Čtvrtek 23.03.2023, sv. Turibius z Mongroveja, Ivona
Hledat: Vyhledat

Liturgické texty v měsíci

DatumLiturgický svátekLiturgický text
25. březen - SoSlavnost Zvěstování Páně1. čtení Iz 7,10-14; 8,10
2. čtení Žid 10,4-10
evangelium Lk 1,26-38
Homilie
26. březen - Ne5. neděle postní1. čtení Ez 37,12-14
žalm Žl 130
2. čtení Řím 8,8-11
evangelium Jan 11,1-45
Homilie
02. duben - NeKVĚTNÁ NEDĚLE1. čtení Iz 50,4-7
2. čtení Flp 2,6-11
evangelium Mt 26,14-27,66
Homilie
06. duben - ČtZELENÝ ČTVRTEK1. čtení Ex 12,1-8.11-14
žalm Žl 116
2. čtení 1 Kor 11,23-26
evangelium Jan 13,1-15
Homilie
07. duben - PáVELKÝ PÁTEK1. čtení Iz 52,13-53,12
2. čtení Žid 4,14-16; 5,7-9
evangelium Jan 18,1-19,42
Homilie
08. duben - SoZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Velikonoční vigilie)1. čtení Gn 1,1-2,2
2. čtení Gn 22,1-18
evangelium Mt 28,1-10
Homilie
09. duben - NeZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (ve dne)1. čtení Sk 10,34a.37-43
2. čtení Kol 3,1-4
evangelium Jan 20,1-9
Homilie
10. duben - PoPondělí velikonočního oktávu1. čtení Sk 2,14.22-33
evangelium Mt 28,8-15
Homilie
16. duben - Ne2. neděle velikonoční1. čtení Sk 2,42-47
žalm Žl 118
2. čtení 1 Petr 1,3-9
evangelium Jan 20,19-31
Homilie
23. duben - Ne3. neděle velikonoční1. čtení Sk 2,14.22-33
žalm Žl 16
2. čtení 1 Petr 1,17-21
evangelium Lk 24,13-35
Homilie

Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.