Čtvrtek 19.05.2022, sv. Petr Celestýn, Ivo
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Každý jsme darem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2009 - sobota
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Každý jsme darem7:52
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.23 MB]

Bratři a sestry, asi všichni známe větu z evangelia, že poslední budou první a první budou poslední, a svým způsobem ta věta platí i na dnešní svátek. A sice ono je to trošku překvapivé, že jako první pro víru nepoložil život žádný z apoštolů, ale že to byl jáhen. Jáhen je pomocník biskupa.

Vlastně, když bychom četli celou tu historii jáhna Štěpána a ostatních šesti jáhnů, těch prvních, tak to vzniklo z toho, že jeruzalémská církevní obec se rozrůstala, a tady ta obec byla specifická tím, že oni měli společný majetek. Společně jedli, společně se stravovali a objevila se tam jakási potíž. Jedni si stěžovali, že nedostávají stejně jako ti druzí, a žádali po apoštolech, aby zasáhli. Apoštolové proto ustanovili jáhny jako svoje pomocníky. Jáhen je především pomocník biskupa, ani ne tak kněze, ale biskupa. A tito jáhnové tedy ze začátku měli na starosti ryze pozemské věci – aby každý z té církevní obce dostal najíst, aby dostal to, co potřebuje ke svému pozemskému životu.

Bylo jim tedy svěřeno to, čemu se říká dnes charita. Ale vzápětí, téměř okamžitě, je vlastně ti biskupové přizvali k tomu, aby začali vyučovat ty, kteří se připravovali na křest, ty, kteří se seznamovali s vírou v Ježíše Krista.

Ne, že by Štěpán zanedbával to první, tu charitu, ale velmi se osvědčil tady v tom druhém, v hlásání evangelia. Musíme si ale uvědomit, že se pohybujeme v Jeruzalémě několik málo let po smrti a zmrtvýchvstání Pána Ježíše, a funguje ještě Jeruzalémský chrám, funguje velerada a většina z těch lidí, kteří odsoudili k smrti Pána Ježíše, je pořád ještě naživu. Takže oni velmi nelibě nesli, když se kdokoliv, nejenom Štěpán, ale kdokoliv dostal k tomu místu, že řekl: „Ježíš Kristus byl odsouzen veleradou,“ (my řekneme veleradou, ale když to řekli oni, tak věděli: Aha, to byli ti, ti, ti, kteří jsou tam ještě dneska) a samozřejmě ta velerada to nesla velmi nelibě. A proto vlastně je Štěpán odsouzen a stejně jako Ježíš je obviněn křivě, je odsouzen k smrti nespravedlivě a položí život pro víru, pro evangelium.

Jak víme, Skutky apoštolů napsal svatý Lukáš, a když tedy srovnáme Lukášovo evangelium a Skutky apoštolů, tak vidíme, že Štěpán jde ve stopách Pána Ježíše. Lukáš používá pro vylíčení tady té historie stejné obraty, stejné obrazy, jako když mluví o utrpení a smrti Pána Ježíše. Je to schválně, protože Lukáš chce říct: „Štěpán je skutečně věrný a dobrý následovník Ježíše Krista.“

Je tam to nespravedlivé obvinění u Štěpána, u Ježíše. Je tam vyznání víry. U Štěpána i Ježíš říká, proč přišel, že je Mesiáš. A, jak říkám, úplně se to shoduje. Shoduje se to i v tom momentě, kdy Štěpán napodobuje svého Mistra a říká: „Odpusť jim.“ Ježíš na kříži říká: „Nepřičítej jim tento hřích. Nevědí, co činí.“

Bratři a sestry, tento svátek nás tedy chce vyzvat k tomu, abychom byli dobrými následovníky Ježíše Krista a abychom si uvědomili, že se to pořád proplétá – ty hodnoty, kterým se říká duchovní, ale i hodnoty dobra, které se dotýkají této země a života na této zemi. Nelze to oddělovat. Ten, kdo je dobrým učedníkem Ježíše Krista, je také dobrým správcem věcí na tomto světě. To si máme uvědomit a o to máte prosit.

Děcka, ještě jsem si připravil jeden příběh pro vás. Mám pocit, že už jsem to tady loni říkal, ale to nevadí. Všichni víme, že pastýři se šli poklonit Ježíškovi. No jo, ale ti pastýři si říkali: „Někdo taky musí zůstat hlídat, ne? Nemůžeme jít všichni k těm jesličkám. To by přišel vlk a ty stáda bysme tady pak nenašli. Někdo tu musí zůstat.“

No jo, ale nikdo nechtěl. Že jo, to je, jak když hrajete černýho Petra, tak všichni chtěli jít. Tak jeden pastýř říká: „Tak budeme vybírat. Kdo má nejmenší a nejlehčí dárek, tak tu zůstane.“

Donesli velký váhy a teď teda se začalo vážit. První pastýř donesl velkej kus sýra. Tak to zvážili, nebylo s čím srovnávat, byl první, tak říkali: „Dobrý.“

Druhej se poškrábal za uchem a vytáhl nějaký ovčí kůže. Dal jich tam balík, váha šla dolů. Dobrý, tak taky půjde.

No, a teď třetí vytáhl velikou otep dřeva a nakulil na tu váhu. Říká: „To budou mít v Betlémě na čtrnáct dnů na topení.“

A tak všichni, a furt to bylo těžký, těžký. A teď tam byl maličkej pasáček, on se tak v tom příběhu opravdu jmenuje Filip, a Filip by strašně rád šel. Filip už taky věděl, co dá Ježíškovi: lampičku, lucerničku. Říkal si: „Je tam tma, tak Ježíšek potřebuje, ať vidí.“ No, koneckonců Filip nic jinýho neměl. A říkal si: „No já s tou lampičkou... Ten tam dal tu otep dřeva, no, to teda vyjde na mně. Tady mě nechají, já budu hlídat.“

No, a tak přemýšlel, jak by to udělal, aby mohl jít. Když teda přišla řada na něho, vzal lampičku do náručí a sedl si celý sám na tu váhu. Všichni na něho koukali, jako co to má znamenat. A on povídá: „No, co. Ježíšek je malej a bude potřebovat, aby mu někdo tu lampičku nosil.“

Takže nevíme, kdo zůstal hlídat, víme, že Filip to nebyl. A jaká je pointa toho příběhu? Každý z nás má být darem. Každý jsme darem pro to, že jsme. Ne pro to, co držíme v rukou, ale tím, čím jsme.

Tak kéž se tak stane.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Svatý Štěpán svědčil s jiskrou a pružností

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2020 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Svatý Štěpán svědčil s jiskrou a pružností4:34

Bratři a sestry, my dnes slavíme první den vánočního oktávu. Oktáv znamená osm dní, kdy se velmi intenzivně připomíná ta skutečnost narození Ježíše Krista. Je druhý oktáv ještě o Velikonocích. Tam všichni známe Velikonoční pondělí. S tím není spojeno žádné jméno žádného světce.    Více...


Valentin Bernard Jestřabský

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2019 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Valentin Bernard Jestřabský13:45
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 3.10 MB]

Bratři a sestry, dnes nebudu mluvit o svatém Štěpánovi, ani na žádné jiné biblické téma. Rozhodl jsem se, že vlastně řeknu znovu něco o Valentinovi Bernardovi Jestřabském, protože dnes je to přesně tři sta let od okamžiku, kdy zemřel.    Více...


Vánoce nám mají pomoci, abychom viděli nebesa otevřená

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2016 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Vánoce nám mají pomoci, abychom viděli nebesa otevřená10:12
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.25 MB]

Bratři a sestry, ve vánočním oktávu si mimo narození Spasitele připomínáme také lidi, kteří byli Ježíšovi velmi blízko. Jak jsem říkal na začátku mše svaté, dnes si připomínáme učedníka, který následoval svého Mistra tak, že jako první pro něho podstoupil mučednickou smrt.    Více...


Štěpán se rozhodl vykonat mnohem víc, než se od něho čekalo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2015 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Štěpán se rozhodl vykonat mnohem víc, než se od něho čekalo9:56
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.19 MB]

Bratři a sestry, slavíme nebo připomínáme si svatého Štěpána. Kdo to byl svatý Štěpán? Je pravda, že toho o něm mnoho nevíme. Byl jáhnem, tedy jáhnové byli ustanoveni jako pomocníci apoštolů, dnes jsou vnímáni jako pomocníci biskupů, a jejich takovým prvním úkolem vlastně bylo to, čemu říkáme charita, charitní péče o chudé v církvi.    Více...


Vánoční příběh o třech stromech

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2014 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Vánoční příběh o třech stromech12:01
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.42 MB]

Chtěl bych se zamyslet nad tím, co jsou Vánoce. Když jsem třeba poslouchal nedávno rozhlas, tak tam ten redaktor říkal: „Doufám, že už jste si prošli televizní program a zatrhali všechny pohádky, které chcete letos o Vánocích vidět.    Více...


Příběh o pasáčkovi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2012 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Příběh o pasáčkovi12:05
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.67 MB]

Bratři a sestry, to co si připomínáme o Vánocích, to co slavíme o Vánocích, je ta věta, kterou říkal svatý Štěpán vlastně na konci svého života: „Vidím nebesa otevřená.“

Zlem, hříchem se zavírá přístup člověka k Bohu, naopak dobrem se otvírá, a ten, kdo zprostředkoval právě tady to otevření, je Boží Syn Ježíš Kristus.    Více...


Bude vám dáno, co máte mluvit

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2011 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Bude vám dáno, co máte mluvit12:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.66 MB]

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, tím hlavím, kterého pořád oslavujeme, je Pán Ježíš narozený v jesličkách v Betlémě. Ale církev nechce nechat stranou ty, kteří Pána Ježíše ať už následovali nebo ho předcházeli.    Více...


Berme si příklad z tichosti a pokory svatého Josefa

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2008 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Berme si příklad z tichosti a pokory svatého Josefa14:06
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.17 MB]

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, to hlavní, co dnes slavíme, je druhý den po narození Páně. Vlastně mohli bychom dnešní den přirovnat k Velikonočnímu pondělí.    Více...


Vánoce jsou svátky naslouchání

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2007 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Vánoce jsou svátky naslouchání13:45
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.19 MB]

Bratři a sestry, jak se dostal ten svátek svatého Štěpána do Vánoc? Jak jsem říkal na začátku, křesťané mají takový zvyk, že po každém Hodu Božím se scházejí ještě ten další den ke společnému slavení liturgie.    Více...


Odpuštění přináší ovoce

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2005 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Odpuštění přináší ovoce9:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 1.92 MB]

Bratři a sestry, myslím, že tu historii o umučení Štěpána, o ukamenování Štěpána všichni dobře známe, ale přesto se k tomu zase vrátíme. Říkal jsem si: „Chtělo by to najít něco nového, jak to tam vlastně bylo.    Více...


Štěpán je příkladem svatosti

P. ICLic. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
26.12.2003 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Štěpán je příkladem svatosti12:27
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 2.25 MB]

Moji drazí bratři a sestry, všechny vás ještě jednou srdečně vítám při této bohoslužbě. Včera jsme oslavovali narození našeho Spasitele. Dívali jsme se s úžasem a ohromením do Betléma, kde se Ježíš jako dítě v chudobě narodil pro nás, abychom my zbohatli jeho chudobou, jak napíše později apoštol.    Více...


Dnes je čas spásy

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
26.12.2002 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Moji drazí bratři a sestry, v jednom kostele měli takovou zvláštní nástěnku – v předsíni kostela. Byla na bílém papíře a na ní bylo několik fotografií. Na první fotografii bylo malé dítě, maminka ho drží v náručí. Na druhé fotografii byl student někde v parku, v květnu, s nějakou dívkou. Na třetí fotografii byl manžel s rodinou, s dětmi. Čtvrtá fotografie ukazovala člověka sedícího kdesi v parku, člověka, který už má léta po důchodě, který je schoulený. A pod těmi fotografiemi byl vždycky nápis.    Více...


Boží moudrost

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
26.12.2001 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Moji drazí bratři a sestry, jak jsem už řekl na úvodu mše svaté, oslavujeme dnes svatého Štěpána. Včera jsme oslavovali Ježíše, Ježíše, který se narodil z Marie Panny, který přišel na tento svět. Dnes oslavujeme Štěpána, který povstal ze země a vešel do nebe. Včera jsme oslavovali Ježíše, který se nám narodil zde na zemi, dnes oslavujeme Štěpána, který se narodil pro nebe. Jak tyto dva svátky, dvě slavnosti, spolu souvisejí? Proč dnes hledíme na umučení, proč jsme slyšeli v tom prvním čtení všechnu tu událost, která se stala svatému Štěpánovi? Když on vydával svědectví pro Krista, jako jeden z prvních jáhnů církve a byl plný Ducha svatého, takže jeho slovům nemohl nikdo odolat, ani velmi chytří Židé.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.