Čtvrtek 20.06.2024, sv. Silverius, Květa
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Počínajíc od Jeruzaléma bylo hlásáno odpuštění hříchů

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.06.2022 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Seslání Ducha Svatého
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 2,1-11; ž. Žl 104; 2. čt. 1 Kor 12,3b-7.12-13; evang. Jan 20,19-23;

Počínajíc od Jeruzaléma bylo hlásáno odpuštění hříchů6:46

Bratři a sestry, dnešní evangelium nás vede zpátky do té Velikonoční neděle. Proč? Protože právě o té Velikonoční neděli Ježíš začal. Začal celý ten proces předávání svého díla svým žákům. A o slavnosti Seslání Ducha svatého to vyvrcholilo, nebo můžeme říci, to bylo dokončeno.

Když se zamyslíme nad tím evangeliem, tak zjistíme, že o té Velikonoční neděli na tom učedníci nebyli nijak dvakrát dobře. „Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: Pokoj vám!“

Ježíš nepřichází proto, že ti učedníci byli tak dobří, tak stateční, tak vytrvalí, ale přichází právě proto, že byli ustrašení, bázliví, že utekli, nestáli před křížem, zapřeli, že ho vůbec znají. Ježíš přichází pro jejich chyby. Ježíš přichází pro naše chyby. Je to pořád stejné. Právě vyvrcholením té Ježíšovy mise je to, aby mohly být odpuštěny hříchy. Napíše to potom svatý Lukáš ve Skutcích apoštolů, aby počínajíc od Jeruzaléma bylo hlásáno odpuštění hříchů. To je ten vrchol, to, o co Ježíšovi šlo. A Ježíš teď pověřuje tady touto misí svoje žáky. Ty svoje žáky, kteří na tom nejsou zrovna nějak dvakrát dobře. „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Samozřejmě je možné neodpustit, ale Ježíš vybízí k odpuštění.

Tady svatý Jan nespecifikuje, jakým způsobem to odpuštění má proběhnout. Jestli to bude svátost smíření, jestli to bude odpuštění, kdy si dva sousedé podají ruku a začnou spolu mluvit po nějaké době, nebo kdy třeba přijde malé dítě a řekne tatínkovi a mamince: „Prosím, odpusť mi.“ A ten rodič řekne: „Samozřejmě, odpouštím ti.“ A takhle bychom mohli pokračovat. Ale jde tady právě o to, že Ježíš říká, to odpuštění je možné.

To odpuštění s sebou potom také přinese pokoj. Přinese pokoj a radost. Ti ustrašení učedníci právě postrádají v sobě pokoj, postrádají radost. O to víc je tam strachu. Nicméně tedy Ježíš se jim ukazuje, a to první, co dělá, tak je utěšuje. V tuto chvíli on neříká, co měli udělat, ale utěšuje je a říká: „To bude v pořádku.“

Stanul mezi nimi a dvakrát jim říká: ‚Pokoj vám.‘ Právě proto, že tam ten pokoj chyběl.

„Po těch slovech jim ukázal ruce a bok.“ Rukama člověk pracuje, rukama člověk tvoří. Rukama můžeme udělat mnoho dobrého. Ať už třeba že podáme někomu ruku, pomůžeme mu vstát, pohladíme někoho, ale taky můžeme někoho uhodit. Rukama můžeme mnoho vybudovat, ale můžeme bohužel také mnoho zbořit.

A Ježíš tedy říká vlastně, jako Otec poslal mne, já posílám vás. K tomu, aby ta vaše mise byla úspěšná, abyste při ní zažívali pokoj, k tomu potřebujete Ducha svatého.

Vdechl na ně. Tady ten obraz, ten příklad toho dechu v Písmu svatém je vyjímečný. My ho známe ze Starého zákona. Včera jsme to četli při vigilii, je to čtení z Knihy proroka Ezechiela, kdy prorok je vyzván, aby prorokoval k Dechu života.

Když se řekne Duch svatý, tak s tím máme problémy. Mají s tím problémy hlavně děti, protože když se řekne duch, tak řeknou: „No, to je strašidlo.“ Ale Duch svatý není žádné strašidlo. Je to z té staré češtiny, kde to znamenalo dech. Velmi krásné pojmenování je Pomocník, velmi krásné pojmenování je Dech života.

Co dýchá, to žije. A ten Duch svatý, Pomocník, je nám dán proto, abychom dobře žili. Abychom dobře žili náš duchovní život. Právě ta mise Ducha svatého začíná u duchovního života každého věřícího.

Vlastně my jsme slyšeli o tom, jak v prvním čtení říká Petr: „My jsme toho svědky, toho všeho, co se stalo s Ježíšem.“ Ale než se k tomu propracovali, tak to dalo dost práce a dostali se k tomu jenom proto právě, že přijali Ducha svatého, že přijali tohoto Pomocníka.

Každá ta mise začíná u osobní obnovy osobního duchovního života. Hodně se teď zase mluví o obrodě církve, o obnově církve, ale obnova církve neznamená, že budeme mít kalendář plný akcí, ale znamená, že jsme vyzýváni k tomu, aby se obnovil, obrodil duchovní život každého z nás. Potom dojde k obrodě církve. Jinak se budou tvořit různá grémia a podobně, ale celkem k ničemu to nebude.

Bratři a sestry, Duch svatý nám dává dary. Pro každého z nás má připravené dary, které potřebujeme pro tu situaci, kde se nacházíme, kde žijeme. Ale pro nás pro všechny má připravený dar pokoje a dar radosti. On je připravený dávat, ale očekává, že ho o to požádáme a že budeme připraveni přijmout to, co on nabízí.

Kéž se tak stane.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Přijměme Ducha svatého

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
09.06.2019 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Seslání Ducha Svatého
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 2,1-11; ž. Žl 104; 2. čt. 1 Kor 12,3b-7.12-13; evang. Jan 20,19-23;

Přijměme Ducha svatého8:05
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.67 MB]

Bratři a sestry, slavíme v liturgickém roce vlastně už třetí Boží hod. První je vánoční, velikonoční, svatodušní. Na hod Boží vánoční bývá v kostele většinou plno, na hod Boží velikonoční už je to trošku slabší a hod Boží svatodušní, tak to už přijdou jenom ti, kteří opravdu vědí, o čem je řeč, a lidé, kteří jsou zvyklí navštěvovat bohoslužby.    Více...


Všichni byli společně pohromadě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
15.05.2016 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Seslání Ducha Svatého
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 2,1-11; ž. Žl 104; 2. čt. 1 Kor 12,3b-7.12-13; evang. Jan 20,19-23;

Všichni byli společně pohromadě10:28
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.32 MB]

Bratři a sestry, jaký svátek dnes slavíme? Na Vánoce, na Velikonoce se posílají pohlednice, na svatodušní svátky v podstatě nic takového není, i to svatodušní pondělí bylo zrušeno jako volný den, a přece je to svátek, který je, řekli bychom, velmi důležitý.    Více...


Duch svatý nás přivádí k Ježíši

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.05.2013 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Seslání Ducha Svatého
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 2,1-11; ž. Žl 104; 2. čt. 1 Kor 12,3b-7.12-13; evang. Jan 20,19-23;

Duch svatý nás přivádí k Ježíši14:24
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 3.08 MB]

Bratři a sestry, prožívali jsme v uplynulých dnech novénu. Připravovali jsme se na slavnost Seslání Ducha svatého. Chtěli jsme se podobat Marii, apoštolům a dalším učedníkům, kteří očekávají. Co to znamená očekávat Ducha svatého, chtít přijmout Ducha svatého?

Je dobré si uvědomit, že člověk potřebuje ve svém životě nějakého průvodce.    Více...


Duch svatý v obrazu větru, ohně a slova

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
23.05.2010 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Seslání Ducha Svatého
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 2,1-11; ž. Žl 104; 2. čt. 1 Kor 12,3b-7.12-13; evang. Jan 20,19-23;

Duch svatý v obrazu větru, ohně a slova11:06
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.58 MB]

My budeme, bratři a sestry, přemýšlet a rozjímat o tom, kdo je to Duch svatý a proč ho potřebujeme. O Duchu svatém se v Písmu svatém mluví od samého začátku. Mluví se tam o tom, že když Bůh stvořil prvního člověka, vdechl mu dech života.    Více...


Letnice se mají zopakovat na každém z nás

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.05.2007 - neděle , kostel Nejsvětější Trojice v Lažánkách
Slavnost Seslání Ducha Svatého
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 2,1-11; ž. Žl 104; 2. čt. 1 Kor 12,3b-7.12-13; evang. Jan 20,19-23;

Letnice se mají zopakovat na každém z nás10:03
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 1.18 MB]

Bratři a sestry, slavíme dnes slavnost, která je jiná, než svátky a slavnosti, které slavíme během celého liturgického roku. Když to třeba srovnáme i s Velikonocemi, které jsme slavili před padesáti dny, o Velikonocích si připomínáme Ježíšovu smrt, Ježíšovo zmrtvýchvstání - to všechno se stalo s Ježíšem.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.