Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

O požehnání

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.01.2010 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nm 6,22-27; ž. Žl 67; 2. čt. Gal 4,4-7; evang. Lk 2,16-21;

O požehnání8:07
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.25 MB]

Bratři a sestry, budeme se držet toho, co jsme si řekli na začátku a co je velmi zdůrazněno v dnešní liturgii: požehnání.

Co je to požehnání? Někomu žehnat znamená svolávat na něj Boží ochranu, Boží pomoc, ale ještě mnohem víc. Když čteme Písmo svaté od začátku, tak se tam dozvídáme, že Bůh svět stvořil a světu požehnal. Tedy požehnání je něco, co dává Bůh. Člověk o požehnání žádá, prosí, dovolává se ho, ale, co je zvláštní, jak jsme to slyšeli v dnešním prvním čtení, Bůh přikazuje Mojžíšovi a Mojžíš to nařizuje Áronovi a jeho synům, tedy kněžím, aby žehnali.

Je to zvláštní, oni to dostávají jako jednu ze svých povinností. Ne, že by se řeklo: „Bylo by dobré, abyste to dělali,“ ale přímo to: „Budete dělat!“ Tam není ani jako: „Dělejte to,“ ale: „Budete to dělat!“ Tam je rozkazovací způsob.

Proč to mají dělat? Jednak jde o to, že člověk, který o to požehnání žádá, si právě uvědomuje, že je tady mnoho věcí, na které nestačí. Prožíváme první den nového roku. Vždycky, když začíná něco nového, tak se v nás mísí dvojí pocity. Na jedné straně je to pocit očekávání a naděje, ale na druhé straně je to také pocit nejistoty, co bude, jaké to bude. Zvládnu to? Co mě čeká? Obstojím? Neobstojím? Bude to radostné? A tady tohoto pocitu právě té nejistoty Bůh přichází s tím svým požehnáním a jedna z věcí, které se tam nabízí, je ochrana. Není to ochrana v mechanickém smyslu jako: „Člověče, když se mě budeš dovolávat, tak se ti nestane nic zlého, nikdo ti nezkříží cestu, nepřeloží ti stéblo pod nohy...“ Ne. Ale je tam zamýšlena ochrana asi v tom smyslu, mluví o tom často Ježíš, jako když se pastýř stará o své ovce. Tak je vede. Vede je třeba i někam, kam by ty ovce samy nešly, ale ten pastýř ví, že to je pro jejich dobro. A dovede je na tu pastvu a dovede je taky domů.

Tento obraz byl mezi Izraelity velmi oblíben. Takto oni chápali Boží starost, protože to byl obraz z jejich každodenního života. Tedy ochrana.

Potom se tam nabízí ještě jiná věc: „Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě. Ať tobě ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý.“

Druhá věc, která se tam nabízí, je odpuštění. Jenom velmi pyšný a nekritický člověk se domnívá, že nedělá chyby. Odpuštění je něco, co potřebujeme. Odpuštění je ale taky něco, co máme dávat. A jestliže tedy člověk, který žádá o to požehnání, toto slyší, tak si uvědomuje: „Aha! Já sám to potřebuji a já sám to mám dávat.“ To je další věc, která nás má provázet po celý ten další rok nebo ten rok, který teď nastává.

A poslední, třetí věc: „Ať k tobě Hospodin obrátí svou tvář a dopřeje ti pokoj.“ Hebrejsky je to to slovíčko šalom. Neznamená to jenom klid zbraní, neznamená to tedy jenom to, že se nebude bojovat, ale znamená to mnohem víc. Znamená to spolupráci, snahu o to dorozumění, o to, co tolik a často v dnešním světě chybí.

Bratři a sestry, to, co jsme slyšeli v dnešním prvním čtení, se nazývá áronské požehnání. Je to taková velmi slavnostní formule. V hebrejském originále je ta formule ještě krásnější než v českém překladu. Tam se to totiž i stupňuje. Jak jste asi poznali, má to tři části, a první část v originále má tři slova, druhá pět a třetí sedm slov. Dochází tam k tomu stupňování, k tomu, že se chce říct: „Bůh dává svoje dary. Dává je postupně.“

Člověče, když si třeba říkáš: „Dostal jsem hodně. Dostal jsem něco krásného. Mohu dostat ještě něco lepšího?“ To požehnání chce říct: „Ano. Neboj se, v té budoucnosti.“ Člověk si někdy říká: „To nejlepší už mám za sebou, už mě čekají jenom těžkosti.“ Ne, neboj se. V té budoucnosti Bůh má pro tebe připraveno něco krásného, něco dobrého, něco milého, něco, z čeho budeš mít radost.

Požehnání ve starozákonní bohoslužbě kněží dávali na začátku, když poutníci přišli do chrámu, a na konci, když poutníci z chrámu odcházeli. Tedy bylo tam dvakrát. Byl to takový úkon, kterým se chtělo říct: „Jste tu vítáni. Bůh o vás ví, ví o vašich krocích, ví o vašich cestách.“

Oni hodně chodili, my hodně jezdíme. Měli bychom si to uvědomit, ať přicházíme nebo ať odcházíme, Bůh nám žehná. Ale my o to požehnání musíme stát, musíme ho chtít přijmout.

Jak se zmiňovalo v komentáři, tak v dnešní době my málo žehnáme jeden druhému. My se často setkáváme s opakem. Co je opakem požehnání? No, učeně se tomu říká zlořečení, a to je hodně silné. A my se setkáváme s takovou slabší formou, ale často se s tím setkáváme. To je to, když si říkáme: „On mi vynadal.“ My si takzvaně nadáváme. To je opak. To zapomínáme tomu druhému přát něco dobrého. Nesvoláváme na něj Boží ochranu a Boží pomoc, ale svoláváme na něj ledacos jiného. Tohle nás provází každý den. Je to správně? Je to v pořádku? No, není. Proto v první hodiny nového roku se nám připomíná tady toto, že to, co nás má provázet a to, co má provázet všechny lidi, je to požehnání, protože v tom požehnání se nabízí ochrana, odpuštění a pokoj. Tyto tři hodnoty, pokud budou přítomny mezi lidmi, tak tyto tři hodnoty mají šanci posunout naši společnost někam kupředu. Jestliže nebudou v lidech tyto tři hodnoty, tak se nikam neposuneme.

Bratři a sestry, začínáme něco nového. Říkáme si: „Co to přinese? Jaké to bude?“ Prosíme o Boží požehnání, ale, jak jsem říkal na začátku mše svaté, není to jenom pasivní. Od nás se taky čeká – že uděláme to, co můžeme, že uděláme to, na co stačíme. Tak to udělejme a prosme o požehnání pro nás, pro naše rodiny. Vyprošujme si ho každý pro sebe, ale taky žehnejme těm, se kterými se v letošním roce setkáme.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Vyprošovat požehnání

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.01.2021 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nm 6,22-27; ž. Žl 67; 2. čt. Gal 4,4-7; evang. Lk 2,16-21;

Vyprošovat požehnání8:21

Bratři a sestry, stojíme na začátku nového občanského roku, a jak jsem říkal na začátku mše svaté, tušíme, že to nebude rok snadný. O to víc je důležité zajistit si, řekli bychom, nějakou posilu. Různí psychologové a tak, budou radit lidem, co mají dělat, co dělat nemají, ale my ještě nad to vlastně víme, ke komu se máme obrátit o pomoc.    Více...


Vzývání jména Ježíš

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.01.2020 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nm 6,22-27; ž. Žl 67; 2. čt. Gal 4,4-7; evang. Lk 2,16-21;

Vzývání jména Ježíš9:54
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.19 MB]

Bratři a sestry, dnes je to právě osm dní od okamžiku, kdy jsme slavili narození Pána Ježíše. Dnes, tedy po těch osmi dnech, si připomínáme jeho včlenění do smlouvy Izraele – Boha a Izraele. Ale hlavně, co si připomínáme, je to, že to dítě dostalo jméno Ježíš.    Více...


Buď připravený mé požehnání přijmout

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.01.2019 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nm 6,22-27; ž. Žl 67; 2. čt. Gal 4,4-7; evang. Lk 2,16-21;

Buď připravený mé požehnání přijmout8:52
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.01 MB]

Bratři a sestry, můžeme říci, že vlastně tím dnešním dnem končí vánoční svátky. Doba vánoční bude ještě pokračovat, ale Vánoce opravdu dnes končí a mnozí z vás zítra půjdou do práce. A budou se tak podobat vlastně těm pastýřům, o kterých jsme slyšeli teď v evangeliu.    Více...


To vám bude znamením, naleznete dítě položené v jeslích

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.01.2014 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nm 6,22-27; ž. Žl 67; 2. čt. Gal 4,4-7; evang. Lk 2,16-21;

To vám bude znamením, naleznete dítě položené v jeslích12:56
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.45 MB]

Bratři a sestry, stojíme na začátku něčeho nového a ptáme se, co to přinese, jaký ten rok bude. Ale také zároveň stojíme na konci něčeho, co končí, a nějakým způsobem to uzavíráme, lepší je říct, odevzdáváme.    Více...


Bůh má tvář a jméno

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.01.2011 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nm 6,22-27; ž. Žl 67; 2. čt. Gal 4,4-7; evang. Lk 2,16-21;

Bůh má tvář a jméno14:37
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.72 MB]

Bratři a sestry, svatý Lukáš ve svém evangeliu líčí narození Pána Ježíše ve třech etapách, ve třech obrazech. Prvně to líčí jako historický fakt, jako že se to stalo. Potom přicházejí na scénu andělé, kteří mluví o tom, že narození Ježíše Krista je znamení, že to není obyčejné dítě.    Více...


Bože, jak mám být požehnáním?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.01.2009 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nm 6,22-27; ž. Žl 67; 2. čt. Gal 4,4-7; evang. Lk 2,16-21;

Bože, jak mám být požehnáním?8:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.35 MB]

Bratři a sestry, dnešní texty se pořád točí kolem myšlenky Božího požehnání. Co to je požehnání? Toto už je problém. Mnoho lidí dnes neví, co to znamená někomu žehnat, a přece to děláme, děláme to velmi často.    Více...


Život prožíváme společně

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.01.2008 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nm 6,22-27; ž. Žl 67; 2. čt. Gal 4,4-7; evang. Lk 2,16-21;

Život prožíváme společně8:10
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.90 MB]

Všechny ty texty, které jsme slyšeli, nám připomínají jednu důležitou věc, a sice, že člověk nežije sám, že žijeme mezi druhými lidmi, že svůj život prožíváme společně. Víte, to je potíž dnešní doby, která je možná i reakcí na to, co u nás bylo zhruba před dvaceti lety, na kolektivismus, kdy se mluvilo o tom, že člověk je součástí systému a takhle, tak dneska vystupuje individualismus a mnozí lidé neradi slyší o tom, že je ještě někdo vedle mě a podobně.    Více...


Ježíšův pokoj

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
01.01.2002 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nm 6,22-27; ž. Žl 67; 2. čt. Gal 4,4-7; evang. Lk 2,16-21;

Moji drazí bratři a sestry, jak jsem řekl v úvodu, začínáme tento nový rok, rok 2002, právě s Matkou Boží. Tak si to přeje naše církev, abychom spolu s ní vykročili. Ale tento den je také dnem míru, dnem pokoje. Svatý otec vyzval, zvláště v tomto roce, o takovou důvěrnou modlitbu k Pánu o mír ve světě. Vždyť ten první rok, který uplynul před pár hodinami, byl plný válek, plný rozbrojů. Nebyl to rok jednoduchý. Ještě když jsem byl v Římě, tak papež vyhlásil v době adventní jeden den takového přísného postu.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.