Pátek 23.02.2024, sv. Polykarp, Svatopluk
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Cílem té mise je záchrana, rozšíření pokoje

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2021 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Cílem té mise je záchrana, rozšíření pokoje9:46

Bratři a sestry, texty, které jsme právě vyslechli, se velmi, velmi hodí k tomu, koho si dnes připomínáme.

Vlastně začalo to celé opravdu tady tím, že „potom Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků“. Jenom Lukášova 10. kapitola začíná slovem „potom“, ale je jasné, že když je nějaké „potom“, tak bylo nějaké „předtím“, a o to právě Lukášovi jde.

Ti lidé se nejdřív předtím setkali s Ježíšem. Setkali se s Ježíšem a pochopili a přijali do svého života, že Ježíš je poslaný od Otce. Že tady tato mise začíná, u Otce.

Ježíš ji přijímá a cílem jeho mise je zachránit všechny lidi. Ale Ježíš, ačkoliv je to Boží Syn, tak vlastně říká: „Já k tomu chci vaši spolupráci.“ Ne, že by to Bůh nemohl zařídit nějak jinak, ale chce naši spolupráci. Ta spolupráce začala, můžeme říci, u těch Dvanácti, kteří byli vyvoleni jako první, a potom se ten okruh neustále rozšiřoval.

Svatý Lukáš záměrně píše svoje evangelium, a ty obrazy vytvářejí takové kruhy, které se pořád rozšiřují. Napřed ti nejbližší, potom izraelský národ, a potom ostatní národy. Takže tedy k tomu, aby ta mise byla úspěšná, jsou potřeba i jiní, jiných dvaasedmdesát učedníků.

Proč jsou jiní? Proč nejsou stejní jako těch Dvanáct? Ne, že by tam byl nějaký rozdíl v důstojnosti nebo něčem takovém, ale rozdíl je v cíli. Asi bychom si to mohli připodobnit, přirovnat, jako rozdíl je mezi základy a stěnami domu. Obojí je tam potřeba, jedno bez druhého by nemohlo existovat, ale každé má jiný cíl, jinou funkci. A o toto tady jde.

Takže tedy těchto dvaasedmdesát učedníků je jiných. To číslo je symbolické. Buď někde se píše sedmdesát, někde se píše sedmdesát dva. Ono je to vlastně ze Starého zákona, kdy vlastně jsou vyvoleni muži, kteří mají pomáhat Mojžíšovi a Áronovi. A právě když se počítají jenom ti muži, tak je jich sedmdesát, když se k nim připočte Mojžíš a Áron, je jich sedmdesát dva. A takhle vlastně i počet členů velerady byl sedmdesát. Je to tedy číslo symbolické.

Ježíš tím chce říct vlastně: „Zahrnuji vás do toho všechny. Vás všechny, kteří budete ochotni tady se této mise zúčastnit.“

No, a potom se vlastně říkají jakési parametry. O co tady jde? O co tady má jít? Nejdřív jsou dané jakési příkazy. Příkazy a zákazy. „Posílám vás jako ovce mezi vlky.“

Jistě, je tam ta myšlenka, že budou vám hrozit určitá nebezpečí. Nebudete přijati. Bude vám hrozit to, že propadnete malomyslnosti, jak to říkal ten svatý Pavel. Nebo že si někdo bude počínat chytrácky. Obojí by bylo chybou, obojí by bylo špatně.

Když se zastavíme u toho svatého Pavla, on tam říká, když jsme pověřeni službou tak se nějakým způsobem nenecháváme ovládnout malomyslností. Svatý Pavel totiž zažil oboje. Na první cestu byl vyslán církví, potom šel sám na další cestu jako sám ze sebe, ze svého rozhodnutí, a na tu další, třetí, zase už byl vyslán církví. Takže si moc dobře uvědomoval, jaké to je, když má za sebou tu autoritu a může říct: „Mně sem k vám poslali,“ anebo musí říct: „Já jsem přišel, protože jsem se rozhodl sám.“

Jakkoliv ten jeho úmysl byl dobrý, když tam mluvil a jednal sám za sebe, uvědomoval si, že je to pro něho mnohem a mnohem těžší.

Je tedy potřeba vyvarovat se obou krajností. Nenechat se ovládnout malomyslností, ani si nepočínat chytrácky.

Nicméně když Ježíš mluví o tom „posílám vás jako ovce mezi vlky“, tak vlastně chce říct: „V žádném případě se nesmíte stát vlky.“ Velké stádo ovcí pořád bude stádo ovcí. Nikdy se nestane smečkou vlků. O toto tady jde. Ježíšovi jde o to, aby nedošlo k záměně toho chování, aby nedošlo k záměně těch přirozeností. Ať bude křesťanů mnoho nebo málo, vždycky se mají chovat jako ty ovce. Nikdy nemají jednat jako vlci, kteří vlastně „od přírody“ nebo od Pána Boha, je jedno jak to řekneme, prostě jsou dravci. Takže to je vlastně takové první upozornění.

„Nenoste ani mošnu, ani měšec.“ To jsou jistoty. Měšec je jistota boháče. Mám své peníze. Když se cokoliv přihodí, šáhnu do toho měšce a zaplatím to, pomůžu si z těch nesnází.

Mošna je jistota chudého. Tam sbírá almužnu, tam sbírá jídlo, tam sbírá peníze, tam sbírá všechno, co dostal. Sbírá to pro chvíle, kdy by mohlo být ještě hůř, kdy už nebudu mít třeba vůbec nic.

Ježíš chce, abychom odložili tyto jistoty, které jsme si vybudovali sami, a abychom stavěli na jeho nabídce, na tom, co on nám nabízí.

Potom vlastně se tam mluví i o tom, že nemají nosit opánky, protože služebník, otrok nenosil opánky. Ježíš to myslí tak, jako jste moji služebníci, jste služebníci na plný úvazek.

A potom se tam mluví o cíli toho. „Když vejdete do domu, napřed řekněte: ‚Pokoj tomuto domu.‘“ Cílem té mise je záchrana, rozšíření pokoje. V žádném případě rozdělení, v žádném případě rozšíření nepřátelství, ale rozšíření pokoje. To je to stejné, jako to říkal prorok Izaiáš: „Poslal mě zvěstovat radostnou zprávu. Ovázat ty, kterým puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným.“ Tedy toto je cílem evangelia, a na toto bychom nikdy neměli zapomenout. Nikdy bychom taky neměli zapomenout na to, že my všichni jsme pozváni k té misi.

Tak, jak se církev vyvíjela, tak takové pozvání institucionální nastává v okamžiku, kdy někdo přijme svátost biřmování. Tam se to přímo předpokládá: „Ano, já jsem ochotný pracovat na tom, aby se evangelium na místech, kde já budu, šířilo. Aby se co nejvíc lidí dozvědělo o té radostné zvěsti, aby mohli žít v pokoji, aby byli vysvobozeni z těch různých strachů, obav a dalších nebezpečí.“

To je tedy smysl vlastně těch textů, které jsme slyšeli, a jak jsem říkal, velmi, velmi se to hodí k tomu svátku svatých Cyrila a Metoděje. Protože oni to bezezbytku naplnili. Nebudu tady opakovat jejich životopis nebo takhle. To vlastně si můžete přečíst, jsou toho plné noviny, rozhlas, televize. To dílo je opravdu veliké. Mluví se tam o té kultuře, vzdělanosti, písmu a takhle. Ale to první je, že přinesli víru. Nebo spíše se tam říká v některých překladech, že hlásali víru slovanským jazykem, a někdy se tam říká, že hlásali víru srozumitelným jazykem.

Jsme zase u toho, že to tedy říkali nejenom tak, že rozuměli jejich slovům, ale že pochopili naši předkové, co jim zvěstují. To je na tom právě to jedinečné, to je to krásné. Děkujeme za Cyrila a Metoděje, že měli tyto dary, že je objevili a že je používali. A co ještě navíc? Používali je pro naše předky, pro náš národ.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Posunout se od falešných bohů k Bohu pravému

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2023 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Posunout se od falešných bohů k Bohu pravému8:08


Církev má být misijní

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2022 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Církev má být misijní9:38

Bratři a sestry, vlastně je známá ta žádost moravského knížete Rostislava císaři Michalovi III. do Byzance, kdy žádá o vyslání věrozvěstů. On by si přál biskupa. Tam se doslova říká, když se to přeloží: „Náš lid se odřekl pohanství a kristianský zákon prijal.“ To by se dalo přeložit jako přijal náboženství.    Více...


Poslání církve

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2020 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Poslání církve10:50

Bratři a sestry, texty, které jsme teď slyšeli, byly schválně vybrány k dnešnímu svátku svatých Cyrila a Metoděje. Jsou to texty, které vlastně mluví o poslání církve. Text z evangelia podle Lukáše je vysloveně misionářský. Pak je zde to čtení ze Starého zákona z knihy proroka Izaiáše, a ta kniha proroka Izaiáše je nazývána evangeliem Starého zákona.    Více...


Projekt pro Moravu

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
05.07.2019 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Projekt pro Moravu12:40
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.63 MB]

Milí přátelé Boží, moji bratři a sestry, svatí jsou viditelnými svědky svatosti v Boží církvi. Nejsou to nějací nadlidé, nejsou někým mezi Bohem a obyčejným člověkem. Jsou nejlidštějšími z lidí. Oni zachraňují církev z její průměrnosti.    Více...


Světlo projektu pro Moravu

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
05.07.2018 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Světlo projektu pro Moravu6:27
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.19 MB]

Milí přátelé, bratři a sestry v Kristu, svatí jsou viditelnými svědky svatosti Boží v církvi. Nejsou to nějací nadlidé. Nejsou někým mezi Bohem a obyčejným člověkem. Jsou nejlidštější z lidí. Oni zachraňují církev z její průměrnosti.    Více...


Úspěch činnosti Cyrila a Metoděje stál na chudobě, pokoře a na absenci touhy po moci

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
05.07.2017 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Úspěch činnosti Cyrila a Metoděje stál na chudobě, pokoře a na absenci touhy po moci5:54
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.15 MB]

Milí přátelé Boží, bratři a sestry v Kristu, děkuji vám, že jste přišli na dnešní slavnost. Misie těchto svatých bratří byla velmi úspěšná. Co děli? Jak se chovali, že měli takový úspěch i přes tvrdý odpor jejich protivníků? Protože měli své protivníky, své odpůrce, kteří nesouhlasili s jejich stylem, způsobem pastorace.    Více...


Zlo nemůže pohltit dobro, tak jako tma nemůže pohltit světlo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2016 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Zlo nemůže pohltit dobro, tak jako tma nemůže pohltit světlo10:20
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.31 MB]

Bratři a sestry, pokus si říkáte, že to evangelium jsme slyšeli teď v neděli, tak si to říkáte naprosto přesně a správně. Je to taková trošku past na kazatele, a tak já jsem využil toho, že v neděli jsme to nečetli úplně celé a nechal jsem si pro tuto chvíli závěrečný odstavec o tom, jak se ti učedníci vracejí, a mluví se tam třikrát o tom, jak se vracejí s radostí.    Více...


Musíme najít v křesťanství svou identitu

P. Mgr. Jiří Buchta
05.07.2015 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Musíme najít v křesťanství svou identitu12:05
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.56 MB]

Bratři a sestry v Kristu, znovu stojíme na prahu prázdnin a připomínáme si velké postavy, a doslova bych řekl, naší národní identity. Přišli k nám z jihovýchodu, přinesli nám Krista, a když se člověk podívá na dějiny našeho národa nebo našeho státu, tak vidí prostě, že víra nebyla pouhým přívěškem, ale že to bylo něco, co formovalo naši kulturu, naše smýšlení.    Více...


Cyril a Metoděj se nenechali ovládnout malomyslností

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2013 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Cyril a Metoděj se nenechali ovládnout malomyslností9:33
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.03 MB]

Bratři a sestry, všechny texty Písma svatého, které jsme slyšeli, se velice dobře hodí k tomu dnešnímu svátku, k tomu životnímu příběhu Cyrila a Metoděje. A pro nás jako věřící je důležité právě vnímat jejich život pohledem Písma, tou optikou Písma, jak se někdy říká.    Více...


Svatí Cyril a Metoděj přišli, aby nám odhalili smysl našeho života

P. Ing. Mgr. Dr. Pavel Konzbul
05.07.2011 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Svatí Cyril a Metoděj přišli, aby nám odhalili smysl našeho života5:22
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.18 MB]

Milí přátelé, jak dnešní oslavenci svatý Cyril a Metoděj, tak i Mistr Jan Hus, kterého si připomíná státní kalendář zítra, jsou vlastně takové oběti totalitního režimu.    Více...


Svatí jsou výzvou k udržování vztahů

P. Ing. Mgr. Dr. Pavel Konzbul
05.07.2010 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Svatí jsou výzvou k udržování vztahů5:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.93 MB]

Nejen Ježíšovi učedníci, nejen svatý Cyril a Metoděj, ale všichni jsme jako křesťané posláni k lidem úspěšným i k lidem neúspěšným, k lidem, kteří propadli slávě, penězům nebo třeba i drogám. Všem těmto lidem máme přinášet Boží slovo, máme jim zvěstovat a svědčit o své víře a máme to dělat takovým způsobem, aby naše svědectví pro ně byla pozitivní nabídka, aby se neobrátili k Bohu ze strachu, ale aby důvodem jejich obrácení byla radost.    Více...


Kristus před sebou posílá svoje učedníky

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2008 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Kristus před sebou posílá svoje učedníky11:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.83 MB]

Děti, kdo to byl ten Cyril a Metoděj? Nevíte nikdo, nikdo to nezkusí? Řeknu vám takový vtip, ti starší už ho znají. Ještě dřív, když se chodilo na kazatelnu, tak v jedné farnosti měli pana faráře, který, aby dodal váhu svým slovům, tak do té kazatelny takhle občas uhodil.    Více...


Všichni pokřtění musí být hlasateli evangelia

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2006 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Všichni pokřtění musí být hlasateli evangelia11:11
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 2.31 MB]

Bratři a sestry, vždycky, když je nějaký velký svátek, tak je těžko o tom mluvit, kázat, protože je tady nebezpečí, že člověk sklouzne do nějakých frází, a troufám si říct, že ten svátek svatých Cyrila a Metoděje je jeden z nejvýznamnějších svátků tady u nás na Moravě, mám na mysli svátků lidí.    Více...


Důležité je, co říkají svatí nám

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2005 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Důležité je, co říkají svatí nám9:20
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 1.94 MB]

Bratři a sestry, v neděli odpoledne jsem se dostal k tomu, že jsem si vzal do ruky Katolické noviny. Musím se přiznat k tomu, že jsem je zatím jenom prolistoval, ale zaujal mě tam jeden takový nadpis.    Více...


Jak by jednal na mojem místě Pán Ježíš?

P. Mgr. Václav Rychlý, OPraem
05.07.2004 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Jak by jednal na mojem místě Pán Ježíš?14:33
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 2.82 MB]

Přiblížilo se k nám Boží království. Ale jsme schopni to Boží království přijmout do svého srdce? Je nás čím dál tím méně. V posledním sčítání věřících v kostelích (ne těch, kteří se přihlásili při sčítání obyvatel, ale těch, kteří prakticky chodí na bohoslužby, žijí s církví) se tak ukazuje, že je to jenom pět procent v našem národě.    Více...


Otevřené oči a srdce na pravém místě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2003 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Bratři a sestry, dnešní den se kazatelé soustřeďují na dvě témata: buď se káže tak nějak oslavně o Cyrilu a Metodějovi anebo se v tyto dny tak nějak s kazatelen pláče nad tím, že máme málo kněží. Já bych se pokusil oběma těm tématům vyhnout, ale přesto bych chtěl mluvit o Cyrilu a Metodějovi a o tom vlastně, co spojuje jejich a naši dobu.

Víte, nesmíme si tu jejich dobu nějak idealizovat. Pokud si vzpomenete na na dějepis, tak období Velké Moravy v minulých padesáti letech bylo tak nějak oslavováno jako první společný stát Čechů a Slováků.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.