Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Projekt pro Moravu

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
05.07.2019 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Projekt pro Moravu12:40
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.63 MB]

Milí přátelé Boží, moji bratři a sestry, svatí jsou viditelnými svědky svatosti v Boží církvi. Nejsou to nějací nadlidé, nejsou někým mezi Bohem a obyčejným člověkem. Jsou nejlidštějšími z lidí. Oni zachraňují církev z její průměrnosti. Svatí jsou pamětí církve. Když čteme jejich životopisy, tak se také dočítáme, co se v církvi dělo. Proto jsou pamětníky. Svatí nikdy nestárnou a nemlčí.

To, co jsem řekl o svatých obecně, tak samozřejmě v plné míře platí i o svatých sourozencích z Řecka, kteří se pro nás staly Moravany, o svatých Cyrilu a Metoději. Přišli z té nejvyspělejší části Evropy, z bohaté Byzantské říše, na území střední Evropy, která v tom 9. století nebyla vůbec významná. Byl to, omlouvám se, takový zapadákov Evropy, ta střední Evropa. V jejich případě se tedy vůbec nemůže jednat o to dělat nějakou kariéru. V jejich situaci to byla kariéra směrem dolů. O čem to svědčí? Především o tom, že šli tam, kde poznali, že je chce mít Bůh, ať je to kdekoliv.

V duchu a možná i nahlas řekli Pánu: „Zde jsme. Pošli nás tam, kde ty chceš.“ Nevybírali si nejteplejší místečko, nejvýnosnější job, nejvýznamnější místa, kde by mohli uplatnit svou mimořádnou inteligenci a kde by se mohli proslavit. Nic takového nehledali.

Tento postoj vypovídá o jejich skromnosti a pokoře a ochotě přijmout dané prostředí takové, jaké je. Právě na té jejich skromnosti a pokoře vlastně vystavěli to své poslání a ten svůj „úspěch“, protože jim nešlo o nějaký svůj úspěch. Jim šlo o hlásání evangelia.

Na Velké Moravě byla určitě o dost slabší životní úroveň než v Řecku. Neměli to vůbec jednoduché, tady se přizpůsobit. My kněží víme, ale i vy, co to znamená se někde přestěhovat, jenom třeba z jedné strany města na druhý konec města. Říkám si, jaké to tam bude, co tam budou za lidé, jak to tam zvládnu. Oni šli plně do neznámého prostředí a řekli si: „Je tam Bůh? Je. No, tak tam půjdeme. Když je tam Bůh, tak co se nám může stát. Budeme spolupracovat s ním tam, jako jsme spolupracovali s ním i na těch předchozích místech.“

To, co k nám přinesli, bylo především kromě evangelia, samozřejmě, to s tím souvisí, nám přinesli světlo svého charakteru, světlo své osobnosti. Světlo vysoké, ale skromně se projevující inteligence. Světlo projektu pro Moravu. Ten projekt pro Moravu v nějaké jiné struktuře bychom dnes potřebovali jako sůl, kdyby zas přišli nějací dva sourozenci. Mohl by to být jenom jeden nebo naopak tři, to je jedno, ale potřebujeme projekt pro Moravu, projekt vlastně pro celou republiku – pozvednou úroveň jak společenskou, kulturní, mravní, tak také náboženskou. Pozvednout tuto část Evropy. A s ní třeba potom i tu další větší většinovou část Evropy.

Oni věděli, jak na to. Měli hluboký vztah s Bohem a vzdělávali se. U nich to šlo ruku v ruce, ve vší skromnosti, ve vší pokoře, a proto dosáhli velkého úspěchu. Projekt pro Moravu. Jak zvýšit úroveň života na základě žití podle křesťanských zásad. Tento projekt, který oni představili a ručili za něj svým ryzím a bezúhonným charakterem, byl pro Moravu tedy rozhodujícím impulzem. Díky tomu se o Moravě začalo vědět, o Moravě se začalo mluvit po Evropě. Jakmile se o nějakém území začalo mluvit ve Vatikánu, tak najednou o tom území začali hovořit i králové a vládci tehdejších území.

Díky tomu, že přišli s takovou skromností, skromnou inteligencí, i díky tomu, že to postavili na víře v Boha, svůj život a své působení, nekamarádíčkovali se s nějakými mocnými nebo mocnějšími, tehdejšími osobnosti. Jim šlo o to, aby byli přáteli Božími, aby přinesli to Slovo, aby lidé mohli se povznést díky tomu, že budou rozumět tomu, co chce každému říci Bůh v jeho rodném jazyce. Aby tedy sami rozuměli Bohu, aby nemuseli čekat jenom na to, co jim někdo řekne, že toto Pán Ježíš říká. Aby sami se přesvědčili o tom, sami to zjistili a věděli, že toto chce Bůh po mně. Takový mám být. Už nemuseli čekat na někoho jiného, že jim to řekne.

To je ta obrovská věc, to je ten obrovský projekt, kterým o tisíc let předběhli dobu. Na II. vatikánském koncilu v polovině 20. století se řeklo: Ano, my chceme, aby každý člověk měl bibli ve svém jazyku, aby ji on mohl denně otevírat, aby mohl co nejčastěji naslouchat Božímu slovu. Když třeba přijde na mši svatou, aby o tom mohl přemýšlet. Aby mohl z Božího slova vyvozovat právě to, co on konkrétně potřebuje ve svém životě. To řekl II. vatikánský koncil a přesně toto měli na mysli svatý Cyril a Metoděj.

Jelikož to někteří jiní viděli jinak, viděli to tak: „Ne, to my jim musíme říci, jak mají žít a co po nich Bůh chce. To my jim musíme říci. To by nebylo správně, kdyby se vydali před námi. Ještě by měli po nás nějaké požadavky.“ Tak díky tomu bohužel uskutečnění tohoto projektu nenastalo trvale, ale ti, kteří na ně žárlili, tak to pak utli, ale to poselství zůstalo mezi lidmi. Objevovali se další světci – Václav, Vojtěch, Ludmila a další a další.

Vytáhli Moravu a Čechy z podprůměrnosti až k budoucím vládcům, českým světcům. Evropa díky nim začala pozitivně vnímat, že jsou tady Češi a Moravané, a tak svatí bratři, prosíme, promlouvejte stále do srdcí a myslí nás, Čechů a Moravanů, a proste Ducha svatého, aby se znovu objevil nějaký projekt pro Moravu. Který ovšem bude trvat stále, nejenom stovku let jako u vás, a proste, aby se neobjevil nikdo, kdo se bude snažit tento projekt nějak bojkotovat a kdo nebude chtít, aby došlo k obnově morální i společenské našeho národa.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Momenty života Cyrila a Metoděje ve světle evangelia

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2024 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Momenty života Cyrila a Metoděje ve světle evangelia11:37


Posunout se od falešných bohů k Bohu pravému

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2023 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Posunout se od falešných bohů k Bohu pravému8:08


Církev má být misijní

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2022 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Církev má být misijní9:38

Bratři a sestry, vlastně je známá ta žádost moravského knížete Rostislava císaři Michalovi III. do Byzance, kdy žádá o vyslání věrozvěstů. On by si přál biskupa. Tam se doslova říká, když se to přeloží: „Náš lid se odřekl pohanství a kristianský zákon prijal.“ To by se dalo přeložit jako přijal náboženství.    Více...


Cílem té mise je záchrana, rozšíření pokoje

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2021 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Cílem té mise je záchrana, rozšíření pokoje9:46

Bratři a sestry, texty, které jsme právě vyslechli, se velmi, velmi hodí k tomu, koho si dnes připomínáme.

Vlastně začalo to celé opravdu tady tím, že „potom Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků“. Jenom Lukášova 10. kapitola začíná slovem „potom“, ale je jasné, že když je nějaké „potom“, tak bylo nějaké „předtím“, a o to právě Lukášovi jde.    Více...


Poslání církve

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2020 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Poslání církve10:50

Bratři a sestry, texty, které jsme teď slyšeli, byly schválně vybrány k dnešnímu svátku svatých Cyrila a Metoděje. Jsou to texty, které vlastně mluví o poslání církve. Text z evangelia podle Lukáše je vysloveně misionářský. Pak je zde to čtení ze Starého zákona z knihy proroka Izaiáše, a ta kniha proroka Izaiáše je nazývána evangeliem Starého zákona.    Více...


Světlo projektu pro Moravu

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
05.07.2018 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Světlo projektu pro Moravu6:27
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.19 MB]

Milí přátelé, bratři a sestry v Kristu, svatí jsou viditelnými svědky svatosti Boží v církvi. Nejsou to nějací nadlidé. Nejsou někým mezi Bohem a obyčejným člověkem. Jsou nejlidštější z lidí. Oni zachraňují církev z její průměrnosti.    Více...


Úspěch činnosti Cyrila a Metoděje stál na chudobě, pokoře a na absenci touhy po moci

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
05.07.2017 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Úspěch činnosti Cyrila a Metoděje stál na chudobě, pokoře a na absenci touhy po moci5:54
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.15 MB]

Milí přátelé Boží, bratři a sestry v Kristu, děkuji vám, že jste přišli na dnešní slavnost. Misie těchto svatých bratří byla velmi úspěšná. Co děli? Jak se chovali, že měli takový úspěch i přes tvrdý odpor jejich protivníků? Protože měli své protivníky, své odpůrce, kteří nesouhlasili s jejich stylem, způsobem pastorace.    Více...


Zlo nemůže pohltit dobro, tak jako tma nemůže pohltit světlo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2016 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Zlo nemůže pohltit dobro, tak jako tma nemůže pohltit světlo10:20
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.31 MB]

Bratři a sestry, pokus si říkáte, že to evangelium jsme slyšeli teď v neděli, tak si to říkáte naprosto přesně a správně. Je to taková trošku past na kazatele, a tak já jsem využil toho, že v neděli jsme to nečetli úplně celé a nechal jsem si pro tuto chvíli závěrečný odstavec o tom, jak se ti učedníci vracejí, a mluví se tam třikrát o tom, jak se vracejí s radostí.    Více...


Musíme najít v křesťanství svou identitu

P. Mgr. Jiří Buchta
05.07.2015 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Musíme najít v křesťanství svou identitu12:05
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.56 MB]

Bratři a sestry v Kristu, znovu stojíme na prahu prázdnin a připomínáme si velké postavy, a doslova bych řekl, naší národní identity. Přišli k nám z jihovýchodu, přinesli nám Krista, a když se člověk podívá na dějiny našeho národa nebo našeho státu, tak vidí prostě, že víra nebyla pouhým přívěškem, ale že to bylo něco, co formovalo naši kulturu, naše smýšlení.    Více...


Cyril a Metoděj se nenechali ovládnout malomyslností

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2013 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Cyril a Metoděj se nenechali ovládnout malomyslností9:33
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.03 MB]

Bratři a sestry, všechny texty Písma svatého, které jsme slyšeli, se velice dobře hodí k tomu dnešnímu svátku, k tomu životnímu příběhu Cyrila a Metoděje. A pro nás jako věřící je důležité právě vnímat jejich život pohledem Písma, tou optikou Písma, jak se někdy říká.    Více...


Svatí Cyril a Metoděj přišli, aby nám odhalili smysl našeho života

P. Ing. Mgr. Dr. Pavel Konzbul
05.07.2011 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Svatí Cyril a Metoděj přišli, aby nám odhalili smysl našeho života5:22
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.18 MB]

Milí přátelé, jak dnešní oslavenci svatý Cyril a Metoděj, tak i Mistr Jan Hus, kterého si připomíná státní kalendář zítra, jsou vlastně takové oběti totalitního režimu.    Více...


Svatí jsou výzvou k udržování vztahů

P. Ing. Mgr. Dr. Pavel Konzbul
05.07.2010 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Svatí jsou výzvou k udržování vztahů5:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.93 MB]

Nejen Ježíšovi učedníci, nejen svatý Cyril a Metoděj, ale všichni jsme jako křesťané posláni k lidem úspěšným i k lidem neúspěšným, k lidem, kteří propadli slávě, penězům nebo třeba i drogám. Všem těmto lidem máme přinášet Boží slovo, máme jim zvěstovat a svědčit o své víře a máme to dělat takovým způsobem, aby naše svědectví pro ně byla pozitivní nabídka, aby se neobrátili k Bohu ze strachu, ale aby důvodem jejich obrácení byla radost.    Více...


Kristus před sebou posílá svoje učedníky

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2008 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Kristus před sebou posílá svoje učedníky11:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.83 MB]

Děti, kdo to byl ten Cyril a Metoděj? Nevíte nikdo, nikdo to nezkusí? Řeknu vám takový vtip, ti starší už ho znají. Ještě dřív, když se chodilo na kazatelnu, tak v jedné farnosti měli pana faráře, který, aby dodal váhu svým slovům, tak do té kazatelny takhle občas uhodil.    Více...


Všichni pokřtění musí být hlasateli evangelia

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2006 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Všichni pokřtění musí být hlasateli evangelia11:11
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 2.31 MB]

Bratři a sestry, vždycky, když je nějaký velký svátek, tak je těžko o tom mluvit, kázat, protože je tady nebezpečí, že člověk sklouzne do nějakých frází, a troufám si říct, že ten svátek svatých Cyrila a Metoděje je jeden z nejvýznamnějších svátků tady u nás na Moravě, mám na mysli svátků lidí.    Více...


Důležité je, co říkají svatí nám

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2005 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Důležité je, co říkají svatí nám9:20
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 1.94 MB]

Bratři a sestry, v neděli odpoledne jsem se dostal k tomu, že jsem si vzal do ruky Katolické noviny. Musím se přiznat k tomu, že jsem je zatím jenom prolistoval, ale zaujal mě tam jeden takový nadpis.    Více...


Jak by jednal na mojem místě Pán Ježíš?

P. Mgr. Václav Rychlý, OPraem
05.07.2004 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Jak by jednal na mojem místě Pán Ježíš?14:33
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 2.82 MB]

Přiblížilo se k nám Boží království. Ale jsme schopni to Boží království přijmout do svého srdce? Je nás čím dál tím méně. V posledním sčítání věřících v kostelích (ne těch, kteří se přihlásili při sčítání obyvatel, ale těch, kteří prakticky chodí na bohoslužby, žijí s církví) se tak ukazuje, že je to jenom pět procent v našem národě.    Více...


Otevřené oči a srdce na pravém místě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2003 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Bratři a sestry, dnešní den se kazatelé soustřeďují na dvě témata: buď se káže tak nějak oslavně o Cyrilu a Metodějovi anebo se v tyto dny tak nějak s kazatelen pláče nad tím, že máme málo kněží. Já bych se pokusil oběma těm tématům vyhnout, ale přesto bych chtěl mluvit o Cyrilu a Metodějovi a o tom vlastně, co spojuje jejich a naši dobu.

Víte, nesmíme si tu jejich dobu nějak idealizovat. Pokud si vzpomenete na na dějepis, tak období Velké Moravy v minulých padesáti letech bylo tak nějak oslavováno jako první společný stát Čechů a Slováků.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.