Čtvrtek 19.05.2022, sv. Petr Celestýn, Ivo
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Vánoční příběh o třech stromech

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2014 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Vánoční příběh o třech stromech12:01
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.42 MB]

Chtěl bych se zamyslet nad tím, co jsou Vánoce. Když jsem třeba poslouchal nedávno rozhlas, tak tam ten redaktor říkal: „Doufám, že už jste si prošli televizní program a zatrhali všechny pohádky, které chcete letos o Vánocích vidět.“ Když řeknu pravdu, tak mě to krapet nadzvedává, protože Vánoce nejsou pohádka. Ale mnoho lidí to takhle bere.

Právě už svatý Lukáš si dává tu práci, aby řekl: „To je realita.“ Proto říká: „Když císař Augustus nařídil to sčítání..., když v Sýrii byl místodržitelem Quirinius ...,“ jde mu o to zasadit to přesně do času, aby zdůraznil a řekl: „Ježíš přichází na tento svět. Na tento svět, kde je tolik chyb, tolik slabostí, tolik těžkostí, kde se často ty události vyvíjí jinak, než my bychom chtěli a než my bychom si přáli.“ A do této reality přichází Ježíš jako Zachránce.

A teď už se dostáváme tady k tomu, o čem chci mluvit, právě k té situaci, kdy se něco vyvíjí jinak, než my si plánujeme, než my bychom si přáli. Tak v jižním Tyrolsku, to je hornatý kraj, se vypráví příběh o třech stromech.

Začíná to opravdu, jako že zpod mechu vyraší tři semínka. Napřed ani není poznat, co to bude. Napřed to jehličí splývá s tím mechem, ale postupně, jak jde den za dnem, tak se začíná ukazovat, že to budou tři stromy. A jak ty stromy rostou, tak se dívají kolem sebe, na ty hory, na slunce, pozorují potok, který teče o kousek dál a jako všechno, co je mladé, všechno co začíná, tak i tyto stromy mají své sny, svoje přání, čím by chtěly být, kam by se chtěly dostat, a tak si to vyprávějí. První strom říká: „Já se hrozně rád dívám na nebeskou oblohu a ty hvězdy tam mi připadají jako drahokamy, jako diamanty. Já bych chtěl být nejkrásnější. Já bych chtěl být nejkrásnější a přál bych si, až dorostu, až mě podetnou, aby ze mě udělali schránku na poklad, pokladnici. Aby mě potáhli zlatem, nějaký šperkař aby mě ještě zdokonalil a dovnitř dali ty největší a nejvzácnější poklady, jaké na světě jsou.“

Druhý strom se zase naopak díval dolů. Díval se na potok, který tam tekl kousek od nich, a říkal: „Mně se líbí ten potok. On teče někam do údolí, tam se z něho stává řeka. Tu řeku nic nezastaví, ten potok je svobodný, on si plyne, a já bych chtěl být nejsilnější. Chtěl bych být nejsilnější, aby ze mě udělali stožár, stěžeň na loď, nejlépe na největší loď na světě. A já bych potom brázdil oceány, řídil by mě nějaký skvělý kapitán a vozil bych krále a takové význačné osobnosti. To bych si moc přál.“

A ten třetí strom říká: „Já bych chtěl zůstat tady, mně se líbí tady, ale chtěl bych být největší. A chtěl bych, aby sem přicházeli lidé, aby se na mě dívali, a když se ke mně postaví a já budu největší, tak zakloní hlavu a podívají se až úplně nahoru a uvidí do nebe a přál bych si, aby si vzpomněli na Boha.“

Roky plynuly a ty stromy rostly, až skutečně jednoho dne se tam objevili dřevorubci. Ty dva první stromy zajásaly a říkaly si: „Blíží se naplnění našich snů.“ A ten třetí strom si říká: „Snad přišli jenom pro ty první dva.“ První dřevorubec se zastavil u toho prvního stromu, který chtěl být nejkrásnější, a říká: „Jsi skoro dokonalý. Opravdu jsi dokonalý,“ a podetnul ho.

Druhý dřevorubec přišel k druhému stromu a říká: „Jsi veliký! Jsi veliký, no uvidíme. Uvidíme, co se s tebou dá dělat.“

A třetí dřevorubec, když přišel k třetímu stromu, tak v tom třetím stromu se zatajil dech a jeho větve zašuměly: „Já tu chci zůstat, nech mě tady.“ Nicméně dřevorubec říká: „Ty dva jsou lepší, ty jsi takový obyčejný. Ale to nevadí, já se spokojím i s tebou, s obyčejným dřevem,“ a také ho podetnul.

Větve, které ještě před chvílí zpívaly v tom větru, větve, po kterých ještě před chvílí poskakovaly veverky, tak ty zůstaly na svahu a vesničané si je odnesli na spálení, a ty kmeny odvezli do údolí. První kmen se dostal do truhlářství a čekal, že z něho udělají tu pokladnici. Ale po pokladnicích zrovna nebyla sháňka, nikdo je nechtěl, nebylo co schovávat do pokladnice. Spíše bylo potřeba užitečné věci, nějaké vybavení, a tak z něho udělali žlab. Strom si říká: „Ale to je takové nízké. Já jsem chtěl něco lepšího.“ Ale nepomohlo mu to.

Druhý strom přivezli do přístavu. Zajásal a říká si: „Je to tady. Je to tady, udělají ze mě ten stožár, ten stěžeň.“ Nicméně nebyla sháňka ani po velikých lodích, byly potřeba spíš malé. A tak z něho udělali takovou kocábku. Nebyla ani velká, spíš malá, nebyla ani moc pevná, spíš křehká, a tak si řekli: „Ta na moře nemůže, to by nevydržela. Nemůže ani do nějaké dravé řeky. Tak půjde na jezero.“ A vozili tou kocábkou každý den ryby a za nějakou dobu celá ta lodička nasákla pachem těch ryb. Nebylo to moc příjemné.

A třetí? Třetí strom odvezli do tesařství a tesař ho rozřezal na trámy. A protože nikdo zrovna trámy nepotřeboval, tak ho uskladnil ve stodole a řekl si: „Však se uvidí. On tě někdo bude potřebovat.“ Roky plynuly a ten první strom, z kterého se stal žlab, tak byl smutný ze svého nízkého postavení. Až jednou večer na něho zasvítila zvláštní hvězda, v okamžiku, kdy žena do něho položila dítě. Vedle ženy stál muž a říká: „Marie, kolébka by byla lepší, ale nestihl jsem ji udělat. A Marie říká: „Josefe, to nevadí. Ježíšovi bude stačit i tady tento žlab. Vždyť je krásný, vždyť je to nádherné dřevo.“ A strom pochopil, že teď skutečně v sobě nese, skrývá, ten největší poklad.

Roky plynuly a jednoho dne večer přišel na břeh jezera tady k té naší kocábce učitel, rabi, se svými žáky. Sedli si do ní a rozhodli se, že se přeplaví na druhou stranu jezera. Rabi byl unavený, a tak usnul, a během té cesty se strhla bouře. Loďka nebo spíš ten strom se bál a říká: „Jsem už starý, stará. Už to nevydrží moje dřevo na těch bocích a já nedovezu učitele a jeho žáky v pořádku na druhou stranu jezera.“ Učitelé se taky báli, a tak vzbudili svého učitele a říkají: „Rabi, je ti jedno, že se tu utopíme?“ On se postavil, podíval se, co se děje, okřikl bouři a řekl: „Mlč!“ A bouře utichla, vítr přestal a náš druhý strom, z kterého byla loď, pochopil, že skutečně veze to největšího pána nebe, země i vody.

A uplynulo několik málo měsíců a naráz ze stodoly vytáhli trám, na který téměř všichni zapomněli. Bylo to v pátek dopoledne, a tlačili ho někam mezi dav lidí, mezi zlé lidi, a vprostřed toho davu byl jeden takový potlučený, otrhaný, na kterého všichni křičeli a všichni mu nadávali, a náš trám uvázali na záda tohoto člověka. Až došli na místo, tak toho člověka k tomu trámu dokonce přibyli. Náš strom, trám, se styděl, bylo mu ho líto, a téměř plakal, protože nechápal zlobu těch lidí a nevěděl, proč on zrovna, proč zrovna on.

Ale když v neděli ráno vyšlo slunce a hrob byl prázdný, tak všechny ty tři stromy pochopily, že jim bylo splněno jejich přání a že dostali mnohem víc. Že ten, který chtěl být nejkrásnější a chtěl v sobě schovávat nejkrásnější a nejvzácnější poklady, tak skutečně v sobě měl Zachránce. Ten, který chtěl vozit hodnostáře, krále, tak měl tu čest, že posloužil tomu nejvyšším hodnostáři. A ten, který si přál zůstat na místě a přál si odkazovat lidi na Boha, tak i jemu se to splnilo, protože když se lidé podívají na kříž, vždycky si vzpomenou na Boha. Tak se splnila jejich přání, jejich sny. Nesplnily se způsobem, kterým oni si mysleli, že se to stane, ale pochopili, že dostali mnohem víc.

Tak, bratři a sestry, když teď prožíváme dobu vánoční, tak se zamysleme nad svým životem a poděkujme Pánu Bohu za to, že plní naše přání, naše prosby, naše touhy, ale ať nás nepřekvapí, že On to udělá svým způsobem a vždycky nám dá víc, než kolik my čekáme.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Svatý Štěpán svědčil s jiskrou a pružností

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2020 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Svatý Štěpán svědčil s jiskrou a pružností4:34

Bratři a sestry, my dnes slavíme první den vánočního oktávu. Oktáv znamená osm dní, kdy se velmi intenzivně připomíná ta skutečnost narození Ježíše Krista. Je druhý oktáv ještě o Velikonocích. Tam všichni známe Velikonoční pondělí. S tím není spojeno žádné jméno žádného světce.    Více...


Valentin Bernard Jestřabský

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2019 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Valentin Bernard Jestřabský13:45
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 3.10 MB]

Bratři a sestry, dnes nebudu mluvit o svatém Štěpánovi, ani na žádné jiné biblické téma. Rozhodl jsem se, že vlastně řeknu znovu něco o Valentinovi Bernardovi Jestřabském, protože dnes je to přesně tři sta let od okamžiku, kdy zemřel.    Více...


Vánoce nám mají pomoci, abychom viděli nebesa otevřená

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2016 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Vánoce nám mají pomoci, abychom viděli nebesa otevřená10:12
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.25 MB]

Bratři a sestry, ve vánočním oktávu si mimo narození Spasitele připomínáme také lidi, kteří byli Ježíšovi velmi blízko. Jak jsem říkal na začátku mše svaté, dnes si připomínáme učedníka, který následoval svého Mistra tak, že jako první pro něho podstoupil mučednickou smrt.    Více...


Štěpán se rozhodl vykonat mnohem víc, než se od něho čekalo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2015 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Štěpán se rozhodl vykonat mnohem víc, než se od něho čekalo9:56
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.19 MB]

Bratři a sestry, slavíme nebo připomínáme si svatého Štěpána. Kdo to byl svatý Štěpán? Je pravda, že toho o něm mnoho nevíme. Byl jáhnem, tedy jáhnové byli ustanoveni jako pomocníci apoštolů, dnes jsou vnímáni jako pomocníci biskupů, a jejich takovým prvním úkolem vlastně bylo to, čemu říkáme charita, charitní péče o chudé v církvi.    Více...


Příběh o pasáčkovi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2012 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Příběh o pasáčkovi12:05
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.67 MB]

Bratři a sestry, to co si připomínáme o Vánocích, to co slavíme o Vánocích, je ta věta, kterou říkal svatý Štěpán vlastně na konci svého života: „Vidím nebesa otevřená.“

Zlem, hříchem se zavírá přístup člověka k Bohu, naopak dobrem se otvírá, a ten, kdo zprostředkoval právě tady to otevření, je Boží Syn Ježíš Kristus.    Více...


Bude vám dáno, co máte mluvit

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2011 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Bude vám dáno, co máte mluvit12:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.66 MB]

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, tím hlavím, kterého pořád oslavujeme, je Pán Ježíš narozený v jesličkách v Betlémě. Ale církev nechce nechat stranou ty, kteří Pána Ježíše ať už následovali nebo ho předcházeli.    Více...


Každý jsme darem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2009 - sobota
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Každý jsme darem7:52
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.23 MB]

Bratři a sestry, asi všichni známe větu z evangelia, že poslední budou první a první budou poslední, a svým způsobem ta věta platí i na dnešní svátek. A sice ono je to trošku překvapivé, že jako první pro víru nepoložil život žádný z apoštolů, ale že to byl jáhen.    Více...


Berme si příklad z tichosti a pokory svatého Josefa

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2008 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Berme si příklad z tichosti a pokory svatého Josefa14:06
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.17 MB]

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, to hlavní, co dnes slavíme, je druhý den po narození Páně. Vlastně mohli bychom dnešní den přirovnat k Velikonočnímu pondělí.    Více...


Vánoce jsou svátky naslouchání

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2007 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Vánoce jsou svátky naslouchání13:45
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.19 MB]

Bratři a sestry, jak se dostal ten svátek svatého Štěpána do Vánoc? Jak jsem říkal na začátku, křesťané mají takový zvyk, že po každém Hodu Božím se scházejí ještě ten další den ke společnému slavení liturgie.    Více...


Odpuštění přináší ovoce

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2005 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Odpuštění přináší ovoce9:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 1.92 MB]

Bratři a sestry, myslím, že tu historii o umučení Štěpána, o ukamenování Štěpána všichni dobře známe, ale přesto se k tomu zase vrátíme. Říkal jsem si: „Chtělo by to najít něco nového, jak to tam vlastně bylo.    Více...


Štěpán je příkladem svatosti

P. ICLic. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
26.12.2003 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Štěpán je příkladem svatosti12:27
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 2.25 MB]

Moji drazí bratři a sestry, všechny vás ještě jednou srdečně vítám při této bohoslužbě. Včera jsme oslavovali narození našeho Spasitele. Dívali jsme se s úžasem a ohromením do Betléma, kde se Ježíš jako dítě v chudobě narodil pro nás, abychom my zbohatli jeho chudobou, jak napíše později apoštol.    Více...


Dnes je čas spásy

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
26.12.2002 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Moji drazí bratři a sestry, v jednom kostele měli takovou zvláštní nástěnku – v předsíni kostela. Byla na bílém papíře a na ní bylo několik fotografií. Na první fotografii bylo malé dítě, maminka ho drží v náručí. Na druhé fotografii byl student někde v parku, v květnu, s nějakou dívkou. Na třetí fotografii byl manžel s rodinou, s dětmi. Čtvrtá fotografie ukazovala člověka sedícího kdesi v parku, člověka, který už má léta po důchodě, který je schoulený. A pod těmi fotografiemi byl vždycky nápis.    Více...


Boží moudrost

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
26.12.2001 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Moji drazí bratři a sestry, jak jsem už řekl na úvodu mše svaté, oslavujeme dnes svatého Štěpána. Včera jsme oslavovali Ježíše, Ježíše, který se narodil z Marie Panny, který přišel na tento svět. Dnes oslavujeme Štěpána, který povstal ze země a vešel do nebe. Včera jsme oslavovali Ježíše, který se nám narodil zde na zemi, dnes oslavujeme Štěpána, který se narodil pro nebe. Jak tyto dva svátky, dvě slavnosti, spolu souvisejí? Proč dnes hledíme na umučení, proč jsme slyšeli v tom prvním čtení všechnu tu událost, která se stala svatému Štěpánovi? Když on vydával svědectví pro Krista, jako jeden z prvních jáhnů církve a byl plný Ducha svatého, takže jeho slovům nemohl nikdo odolat, ani velmi chytří Židé.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.