Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Homilie

Homilie, kázání, je část bohoslužby, ve které kněz nebo jáhen obvykle podávají výklad přečteného Slova Božího.

Uvedené homilie souvisí s naší farností a většinou byly proneseny ve farním kostele sv. Jakuba při nedělní nebo sváteční bohoslužbě. Texty nejsou původní, jde o přepisy zvukových nahrávek kázání.

Texty homilií z minulých let ve formátu PDF si můžete stáhnout zde:

Homilie 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 05 04 03 02 01


Dva příběhy

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
23.06.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
12. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Job 38,1.8-11; 2. čtení 2 Kor 5,14-17; evangelium Mk 4,35-41;

Dva příběhy8:47


O eucharistii

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
16.06.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
11. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 17,22-24; 2. čtení 2 Kor 5,6-10; evangelium Mk 4,26-34;

O eucharistii8:44


Poslední slovo má právo pronést jenom Bůh

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
12.05.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
7. neděle velikonoční
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 1,15-17.20a.20c-26; 2. čtení 1 Jan 4,11-16; evangelium Jan 17,11b-19;

Poslední slovo má právo pronést jenom Bůh9:42


Petr a Kornélius

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.05.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
6. neděle velikonoční
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 10,25-26.34-35.44-48; 2. čtení 1 Jan 4,7-10; evangelium Jan 15,9-17;

Petr a Kornélius9:36


Pomáhat druhým najít před Bohem svoje místo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.04.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle velikonoční
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 9,26-31; 2. čtení 1 Jan 3,18-24; evangelium Jan 15,1-8;

Pomáhat druhým najít před Bohem svoje místo8:57


Když jsi na straně dobra, jsi naplněný Duchem svatým

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
21.04.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle velikonoční
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 4,8-12; 2. čtení 1 Jan 3,1-2; evangelium Jan 10,11-18;

Když jsi na straně dobra, jsi naplněný Duchem svatým9:05


My jsme toho svědky

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.04.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle velikonoční
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 3,13-15.17-19; 2. čtení 1 Jan 2,1-5a; evangelium Lk 24,35-48;

My jsme toho svědky9:43


Učíme se být věřícími

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.04.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle velikonoční
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 4,32-35; 2. čtení 1 Jan 5,1-6; evangelium Jan 20,19-31;

Učíme se být věřícími9:24


Nechat se najít

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
31.03.2024 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (ve dne)
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 10,34a.37-43; 2. čtení Kol 3,1-4; evangelium Lk 24,13-35;

Nechat se najít6:55


Co chce Marek spojit?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
30.03.2024 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Velikonoční vigilie)
příslušné slovo Boží: 1. čt. Gn 1,1-2,2; 2. čt. Gn 22,1-18; 3. čt. Řím 6,3-4.8-11; evang. Mk 16, 1-7;

Co chce Marek spojit?6:32


Dobro je i v této chvíli přítomné

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.03.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
VELKÝ PÁTEK
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 52,13-53,12; 2. čtení Žid 4,14-16; 5,7-9; evangelium Jan 18,1-19,42;

Dobro je i v této chvíli přítomné6:37


Oslava Boha

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.03.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZELENÝ ČTVRTEK
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 12,1-8.11-14; 2. čtení 1 Kor 11,23-26; evangelium Jan 13,1-15;

Oslava Boha8:02


Vzpomínky a kázání apoštola Petra jsou základem Markova evangelia

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.03.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Vzpomínky a kázání apoštola Petra jsou základem Markova evangelia2:33


Odteď už nebudou potřeba žádní zprostředkovatelé

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.03.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 31,31-34; 2. čtení Žid 5,7-9; evangelium Jan 12,20-33;

Odteď už nebudou potřeba žádní zprostředkovatelé8:16


Přijmout spásu není těžké, ale vyžaduje to pokoru

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
10.03.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení 2 Kron 36,14-16.19-23; 2. čtení Ef 2,4-10; evangelium Jan 3,14-21;

Přijmout spásu není těžké, ale vyžaduje to pokoru10:17


Máš možnost uctívat pravého Boha

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
03.03.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Ex 20,1-17; ž. Žl 19; 2. čt. 1 Kor 1,22-25; evang. Jan 2,13-25;

Máš možnost uctívat pravého Boha7:36


Objevit Boží dobrotu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
18.02.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 9,8-15; 2. čtení Mk 1,12-15; evangelium 1 Petr 3,18-22;

Objevit Boží dobrotu7:18


Vrátit se k Hospodinu celým svým srdcem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.02.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
POPELEČNÍ STŘEDA
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jl 2,12-18; 2. čtení 2 Kor 5,20-6,2 ; evangelium Mt 6,1-6.16-18;

Vrátit se k Hospodinu celým svým srdcem7:13


Společenství v plnosti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
04.02.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Job 7,1-4.6-7; 2. čtení 1 Kor 9,16-19.22-23; evangelium Mk 1,29-39;

Společenství v plnosti10:27


Jeden den Vykupitele

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.01.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 18,15-20; 2. čtení 1 Kor 7,32-35; evangelium Mk 1,21-28;

Jeden den Vykupitele8:52Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.