnosti.cz. Nebudeme Vás dlouho napínat, jedná se o dvě farnosti římskokatolické církve, a to farnost Veverská Bítýška a farnost Lažánky, farnosti patří do Brněnské diecéze. Pokud nás budete hledat na mapě, najdete nás na západ od Brna v blízkosti brněnské přehrady.

Na úvodní stránku jsme záměrně umístili obraz Matky Boží z Veveří. Originál tohoto obrazu byl až do třicátých let minulého století umístěn v kapli na Veveří. Tento kostelík plnil ve středověku funkci farního kostela jednak pro osadu u hradu Veveří a také pro ostatní osady v okolí. Dnes je to farní kostel ve Veverské Bítýšce, ale až do dnešních dnů je kaple na Veveří pojítkem a duchovním centrem jednotlivých obcí v okolí.

Cílem těchto stánek je nabídnout informace z historie i současnosti jmenovaných farností a pozvat Vás k účasti na našich setkáních.

Stránky mají společné rubriky, na které se dostanete z této úvodní stránky, dále pak na jednotlivých záložkách v záhlaví najdete informace o obcích a místech patřících do našich farností.

ThLic. Marek Hlávka, farář
květen 2004
   Více...

Roráty

(aktualizováno 27.11.2022 v 08:39, vytvořeno 27.11.2022 v 08:21)

Pozvánka na mši svatou se zpěvem rorátů

v kapli Matky Boží na Veveří

v sobotu 3. 12., 10. 12. a 17. 12.

vždy v 7 hodin.

Přineste si lampičku a kancionál.

   Více...

Pastýřský list biskupa Pavla o povolání

(aktualizováno 25.11.2022 v 07:33, vytvořeno 25.11.2022 v 07:30)
Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul
20.11.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 20. listopadu 2022

Milí přátelé,

slavnost Ježíše Krista Krále, kterou dnes slavíme, ukončuje další liturgický rok. Jak ale víme, konec se často snoubí s novým začátkem, a my vzápětí vstoupíme do času radostného očekávání doby adventní. V Lukášově evangeliu je Ježíš představen jako král, který nesedí na trůnu, ale je ukřižovaný. Ovšem dějiny spásy jasně ukazují, že kříž je branou vzkříšení. Krista vidíme uprostřed slabosti a utrpení jenom proto, aby nám přinesl spásu, útěchu a naději.    Více...


Výzva brněnského biskupa Mons.Vojtěcha Cikrleho věřícím brněnské diecéze

(aktualizováno 25.11.2022 v 07:32, vytvořeno 03.04.2022 v 13:18)
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
15.03.2022

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 20. března 2022

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě,

milé sestry, milí bratři,

obracím se k vám všem v této těžké době, tentokrát nejen s další žádostí o modlitby, ale také s prosbou o konkrétní pomoc v duchu evangelijních slov: „ … byl jsem na cestě a ujali jste se mě…“

Situace lidí, kteří k nám prchají z Ukrajiny, je vážná. Na hrůzy války doplácejí hlavně lidé bezbranní - ženy s dětmi, sociálně slabí, hendikepovaní a staří.    Více...


Trpělivostí zachráníte svou duši

(aktualizováno 13.11.2022 v 11:42, vytvořeno 13.11.2022 v 11:39)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
13.11.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,19-20a; ž. Žl 98; 2. čt. 2 Sol 3,7-12; evang. Lk 21,5-19;

Trpělivostí zachráníte svou duši10:33


Vykupitel přináší vstup do života věčného

(aktualizováno 13.11.2022 v 08:44, vytvořeno 13.11.2022 v 08:42)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
06.11.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
32. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. 2 Mak 7,1-2.9-14; ž. Žl 17; 2. čt. 2 Sol 2,16-3,5; evang. Lk 20,27-38;

Vykupitel přináší vstup do života věčného8:56


Cesta, po které šli všichni svatí a věrní zemřelí

(aktualizováno 04.11.2022 v 19:43, vytvořeno 04.11.2022 v 19:39)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.11.2022 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 3,1–9; 2. čtení Řím 8,14-23; evangelium Mt 25,31-46;

Cesta, po které šli všichni svatí a věrní zemřelí8:43


Ježíš je v tom s námi

(aktualizováno 04.11.2022 v 19:18, vytvořeno 04.11.2022 v 19:16)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2022 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Ježíš je v tom s námi9:32


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.