Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Dny sváteční nám pomáhají, aby dny všední dostaly smysl

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2019 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Dny sváteční nám pomáhají, aby dny všední dostaly smysl8:33
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.82 MB]

Bratři a sestry, ten dnešní evangelní úryvek je možné rozdělit na dvě části, na dvě myšlenkové části. Ta první velmi dlouhá část se odehrává v chrámu a je to něco vyjímečného. Je to vyjímečný okamžik, kdy každý izraelská rodina děkovala za narození prvorozeného syna. V tom je to vyjímečné. A takto přichází i Maria a Josef, aby poděkovali za narození Ježíše. Jenom oni vědí, že je to Boží Syn, plus další – Simeón a Anna. Ta chvíle je z tohoto pohledu zcela vyjímečná.

A druhá myšlenka v tom evangelním úryvku byla vlastně vyjádřena dvěma větami: „Když vykonali všechno, vrátili se do Galileje do Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milosti.“ A to je popis všedních dnů.

Na jedné straně dlouhý popis, řekli bychom, jednoho dne nebo spíš možná hodiny, dvou v jednom dni. Popis svátku. A popis všedního života, který trval, jak víme, třicet let.

Ten svátek je pro nás velmi důležitý. Je důležité si ho připomínat. Protože i v našem životě se střídají dny sváteční a dny všední. Ty dny sváteční nebo můžeme říci, to jsou sváteční hodiny, sváteční okamžiky. Podle času jsou to daleko kratší úseky než ty dny všední. Ale ty dny sváteční nějakým způsobem určují ty dny všední. Ty dny sváteční nám pomáhají, aby dny všední dostaly smysl. Ty dny sváteční nás vedou k tomu, abychom naplnili dny všední. Protože když by se to nestalo, tak by ty dny všední byly jenom takovým přežíváním.

Výmluvné je to na příkladu té prorokyně Anny. Sedm let žila v manželství, a potom jako vdova a čekala. Svatý Lukáš ji tady zmiňuje schválně, protože ona je symbolem všech těch lidí, kteří očekávali narození Vykupitele. Kteří ho čekali dlouho, kteří se nenechali odradit, znechutit, zklamat, kteří vydrželi v tom očekávání. Máme si uvědomit, že i v našem životě jsou dlouhé okamžiky, dlouhé pasáže, kdy se zdánlivě nic neděje. Ale jsou to pasáže, kdy se připravuje právě to setkání.

Žijeme v době, kdy lidé neradi čekají. Víme, jaké problémy vlastně jsou s obdobím adventu, kdy lidé nevědí, co si s tím mají počít. Pramení to třeba i z toho, že vlastně nejdražší je rychlé občerstvení, protože je to rychle. Člověk dostane rychle jídlo a rychle se nasytí. V okamžiku, kdy se má čekat i na to jídlo, tak už jeho cena klesá. Rychlost je preferována na úkor vlastně všeho. Ale tady my vidíme, že platí to přísloví, které říká: „Kdo si počká, ten se dočká.“ Ani Simeón, ani Anna nebrali to čekání, jako že je to něco otravného, něco zbytečného. Když člověk správně přijme tu dobu toho čekání, tak v tom čekání vyzraje, a o to tady jde.

My se tady v tom evangeliu setkáváme s dvěma lidmi, Simeóem a Annou, kteří jsou staří. To je plynutí času a můžeme říci, to není ani tak jejich zásluha. Ale oni jsou navíc vyzrálí, a to už je jejich zásluhou. A to je zase něco, co má oslovit i nás. Máme děkovat za čas, který je nám dopřán, a máme usilovat o to, abychom i my takto nějak vyzrávali, dozrávali.

Mnoho lidí se dívá s obavami dopředu, co bude, co přinesou příští dny. Mnozí nás také straší, že se nemáme na co pěkného těšit, že to bude jenom a jenom horší. A to evangelium nás upozorňuje a připomíná a říká: „Pán má pro tebe vždycky připraveno něco krásného, něco milého, něco, co tě potěší. Co ti dodá radost a pokoj. Tak jako Simeónovi, tak jako Anně.“ Pán nám chystá radostnou budoucnost, ne něco, čeho se máme bát.

Svět bez Boha představuje a říká, že smrt je něco zlého, protože je to nějaký pád, nevysvětlitelný, někam. Oni neříkají kam, oni naříkají co, ale říkají, to bude hrozný. A dnešní evangelium ústy Simeóna říká: „Ne, je to setkání s Pánem.“ Je to setkání s Pánem, které začíná už teď každým dnem a prohlubuje se. A v tom okamžiku přechodu z tohoto světa do věčné existence je to setkání v plnosti.

Bratři a sestry, ten svátek Hromnic, svátek Uvedení Páně do chrámu, nám představuje Ježíše jako někoho, kdo přichází mezi nás. Je na nás, abychom si ho všimli, protože v tom evangeliu také slyšíme o tom, že to Simeón a Anna vykládali všem, kteří byli okolo, ale už neslyšíme o tom, že by tito lidé přišli. Už neslyšíme o tom, že by je to oslovilo.

Tedy to první, co nám připomíná ten dnešní svátek je to, abychom byli pozorní, abychom se nechali oslovit. Abychom prožívali ty dny všední jako přípravu na něco pěkného, na něco krásného, jako přípravu na setkání s Pánem.

Svatý Lukáš celé svoje evangelium pojímá jako Ježíšovy cesty do Chrámu, do Jeruzaléma. Když mu bylo čtyřicet dnů, potom následuje, když mu bylo dvanáct let, a potom když je mu těch třiatřicet. Bratři a sestry, svatý Lukáš tím chce říct, aby každý věřící člověk dal svému životu nějakou myšlenku. „Připravuji se na setkání s Pánem. Chci mu jít vstříc. Nechci svoje dny prožívat jenom jako jakési plynutí času, ale chci je prožívat tak, abych den co den vyzrával víc a víc, abych byl blíž a blíž svému Pánu, který na mě čeká.“

Kéž nám jsou Simeón a Anna vzorem a kéž nikdy nezapomeneme na to, že setkání s Ježíšem vždycky přináší radost.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Každý den je vhodný k tomu, abychom se odevzdali do Božích rukou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2022 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Každý den je vhodný k tomu, abychom se odevzdali do Božích rukou7:11

Bratři a sestry, ten svátek, který se ve Starém zákoně nazýval Očišťování nebo Představení pánů vlastně má svoje základy v okamžicích, kdy Izraelité prchali z Egypta a při poslední egyptské ráně zahynuli prvorození synové všech Egypťanů, kdežto naopak prvorození synové Izraelitů byli zachráněni, zůstali naživu.    Více...


Děkovat za život

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2021 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Děkovat za život6:23

Bratři a sestry, svátek, který dnes slavíme, se oficielně jmenuje Uvedení Páně do Chrámu. Tedy podle toho názvu je to svátek především Pána Ježíše. Někdy se mu taky říká Obětování Páně, a někdy se taky mluví vlastně o tom a zazní to i v přímluvách, že Panna Maria přinesla oběť.    Více...


Bůh o tobě ví a zná tě tvým jménem a pečuje o tebe

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2020 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Bůh o tobě ví a zná tě tvým jménem a pečuje o tebe10:26
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.30 MB]

Bratři a sestry, Ježíš, ačkoliv je to Boží Syn, tak se připodobnil nám ve všem. My jsme o Vánocích uvažovali nad tou myšlenkou, že se zařadil do té lidské společnosti. Tak se zařadil i co se týče požadavků Mojžíšova zákona.    Více...


Život je dar, který jsme dostali a který máme rozvíjet

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2016 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Život je dar, který jsme dostali a který máme rozvíjet6:30
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.43 MB]

Bratři a sestry, dnešní svátek nám předkládá, řekli bychom, několik způsobů života. Je možné žít různým způsobem. V podstatě, řekli bychom, že ten způsob života odpovídá tomu, co si člověk zvolí jako cíl.    Více...


Zachránce přichází potichu a žádá naši pozornost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2015 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Zachránce přichází potichu a žádá naši pozornost7:27
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 7.45 MB]

Bratři a sestry, v tom evangelním úryvku, který jsme právě vyslechli, nalézáme celou řadu myšlenek. První, která nás třeba napadne, je to, že Mojžíšův zákon se na Ježíše Krista, na Božího Syna, nevztahoval.    Více...


Těm, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi

P. Mgr. Václav Rychlý, OPraem
02.02.2014 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Těm, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi11:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.58 MB]

Sestry a bratři, přátelé, vždycky když slavím ten dnešní svátek Hromnic nebo Obětování Páně, tak mně vždycky vyvstane na mysli oltářní obraz, který visí v Dubě na Moravě v poutním mariánským kostele.    Více...


Kvalita tvého života se řídí tím, nakolik jsi vnímavý

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2013 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Kvalita tvého života se řídí tím, nakolik jsi vnímavý8:56
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.92 MB]

Bratři a sestry, před II. vatikánským koncilem na Hromnice končila doba vánoční. V tom svátku Hromnic je jedna silná myšlenka, která právě zařazuje tento svátek ještě do toho okruhu té doby vánoční, nebo říká, že by bylo možné ho tam zařadit.    Více...


Velkým nepřítelem radostného setkání je lhostejnost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2012 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Velkým nepřítelem radostného setkání je lhostejnost8:09
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.67 MB]

Bratři a sestry, dnešní svátek vypráví o velké zbožnosti Marie, Josefa, protože v té době, kdy žil Ježíš, už nebylo tak zcela obvyklé, aby všichni splnili to, co je zaznamenáno v Mojžíšových knihách.    Více...


Ježíš nás přichází vysvobodit z moci smrti

P. Mgr. Leo Zerhau
02.02.2009 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Ježíš nás přichází vysvobodit z moci smrti7:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.24 MB]

Simeon velebil Pána a to jeho velebení, ta jeho chvála byla zároveň něčím, co ho připravovalo na smrt. Říká: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.“ Je to věta, kterou říkáme také při modlitbě církve, při breviáři, před spaním.    Více...


Zapálená svíce připomíná, že Pán je s námi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2006 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Zapálená svíce připomíná, že Pán je s námi5:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 24 kb/s, 0.92 MB]

Bratři a sestry, vy starší si určitě ještě pamatujete, že tenhle svátek se dřív jmenoval Očišťování Panny Marie a byl kladen větší důraz právě na postavu Panny Marie. Dnes, po liturgické reformě, se ten svátek nazývá Uvedení Páně do chrámu a je kladen větší důraz právě na osobu Ježíše Krista.    Více...


Vějíř myšlenek pro duchovní život

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2005 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Vějíř myšlenek pro duchovní život9:26
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 29 kb/s, 2.01 MB]

Bratři a sestry, dnešní svátek je skutečně velice bohatý na myšlenky a na podněty pro náš duchovní život, a tak já se tady pokusím před vámi otevřít takový vějíř těch myšlenek a jednak doufám, že si každý vybere z toho to svoje a že každý bude nějakým způsobem osloven tím, co nám nabízí dnešní svátek, a taky očekávám, že každý to dotvoří sám pro sebe.    Více...


Spasitel je naše světlo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2004 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Spasitel je naše světlo5:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.13 MB]

Bratři a sestry, dneska jsme se naposledy shromáždili u betléma, abychom si připomněli, že narozený Spasitel je naše světlo. Podle starého církevního kalendáře dnešním dnem, svátkem Hromnic, končila doba vánoční.    Více...


Zapálená svíce

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2003 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Bratři a sestry, ten dnešní svátek, to je taková ozvěna, dozvuk Vánoc. Ústřední místo při té dnešní oslavě má světlo. O světle se tu mluví, mluví o něm Simeon. My jsme drželi v rukou svíčky. Pokud se nad tím zamyslíme, tak zjistíme, že v kostele během církevního roku má hořící svíčka své pevné a nezastupitelné místo. Církev ráda používá symboliku světla. Živého světla. Je to proto, že my potřebujeme živé světlo ke své existenci. Pro náš život nestačí žárovka nebo nějaká výbojka nebo něco podobného.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.