Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat

Žít v duchu a v pravdě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.02.2005, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Ex 17,3-7; ž. Žl 95; 2. čt. Řím 5,1-2.5-8; evang. Jan 4,5-42;

Žít v duchu a v pravdě12:50
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.82 MB]

Bratři a sestry, pokud si vzpomínáte, tak je to text, který jsme četli i loni na třetí neděli postní. Je to takový základní text, který se týká naší víry, hlavně křtu. Mluví se tam totiž o účincích křtu. Je to tam řečeno obrazně, že z člověka potečou proudy živé vody, že ten člověk dostává věčný život.    Více...


Bůh má na člověka požadavky

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
20.02.2005, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Gn 12,1-4a; ž. Žl 33; 2. čt. 2 Tim 1, 8b-10; evang. Mt 17,1-9;

Bůh má na člověka požadavky10:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 2.28 MB]

Bůh má na člověka požadavky. Říká Abrahámovi: „Vezmi svou ženu, celý svůj majetek, a přestěhuj se do země, kterou ti ukážu.“ Třem apoštolům říká: „Pojďte se mnou.“ Vlastně nikdo z nich neví, kam jde. Pro Abraháma to bylo asi těžší, protože šel do cizí země.    Více...


V zápase se zlem nejsme sami

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
13.02.2005, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 2,7-9; 3,1-7; 2. čtení Řím 5,12-19; evangelium Mt 4,1-11;

V zápase se zlem nejsme sami16:00
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 3.46 MB]

Bratři a sestry, co nám chtějí připomenout dnešní texty? Chtějí nám na jedné straně připomenout to, že se setkáváme se zlem. Můžeme říct, že to zlo nás vlastně i vyhledává. Na druhé straně nám dnešní texty chtějí připomenout, že tady v tomto setkání se zlem, v tom zápase se zlem, nejsme sami.    Více...


Vy jste světlo světa

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
06.02.2005, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 58,7-10; ž. Žl 112; 2. čt. 1 Kor 2,1-5; evang. Mt 5,13-16;

Vy jste světlo světa10:28
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.29 MB]

Bratři a sestry, co chce Ježíš říct těmi dvěma výroky o soli a o světle? Dalo by se to říct asi takhle: nikdo, kdo věří v Pána Ježíše, kdo chce být jeho učedníkem, nemůže počítat s tím, že bude takovou šedivou myškou, které si nikdo nevšimne.    Více...


Vějíř myšlenek pro duchovní život

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2005 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Vějíř myšlenek pro duchovní život9:26
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 29 kb/s, 2.01 MB]

Bratři a sestry, dnešní svátek je skutečně velice bohatý na myšlenky a na podněty pro náš duchovní život, a tak já se tady pokusím před vámi otevřít takový vějíř těch myšlenek a jednak doufám, že si každý vybere z toho to svoje a že každý bude nějakým způsobem osloven tím, co nám nabízí dnešní svátek, a taky očekávám, že každý to dotvoří sám pro sebe.    Více...


Blahoslavený znamená šťastný

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
30.01.2005, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sof 2,3; 3,12-13; 2. čtení 1 Kor 1,26-31 ; evangelium Mt 5,1-12a;

Blahoslavený znamená šťastný10:56
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 2.21 MB]

Bratři a sestry, kázat na dnešní evangelium, na Blahoslavenství, je velmi obtížné. Proč? Když bychom chtěli probrat všech osm Blahoslavenství, tak to bychom tady seděli do odpoledne a ještě bychom s tím nebyli hotovi.    Více...


Hlásat evangelium a uzdravovat

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
23.01.2005, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 8,23b-9,3; ž. Žl 27; 2. čt. 1 Kor 1,10-13.17; evang. Mt 4,12-23;

Hlásat evangelium a uzdravovat12:10
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 2.48 MB]

Proč Ježíš začal kázat v Galileji? Někdo by to přehlédl, ale mnoho lidí si nad tím láme hlavu. Proč, když se narodil v Betlémě, žil v Nazaretě, Jan Křtitel kázal v té části Jordánu, která se nachází v Judsku, proč se Ježíš rozhodl začít kázat v Galileji? Proč se přestěhoval do Kafarnau, proč tohle všechno? Někdo může říct: „Protože to řekl prorok,“ ale to jsou spojité nádoby.    Více...


Vydávat svědectví o Ježíšovi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
16.01.2005, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 49,3.5-6; ž. Žl 40; 2. čt. 1 Kor 1,1-3; evang. Jan 1,29-34;

Vydávat svědectví o Ježíšovi16:45
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 3.48 MB]

Bratři a sestry, hlavní myšlenkou všech dnešních textů je svědectví. Co to je svědectví? Svědectví má v našem životě velké místo. Ani si to moc neuvědomujeme. Všichni známe svědectví někde u soudu, když člověk má dosvědčit, že se nějaká věc stala tak, jak se stala, třeba dopravní nehoda.    Více...


Křest jsou otevřené dveře

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
09.01.2005 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Křest páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 42,1-4.6-7; ž. Žl 29; 2. čt. Sk 10,34-38; evang. Mt 3,13-17;

Křest jsou otevřené dveře9:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 29 kb/s, 2.08 MB]

Já začnu dneska anekdotou. Ještě jednou říkám – je to anekdota, aby to někdo nevzal vážně. Když se vrátil na zem první kosmonaut Gagarin, tak jezdil po různých recepcích, oslavách, taky jednou byla recepce v Kremlu a soudruh generální tajemník si ho vzal stranou a říká mu: „Ty, hele, když‘s byl tam nahoře, viděls ho? Víš, koho myslím, Boha, viděls ho?“ A Gagarin říká: „No, viděl.    Více...


Cesta k Ježíši vede přes překážky

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
06.01.2005 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Zjevení Páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 60,1-6; 2. čtení Ef 3,2-3a.5-6; evangelium Mt 2,1-12;

Cesta k Ježíši vede přes překážky6:21
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 1.21 MB]

Bratři a sestry, dnešní svátek nám připomíná to, že máme Ježíše hledat, že musíme počítat s tím, že cesta k němu bude vést přes překážky. Bůh nám nikdy nesliboval, že ten, kdo bude věřit v jeho Syna Ježíše, že bude mít všechno jasné, že bude mít cestičku umetenou, ale obrazně řečeno slíbil nám, že nikdy nezabloudíme, slíbil nám, že nás dovede k cíli cesty.    Více...


Nevážně vážně

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
31.12.2004 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Rodiny
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 3,3-7.14-17a; ž. Žl 128; 2. čt. Kol 3,12-21; evang. Mt 2,13-15.19-23;

Nevážně vážně10:50
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 29 kb/s, 2.29 MB]

Bratři a sestry, začnu úplně stejně jak loni. Vlastně celý rok si tady vyprávíme o vážných věcech a ne jinak tomu bude i dneska, ale věřím, že to bude způsobem trošku veselejším. Budu zase jako loni vyprávět anekdoty, něco jsou i skutečné příběhy, které se staly, a je to pro zasmání, takže nebojte se zasmát.    Více...


A Slovo se stalo tělem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.12.2004 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Boží hod vánoční
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sir 24,1-4.12-16 ; 2. čtení Ef 1,3-6.15-18; evangelium Jan 1,1-18;

A Slovo se stalo tělem8:01
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 1.65 MB]

Bratři a sestry, začátek Janova evangelia, který jsme právě teď slyšeli, vypráví také o příchodu Božího syna na svět, ale on to vysvětluje jinak, než bychom to čekali. V noci jsme to četli tak, jak to zaznamenal evangelista Lukáš a bylo nám to Lukášovo líčení takové bližší, protože se tam popisuje slovy, která známe, že někdo odněkud někam přišel – přišli andělé, Josef s Marií hledali místo v Betlémě …, všichni to známe.    Více...


Vstaň a Kristus tě osvítí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2004 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 9,1-6; ž. Žl 96; 2. čt. Tit 2,11-14; evang. Lk 2,11-14;

Vstaň a Kristus tě osvítí15:48
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 3.18 MB]

Bratři a sestry, prožíváme zvláštní noc. Připomínáme si něco, co se stalo před více než dvěma tisíci lety a prožíváme něco naprosto nevídaného, kdy velká část lidí, zpravidla dobrovolně, místo toho, aby byli doma ve svých vytopených bytech, domech, anebo aby třeba i spali pohodlně v posteli, tak se zvednou a jdou.    Více...


Bůh se zjevuje každému člověku

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.12.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 7,10-14; ž. Žl 24; 2. čt. Řím 1,1-7; evang. Mt 1,18-24;

Bůh se zjevuje každému člověku9:46
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.15 MB]

Bratři a sestry, všechna dnešní čtení nám představují lidi, kteří se setkali s Bohem. Je to úplně taková galerie všech možných typů, všech možných povah, ale ti lidé se taky liší svým postavením a tím, co dělali.    Více...


Blahoslavený je ten, kdo se nade mnou nepohorší

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
12.12.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 35,1-6a.10; ž. Žl 146; 2. čt. Jak 5,7-10; evang. Mt 11,2-11;

Blahoslavený je ten, kdo se nade mnou nepohorší13:22
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.93 MB]

Každý z nás, když jsme chodili do školy, tak jsme psali v jazyce českém nebo i nějakém jiném jazyce slohové práce. A zpravidla to bylo tak, že když jsme tu práci napsali, tak nám paní učitelka nebo soudružka učitelka řekla: „A na konec napište osnovu, pro jistotu až na konec.    Více...


Buď zdráva, milostiplná

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
08.12.2004 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 3,9-15.20; 2. čtení Ef 1,3-6.11-12; evangelium Lk 1,26-38;

Buď zdráva, milostiplná6:43
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 1.49 MB]

Bratři a sestry, ten dnešní svátek se opírá o to, co jsme slyšeli v evangeliu: „Buď zdráva, milostiplná“, jinými slovy - buď zdráva ty, které nic nechybí, která má všechny dary od Boha, všechno, co je potřebné pro život.    Více...


Pravý advent je v naší upřímnosti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.12.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 11,1-10; 2. čtení Řím 15,4-9; evangelium Mt 3,1-12;

Pravý advent je v naší upřímnosti9:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.02 MB]

Bratři a sestry, první čtení bylo plné obrazů. Asi nejpůsobivější obraz, který nás zaujme hned při prvním poslechu, je to, když se tam mluví právě o zvířatech. Jednou jeden malý kluk říkal: „Tam je celá zoologická zahrada.    Více...


Lidé v době Noemově

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.11.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 2,1-5; ž. Žl 122; 2. čt. Řím 13,11-14; evang. Mt 24,37-44;

Lidé v době Noemově5:12
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.01 MB]

Bratři a sestry, co nám říkají dnešní čtení? Mluví o naději. Apoštolové se zase ptají Ježíše: „Pane, kdy přijdeš? Jak moc tě máme vyhlížet?“ A jak jsme to slyšeli v komentáři – máme Pána vyhlížet a máme se na Jeho příchod těšit.    Více...


O autoritě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
21.11.2004 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Ježíše Krista Krále
příslušné slovo Boží: 1. čt. 2 Sam 5,1-3; ž. Žl 122; 2. čt. Kol 1,12-20; evang. Lk 23,35-43;

O autoritě5:38
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.10 MB]

Bratři a sestry, když se řekne král, království, tak nám to zní archaicky. Vhodné české slovo mě v tuto chvíli nenapadá. Vzpomeneme si na české filmové pohádky, které jsou pěkné, a říkáme si: „Tohle že by mělo něco společného s náboženstvím?“ A odpověď je, že to nemá vůbec nic společného.    Více...


Pane, dej mi vytrvalost v dobrém

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.11.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,19-20a; ž. Žl 98; 2. čt. 2 Sol 3,7-12; evang. Lk 21,5-19;

Pane, dej mi vytrvalost v dobrém13:30
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 2.62 MB]

Dnešní evangelium, jak jsem říkal, není příběh. Není to podobenství, je to událost, která se stala, kterou, můžeme říci, nikdo dopředu nepřipravoval, jenom Duch svatý. Dalo by se to říct taky jinak.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.