Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Život prožíváme společně

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.01.2008 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nm 6,22-27; ž. Žl 67; 2. čt. Gal 4,4-7; evang. Lk 2,16-21;

Život prožíváme společně8:10
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.90 MB]

Všechny ty texty, které jsme slyšeli, nám připomínají jednu důležitou věc, a sice, že člověk nežije sám, že žijeme mezi druhými lidmi, že svůj život prožíváme společně. Víte, to je potíž dnešní doby, která je možná i reakcí na to, co u nás bylo zhruba před dvaceti lety, na kolektivismus, kdy se mluvilo o tom, že člověk je součástí systému a takhle, tak dneska vystupuje individualismus a mnozí lidé neradi slyší o tom, že je ještě někdo vedle mě a podobně.

Když budete poslouchat rádio, televizi i bavit se s lidmi - já jsem ráno poslouchal po osmé hodině a zase tam bylo: „Jaké jste si dali předsevzetí na Nový rok?“ A teď to tam jede: „Já nebudu tolik jíst, nebudu jíst sladké, já nebudu kouřit, já nebudu pít, já budu chodit cvičit ...“ Já - já, já, já budu dělat – a nikdy to není ve vztahu k těm druhým, vždycky je to ve vztahu ke mně. Ale to je strašně málo, to je špatné, protože zapomínáme na to, že jsou kolem nás druzí lidé.

Krásně to bylo v evangeliu. Jednak o tom, že pastýři přišli, aby udělali radost, že Maria uvažovala o tom všem, co to všechno má znamenat, a uchovávala to v srdci. A potom, že se ti pastýři vrátili. Tam se neříká, kam se vrátili – no vrátili se domů, vrátili se ke své práci. To je to důležité. Každé svátky jednou skončí. De facto, dneska ten osmý den po narození Pána Ježíše uzavírá svátky narození Ježíše Krista a my se také vrátíme od zítřka ke své práci a už budeme na ty svátky jenom vzpomínat a budeme si říkat třeba: „To bylo hezké,“ anebo si budeme říkat: „Ještěže už je to za mnou, to zas bylo hrozné.“ Ale většinou, myslím, že budeme vzpomínat v dobrém a bude nám to líto, že svátky jsou pryč. Ale ono to tak je.

Když jsme začínali tyto naše vánoční úvahy letos, tak jsem tady nastínil myšlenku, co je první figurka v betlémě, a vůbec, co nám betlém připomíná, a říkal jsem, že teda ta první figurka je to, když Josef s Marií jdou do Betléma, hledají nocleh, a že celý ten betlém, ty jesličky, jsou obrazem nebe, protože všechno je to tam uspořádané, všechno je to tam kolem Boha, všichni tam mají své místo a říkal jsem, že my ještě nejsme v nebi. A teď to vlastně opakuji. Nejsme ještě v nebi, jsme na cestě do nebe. A tak tedy vlastně se můžeme u těch jesliček jenom zastavit, načerpat z nich klid a radost, a musíme jít dál. Ale máme to nést v sobě.

Pastýři se vrátili, ale věřme tomu, že ti pastýři už byli trošku jinačí – jinačí než předtím, než našli Ježíše, než se s ním setkali. Každé setkání člověka formuje – setkání s dobrem, ale bohužel i se zlem. Každé takové setkání člověka ovlivňuje. Když se setká se zlem, je z toho rozladěný, bojí se a podobně. Když se setká s něčím dobrým, naopak je v něm posíleno odhodlání napodobit dobro, rozmnožuje se v něm odvaha jít a taky něco dělat.

A tak, bratři a sestry, nezapomeňme na toto během celého toho dalšího roku, že máme jednat podobně jako pastýři. Vracíme se teď k našim každodenním povinnostem, vracíme se třeba k té práci, kterou jsme před Štědrým dnem někde zavřeli. Tak teď zase otevřeme ty desky nebo vybalíme to nářadí a budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Ale můžeme to dělat s jiným duchem, můžeme to dělat s myšlenkou: „Vždyť já to nedělám jenom pro svůj osobní prospěch, nedělám to jenom jako svoji obživu, ale chci to dělat a chci myslet na všechny ty lidi, kterým toto moje dílo bude sloužit a bude prospěšné. Chci myslet na všechny ty, kteří se s tím setkají, aby je to posílilo v dobrém, aby jim to dalo odvahu.“

Máme taky přemýšlet, nejenom pracovat. Můžeme tady teď myslet na známé heslo svatého Benedikta: „Modli se a pracuj.“ Modlit se znamená přemýšlet o těch věcech před Bohem. Přemýšlejme, udělejme si ten čas. Promýšlejme svoji činnost, svoje plány, svoje vztahy. Promýšlejme to, bavme se o tom jeden s druhým, předkládejme to taky Bohu, protože tak to bude mít oba ty rozměry – rozměr mezilidský, ale i rozměr horizontální – rozměr k Bohu.

Bratři a sestry, dnešní evangelium nám připomíná, že Ježíš byl přijat do společenství izraelského lidu, osmý den byl obřezán. Oni si na tom velmi zakládali, protože s tímto náboženským úkonem byla spojena vzpomínka na přechod přes Rákosové moře, na to, jak byli zachráněni z Egypta, z otroctví, jak byli vyvedeni do svobody. A oni si toto vždycky připomínali. I my si máme připomínat každou neděli v roce že jsme byli zachráněni, že Bůh na nás myslí, že ví o nás, co tady prožíváme, a my mu to všechno máme předkládat. Předkládejme mu sebe, svoje skutky, svoje starosti, svoje radosti, ale mysleme taky na ty druhé, a když si budeme dávat nějaké předsevzetí, tak si dejme předsevzetí, které nebude prospěšné jenom mně, ale taky těm kolem mě. Třeba, že se budu snažit vidět to dobré, co udělali, že se je budu snažit pochválit, že se budu snažit jednat laskavě, že si dám pozor, abych některými třeba svými zlozvyky „neotravoval“ doma ovzduší a podobně.

Bratři a sestry, zkusme do těch našich vztahů vstoupit tady s tímto. Zkusme vidět nejenom sebe, ale taky ty kolem sebe. Ježíš Kristus právě přišel proto, aby nám v tomto směru otevřel oči, aby nám ukázal, jak na to. Tak se od něho nechme inspirovat.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Vyprošovat požehnání

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.01.2021 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nm 6,22-27; ž. Žl 67; 2. čt. Gal 4,4-7; evang. Lk 2,16-21;

Vyprošovat požehnání8:21

Bratři a sestry, stojíme na začátku nového občanského roku, a jak jsem říkal na začátku mše svaté, tušíme, že to nebude rok snadný. O to víc je důležité zajistit si, řekli bychom, nějakou posilu. Různí psychologové a tak, budou radit lidem, co mají dělat, co dělat nemají, ale my ještě nad to vlastně víme, ke komu se máme obrátit o pomoc.    Více...


Vzývání jména Ježíš

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.01.2020 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nm 6,22-27; ž. Žl 67; 2. čt. Gal 4,4-7; evang. Lk 2,16-21;

Vzývání jména Ježíš9:54
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.19 MB]

Bratři a sestry, dnes je to právě osm dní od okamžiku, kdy jsme slavili narození Pána Ježíše. Dnes, tedy po těch osmi dnech, si připomínáme jeho včlenění do smlouvy Izraele – Boha a Izraele. Ale hlavně, co si připomínáme, je to, že to dítě dostalo jméno Ježíš.    Více...


Buď připravený mé požehnání přijmout

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.01.2019 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nm 6,22-27; ž. Žl 67; 2. čt. Gal 4,4-7; evang. Lk 2,16-21;

Buď připravený mé požehnání přijmout8:52
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.01 MB]

Bratři a sestry, můžeme říci, že vlastně tím dnešním dnem končí vánoční svátky. Doba vánoční bude ještě pokračovat, ale Vánoce opravdu dnes končí a mnozí z vás zítra půjdou do práce. A budou se tak podobat vlastně těm pastýřům, o kterých jsme slyšeli teď v evangeliu.    Více...


To vám bude znamením, naleznete dítě položené v jeslích

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.01.2014 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nm 6,22-27; ž. Žl 67; 2. čt. Gal 4,4-7; evang. Lk 2,16-21;

To vám bude znamením, naleznete dítě položené v jeslích12:56
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.45 MB]

Bratři a sestry, stojíme na začátku něčeho nového a ptáme se, co to přinese, jaký ten rok bude. Ale také zároveň stojíme na konci něčeho, co končí, a nějakým způsobem to uzavíráme, lepší je říct, odevzdáváme.    Více...


Bůh má tvář a jméno

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.01.2011 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nm 6,22-27; ž. Žl 67; 2. čt. Gal 4,4-7; evang. Lk 2,16-21;

Bůh má tvář a jméno14:37
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.72 MB]

Bratři a sestry, svatý Lukáš ve svém evangeliu líčí narození Pána Ježíše ve třech etapách, ve třech obrazech. Prvně to líčí jako historický fakt, jako že se to stalo. Potom přicházejí na scénu andělé, kteří mluví o tom, že narození Ježíše Krista je znamení, že to není obyčejné dítě.    Více...


O požehnání

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.01.2010 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nm 6,22-27; ž. Žl 67; 2. čt. Gal 4,4-7; evang. Lk 2,16-21;

O požehnání8:07
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.25 MB]

Bratři a sestry, budeme se držet toho, co jsme si řekli na začátku a co je velmi zdůrazněno v dnešní liturgii: požehnání.

Co je to požehnání? Někomu žehnat znamená svolávat na něj Boží ochranu, Boží pomoc, ale ještě mnohem víc.    Více...


Bože, jak mám být požehnáním?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.01.2009 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nm 6,22-27; ž. Žl 67; 2. čt. Gal 4,4-7; evang. Lk 2,16-21;

Bože, jak mám být požehnáním?8:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.35 MB]

Bratři a sestry, dnešní texty se pořád točí kolem myšlenky Božího požehnání. Co to je požehnání? Toto už je problém. Mnoho lidí dnes neví, co to znamená někomu žehnat, a přece to děláme, děláme to velmi často.    Více...


Ježíšův pokoj

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
01.01.2002 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nm 6,22-27; ž. Žl 67; 2. čt. Gal 4,4-7; evang. Lk 2,16-21;

Moji drazí bratři a sestry, jak jsem řekl v úvodu, začínáme tento nový rok, rok 2002, právě s Matkou Boží. Tak si to přeje naše církev, abychom spolu s ní vykročili. Ale tento den je také dnem míru, dnem pokoje. Svatý otec vyzval, zvláště v tomto roce, o takovou důvěrnou modlitbu k Pánu o mír ve světě. Vždyť ten první rok, který uplynul před pár hodinami, byl plný válek, plný rozbrojů. Nebyl to rok jednoduchý. Ještě když jsem byl v Římě, tak papež vyhlásil v době adventní jeden den takového přísného postu.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.