Čtvrtek 20.06.2024, sv. Silverius, Květa
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Hodnoty související s pravdou jsou platné vždycky

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.08.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 3,19-21.30-31; ž. Žl 68; 2. čt. Žid 12,18-19.22-24a; evang. Lk 14,1.7-14;

Hodnoty související s pravdou jsou platné vždycky4:52

Bratři a sestry, texty, které jsme slyšeli, jsou texty 22. neděle, ale velmi se hodí k těm Dnům města. Protože při každých takových slavnostech se lidé setkávají. A jak jsem říkal na začátku té mše svaté, to setkání, kterého se zúčastnil Ježíš, bylo zaranžované s cílem přivést ho do úzkých, jak se říká, nějak ho nachytat.

V okamžiku, kdy člověk ví, že je někde, kde nemůže mluvit otevřeně, kde musí dávat pozor na to, co říká a podobně, tak se tam necítí dobře. Naopak když je takzvaně mezi svými, tak se tam cítí dobře. Když ta setkání jsou taková ryzí, upřímná, tak z toho odchází člověk nějakým způsobem obohacen, osvěžen a má z toho radost. A naopak když tedy právě je tam nějaký takový chyták, tak člověk je rád, že je pryč.

A je nám tedy jasné, o co Ježíšovi tady jde. V celém tom úryvku Ježíš nechce ty svoje posluchače, ty, co jsou kolem něho, od sebe odehnat, ale chce jim otevřít oči a ukázat, kde jsou ty pravé hodnoty a jak by to takové ryzí, upřímné, skutečné setkání mělo vypadat.

Když se kratince vrátíme k prvnímu čtení. Kniha Sirachovcova byla napsána, inspirována, vedena Duchem svatým někdy kolem roku 180 před Kristem, když odcházelo hodně Izraelitů do Řecka. A naopak když Řekové zaváděli řecké zvyky právě v Palestině, v Izraeli. Napsal ji člověk, který se jmenoval Ježíš Ben Sirach. A napsal ji jako takové povzbuzení pro svoje děti, aby si ty děti uvědomily, že pravda a hodnoty, které souvisí s pravdou a s tím, aby ta společnost se rozvíjela dobře, že jsou platné vždycky. Vždycky a kdekoliv.

A pak došlo k takové zajímavé věci, když vnuk tady toho Ježíše Ben Siry se stěhoval do Egypta, to jsme někdy kolem roku 120 před Kristem, tak si tu knížku vzal s sebou. A v Alexandrii, kde byla velká židovská komunita, ale už neznali mateřský jazyk, tak ji přeložili do řečtiny. Protože se právě ukázalo, že ty hodnoty, které jsou pravdivé a správné, jsou pravdivé a správné kdykoliv, kdekoliv, ať jsou proneseny, jakýmkoliv jazykem.

A o co šlo v tom úryvku, který byl takový básnický? Jednak tam bylo takové varování v tom smyslu, že když se někdo dostane, jak se říká, na šikmou plochu, tak že to pak je čím dál tím horší s tím člověkem, pokud on tedy radikálně se nerozhodne pro nějakou nápravu. Ale na druhé straně právě zase člověk, který usiluje o dobro, tak že v tomto se také jeho život prohlubuje a ten život dostává stále vyšší a vyšší kvalitu, vyšší hloubku.

Tedy vlastně bylo tam povzbuzení k tomu právě, aby člověk usiloval o ten postup v dobrém.

No, a toto myslím je jeden z těch smyslů dnů města, aby naše obec postupovala v dobrém, aby se ukázaly ty hodnoty toho ryzího přátelství a toho, na co Ježíš taky upozorňoval a k čemu taky vybízel.

Takže ať jsou všechna ta setkání, která proběhla v rámci oslav dne města, opravdu ryzí, přátelská, opravdová a ať z nich všichni odcházíme obohaceni a naplněni radostí.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Buď nezištný, protože Bůh je nezištný

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.09.2019, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 3,19-21.30-31; ž. Žl 68; 2. čt. Žid 12,18-19.22-24a; evang. Lk 14,1.7-14;

Buď nezištný, protože Bůh je nezištný8:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.92 MB]

Bratři a sestry, texty, které jsme právě vyslechli, jsou texty z 22. neděle v mezidobí. Nevybírali jsme pro tu dnešní slavnostní bohoslužbu nějaké zvláštní texty, ale myslím, že se ty texty hodí ať už k těm dnům města, které prožíváme, anebo i k tomu začátku školního roku.    Více...


Synu, dělej ve skromnosti svoje práce

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.08.2016, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 3,19-21.30-31; ž. Žl 68; 2. čt. Žid 12,18-19.22-24a; evang. Lk 14,1.7-14;

Synu, dělej ve skromnosti svoje práce8:03
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.82 MB]

Slavnostní bohoslužba k výročí 640 let od první písmené zmínky o Veverské Bítýšce

Bratři a sestry, když jsme připravovali dnešní mši svatou, tak jsme přemýšleli, jestli ty texty, které jsme teď slyšeli, jestli jsou vhodné.    Více...


Vězně vyvádí ke šťastnému životu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.09.2013, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 3,19-21.30-31; ž. Žl 68; 2. čt. Žid 12,18-19.22-24a; evang. Lk 14,1.7-14;

Vězně vyvádí ke šťastnému životu15:27
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 3.06 MB]

Bratři a sestry, chtěl bych se zastavit u dnešního žalmu a potom i na chvilečku u evangelia, protože oba ty texty spolu velmi úzce souvisí.

My jsme dnes slyšeli vlastně začátek žalmu, který má číslo 68 a je považován za jeden z nejkrásnějších žalmů.    Více...


Sirachovec psal poučení pro všední dny našeho života

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.08.2010, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 3,19-21.30-31; ž. Žl 68; 2. čt. Žid 12,18-19.22-24a; evang. Lk 14,1.7-14;

Sirachovec psal poučení pro všední dny našeho života12:32
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.47 MB]

Bratři a sestry, ve všech textech dnešní neděle slyšíme povzbuzení k tomu, abychom byli pokorní, a naopak je tam varování před pýchou. A pak je tam ještě jedna myšlenka, která je myslím velmi důležitá, a to vytrvalost.    Více...


Naše víra musí být osobní

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.09.2007, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 3,19-21.30-31; ž. Žl 68; 2. čt. Žid 12,18-19.22-24a; evang. Lk 14,1.7-14;

Naše víra musí být osobní9:39
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.18 MB]

Vrátíme se k úryvku z listu Židům, který jsme četli. Připomněl bych to, co jsem říkal asi před měsícem – proč ten list byl napsán. Byl napsán pro povzbuzení, to je velmi důležité.

Sice se ten list jmenuje List Židům, ale s největší pravděpodobností byl napsán pro křesťany, kteří se obrátili z pohanství.    Více...


Hledači

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.08.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 3,19-21.30-31; ž. Žl 68; 2. čt. Žid 12,18-19.22-24a; evang. Lk 14,1.7-14;

Hledači9:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.90 MB]

Bratři a sestry, v psychologii 20. století vznikl takový zajímavý termín, říká se mu Hledači. Je to označení pro lidi, kteří nejsou spokojeni se stavem věcí a snaží se ty věci vylepšit. Je to označení pro lidi, kteří se snaží jít dopředu, jít dál.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.