Čtvrtek 19.05.2022, sv. Petr Celestýn, Ivo
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Odpuštění přináší ovoce

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2005 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Odpuštění přináší ovoce9:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 1.92 MB]

Bratři a sestry, myslím, že tu historii o umučení Štěpána, o ukamenování Štěpána všichni dobře známe, ale přesto se k tomu zase vrátíme. Říkal jsem si: „Chtělo by to najít něco nového, jak to tam vlastně bylo.“ A skutečně. Ve skutcích je několik takových drobných detailů, které nám mohou třeba i uniknout, právě proto, že jsou to zdánlivé maličkosti a pro nás jsou to takové, řekli bychom, mrtvé věci.

To první je třeba to, že tam svatopisec říká, kdo to byli ti lidé, kteří stáli proti Štěpánovi – lidé z takzvané Synagogy propuštěnců s lidmi z Kyrény, Alexandrie, Kylíkie. A když se to takhle řekne, tak pro nás to celkem nic neznamená, nám to nic neříká. Ale kdo to byli tihle lidé ze Synagogy propuštěnců?

Měl bych ještě začít možná trošku jinak. Jako my chodíme do kostela a patříme do nějaké farnosti, tak všichni židé, kteří praktikují svoji víru, tak navštěvují synagogu, a to buď podle místa bydliště, anebo když je to nějaké větší město, tak ty synagogy se dělí i jinak. Třeba dřív to bylo podle společenských vrstev, nebo podle obřadů – ty obřady nebyly všude stejné. A tady ta Synagoga propuštěnců, to bylo bohoslužebné shromáždění lidí, kteří měli podobný osud.

A sice, co se jim stalo? Když Římané obsadili Palestinu, obsadil generál Pompeius, tak Židé se bránili Římanům, celkem dost urputně. A Pompeius nařídil teda, aby odvedli hodně válečných zajatců do Říma a tam, aby je prodali jako otroky. Šlo vlastně o jakousi odvetu a šlo taky o to ten národ srazit na kolena. A tito lidé, kteří byli v Římě otroky, po nějaké době získali zpět svobodu, vrátili se domů. Takže byli to lidé, kteří na jedné straně měli rádi svou vlast, bojovali za ni. Na druhé straně byli tady za tuto lásku k vlasti a k Bohu, k svému náboženství a k víře v Boha Jahve, byli prodáni do otroctví a trpěli kvůli tomuto. Trpěli kvůli své víře, kvůli své národnosti, kvůli své lásce vlasti. Na druhou stranu díky tady tomu, co zažili, viděli, jak se říká, kus světa. Byli to lidé, kteří se tam naučili jazyky a kteří se tam „neztratili“. Měli úspěch, vydělali si peníze, vrátili se domů a byli doma vážení, pro všechno tady to, co zažili, co viděli.

Takže proti Štěpánovi nestáli žádní chudáci, žádní hlupáci, ale byli to lidé, kteří, jak my říkáme, si prožili svoje. Ale přesto, že si prožili to svoje, tak se dopustili jedné velké chyby. Štěpán byl mladý a oni si říkali: „Co nám tady ten mladíček bude povídat. Navíc o nějakém Ježíši z Nazareta, kterého nechali naši starší a velekněží popravit.“ Viděli to černobíle, viděli to velmi zjednodušeně. A dokonce tady tento jejich jednoduchý pohled je přiváděl k zuřivosti.

Bůh jim dal další takové znamení. Když se, můžeme říct, přeli se Štěpánem, doslova hádali, nemohli obstát, protože oni to brali jako lidskou hádku. Mysleli si, že ho ukřičí. On je sám, jich bylo hodně. Ale on dostal pomoc Ducha svatého. Můžeme říct, ze strany Štěpána a ze strany Boha tady nešlo o nějakou hádku. Tady šlo o něco mnohem víc – o snahu ty lidi získat. A oni si toho nevšimli, protože kdyby o tom uvažovali, tak by si přece museli říct: „Je to Štěpán, je to mladý člověk. On nemůže mít tyto zkušenosti sám ze sebe, on to musel dostat jako dar.“ Neřekli si. Zůstali u toho: „Je to mladý člověk, co nám starým, zkušeným lidem bude povídat.“ A nakonec to došlo vlastně tak daleko, že křičeli, zacpávali si uši a, můžeme říct, chovali se až hystericky.

Bratři a sestry, celá ta historie o Štěpánovi nám vypráví o tom, jak to může dopadnout, když lidé neposlouchají, co jim ten druhý říká. Štěpán je nekáral, Štěpán jim nic nevyčítal. Štěpán jim nechtěl něco vzít, ale nabízel jim – víru v Ježíše. Ale prostě oni nechtěli. A tady tento prostý fakt, že oni nechtěli, je dokázal přivést až k zuřivosti, k tomu, že si zacpávali uši a že se rozhodli, že se Štěpána zbaví, že ho prostě umlčí.

Bratři a sestry, tento příběh nám ukazuje to, že i malé roztržky, malé různice, malá různost názorů může vyrůst v něco velkého, co už se pak velmi těžko nějakým způsobem zase zahlazuje.

Když se ještě na chvilečku vrátím k těm lidem, kteří tam byli – byli tam lidé z Kyrény, Alexandrie, Kylíkie a Asie. Kyréna, Alexandrie – to jsou města, Kylíkie a Asie jsou římské provincie. Z Kilíkie pocházel Šavel (Tarsus se nacházel v Kylíkii). Takže Šavel v té době dělal to, co dělali jeho přátelé, jeho kamarádi, jeho vrstevníci. Byl, jak to sám o sobě říká, zaujat zvyklostmi po předcích. A Šavel si dokázal přiznat, že měl klapky na očích, že to neviděl. Nebo spíš, že to viděl zjednodušeně, že se nad těmi věcmi dostatečně nezamýšlel, ale bral to tak nějak automaticky a že to byla chyba. Ti ostatní? Ti ostatní si to asi nikdy nepřiznali a zase byla to jenom a jenom jejich škoda.

Bratři a sestry, příběh Štěpána, a můžeme říct vlastně i Šavla, protože tady se s ním setkáváme poprvé na stránkách Písma svatého, nám ukazuje, co člověk může udělat, i tenkrát, když proti němu stojí nějací nepřátelé. Štěpán se neuchýlil k tomu, že by soptil, Štěpán si nezacpával uši před jejich argumenty, ale mluvil s nimi. Štěpán dokázal následovat Ježíše a taky se modlil za ty, kteří ho kamenovali. Štěpán dokázal odpustit. A tady tohle odpuštění, které Štěpán dal, přineslo ovoce v tom, že se Šavel jednou obrátil.

Bratři a sestry, tento tenhle příběh nám ukazuje, že každé dobro přinese ovoce, i třeba malé. Jak víme všichni, na to, než ovoce uzraje, se musí čekat. I to Štěpánovo dobro přineslo ovoce ve svůj čas. Takže nečekejme my, že uvidíme hned plody toho dobra, které uděláme, ale nebojme se to dobro, jak se říká, zasévat, konat. Ono vyroste a to ovoce, ty plody určitě přinese. Na to se můžeme spolehnout. Bylo to tak u Štěpána, u Šavla, bude to i v našem životě.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Svatý Štěpán svědčil s jiskrou a pružností

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2020 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Svatý Štěpán svědčil s jiskrou a pružností4:34

Bratři a sestry, my dnes slavíme první den vánočního oktávu. Oktáv znamená osm dní, kdy se velmi intenzivně připomíná ta skutečnost narození Ježíše Krista. Je druhý oktáv ještě o Velikonocích. Tam všichni známe Velikonoční pondělí. S tím není spojeno žádné jméno žádného světce.    Více...


Valentin Bernard Jestřabský

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2019 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Valentin Bernard Jestřabský13:45
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 3.10 MB]

Bratři a sestry, dnes nebudu mluvit o svatém Štěpánovi, ani na žádné jiné biblické téma. Rozhodl jsem se, že vlastně řeknu znovu něco o Valentinovi Bernardovi Jestřabském, protože dnes je to přesně tři sta let od okamžiku, kdy zemřel.    Více...


Vánoce nám mají pomoci, abychom viděli nebesa otevřená

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2016 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Vánoce nám mají pomoci, abychom viděli nebesa otevřená10:12
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.25 MB]

Bratři a sestry, ve vánočním oktávu si mimo narození Spasitele připomínáme také lidi, kteří byli Ježíšovi velmi blízko. Jak jsem říkal na začátku mše svaté, dnes si připomínáme učedníka, který následoval svého Mistra tak, že jako první pro něho podstoupil mučednickou smrt.    Více...


Štěpán se rozhodl vykonat mnohem víc, než se od něho čekalo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2015 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Štěpán se rozhodl vykonat mnohem víc, než se od něho čekalo9:56
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.19 MB]

Bratři a sestry, slavíme nebo připomínáme si svatého Štěpána. Kdo to byl svatý Štěpán? Je pravda, že toho o něm mnoho nevíme. Byl jáhnem, tedy jáhnové byli ustanoveni jako pomocníci apoštolů, dnes jsou vnímáni jako pomocníci biskupů, a jejich takovým prvním úkolem vlastně bylo to, čemu říkáme charita, charitní péče o chudé v církvi.    Více...


Vánoční příběh o třech stromech

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2014 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Vánoční příběh o třech stromech12:01
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.42 MB]

Chtěl bych se zamyslet nad tím, co jsou Vánoce. Když jsem třeba poslouchal nedávno rozhlas, tak tam ten redaktor říkal: „Doufám, že už jste si prošli televizní program a zatrhali všechny pohádky, které chcete letos o Vánocích vidět.    Více...


Příběh o pasáčkovi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2012 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Příběh o pasáčkovi12:05
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.67 MB]

Bratři a sestry, to co si připomínáme o Vánocích, to co slavíme o Vánocích, je ta věta, kterou říkal svatý Štěpán vlastně na konci svého života: „Vidím nebesa otevřená.“

Zlem, hříchem se zavírá přístup člověka k Bohu, naopak dobrem se otvírá, a ten, kdo zprostředkoval právě tady to otevření, je Boží Syn Ježíš Kristus.    Více...


Bude vám dáno, co máte mluvit

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2011 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Bude vám dáno, co máte mluvit12:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.66 MB]

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, tím hlavím, kterého pořád oslavujeme, je Pán Ježíš narozený v jesličkách v Betlémě. Ale církev nechce nechat stranou ty, kteří Pána Ježíše ať už následovali nebo ho předcházeli.    Více...


Každý jsme darem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2009 - sobota
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Každý jsme darem7:52
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.23 MB]

Bratři a sestry, asi všichni známe větu z evangelia, že poslední budou první a první budou poslední, a svým způsobem ta věta platí i na dnešní svátek. A sice ono je to trošku překvapivé, že jako první pro víru nepoložil život žádný z apoštolů, ale že to byl jáhen.    Více...


Berme si příklad z tichosti a pokory svatého Josefa

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2008 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Berme si příklad z tichosti a pokory svatého Josefa14:06
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.17 MB]

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, to hlavní, co dnes slavíme, je druhý den po narození Páně. Vlastně mohli bychom dnešní den přirovnat k Velikonočnímu pondělí.    Více...


Vánoce jsou svátky naslouchání

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2007 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Vánoce jsou svátky naslouchání13:45
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.19 MB]

Bratři a sestry, jak se dostal ten svátek svatého Štěpána do Vánoc? Jak jsem říkal na začátku, křesťané mají takový zvyk, že po každém Hodu Božím se scházejí ještě ten další den ke společnému slavení liturgie.    Více...


Štěpán je příkladem svatosti

P. ICLic. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
26.12.2003 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Štěpán je příkladem svatosti12:27
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 2.25 MB]

Moji drazí bratři a sestry, všechny vás ještě jednou srdečně vítám při této bohoslužbě. Včera jsme oslavovali narození našeho Spasitele. Dívali jsme se s úžasem a ohromením do Betléma, kde se Ježíš jako dítě v chudobě narodil pro nás, abychom my zbohatli jeho chudobou, jak napíše později apoštol.    Více...


Dnes je čas spásy

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
26.12.2002 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Moji drazí bratři a sestry, v jednom kostele měli takovou zvláštní nástěnku – v předsíni kostela. Byla na bílém papíře a na ní bylo několik fotografií. Na první fotografii bylo malé dítě, maminka ho drží v náručí. Na druhé fotografii byl student někde v parku, v květnu, s nějakou dívkou. Na třetí fotografii byl manžel s rodinou, s dětmi. Čtvrtá fotografie ukazovala člověka sedícího kdesi v parku, člověka, který už má léta po důchodě, který je schoulený. A pod těmi fotografiemi byl vždycky nápis.    Více...


Boží moudrost

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
26.12.2001 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Moji drazí bratři a sestry, jak jsem už řekl na úvodu mše svaté, oslavujeme dnes svatého Štěpána. Včera jsme oslavovali Ježíše, Ježíše, který se narodil z Marie Panny, který přišel na tento svět. Dnes oslavujeme Štěpána, který povstal ze země a vešel do nebe. Včera jsme oslavovali Ježíše, který se nám narodil zde na zemi, dnes oslavujeme Štěpána, který se narodil pro nebe. Jak tyto dva svátky, dvě slavnosti, spolu souvisejí? Proč dnes hledíme na umučení, proč jsme slyšeli v tom prvním čtení všechnu tu událost, která se stala svatému Štěpánovi? Když on vydával svědectví pro Krista, jako jeden z prvních jáhnů církve a byl plný Ducha svatého, takže jeho slovům nemohl nikdo odolat, ani velmi chytří Židé.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.