Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat

Potřeba odvahy

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.06.2004 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čtení Př 8,22-31; 2. čtení Řím 5,1-5; evangelium Jan 16,12-15;

Potřeba odvahy11:57
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 2.26 MB]

Bratři a sestry, většina svátků, které slavíme a prožíváme v liturgickém roce, mají ve svém základu nějakou událost, nějaký konkrétní okamžik. Nemusíme chodit daleko, stačí, když se vlastně vrátíme k minulé neděli: Slavnost Seslání Ducha svatého.    Více...


Pojď ještě blíž

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.05.2004 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost 101. výročí posvěcení kostela
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 7,44-50; 2. čtení 1 Kor 3,9c-11.16-17; evangelium Lk 19,1-10;

Pojď ještě blíž9:59
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 1.94 MB]

Když se tak podívám kolem sebe, pokud mě paměť neklame, tak loni, když tady byl pan biskup, tak ten kostel byl značně plnější. Ale to nevadí, jsou tady všichni ti, kteří přijít chtěli. Tenhle kostel dneska slaví narozeniny.    Více...


Ježíš odešel, abychom dospěli

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
23.05.2004 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nanebevstoupení Páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 1,1-11; 2. čtení Ef 1,17–23; evangelium Lk 24,46-53;

Ježíš odešel, abychom dospěli7:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.38 MB]

Bratři a sestry, Ježíšovým nanebevstoupením končí jeho fyzická přítomnost mezi námi. Fyzická. Ne, že by Ježíš odešel tak, že už by s ním nebylo možné navázat kontakt. Není ho vidět, nevidíme ho svýma očima.    Více...


Být nasazený jako Pavel a Barnabáš

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
16.05.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
6. neděle velikonoční
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 15,1-2.22-29; ž. Žl 67; 2. čt. Zj 21,10-14.22-23; evang. Jan 14,23-29;

Být nasazený jako Pavel a Barnabáš12:35
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 2.43 MB]

Bratři a sestry, vrátíme se dnes k prvnímu čtení. To, o čem jsme tam slyšeli, bylo vlastně o zasedání prvního koncilu. V církevních dějinách tento první koncil bývá nazýván apoštolským sněmem, protože ti, kdo na něm rozhodovali, kdo tam měli hlavní slovo, bylo dvanáct apoštolů.    Více...


Jako já vás

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
09.05.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle velikonoční
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 14,21b-27; ž. Žl 145; 2. čt. Zj 21,1-5a; evang. Jan 13,31-33a.34-35;

Jako já vás9:35
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.83 MB]

Bratři a sestry, dnešní texty, hlavně prvního čtení a evangelia, jsou obtížné. Obtížné hlavně pro kazatele, protože tam není ani tak co vysvětlovat. Je to celkem jasné, a obtížné je to z toho důvodu, že každý z nás, úplně každý, i ten kazatel, musí říct: „To se týká i mě.    Více...


Dobrý pastýř

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.05.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle velikonoční
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 13,14.43-52; ž. Žl 100; 2. čt. Zj 7,9.14b-17; evang. Jan 10,27-30;

Dobrý pastýř10:31
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 2.10 MB]

Bratři a sestry, když se řekne "dobrý pastýř", tak se nám vybaví před očima takové ty krásně malované sladké obrazy a obrázky, ze kterých doslova vyzařuje, čiší taková idyla, dobrá pohoda, harmonie. Přesto ale tahle myšlenka dobrého pastýře nám chce připomenout něco jiného.    Více...


Ježíš je pro mě Pán a Bůh

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
18.04.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle velikonoční
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 5,12-16; ž. Žl 118; 2. čt. Zj 1,9-11a.12-13.17-19; evang. Jan 20,19-31;

Ježíš je pro mě Pán a Bůh2:52
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 0.57 MB]

Často se mluví o apoštolu Tomášovi jako o nevěřícím Tomášovi a bývá tam taková výzva k tomu, že my nemáme být jako on. My bychom naopak měli být jako on, protože on byl velice upřímný. V okamžiku, kdy měl pochybnost, nestyděl se za to vyslovit tuto pochybnost a říct: „Já něčemu nerozumím, něco mně není jasné.    Více...


O Ježíši věrohodně a srozumitelně

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
12.04.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Pondělí velikonočního oktávu
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 2,14.22-33; žalm Žl 16; evangelium Mt 28,8-15;

O Ježíši věrohodně a srozumitelně11:15
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 2.24 MB]

Bratři a sestry, nacházíme se na samém konci velikonočních svátků. Vlastně to, čemu se říká Velikoční třídení skončilo včera večer a dnešním dnem začíná doba velikonoční. V podstatě jsme se po pět dnů scházeli tady v kostele, abychom si připomínali takové, můžeme říct, ústřední okamžiky naší spásy, naší záchrany.    Více...


Marie Magdaléna zůstala se svým Pánem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
11.04.2004 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (ve dne)
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 10,34a.37-43; ž. Žl 118; 2. čt. Kol 3,1-4; evang. Jan 20,1-9;

Marie Magdaléna zůstala se svým Pánem8:25
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.66 MB]

Bratři a sestry, v noci jsme slyšeli zprávu o Ježíšově zmrtvýchvstání tak, jak ji zaznamenat Lukáš, a teď jsme slyšeli, co o tom říká Jan. Říká se v ní, že úplně první, kdo tam byl, byla Marie Magdaléna.    Více...


Bůh nám nedá zahynout v Rákosovém moři

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
10.04.2004 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Velikonoční vigilie)
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 1,1-2,2; 2. čtení Gn 22,1-18; evangelium Lk 24, 1-12;

Bůh nám nedá zahynout v Rákosovém moři8:39
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 1.71 MB]

Bratři a sestry, takovou hlavní a určující myšlenkou po celou dobu postní pro nás byla příprava na křest nebo, můžeme říct, pro většinu z nás obnova našeho křestního vyznání. Dneska jsme slyšeli celkem sedm čtení z Písma svatého.    Více...


Hle, člověk

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
09.04.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
VELKÝ PÁTEK
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 52,13-53,12; ž. Žl 31; 2. čt. Žid 4,14-16; 5,7-9; evang. Jan 18,1-19,42;

Hle, člověk14:01
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 2.71 MB]

Bratři a sestry, včera jsme vstoupili s Ježíšem do večeřadla a rozjímali jsme společně nad jeho pozváním, nad tou větou: „Toužebně jsem si přál s vámi jíst tohoto velikonočního beránka, dříve, než budu trpět.“ A řekli jsme si, že to bylo osobní pozvání pro každého z nás.    Více...


Projevit lásku do krajnosti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
08.04.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZELENÝ ČTVRTEK
příslušné slovo Boží: 1. čt. Ex 12,1-8.11-14; ž. Žl 116; 2. čt. 1 Kor 11,23-26; evang. Jan 13,1-15;

Projevit lásku do krajnosti16:17
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 3.13 MB]

Bratři a sestry, začínáme slavit velikonoční třídenní. Co je zvláštní, mnoho lidí ty Velikonoce začne slavit až v okamžiku, kdy vlastně ty Velikonoce skončí. V celé společnosti, v našich farnostech, protože máme dvě farnosti, ve kterých působím, je vidět obrovská únava.    Více...


Radost a bolest

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
04.04.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 50,4-7; ž. Žl 116; 2. čt. Flp 2,6-11; evang. Lk 22,14-23,56;

Radost a bolest4:09
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 0.82 MB]

Bratři a sestry, slavíme Květnou neděli. Vlastně v tomto svátku jsou dvě myšlenky. To, co bylo na začátku, Ježíšův vjezd do Jeruzaléma: všichni se radují, všichni jásají, vítají Ježíše a říkají si: „Tak jsme se konečně dočkali.    Více...


Jako Lazarovy sestry

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.03.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 37,12-14; 2. čtení Řím 8,8-11; evangelium Jan 11,1-45;

Jako Lazarovy sestry13:11
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 2.59 MB]

Bratři a sestry, my se dnes dostáváme ke třetí takové velké a důležité katechezi, která v církvi je primárně určena těm, kteří se připravují na křest, ale samozřejmě i nám, kteří jsme byli pokřtěni. Když to tak nějak zopakuji: před čtrnácti dny jsme četli o Ježíšovi a samařské ženě.    Více...


Uzdravení ze slepoty

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
21.03.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; 2. čtení Ef 5,8-14; evangelium Jan 9,1-41;

Uzdravení ze slepoty13:33
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 2.66 MB]

Bratři a sestry, dnešní evangelium bylo o trošičku kratší než to z minulé neděle, ale byla tam zase taková důležitá událost. Můžeme celou tu událost rozdělit do tří dějství. V tom prvním vystupuje slepý, apoštolové a Ježíš.    Více...


Ježíš a samařská žena

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.03.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 17,3-7; 2. čtení Řím 5,1-2.5-8; evangelium Jan 4,5-42;

Ježíš a samařská žena15:56
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 3.22 MB]

Bratři a sestry, prožíváme 3. neděli postní. Ta neděle je ještě v něčem zvláštní, a sice: když se v nějaké farnosti někdo připravuje na křest a má být o Velikonocích pokřtěn, tak na tu 3. neděli postní se mění čtení a čtou se vždycky čtení 3., 4. a 5. neděli postní z cyklu A, která jsou zvlášť zaměřena na křest.    Více...


Na hoře Tábor se nespí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.03.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Gn 15,5-12.17-18; ž. Žl 27; 2. čt. Flp 3,17-4,1; evang. Lk 9,28b-36;

Na hoře Tábor se nespí12:27
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 2.43 MB]

Já začnu takovou poznámkou. Pokud jste dobře poslouchali první čtení, tak jste si říkali: „To je nějaký divný s tím Abrahámem, že se tam říká Abrám.“ Jedná se skutečně o jednoho a téhož člověka, který se svým původním jménem jmenoval Abrám, a když s ním Bůh uzavřel smlouvu, ve které mu řekl, že mu dá zemi a že ho učiní praotcem velkého národa, tak na znamení té smlouvy mu také změnil jméno na Abrahám.    Více...


Bez Boha jsme prach

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.02.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
POPELEČNÍ STŘEDA
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jl 2,12-18; 2. čtení 2 Kor 5,20-6,2 ; evangelium Mt 6,1-6.16-18;

Bez Boha jsme prach6:45
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 1.34 MB]

Bratři a sestry, všechna tři čtení, jak jsme je slyšeli, to je takový program, program pro duchovní obnovu. A to je to, o co má jít v té postní době. To je to hlavní, člověk se má vnitřně obnovit, každý z nás by se takhle měl vnitřně obnovit.    Více...


Blahoslavenství dává naději

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
15.02.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
6. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 17,5-8; 2. čtení 1 Kor 15,12.16-20; evangelium Lk 6,17.20-26;

Blahoslavenství dává naději8:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.69 MB]

Bratři a sestry, právě jsme slyšeli jeden z nejdůležitějších úseků Nového zákona. Skutky a řeči Pána Ježíše mají určitě různou důležitost a co se týče nauky, takového programu, který Ježíš nastínil hned na začátku svého veřejného vystoupení, tak jsou blahoslavenství.    Více...


Spasitel je naše světlo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2004 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Spasitel je naše světlo5:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.13 MB]

Bratři a sestry, dneska jsme se naposledy shromáždili u betléma, abychom si připomněli, že narozený Spasitel je naše světlo. Podle starého církevního kalendáře dnešním dnem, svátkem Hromnic, končila doba vánoční.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.