Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat

Věčný život je být s Bohem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.11.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
32. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. 2 Mak 7,1-2.9-14; ž. Žl 17; 2. čt. 2 Sol 2,16-3,5; evang. Lk 20,27-38;

Věčný život je být s Bohem10:43
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 2.10 MB]

Bratři a sestry, dnešní evangelium by se dalo shrnout do jedné věty: „Je věčný život nebo není věčný život?“ Vidíme, že ani židé, Ježíšovi současníci, v tom neměli jasno a bylo jich hodně těch, kteří v tom neměli jasno a musíme si přiznat, že my nejsme o mnoho dál.    Více...


Prosíme za věrné zemřelé

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.11.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Prosíme za věrné zemřelé7:40
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.51 MB]

Bratři a sestry, my na naše zemřelé myslíme při každé mši svaté. Pokud trošičku budete dávat pozor, tak na konci toho, čemu se říká eucharistická modlitba, to je to, co je po proměňování, po pozdvihování, tak poslední prosby jsou za naše zemřelé.    Více...


Povolání k věčnému životu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2004 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Povolání k věčnému životu10:01
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 1.94 MB]

Bratři a sestry, dnešní svátek nám chce připomenout lidi, kteří tady žili mezi námi, lidi, kteří vzali vážně svou víru, lidi, které známe třeba jenom my, protože troufám si říct, že v každé naší rodině je nějaký takovýhle svatý, někdo, na koho se vzpomíná s úctou a láskou, někdo, kdo je vzorem celé té rodině.    Více...


Pán nás zavolá jménem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
31.10.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
31. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 11,22-12,2; ž. Žl 145; 2. čt. 2 Sol 1,11-2,2; evang. Lk 19,1-10;

Pán nás zavolá jménem16:10
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 3.12 MB]

Bratři a sestry, v několika minulých nedělích jsme četli z Lukášova evangelia podobenství, třeba minulou neděli podobenství o dvou lidech, kteří se přišli modlit do chrámu – o farizeji a celníkovi. Podobenství je příběh, který si Ježíš vymyslel, aby těm, kteří ho poslouchali, něco vysvětlil, ale to, co jsme slyšeli teď, to se skutečně stalo a v tom je síla toho, co jsme teď slyšeli, že to si nikdo nevymyslel, to se odehrálo.    Více...


Jaký je náš život, taková bude naše modlitba

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.10.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
30. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 35,15b-17.20-22a; ž. Žl 34b; 2. čt. 2 Tim 4,6-8.16-18; evang. Lk 18,9-14;

Jaký je náš život, taková bude naše modlitba9:35
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.88 MB]

Bratři a sestry, možná, že nás trošku překvapil dnešní komentář, který říkal, že hlavní myšlenkou dnešního evangelia je modlitba. Překvapivé to bylo v tom, že nás komentář uvádí na to, že je velmi důležité to, co člověk dělá předtím, než se jde modlit.    Více...


Správná vděčnost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
10.10.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
28. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení 2 Král 5,14-17; 2. čtení 2 Tim 2,8-13; evangelium Lk 17,11-19;

Správná vděčnost10:53
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 2.14 MB]

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, takovou hlavní myšlenkou dnešní neděle je vděčnost. Co to je správná vděčnost? Můžeme namítnout: „No, když mi někdo něco dá, tak za to poděkuji. Konec konců i naše děti učíme, že když něco chtějí, aby řekly: ‚Prosím,‘ a když dostanou od někoho něco, aby řekly: ‚Děkuji.    Více...


Síla odpuštění

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2004 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Síla odpuštění8:29
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.67 MB]

Začnu dneska takovou legrací. Vždycky, když se zpívá ten žalm s odpovědí "Ty Hospodine vládneš nade vším", tak si vzpomenu na jednu takovou anekdotu, kdy pan farář se ptá dětí v náboženství, kdo řídí farnost. Samozřejmě chce slyšet, že on.    Více...


Rozděl se o své bohatství

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.09.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
26. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Am 6,1a.4-7; ž. Žl 146; 2. čt. 1 Tim 6,11-16; evang. Lk 16,19-31;

Rozděl se o své bohatství11:36
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 2.25 MB]

Bratři a sestry, ten dnešní evangelní úryvek je zajímavý, a to hned v několika ohledech. Možná jste si všimli hned první věty: „Ježíš řekl farizeům …“ Ježíš se neobrací v tuto chvíli ke svým učedníkům, ale, mohli bychom říct, ke svým odpůrcům.    Více...


Rozumnost, fantazie a odvaha ve víře

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.09.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
25. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Am 8,4-7; ž. Žl 113; 2. čt. 1 Tim 2,1-8; evang. Lk 16,1-13;

Rozumnost, fantazie a odvaha ve víře11:44
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 2.28 MB]

Bratři a sestry, můžeme říct, že v evangeliu je pouze jeden takový úryvek, který jsme právě slyšeli. Tenhle úryvek je svým způsobem opravdu šokující. Šokující proto, že je nám před oči postaven zloděj, třeba sympatický, protože to uměl zařídit a nakonec byl pochválený od svého pána, ale je to zloděj, který svého pána okrádal.    Více...


Vyhrát svoji bitvu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.09.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
23. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 9,13-19; 2. čtení Flm 9b-10.12-17; evangelium Lk 14,25-33;

Vyhrát svoji bitvu14:11
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 2.73 MB]

Bratři a sestry, dnešní evangelní úryvek patří mezi úryvky, které nejsou příliš oblíbené ani mezi kazateli, ani mezi posluchači. Proč? Zní to tak trošku odpudivě. Není to něco, co by nás zrovna hned na první přečtení nadchlo.    Více...


Hledači

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.08.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 3,19-21.30-31; ž. Žl 68; 2. čt. Žid 12,18-19.22-24a; evang. Lk 14,1.7-14;

Hledači9:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.90 MB]

Bratři a sestry, v psychologii 20. století vznikl takový zajímavý termín, říká se mu Hledači. Je to označení pro lidi, kteří nejsou spokojeni se stavem věcí a snaží se ty věci vylepšit. Je to označení pro lidi, kteří se snaží jít dopředu, jít dál.    Více...


Panna Maria došla k cíli první

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
15.08.2004 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 11,19a; 12,1-6a.10ab; ž. Žl 45 (44); 2. čt. Lk 1,39-56; evang. 1 Kor 15,20-27;

Panna Maria došla k cíli první6:54
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 1.33 MB]

Bratři a sestry, ten dnešní svátek nám připomíná, že Panna Maria došla k cíli, k cíli své cesty. Ten cíl není jenom cílem pozemským, ale je to vůbec cíl celé naší existence – dojít k Bohu, setkat se s Bohem, být s Ním.    Více...


Evangelium je radostná zpráva

P. Mgr. Václav Rychlý, OPraem
08.08.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
19. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 18,6-9; 2. čtení Žid 11,1-2.8-19; evangelium Lk 12,32-48;

Evangelium je radostná zpráva16:26
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 3.13 MB]

Děcka, kdybych se vás, větších školáků už, zeptal, co je to za literární útvar, evangelium, tak asi budeme trošičku všichni váhat, a potom, si myslím, že by mnozí z vás řekli, že je to životopis. Protože většinou, aspoň dvě ty evangelia z těch čtyřech, začínají Kristovým narozením a končí ukřižováním, zmrtvýchvstáním potom také, jistě.    Více...


Marnost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.08.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
18. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Kaz 1,2; 2,21-23; 2. čtení Kol 3,1-5.9-11; evangelium Lk 12,13-21;

Marnost5:42
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 1.10 MB]

Ty dnešní texty mluví o tom, že náš život je darem a že ten náš život nezávisí na hmotných věcech. Do určité míry samozřejmě, ale náš život ty hmotné věci nemohou prodloužit ani o jeden den. To dnešní evangelium, nebo vůbec všechny tři texty, nás chtějí vybídnout k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jaký máme žebříček hodnot, abychom to dobře poskládali, abychom nepřeceňovali věci hmotné, ale abychom je třeba ani nepodceňovali.    Více...


Já dám tvému životu smysl

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.07.2004 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Jakuba, patrona farnosti
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 10,8-9; 2. čtení 2 Kor 4,7-15; evangelium Mt 20,20-28;

Já dám tvému životu smysl8:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 1.56 MB]

Bratři a sestry, koho že to vlastně dnes slavíme? Pokud si vzpomínáte, tak loni takovou hlavní myšlenkou kázání bylo „proč si asi naši předkové vybrali za ochránce farnosti svatého Jakuba“. Dneska se zkusíme zamyslet nad tím, jaký ten Jakub byl.    Více...


Vidět toho druhého

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
11.07.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
15. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 30,10-14; 2. čtení Kol 1,15-20; evangelium Lk 10,25-37;

Vidět toho druhého8:38
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.68 MB]

O co tady jde? O co jde v dnešním evangeliu? Je tady člověk, který je zahleděný do sebe. Titulují ho znalec zákona. On tomu „rozumí“, je to „odborník“. A myslí si, že jako odborník se tedy může všech ptát. Ale on se neptá upřímně, ale aby přivedl Ježíše do úzkých.    Více...


Jak by jednal na mojem místě Pán Ježíš?

P. Mgr. Václav Rychlý, OPraem
05.07.2004 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Jak by jednal na mojem místě Pán Ježíš?14:33
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 2.82 MB]

Přiblížilo se k nám Boží království. Ale jsme schopni to Boží království přijmout do svého srdce? Je nás čím dál tím méně. V posledním sčítání věřících v kostelích (ne těch, kteří se přihlásili při sčítání obyvatel, ale těch, kteří prakticky chodí na bohoslužby, žijí s církví) se tak ukazuje, že je to jenom pět procent v našem národě.    Více...


Jsme povoláni ke svobodě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.06.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
13. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení 1 Král 19,16b.19-21; 2. čtení Gal 5,1.13-18; evangelium Lk 9,51-62;

Jsme povoláni ke svobodě10:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 2.13 MB]

Bratři a sestry, takovou hlavní myšlenkou dnešního evangelia je to, že jsme na cestě, ale ne na nějaké cestě, která by neměla cíl nebo smysl. Že jsme na cestě za Ježíšem, že On nás volá. Tady ta myšlenka o tom, že Bůh volá někoho, ta zazněla ve všech třech čteních.    Více...


O škebličce

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
20.06.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
12. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zach 12,10-11; 13,1; ž. Žl 63; 2. čt. Gal 3,26-29; evang. Lk 9,18-24;

(První svaté přijímání)

O škebličce5:55
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 1.19 MB]

Budu vám vyprávět takový příběh. Není to pohádka, ale je to příběh. Nevystupují v něm lidé, ale vystupují v něm zvířátka a rostliny. Ale přesto je ten příběh moc poučný. Děcka, víte, co to je mušle (nebo někdy se říká škeble)? Je to takový placatý, hnědý, není to moc vidět, je to nenápadný a leží to na dně moře nebo jezera.    Více...


Ježíš čeká na každého z nás

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
13.06.2004 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Těla a Krve Páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 14,18-20; 2. čtení 1 Kor 11,23-26; evangelium Lk 9,11b-17;

Ježíš čeká na každého z nás6:49
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 1.29 MB]

Jak už jsem říkal na začátku mše svaté, připomínáme si něco, co se stalo na Zelený čtvrtek. Ale protože na Zelený čtvrtek se toho stalo hodně – Ježíš mimo to, že ustanovil Eucharistii, ustanovil také svátost kněžství, ale potom se tam stalo i mnoho dalších událostí: umyl učedníkům nohy, byli v Getsemanské zahradě, tam se modlil, byl zajat, začal ten proces s ním – tak Církev tak nějak chtěla, řekli bychom, vypíchnout ze všech těchto událostí to, co je na tom Zeleném čtvrtku nejdůležitější pro nás a to je Eucharistie.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.