Pátek 01.07.2022, sv. Theobald, Jaroslava
Hledat: Vyhledat

Nejnovější články

Rubrika obsahuje výpis všech článků farností Veverské Bítýšky a Lažánek seřazených podle data poslední aktualizace od nejnovějších po nejstarší.


Náš Bůh nám jde naproti, i když jsou s tím spojené nesnáze

(aktualizováno 19.06.2022 v 12:20, vytvořeno 19.06.2022 v 06:53)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
12.06.2022 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čt. Př 8,22-31; ž. Žl 8; 2. čt. Řím 5,1-5; evang. Jan 16,12-15;

Eucharistie je velký dar pro chvíle, kdy potřebujeme pomoci3:12

Prožíváme slavnost Nejsvětější Trojice. V Lažánkách při té mši o půl jedenácté půjdou k prvnímu svatému přijímání tři děti, a tak jsem si nachystal zase několik příběhů. A tak když jsem si je nachystal pro ně, tak je řeknu i vám. Ony se víc teda vztahují ke svatému přijímání, ale letos tady nebude.    Více...


Eucharistie je velký dar pro chvíle, kdy potřebujeme pomoci

(vytvořeno 19.06.2022 v 12:12)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.06.2022 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Těla a krve Páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 14,18-20; 2. čtení 1 Kor 11,23-26; evangelium Lk 9,11b-17;

Ve druhém čtení jsme slyšeli nejstarší zprávu o ustavení eucharistie. Je to ještě asi o nějakých třináct roků starší než třeba z Markova evangelia. A v prvním čtení a v evangeliu jsme vlastně slyšeli o předobraze eucharistie – nasycení chlebů. A v prvním čtení z první knihy Mojžíšovy, tam zaznělo, kdy poprvé byla přinesena oběť chleba a vína. Nebo můžeme říci, kdy k té oběti byl použit chléb a víno.

Tedy Ježíš použil to, co se k oběti používalo, základní potravinu, a víceméně vlastně také základní nápoj.    Více...

Změny v termínech bohoslužeb

(aktualizováno 19.06.2022 v 11:35, vytvořeno 16.12.2007 v 19:08)

V sobotu 25. června bude mše svatá v Bítýšce v 18:00. Sobotní mše v Chudčicích nebude.

V neděli v Bítýšce mše svatá nebude, ale v 10:30 bude poutní mše svatá u studánky nad Chudčicemi. Před mší v 9:30 bude pobožnost křížové cesty.


Počínajíc od Jeruzaléma bylo hlásáno odpuštění hříchů

(aktualizováno 19.06.2022 v 05:55, vytvořeno 19.06.2022 v 05:45)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.06.2022 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Seslání Ducha Svatého
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 2,1-11; ž. Žl 104; 2. čt. 1 Kor 12,3b-7.12-13; evang. Jan 20,19-23;

Počínajíc od Jeruzaléma bylo hlásáno odpuštění hříchů6:46

Bratři a sestry, dnešní evangelium nás vede zpátky do té Velikonoční neděle. Proč? Protože právě o té Velikonoční neděli Ježíš začal. Začal celý ten proces předávání svého díla svým žákům. A o slavnosti Seslání Ducha svatého to vyvrcholilo, nebo můžeme říci, to bylo dokončeno.    Více...


Kdo žízní, ať přijde a pije

(aktualizováno 12.06.2022 v 20:09, vytvořeno 12.06.2022 v 19:58)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
04.06.2022 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Vigilie Seslání Ducha svatého
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jan 7,37-39;

Kdo žízní, ať přijde a pije5:43

V církevním roce prožíváme tři vigilie: vigilii Narození Pána Ježíše, vigilii Zmrtvýchvstání Pána Ježíše a vigilii Seslání Ducha svatého. Tedy třikrát se shromažďuje církevní obec v předvečer. Nejvíc bývá navštěvována ta vigilie před narozením Pána Ježíše, jak se lidově říká, Půlnoční. A potom je to už méně a méně.    Více...


Bezpečí, pokoj a stabilita ve svobodě a v radosti

(aktualizováno 11.06.2022 v 19:04, vytvořeno 11.06.2022 v 18:57)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
22.05.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
6. neděle velikonoční
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 15,1-2.22-29; ž. Žl 67; 2. čt. Zj 21,10-14.22-23; evang. Jan 14,23-29;

Bezpečí, pokoj a stabilita ve svobodě a v radosti9:58

Bratři a sestry, dnešní evangelium nás zavádí do Večeřadla, a vlastně Ježíš se loučí s učedníky. Ale už je tam naznačená ta doba církve, tedy Ježíšovo nanebevstoupení, a potom seslání Ducha svatého. A je tam zmíněn jeden ze základních darů Ducha svatého – pokoj. Pokoj, který může dát jenom on.    Více...


Hle, všechno tvořím nové

(aktualizováno 05.06.2022 v 21:38, vytvořeno 05.06.2022 v 21:31)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
15.05.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle velikonoční
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 14,21b-27; ž. Žl 145; 2. čt. Zj 21,1-5a; evang. Jan 13,31-33a.34-35;

Hle, všechno tvořím nové10:01

Bratři a sestry, takovou hlavní myšlenkou dnešní neděle jsou nová nebesa, nová země a nové přikázání. My, když si kupujeme novou věc, tak si klademe vždycky otázku a doufáme v to, že ta nová věc bude lepší, dokonalejší, že bude lépe fungovat, že lépe odpoví na naše očekávání. A ne vždycky to tak bývá.

Někdy se stane i to, že člověk musí říct: „To staré bylo lepší.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.