Čtvrtek 20.06.2024, sv. Silverius, Květa
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Světec je člověk, skrze kterého proudí světlo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2021 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Světec je člověk, skrze kterého proudí světlo9:52

Bratři a sestry, dnešní první čtení z knihy Zjevení apoštola Jana před nás staví dva obrazy. Ten první obraz, kdy vystupuje anděl, který drží v ruce pečetidlo živého Boha, to se odehrává na zemi. Přichází anděl, který označuje ty, kteří patří k Bohu. Označuje je pečetí.

Pečeť je něco, co dodává nějakému výrobku takový punc. Když má něco pečeť, tak se dá najít, kdo to vyrobil, ví se, že je to kvalitní. Zkrátka a dobře, když má něco pečeť, tak to má zvuk.

Tady v době ještě i přelomu letopočtu před narozením Krista i v době Pána Ježíše byli otroci. A otroci měli na sobě vytetované značky, kterému pánu patří, aby to bylo jasné. Tedy svatopisec používá jakousi paralelu a říká: „Věřící člověk nepatří jinému člověku, ale patří Bohu.“

Mají být označeni na čele. To znamená, že je to hned vidět. A zde je ta myšlenka, že tedy kdo je věřící, tak to na něm musí být vidět. Názor, že já jsem sice věřící, ale on to na mě nikdo nepoznal, tak tento názor je mylný. Jestli to nikdo nepoznal, tak ten člověk si jenom namlouval, že je věřící. Jestli je opravdu věřící, tak je to vždycky poznat. Protože věřící člověk reaguje, chová se jinak než nevěřící. Ale vlastně tady tento text nás vybízí k tomu, aby to bylo poznat. Aby to bylo na každém z nás poznat, že jsme věřící.

Tedy tento první obraz se odehrává na zemi. Je zde vlastně řečeno, že ve svobodě si můžeme vybrat, kterému pánovi budeme patřit. Jestli tomu nejvyššímu a skutečnému, anebo nějakému falešnému, nějakému pánovi, kterého si sami vytvoříme.

Tedy jsme povoláni k tomu, abychom patřili Pánu, aby to na nás bylo poznat, což se nazývá souhrnně v tom našem věroučném systému: jsme povoláni, pozváni k tomu, abychom byli svatí.

Co to znamená být svatý? Světec není žádný nadčlověk, není žádný superhrdina. Světec je člověk, který se potýká se svými slabostmi. Je si jich vědom. A prosí Pána také o pomoc, ale prosí ho také o odpuštění. Svatý František velmi plakal nad svými hříchy. Když si uvědomíme, že svatý František nosil na sobě stigmata, tedy Kristovy rány, tak je nám asi jasné, že těch chyb asi nebylo, ale přesto pořád o sobě říkal, jak je hříšný a jak prosí Pána, aby mu odpustil.

Každá doba potřebuje světce. A to „být svatým“ je velmi různorodé. Každý svatý to prožívá nějak jinak. Každý svatý vyniká v něčem. Tady je asi těžko mluvit nějak teoreticky. A zase citovat tady nějaké životopisy svatých, to nemá smysl, to si můžete přečíst. A tak bych chtěl připomenout jeden příběh. Už jsem ho tu říkal. Doufám, že jsem si to zapamatoval dobře.

Ten příběh je o tom, jak jeden učitel náboženství, katecheta, vzal děti do kostela. A procházeli kostel. On jim ukazoval jednotlivé věci, vysvětloval, co je to oltář, co je to svatostánek, ambon, sedes, varhany, křížová cesta, boční oltáře a tak dále, až jedna dívenka ukázala do okna na vitráž a říká: „Kdo to tam je?“ No, a katecheta se rozvykládal a říká: „To jsou obrazy svatých.“ A teď říká, Cyril a Metoděj, Ludmila, Zdislava, Jiří, a já nevím, další a další.

Když to skončilo a v další hodině se sešly děti už zase ve třídě ve škole, tak katecheta chtěl zjistit, co si zapamatovaly. A tak říká: „Děti, co je to oltář?“ Děti vysvětlovaly, jak vypadá oltář, k čemu je, co je to křížová cesta. A pak taky ten katecheta položil otázku: „A kdo je to svatý? Kdo je to světec?“

A teď se přihlásila ta dívenka, co ukazovala na ty vitráže, a říká: „Světec je člověk, skrze kterého proudí světlo.“

Katecheta samozřejmě čekal, že ona bude vyjmenovávat nějaké lidi, eventuelně bude říkat ty životopisy, události, letopočty a podobně. Ne. Světec je ten, skrze kterého proudí světlo. Je to krásná odpověď, je pravdivá a vždycky bude pravdivá. Protože to ukazuje právě i tu schopnost nějakým způsobem se adaptovat, schopnost hledat, kam to světlo pustit, kam to světlo má dopadnout, co mám udělat pro to, aby tam to světlo dopadlo.

A to je právě už, řekli bychom, na každém z nás. A tady se můžeme inspirovat těmi životopisy světců. Ale zase, nejde jenom o nějaké veliké věci. Jde o to, aby to světlo skrze nás proudilo i ve věcech, které jsou třeba obyčejnější. Světec je ten, kdo hledá, jak by to šlo, jak by to světlo proniklo.

A tady se mi vybavuje druhý příběh. Už jsem ho tady taky říkal. A tady ten druhý příběh se snad měl i skutečně stát. Je o tom, že do jednoho luxusního obchodu s látkami vstoupila jedna mladá slečna, velmi pěkně upravená. Okamžitě k ní přiskočil majitel toho obchodu a říká: „Co si budete přát?“ A ona říká: „Potřebovala bych látku na svatební šaty.“

No, a majitel začal ukazovat. Všechno to bylo bílé. A ona říká k překvapení toho majitele i učedníků, kteří tam stáli: „Nemusí to být nutně bílé. Na barvě nezáleží. Ale jde o to, aby ty šaty byly slyšet. Aby šustila ta látka.“

Učedníci se na sebe podívají a říkají si: „No, to je teda pěkná fiflena, co si vymýšlí.“ Majitel byl z toho trošku zmatený, ale nicméně teda hledali, až našli. Myslím, že to byl nějaký taft nebo něco takového.

Naměřili potřebné metry, zabalili to, slečna zaplatila, odchází. Když odešla, tak si majitel uvědomil, že tam zapomněla rukavice, a tak poslal jednoho z těch učedníků, aby doběhl slečnu, aby jí to dal a říká: „Musíš ji najít, ať si nemyslí, že jsme nějaký pofiderní podnik. My jsme solidní podnik.“

Tak když ji ten učedník dohonil, dal jí ty rukavice, tak se začervenal a říká: „Slečno, prosím vás, a proč mají být ty šaty slyšet?“ A ona mu říká: „Pochopil jste, že jsou to svatební šaty, to jsem tam říkala. A můj snoubenec je slepý. On ty šaty nikdy neuvidí. Tak bych chtěla, aby je slyšel a aby slyšel mě, že jsem vedle něho.“

Bratři a sestry, a to je to správné chování. Světec přemýšlí, koná, jedná, aby to šlo. Aby lidé byli spojeni, aby ta cesta společná na této zemi byla jednodušší. Světec je ten, který usiluje o to, abychom všichni společně došli k Bohu.

Bratři a sestry, připomínáme si ty, kteří prošli touto cestou. Jak jsem říkal, to první čtení nám předložilo dva obrazy. Ten první byl na zemi, ten druhý byl v nebi. Tam už jásají. Ale pak se tam objeví ten stařec, který se ptá: „Odkud přišli?“ Svatopisec říká: „To víš ty, můj Pane,“ a on říká: „Přišli z velikého soužení.“

Světec je taky ten, kdo se nenechá odradit. Kdo se nenechá odradit zlem a kdo se nevzdává. Protože světec ví, že má vždycky za sebou pomoc Boží.

Bratři a sestry, připomínáme si ty, kteří už došli do toho nebe, kteří už jsou v tom druhém obrazu. My jsme v tom prvním obrazu. Ale buďme si jisti, že jsme taky pozváni, že se s námi počítá.

Tak tedy toto pozvání, tuto nabídku, přijměme.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Budujeme si most mezi nebem a zemí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2023 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Budujeme si most mezi nebem a zemí8:39


Ježíš je v tom s námi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2022 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Ježíš je v tom s námi9:32


O střetu dobra a zla

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2020 - neděle , Veverská Bítýška
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

O střetu dobra a zla10:02

Bratři a sestry, drazí farníci, prožíváme neděli 1. listopadu, slavnost Všech svatých. K této příležitosti náš diecézní biskup, otec Vojtěch, posílá pastýřský list. Jeho hlavní myšlenkou, hlavním tématem je svatost. Tedy ta myšlenka, že svatost se hodí pro každou dobu a že každá doba potřebuje své svaté.    Více...


Křesťané, kteří přežili mučení, měli v první církvi obrovskou vážnost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2018 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Křesťané, kteří přežili mučení, měli v první církvi obrovskou vážnost8:40
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.99 MB]

Bratři a sestry, dnešní slavnost se začala slavit už ve čtvrtém století po Kristu na východě jako svátek všech mučedníků. Mučedníci jsou ti, kdo kvůli Pánu Ježíši prolili svou krev.    Více...


Aby váš život měl šťávu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2017 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Aby váš život měl šťávu10:31
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.34 MB]

Bratři a sestry, dnešní slavnost Všech svatých se původně slavila jako památka nebo slavnost mučedníků, tedy těch, kteří kvůli evangeliu, kvůli víře v Ježíše Krista prolili svou krev. A začali to takhle slavit na východně, východní část katolické církve.    Více...


To jsou ti, kdo přicházejí z velkého soužení

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2015 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

To jsou ti, kdo přicházejí z velkého soužení14:55
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 3.21 MB]

Bratři a sestry, společně se zamyslíme nad dnešním prvním čtením. V souvislosti se slavností Všech svatých, eventuelně i se svátkem Věrných zemřelých se, věřím tomu, každému z nás vkrádá otázka typu, jak mohu obstát, jak mohu třeba získat tady to, co se tady slibuje.    Více...


Roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2014 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi12:59
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.63 MB]

Dnes slavíme slavnost Všech svatých a chtěl bych, abychom se zamysleli nad prvním čtením, které bylo z knihy Zjevení. To, co jsme slyšeli v tom zjevení v nebi a na zemi, jsou to dvě takové vize, které spolu úzce souvisí, ale obě ty vize jsou naplněny pokojem.    Více...


Nechybí mi v životě něco podstatného?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2013 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Nechybí mi v životě něco podstatného?8:39
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.61 MB]

Bratři a sestry, určitě jste si někdy položili otázku: „A kdo je to světec? Kdo je to svatý?“ Když se díváme na obrazy a sochy, eventuelně když čteme nějaké životopisy, ty starší, tak máme pocit, že to byli lidé, kteří nechodili po této zemi, kteří se tak nějak vznášeli, neřešili problémy, které řešíme my.    Více...


Učedník je ten, kdo je blízko

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2012 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Učedník je ten, kdo je blízko9:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.94 MB]

Bratři a sestry, pro dnešní slavnost Všech svatých byl vybrán jeden z nejdůležitějších textů Nového zákona. To, co Ježíš dnes říká apoštolům, co jsme slyšeli, tak vlastně tomu odpovídá ve Starém zákoně Desatero, přijetí smlouvy, a znamením té smlouvy mezi Bohem a izraelským národem je Zákon, to, čemu my říkáme Desatero.    Více...


Žít svůj život jako dar

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2011 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Žít svůj život jako dar10:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.08 MB]

Bratři a sestry, dnešní slavnost Všech svatých a zítřejší památka Věrných zemřelých patří k sobě. Oba ty svátky tvoří jednotu. Dnes si připomínáme ty, kteří už došli do cíle našeho putování, a zítra budeme prosit za ty, kterým ještě něco chybí.    Více...


Jak by asi vypadal světec dnešní doby?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2010 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Jak by asi vypadal světec dnešní doby?10:04
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.98 MB]

Bratři a sestry, kdo je to světec? Zůstaňme u této otázky a hledejme na ni odpověď. V první řadě musíme říct, že ti světci, jak známe ta jednotlivá jména, to byli lidé své doby. To znamená, jejich konkrétní chování odpovídalo té době, ve které žili.    Více...


Dobro je silnější než zlo i v mém životě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2009 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Dobro je silnější než zlo i v mém životě11:59
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.80 MB]

Bratři a sestry, začnu dnes zase otázkou. Když by se nás někdo zeptal: „Chceš do nebe?“, myslím si, že sto procent z nás, jak tu jsme, by řeklo: „No, jistě. Proto se modlím, proto chodím do kostela, proto věřím v Boha, protože se s Ním chci po smrti setkat, chci s Ním po smrti být, chci, aby si mě vzal k sobě.    Více...


Světcem se člověk nerodí, ale stává

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2008 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Světcem se člověk nerodí, ale stává11:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.05 MB]

Bratři a sestry, když se v církvi slaví nějaký velký svátek, nějaká velká událost nebo když se udělují některé svátosti, tak se při nich vzývají svatí. Říkáme, že to všechno prožíváme ve společenství svatých.    Více...


Blahoslavenství dávají laťku výš

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2006 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Blahoslavenství dávají laťku výš9:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.20 MB]

Když jsem teď jel z Lažánek, tam teda pršelo fest, tak jsem si vzpomněl na to, že původně se tenhle svátek slavil v květnu. Tak jsem si říkal, jestli to nebylo lepší, protože teď to je rok co rok. V neděli byla taky řádná bouřka, takže kdybychom chtěli jít na ten hřbitov v neděli, tak bychom si taky nepomohli.    Více...


Svatost je naše odpověď na evangelium

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2005 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Svatost je naše odpověď na evangelium7:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 1.73 MB]

Bratři a sestry, možná vám někdo někdy položil otázku: „A kdo je to ten svatý?“, nebo: „Kdo to byli ti svatí?“ Náš národ má jedno takové mínus, a sice většina těch svatých, kteří byli z našeho národa prohlášeni úředně za svaté v Římě, tak to jsou lidé, kteří už žili dávno, ve středověku, a navíc většina z nich jsou šlechtici.    Více...


Povolání k věčnému životu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2004 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Povolání k věčnému životu10:01
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 1.94 MB]

Bratři a sestry, dnešní svátek nám chce připomenout lidi, kteří tady žili mezi námi, lidi, kteří vzali vážně svou víru, lidi, které známe třeba jenom my, protože troufám si říct, že v každé naší rodině je nějaký takovýhle svatý, někdo, na koho se vzpomíná s úctou a láskou, někdo, kdo je vzorem celé té rodině.    Více...


Bůh nezapomene na nikoho

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2003 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Bůh nezapomene na nikoho10:15
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.97 MB]

Bratři a sestry, co nám chce říct dnešní svátek? Chce nám připomenout všechny ty, kteří vzali vážně to, že byli pokřtěni a řekli si: „Pro mě to nebyl jenom nějaký obřad, já se budu snažit podle toho žít.“ Dnešní svátek nám připomíná milióny lidí, kteří šli za ideálem, za opravdovým ideálem, za Ježíšem, za evangeliem.    Více...


Ke svatosti jsme povoláni my všichni

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2002 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Tak, kdo má tedy vlastně dnes svátek? Jsou to třeba ti, na které skutečně už v tom církevním kalendáři nezbylo místo, protože počet svatých a blahoslavených dneska dosahuje několik desítek tisíc a rok má 365 dnů, takže se tam všichni zdaleka nevlezou. Ale spíše je tento svátek, tato slavnost myšlena jako připomínka všech těch, kteří nikdy nebyli za svaté nějak výslovně prohlášeni, jako připomínka všech těch, kteří vzali vážně svoje křestní povolání, kteří to nevzali jenom jako nějakou ozdobu svého života, že byli někdy kdysi pokřtěni, ale kteří si řekli: „To je něco, podle čeho bych měl žít.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.