Liturgické texty v měsíci

DatumLiturgický svátekLiturgický text
25. duben - ČtSvátek sv. Marka, evangelisty1. čtení 1 Petr 5,5b-14
evangelium Mk 16,15-20
Homilie
28. duben - Ne5. neděle velikonoční1. čtení Sk 9,26-31
2. čtení 1 Jan 3,18-24
evangelium Jan 15,1-8
Homilie
01. květen - StPamátka sv. Josefa Dělníka1. čtení Gn 1,26-2,3
evangelium Mt 13,54-58
Homilie
03. květen - PáSvátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů1. čtení 1 Kor 15,1-8
evangelium Jan 14,6-14
Homilie
05. květen - Ne6. neděle velikonoční1. čtení Sk 10,25-26.34-35.44-48
2. čtení 1 Jan 4,7-10
evangelium Jan 15,9-17
Homilie
09. květen - ČtSlavnost Nanebevstoupení Páně1. čtení Sk 1,1-11
2. čtení Ef 1,17-23
evangelium Mk 16,15-20
Homilie
12. květen - Ne7. neděle velikonoční1. čtení Sk 1,15-17.20a.20c-26
2. čtení 1 Jan 4,11-16
evangelium Jan 17,11b-19
Homilie
14. květen - ÚtSvátek sv. Matěje, apoštola1. čtení Sk 1,15-17.20-26
evangelium Jan 15,9-17
Homilie
16. květen - ČtSvátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka1. čtení Řím 8,31b-39
evangelium Mt 10,17-22
Homilie
19. květen - NeSlavnost Seslání Ducha Svatého1. čtení Sk 2,1-11
2. čtení 1 Kor 12,3b-7.12-13
evangelium Jan 20,19-23
Homilie

Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.