Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat

Víra jde ruku v ruce s láskou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.02.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Jer 1,4-5.17-19; ž. Žl 71; 2. čt. 1 Kor 12,31-13,13; evang. Lk 4,21-30;

Víra jde ruku v ruce s láskou12:11
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 2.40 MB]

Bratři a sestry, my dnes budeme mluvit o druhém čtení, o Velepísni na lásku, kterou napsal sv. apoštol Pavel, ale můžeme se tak nějak odrazit pro tuto naši úvahu od evangelia. Proč Ježíš neudělal v Nazaretě ty zázraky, které udělal v Kafarnau? Myslím, že většina z nás by odpověděla: „Protože ti Nazareťané neměli víru.    Více...


Potřebujeme být blíž Bohu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.01.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nech 8,2-4a.5-6.8-10; ž. Žl 19; 2. čt. 1 Kor 12,12-30; evang. Lk 1,1-4; 4,14-21;

Potřebujeme být blíž Bohu10:09
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 29 kb/s, 2.08 MB]

Bratři a sestry, dnešní první čtení nás přivádí do Jeruzaléma na podzim roku 445 před Kristem. Bylo to v říjnu. Víme to celkem přesně. Stala se tehdy taková velice zvláštní věc. Obyvatelé Jeuzaléma přišli za Ezdrášem a Nehemiášem, a žádali je, aby svolali shromáždění Izraele.    Více...


Nový pohled na svátost křtu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
11.01.2004 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Křest páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 40,1-5,9-11; 2. čtení Tit 2,11-14;3,4-7; evangelium Lk 3,15-16.21-22;

Nový pohled na svátost křtu12:43
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 2.50 MB]

Bratři a sestry, dnešní svátek nám nabízí příležitost, abychom se víc zastavili u svátosti křtu, tak já toho využiji a dneska budu mluvit o křtu a touhle promluvou bych chtěl zahájit jakýsi „cyklus“. Během letošního roku bych chtěl v promluvách probrat všechny svátosti, aby se právě oživil náš pohled na ně a aby se ty svátosti staly pro nás bližšími, přitažlivějšími, protože každá svátost to je Boží nabídka, Boží dar, který On nám dává, nabízí, a ty svátosti byly i předmětem 2. vatikánského koncilu a on nabídl takový nový pohled na všechny svátosti.    Více...


Stará jistota může být falešná

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
06.01.2004 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Zjevení Páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 60,1-6; 2. čtení Ef 3,2-3a.5-6; evangelium Mt 2,1-12;

Stará jistota může být falešná6:00
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.14 MB]

Dnešní texty mluví vlastně o čtyřech králích – o těch třech, kteří přišli z východu, a o Herodovi. Mluví o třech, kteří hledají něco nového, nějakou novou cestu pro lidi, a Herodes je ten, který naopak říká: „Nebudeme nic měnit, necháme všechno při starém, každá změna je nebezpečná.    Více...


Žít moudře svůj život

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
04.01.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle vánoční
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sir 24,1-4.12-16 ; 2. čtení Ef 1,3-6.15-18; evangelium Jan 1,1-18;

Žít moudře svůj život8:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 1.57 MB]

Bratři a sestry, teď jsme právě vyslechli to stejné evangelium, které jsme slyšeli na Boží narození při mši ve dne, tak se ten formulář jmenuje. Je tam takovým básnickým oslavným způsobem popsána podstata Vánoc, to, že Bůh, který je život, který je dárce života, přichází mezi nás, aby nám byl blíž.    Více...


Bůh nám dal také dar humoru

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
31.12.2003 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Konec občanského roku
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 1,14-18; 2. čtení Jak 3,13 - 15; evangelium Mt 6,31–34;

Bůh nám dal také dar humoru12:19
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 2.44 MB]

Bratři a sestry, když se odvolám na větu dnešního evangelia, že máme nejdříve hledat Boží království a všechno ostatní nám bude přidáno, tak si troufám říct, že o tom vám tady vykládám každou neděli nebo každou mši svatou způsobem myslím velice vážným a tak dneska uděláme vyjímku.    Více...


Štěpán je příkladem svatosti

P. ICLic. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
26.12.2003 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Štěpán je příkladem svatosti12:27
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 2.25 MB]

Moji drazí bratři a sestry, všechny vás ještě jednou srdečně vítám při této bohoslužbě. Včera jsme oslavovali narození našeho Spasitele. Dívali jsme se s úžasem a ohromením do Betléma, kde se Ježíš jako dítě v chudobě narodil pro nás, abychom my zbohatli jeho chudobou, jak napíše později apoštol.    Více...


Bůh zůstal věrný

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.12.2003 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Boží hod vánoční
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 52,7-10; 2. čtení Žid 1,1-6; evangelium Jan 1,1-18;

Bůh zůstal věrný8:23
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.58 MB]

Bratři a sestry, slavíme to, že Bůh se stal člověkem, že Boží Syn přišel mezi nás. Určitě nás někdy napadlo položit si otázku: „A proč?“ Možností, jak odpovědět, by bylo více, ale jedna z těch možných odpovědí je ta, abychom byli lidmi, abychom byli více lidmi nebo můžeme říct, abychom byli lepšími lidmi.    Více...


Betlém v našem srdci

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2003 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 9,1-6; ž. Žl 96; 2. čt. Tit 2,11-14; evang. Lk 2,11-14;

Betlém v našem srdci11:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 2.25 MB]

Bratři a sestry, tuhle noc na celém světě asi zní nejčastěji tři slova: Ježíš Kristus a Betlém. A myslí tím Betlémem město, kde on se narodil. I dneska do toho města přišli lidé, kteří chtěli být co nejblíž tomu místu, kde se před dvěma tisíci lety Ježíš Kristus narodil, ale nepřišlo jich tam mnoho, protože v té zemi je v podstatě válka a není tam vůbec bezpečno.    Více...


Sdílejme svoji radost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
21.12.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mich 5,1-4a; 2. čtení Žid 10,5-10; evangelium Lk 1,39-45;

Sdílejme svoji radost7:52
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.48 MB]

Bratři a sestry, když budeme hledat, tak najdeme v dnešních textech samozřejmě vícero myšlenek, ale je tam jedna, která spojuje všechna ta tři čtení a sice je to myšlenka pokory, kdy Bůh přichází na tento svět a vybírá si snad to nejzapadlejší místo, jaké si vybrat mohl, ty nejobyčejnější lidi, aby nám ukázal, že mu nejde o to, odkud kdo je, jaké má kdo postavení, ale že mu záleží na tom, jaký kdo je.    Více...


On je mi blízko

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.12.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sof 3,14-18a; 2. čtení Flp 4,4-7; evangelium Lk 3,10-18;

On je mi blízko6:45
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.29 MB]

Bratři a sestry, takže jsme slyšeli výzvu apoštola Pavla, že se máme radovat, ale na to by asi většina nás řekla: „Pokud jde o mne, já bych se rád radoval, radovala, ale když na světě je tolik problémů, tolik úzkosti.    Více...


Bůh chtěl mít svět bez hříchu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
08.12.2003 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 3,9-15.20; 2. čtení Ef 1,3-6.11-12; evangelium Lk 1,26-38;

Bůh chtěl mít svět bez hříchu8:34
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 1.65 MB]

Bratři a sestry, ten dnešní svátek Neposkvrněného početí Panny Marie nám připomíná to, že když Panna Maria začala existovat, když byla ona sama počata svými rodiči, že se jí nedotkla dědičná vina, neměla dědičný hřích.    Více...


Uslyšet Boží slovo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.12.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Bar 5,1-9; 2. čtení Flp 1,4-6.8-11; evangelium Lk 3,1-6;

Uslyšet Boží slovo9:59
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.88 MB]

Bratři a sestry, na začátku dnešního evangelního úryvku jsme slyšeli údaj, který vypovídá o tom, kdy Jan Křtitel začal kázat, kdy veřejně vystoupil. Je to údaj velice cenný pro dějepisce a biblické badatele, protože se tam vyjmenovává šest lidí, kdy vládli, a těch šest společně bylo u moci pouze krátkou dobu.    Více...


Zkusme projevit svou lásku

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
30.11.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 33,14-16; 2. čtení 1 Sol 3,12-4,2; evangelium Lk 21,25-28.34-36;

Zkusme projevit svou lásku8:15
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.58 MB]

Bratři a sestry, dnešní Lukášovo evangelium bylo takové docela hrozivé, až nás možná zamrazilo v zádech při všech těch slovech, kdy se tam mluvilo o všech možných úkazech, katastrofách, a je tam taková velice naléhavá výzva, co máme dělat, abychom obstáli před Synem člověka.    Více...


Ježíš je cesta

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
23.11.2003 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Ježíše Krista Krále
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dan 7,13-14; 2. čtení Zj 1,5-8; evangelium Jan 18,33b-37;

Ježíš je cesta7:16
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.35 MB]

Bratři a sestry, dnes končíme liturgický rok. Většina svátků a slavností v liturgickém roce nám připomíná nějakou událost – kdy se třeba Ježíš narodil, kdy za nás trpěl, kdy vstoupil na nebe a podobně. Ale svátek Krista Krále je úplně jiné povahy.    Více...


Pramen živé vody

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
09.11.2003 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
příslušné slovo Boží: 1. čt. Ez 47,1-2.8-9.12; ž. Žl 46; 2. čt. 1 Kor 3,9c-11.16-17; evang. Jan 2,13-22;

Pramen živé vody10:38
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 2.08 MB]

Bratři a sestry, evangelium, které jsme teď slyšeli, už jsme letos četli a sice o třetí neděli postní, takže já nebudu dnes mluvit ani tak o evangeliu, jako spíš o prvním čtení a o tom, jaký význam má chrám v našem životě.    Více...


Setkání s ženichem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.11.2003 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 3,1–9; 2. čtení 2 Tim 2,8-13; evangelium Mt 25,1-13;

Setkání s ženichem9:12
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.71 MB]

Bratři a sestry, žijeme v době, kdy se díky moderním technologiím dozvídáme velice rychle o událostech, které se staly kdekoliv na světě. V podstatě do několika minut se dozvíme o tom, že třeba někde v Asii bylo zemětřesení, v Americe zuří nějaký požár a někde jinde spadlo letadlo a přitom zahynulo tolik a tolik lidí.    Více...


Bůh nezapomene na nikoho

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2003 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Bůh nezapomene na nikoho10:15
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.97 MB]

Bratři a sestry, co nám chce říct dnešní svátek? Chce nám připomenout všechny ty, kteří vzali vážně to, že byli pokřtěni a řekli si: „Pro mě to nebyl jenom nějaký obřad, já se budu snažit podle toho žít.“ Dnešní svátek nám připomíná milióny lidí, kteří šli za ideálem, za opravdovým ideálem, za Ježíšem, za evangeliem.    Více...


Pane, ať vidím

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.10.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
30. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 31,7-9; 2. čtení Žid 5,1-6; evangelium Mk 10,46-52;

Pane, ať vidím12:57
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 2.40 MB]

Bratři a sestry, dřív než se dostaneme vlastně k tomu, co Ježíš udělal a proč to udělal nebo jaký to má význam pro nás, tak bych chtěl říct na úvod pár slov o situaci, kde to Ježíš udělal. Udělal to v Jerichu, to víme, to jsme slyšeli.    Více...


Podobenství o bohatém muži

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
12.10.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
28. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 7,7-11; 2. čtení Žid 4,12-13; evangelium Mk 10,17-30;

Podobenství o bohatém muži12:12
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 2.26 MB]

Bratři a sestry, to dnešní evangelium má jednu hlavní myšlenku a ta je jiná, než by se zdálo na první pohled. Většina lidí, když si to přečte, tak řeknou: „No, to je o penězích, to je o bohatství.“ Ono je to taky o penězích a taky o bohatství, ale to hlavní, ta hlavní myšlenka je úplně o něčem jiném.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.