Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Živá slova


Pastýřský list biskupa Pavla o povolání

Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul
20.11.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 20. listopadu 2022

Milí přátelé,

slavnost Ježíše Krista Krále, kterou dnes slavíme, ukončuje další liturgický rok. Jak ale víme, konec se často snoubí s novým začátkem, a my vzápětí vstoupíme do času radostného očekávání doby adventní. V Lukášově evangeliu je Ježíš představen jako král, který nesedí na trůnu, ale je ukřižovaný. Ovšem dějiny spásy jasně ukazují, že kříž je branou vzkříšení. Krista vidíme uprostřed slabosti a utrpení jenom proto, aby nám přinesl spásu, útěchu a naději.    Více...


Výzva brněnského biskupa Mons.Vojtěcha Cikrleho věřícím brněnské diecéze

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
15.03.2022

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 20. března 2022

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě,

milé sestry, milí bratři,

obracím se k vám všem v této těžké době, tentokrát nejen s další žádostí o modlitby, ale také s prosbou o konkrétní pomoc v duchu evangelijních slov: „ … byl jsem na cestě a ujali jste se mě…“

Situace lidí, kteří k nám prchají z Ukrajiny, je vážná. Na hrůzy války doplácejí hlavně lidé bezbranní - ženy s dětmi, sociálně slabí, hendikepovaní a staří.    Více...


Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „VŠICHNI JSME NA CESTĚ KE SVATOSTI“

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
01.11.2020

Milé sestry, milí bratři,

dnešní neděle je slavností Všech svatých.

Kdo je to svatý? Zjednodušeně se dá říct, že je to člověk, který je zcela odevzdán do Boží vůle. S Ježíšem Kristem se obrací k Otci, hledá, co se mu líbí, a podle toho jedná. Bůh v osobě Ježíše Krista k sobě v průběhu novozákonních dějin přitahoval a stále přitahuje lidi, kteří se tak, jako on, stávají jeho viditelnou tváří. Je to obdivuhodně rostoucí strom, jehož kořeny sahají od svatých osob Starého zákona až k Panně Marii a k jehož kmenu patří všichni, které si dnes připomínáme.    Více...


Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „NEBOJTE SE!“

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
26.05.2019

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 26. května 2019


Milé sestry, milí bratři,

loďka církve pluje v těchto časech po rozbouřených vodách. Je zmítána větrem a vlnami, které vyvolávají strach a pochybnosti a kladou řadu otázek: Má to vše Bůh ve svých rukou? Je to tak, jak si přeje? Jak se může dívat na viny, skandály a hříchy, z nichž ani jediný nemůžeme zlehčovat? Jak se může dívat na nemoci, utrpení, rozbitá manželství a války všeho druhu?

Zde je třeba říct základní věc: Bůh nemá zálibu ve zlu ani v žádném hříchu.    Více...


Dopis národního ředitele PMD v ČR k Misijní neděli 2018

P. Mgr. Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežského misijního díla
14.10.2018

Drazí bratři a sestry,

protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce všichni věřící spojují ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chci Vás pozdravit a upřímně Vám poděkovat za vaši pomoc v uplynulém roce. Při nedávné cestě za knězem a misionářem z naší země do Mexika jsem měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak velké území mají na starosti pouze dva kněží, a to jednomu z nich je přes 70 let. Do mnoha míst se nedostanou ani jednou za měsíc! Obrovské vzdálenosti do místních společenství překonávají pěšky, autem nebo lodí za neustálého vedra.    Více...


Slovo otce biskupa Vojtěcha k fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
24.09.2017

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 24. září 2017


Milé sestry, milí bratři,

v dnešním evangelním úryvku jsme slyšeli jedno z mnoha podobenství o Božím království. „Pán v něm vystupuje jako hospodář starající se o svou vinici. A od rána do večera najímá dělníky, aby byla jeho vinice ošetřena a přinášela co největší užitek. Tou vinicí je církev, diecéze, farnost, rodina…

V naší diecézi, která letos slaví 240. výročí svého založení, vás všechny ve jménu Pána vinice zvu ke všestranné pomoci na jejím obhospodařování.    Více...


Pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

27.08.2017

společný pastýřský list českých a moravských biskupů

Milí bratři a sestry, spolubratři kněží, jáhni, osoby zasvěceného života! V tomto roce se soustřeďuje pozornost velké části věřících celého světa na malé údolí Cova da Iria, které je součástí obce Fatima, kde se před sto lety zjevila třem malým pasáčkům – sv. Hyacintě, sv. Františkovi Marto a Lucii dos Santos – Matka Boží Panna Maria.    Více...


Slovo otce biskupa Vojtěcha k připravované výstavě brněnská diecéze ve fotografiích

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
22.01.2017

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 22. ledna 2017


Milé sestry, milí bratři, moji milí diecézané,
v roce 2017 oslaví naše brněnská diecéze 240. výročí od svého založení. Diecéze není jen území, tvoří ji především lidé, kteří v ní žijí, pracují, modlí se, prožívají své radosti i bolesti. Kromě řady akcí, které mají letos přispět a rozvinout naše vědomí sounáležitosti, bych rád tuto historickou událost připomněl také výstavou nazvanou Brněnská diecéze ve fotografiích, do které jako autor může do 30.    Více...


Pozvánka otce biskupa Vojtěcha na světový den mládeže v Krakově

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
03.04.2016

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 3. dubna 2016


Milé sestry a bratři,

a dnes zvláště vy, mladí, chlapci a děvčata.

Prožíváme rok Božího milosrdenství, které svatý Jan Pavel II. definoval jako „zvláštní sílu Boží lásky, která je větší než náš hřích a nevěrnost.“ Bůh dokáže vidět v každém z nás to, co je často skryté pod nánosem hříchu, všednosti, obav či strachu. Jeho láska nás uzdravuje, posiluje a umožňuje nám objevit zdroj skutečné radosti a naděje.

Není jistě náhodou, že právě v tomto roce vás, mladé lidi, zve papež František od 20.    Více...


Slovo otce biskupa Vojtěcha k zahájení Svatého roku milosrdenství

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
06.12.2015

Milé sestry, milí bratři,

v úterý 8. prosince 2015 bude v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství. Papež František v tento den slavnostně otevře Svatou bránu v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Jak sám říká: jde o „bránu Milosrdenství a každý, kdo tudy vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději“ (pozn.: bula Misericordiae vultus, čl. 3).

Mimořádný Svatý rok milosrdenství se má slavit nejen v Římě, ale i ve všech místních církvích. Papežem je nabídnuta možnost otevřít Svatou bránu i v jednotlivých diecézích, a to především v katedrále, ale i v dalších významných svatyních.    Více...


Dopis národního ředitele PMD 2015

P. Mgr. Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežského misijního díla
11.10.2015

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 11. října 2015

Vážené sestry, vážení bratři, milí spolupracovníci Papežských misijních děl,

při příležitosti Misijní neděle, kterou budeme slavit příští týden, vás srdečně zdravím.

Bohatý člověk v dnešním evangeliu se Ježíše zeptal: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Podobně bychom se měli ptát i my, když uvažujeme o misiích.

„Co máme dělat?“ Většina z nás přispěje na misie, a to s nejlepším úmyslem.    Více...


Pozvání biskupů na Národní eucharistický kongres a výzva k modlitbám za Synodu o rodině

čeští a moravští biskupové
13.09.2015

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 13. září 2015


Milovaní bratři a sestry v Kristu,

Eucharistie je zdrojem a vrcholem života Kristovy Církve, tedy i křesťanského života každého z nás. K posílení tohoto vědomí jsme na letošní rok vyhlásili první Národní eucharistický kongres v novodobých dějinách naší země. Jeho mottem je „Eucharistie – smlouva nová a věčná“. Nyní se na Vás obracíme se srdečným pozváním na sobotu 17. října, kdy kongres vyvrcholí společnou mší svatou v 10:30 hodin v Brně na náměstí Svobody a následným průvodem s Eucharistií.    Více...


Sváteční slovo P. Marka Hlávky v České televizi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.04.2015

Sváteční slovo našeho kněze P. Marka Hlávky vysílané Českou televizí o Velikonocích 2015:

Spustit zde

List českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům

čeští a moravští biskupové
26.10.2014

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 26. října 2014


Drazí bratři a sestry,

celý svět je zneklidněn událostmi na Blízkém východě, v mnoha zemích Afriky (především v Nigérii, Středoafrické republice a Jižním Súdánu) i na Ukrajině. Na těchto místech trpí lidé ve válkách rozpoutaných mocnými či netolerantními lidmi. Dnes je na celém světě pronásledováno až 200 milionů křesťanů a více než 100 tisíc z nich je každoročně umučeno nebo zabito. Dnešní pronásledování má více obětí než pronásledování v dobách prvních křesťanů.    Více...


Dopis národního ředitele PMD 2014

P. Mgr. Ing. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežského misijního díla
12.10.2014

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 12. října 2014

Milí přátelé misií,

když se začteme do našich starých misijních časopisů, zjistíme, jak důležité místo měla podpora zámořských misií a s tím spojená světová Misijní neděle. Tak například v roce 1937 píše z Afriky jeden misionář: „Stará žena, vzdálená od misií 100 km, poslala svého synka o Misijní neděli ke mně, aby mi přinesl 50 centimů (dnešních asi 15 Kč), to byl celý její poklad, více neměla. Jaká to obdivuhodná obětavost! Vidím tu černošku, jak ve své chatrči skrývá tento jediný svůj peníz, ukrývá jej až do Misijní neděle.    Více...


Slovo otce biskupa Vojtěcha ke sbírce na církevní školství

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
07.09.2014

Milé sestry a bratři,

na neděli 14. září 2014 vyhlašuji sbírku na podporu církevního školství. V naší diecézi máme sedmnáct katolických škol a školských zařízení různých typů.Od nového školního roku v Brně navíc zahajuje provoz Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna.

Církevní školy mají své velké přednosti, kvůli kterým je rodiče vyhledávají a s důvěrou svěřují své děti do jejich péče. Poskytují možnost stovkám žáků seznámit se s křesťanstvím, a zprostředkují setkání s církví, které je pro ně často překvapivě jiné, než nabízí obvyklý mediální obraz o církvi.    Více...


Slovo biskupů k přijetí zákona o majetkovém vyrovnání

čeští a moravští biskupové
03.03.2013

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 3. března 2013

Bratři a sestry,

milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista (srov. Ef 1,2)

Na začátku roku 2013, kdy začal platit zákon o majetkovém narovnání, vás chceme seznámit s širším pohledem na tuto skutečnost. Podle sdělovacích prostředků můžeme vypadat jako ti, kteří touží po majetku. Odpůrci nám vytýkají, že zrazujeme Kristovu chudobu. Někteří se ptáte, jestli bychom se neměli raději všeho majetku vzdát v duchu evangelia, které říká: „Kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty“ (Lk 6,29).    Více...


Slovo otce biskupa k Vánocům

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
16.12.2012

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 16. prosince 2012

Milé sestry, milí bratři,

využívám této neděle, abych vás všechny pozdravil a popřál požehnaně prožité adventní dny a stejně tak i požehnaně prožité svátky narození našeho Pána Ježíše Krista.

Obojí předpokládá objevit a přijmout křesťanského ducha adventu a v návaznosti na to také Vánoc. Nejde o rozdělení něčeho zbožného, jako je duchovní život, a toho bezbožného, což jsou nákupy, úklid, pečení a další předsváteční záležitosti.    Více...


Dopis národního ředitele PMD 2012

P. Mgr. Ing. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežského misijního díla
14.10.2012

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 14. října 2012

Milí přátelé misií,

v jedné chudé krajině se stal zajímavý příběh. V zemi byl řadu let válečný konflikt a mnoho chudých lidí přišlo často i o to málo, co měli. Bylo obtížné najít obživu, a to zvláště v odlehlých rybářských oblastech, které byly válkou a chudobou zasaženy nejvíce. Když se však počítal výtěžek sbírek z farností během Misijní neděle, došlo k nečekanému překvapení. Diecéze, do níž patřily chudé rybářské oblasti, dala ve srovnání s ostatními o mnoho víc.    Více...


Slovo biskupů k beatifikaci čtrnácti františkánských mučedníků12 -14.10 2012

čeští a moravští biskupové
30.09.2012

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 30. září 2012

Milé sestry, milí bratři,

letos v květnu papež Benedikt XVI. podepsal dekret o mučednictví čtrnácti františkánů, Bedřicha Bachsteina a druhů, zabitých 15. února 1611 v klášteře Panny Marie Sněžné v Praze. Tím oficiálně otevřel cestu k jejich blahořečení, které proběhne v pražské katedrále 13. října tohoto roku.

Tento završující se proces blahořečení čtrnácti umučených bratří, přestože u nás dosud nevešel v obecnou známost, nese v sobě některé rysy zasluhující pozornost.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.