Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Buď nezištný, protože Bůh je nezištný

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.09.2019, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 3,19-21.30-31; ž. Žl 68; 2. čt. Žid 12,18-19.22-24a; evang. Lk 14,1.7-14;

Buď nezištný, protože Bůh je nezištný8:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.92 MB]

Bratři a sestry, texty, které jsme právě vyslechli, jsou texty z 22. neděle v mezidobí. Nevybírali jsme pro tu dnešní slavnostní bohoslužbu nějaké zvláštní texty, ale myslím, že se ty texty hodí ať už k těm dnům města, které prožíváme, anebo i k tomu začátku školního roku.

Ty texty mluví o lidském soužití a mluví o pěkných vlastnostech a taky o jedné nepěkné vlastnosti. Mluví o skromnosti, až pokoře. Ježíš k tomu v evangeliu přidává další vlastnost jako nezištnost. A tou špatnou vlastností je pýcha. A vlastně ty texty říkají: „Když se budete snažit prosazovat ty dobré vlastnosti, bude vám dobře. Když by převládla ta špatná vlastnost, především ta pýcha, tak to bude špatně. Budete nešťastní.“

První čtení, kniha Sirachovcova, byla primárně určena mladíkům, lidem, kteří se vystěhovali ze Zaslíbené země, především do Egypta, do Alexandrie. A vlastně ten Ben Sirach, který to psal, byl dědeček těch, kteří vlastně tu knihu četli v té cizině. Byli okouzleni různými „novými věcmi“, novými poznatky a takhle. A ten Ben Sirach připomíná a říká: „Určité postoje, které byly správné, tak jsou správně vždycky, v jakékoliv době a na jakékoliv místě.“

Jako dobrý pedagog prvně připomíná tu dobrou vlastnost, tu skromnost, pokoru a tak. Říká: „Buďte připraveni, že ne všichni to ocení. Ocení to ti, kteří jsou zase pro to to nějakým způsobem vnímat a bude jich sice méně, ale najdou se ti, kteří to ocení.“

Potom zmiňuje tu špatnou vlastnost, tu pýchu, ale dává to jako varování. Víte, v tom je vidět ta Boží pedagogika. Protože my, jako lidé, bychom měli prvně sklon to zkritizovat, a pak možná zmínit to dobré a pěkné. Ale on veden Duchem svatým to dělá přesně naopak. Nabídne tu pěknou, krásnou cestu, i když těžší, a potom tedy zmíní a varuje, ale hlavně, jak říkám, nabízí, ukazuje tu dobrou cestu.

Když se posuneme k evangeliu, tak hnedka první věta je zase pro nás takovým návodem. Ježíše pozvali do domu jednoho z farizejů, aby na něj dávali pozor. Jinými slovy, aby ho špehovali, co udělá špatně. Aby ho mohli obžalovat nebo aby si minimálně měli o čem povídat, aby se mohly šířit ty různé klepy a podobně.

Svatý Lukáš to zmiňuje, protože tam dodává jakýsi kontrast a říká: „Ti Ježíšovi nepřátelé ho pozorují až špehují.“ Ježíšovi přátelé, tedy jednak učedníci, ale i ti celníci, hříšníci, ti s Ježíšem slaví. Když se sejdou, tak slaví. Prožívají radost z odpuštění, z nalezení cesty, z nalezení vztahu člověka k člověku, člověka k Bohu. Myslím si, že to je krásný návod, abychom při našich setkáních dokázali slavit.

Ježíš dává potom zase upozornění, nějaké rady. V první řadě tedy těm, kteří jsou na té hostině. Všem jim tyká. Tak to je v těch semitských jazycích. Tedy mluví, řekli bychom, sice k zástupu, ale oslovuje každého jednotlivě, tedy říká „ty“. Mluví právě o tom vybírání si těch míst. Protože v člověku je taková touha odlišit se, být vidět. Žijeme z pohledu druhých. Jsme rádi, když si nás druhý všimne, když pochválí, jaké třeba máme šaty. Proto i kněz má na sobě nějaké pěkné liturgické roucho, aby věřící mohli vlastně prožívat mši svatou tady tímto způsobem. Jsme rádi, když někdo vidí něco, co se nám podaří. V tom není problém. Problém je v tom okamžiku, kdy se to začne přeceňovat a když se zapomene na to, že svoji krásu, svoji vážnost má člověk od Boha. Má ji každý člověk. Ještě se k tomu dostaneme na konci toho textu.

Potom se Ježíš právě obrací k tomu hostiteli a říká: „Pozvi ty, kteří ti to nemohou oplatit.“ Chce, aby ten hostitel byl nezištný. To je bohužel další takový problém, že lidé často jednají z vypočítavosti. Ale Ježíš říká tomu hostiteli, a on to vlastně říká všem: „Buď nezištný, protože Bůh je nezištný.“

Jsou tam vyjmenováni lidé, kteří to nebudou moci nějak oplatit – žebráci, mrzáci, chromí, slepí. My je vnímáme jako, dnes se říká, hendikepované, tedy že jim něco chybí, a vnímáme je především jako právě lidi nemocné. Jsme vychováni dvěma tisíci lety křesťanské víry, soucitu s těmito postiženými lidmi, a snažíme se jim to ulehčit.

V té době před Pánem Ježíšem a v době Pána Ježíše tito lidé se nesměli účastnit bohoslužby. Nehodnoťme to. Můžeme říci, z našeho pohledu to bylo tvrdé, ale nehodnoťme to, nekritizujme to, protože nemáme všechny informace, mělo to nějaké své důvody. A Ježíš právě zmiňuje tyto kategorie lidí, kteří nikam nesměli, a říká: „Já jsem to přišel změnit, aby mohli, abyste mohli všichni, protože každý z vás je svým způsobem nějak hendikepovaný. Každému z vás by Bůh mohl říct: ‚Nesmíš přede mně. Něco ti schází, něco jsi pokazil,‘ ale Bůh naopak říká: ‚Ale pojď. Já tě čekám. Já mám otevřeno.‘“

Bůh právě jedná nezištně. A Ježíš tady v závěru té řeči, toho ponaučení, vybízí svého hostitele, ale i všechny, kteří jsou tam přítomní, a říká: „Jednejte jako Bůh. Napodobte tuto Boží vlastnost.“

V dějinách se setkáváme často s tím, že ti, kdo mají moc, staví nějaké, jak se říká, megalomanské stavby, snaží se to dát na odiv, ukázat a říkají: „Já si to mohu dovolit. Já mám na to to patřičné postavení.“ Ale Ježíš říká: „Bůh, který má tu nejvyšší moc, jedná nezištně. Jedná s námi, bere nás vážně přes všechny naše hendikepy, přes všechna naše selhání a podobně, a má pořád otevřeno.“

Bratři a sestry, přeji nám všem, abychom dokázali tady tuto nezištnost, Boží nezištnost, tuto vlastnost co nejvíc napodobovat. Přeji to farnosti, přeji to městu Veverské Bítýšce, aby tady bylo co nejvíc lidí, kteří budou skutečně nezištně, obětavě pracovat pro rozvoj ať už města, nebo farnosti. Pokud se to podaří, tak můžeme říci a můžeme doufat a počítat s tím, že se nám tady bude dobře žít a že budeme šťastni.

Kéž nám k tomu Bůh žehná.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Hodnoty související s pravdou jsou platné vždycky

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.08.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 3,19-21.30-31; ž. Žl 68; 2. čt. Žid 12,18-19.22-24a; evang. Lk 14,1.7-14;

Hodnoty související s pravdou jsou platné vždycky4:52

Bratři a sestry, texty, které jsme slyšeli, jsou texty 22. neděle, ale velmi se hodí k těm Dnům města. Protože při každých takových slavnostech se lidé setkávají. A jak jsem říkal na začátku té mše svaté, to setkání, kterého se zúčastnil Ježíš, bylo zaranžované s cílem přivést ho do úzkých, jak se říká, nějak ho nachytat.    Více...


Synu, dělej ve skromnosti svoje práce

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.08.2016, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 3,19-21.30-31; ž. Žl 68; 2. čt. Žid 12,18-19.22-24a; evang. Lk 14,1.7-14;

Synu, dělej ve skromnosti svoje práce8:03
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.82 MB]

Slavnostní bohoslužba k výročí 640 let od první písmené zmínky o Veverské Bítýšce

Bratři a sestry, když jsme připravovali dnešní mši svatou, tak jsme přemýšleli, jestli ty texty, které jsme teď slyšeli, jestli jsou vhodné.    Více...


Vězně vyvádí ke šťastnému životu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.09.2013, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 3,19-21.30-31; ž. Žl 68; 2. čt. Žid 12,18-19.22-24a; evang. Lk 14,1.7-14;

Vězně vyvádí ke šťastnému životu15:27
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 3.06 MB]

Bratři a sestry, chtěl bych se zastavit u dnešního žalmu a potom i na chvilečku u evangelia, protože oba ty texty spolu velmi úzce souvisí.

My jsme dnes slyšeli vlastně začátek žalmu, který má číslo 68 a je považován za jeden z nejkrásnějších žalmů.    Více...


Sirachovec psal poučení pro všední dny našeho života

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.08.2010, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 3,19-21.30-31; ž. Žl 68; 2. čt. Žid 12,18-19.22-24a; evang. Lk 14,1.7-14;

Sirachovec psal poučení pro všední dny našeho života12:32
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.47 MB]

Bratři a sestry, ve všech textech dnešní neděle slyšíme povzbuzení k tomu, abychom byli pokorní, a naopak je tam varování před pýchou. A pak je tam ještě jedna myšlenka, která je myslím velmi důležitá, a to vytrvalost.    Více...


Naše víra musí být osobní

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.09.2007, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 3,19-21.30-31; ž. Žl 68; 2. čt. Žid 12,18-19.22-24a; evang. Lk 14,1.7-14;

Naše víra musí být osobní9:39
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.18 MB]

Vrátíme se k úryvku z listu Židům, který jsme četli. Připomněl bych to, co jsem říkal asi před měsícem – proč ten list byl napsán. Byl napsán pro povzbuzení, to je velmi důležité.

Sice se ten list jmenuje List Židům, ale s největší pravděpodobností byl napsán pro křesťany, kteří se obrátili z pohanství.    Více...


Hledači

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.08.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 3,19-21.30-31; ž. Žl 68; 2. čt. Žid 12,18-19.22-24a; evang. Lk 14,1.7-14;

Hledači9:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.90 MB]

Bratři a sestry, v psychologii 20. století vznikl takový zajímavý termín, říká se mu Hledači. Je to označení pro lidi, kteří nejsou spokojeni se stavem věcí a snaží se ty věci vylepšit. Je to označení pro lidi, kteří se snaží jít dopředu, jít dál.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.