Pátek 23.02.2024, sv. Polykarp, Svatopluk
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Dobro je silnější než zlo i v mém životě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2009 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Dobro je silnější než zlo i v mém životě11:59
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.80 MB]

Bratři a sestry, začnu dnes zase otázkou. Když by se nás někdo zeptal: „Chceš do nebe?“, myslím si, že sto procent z nás, jak tu jsme, by řeklo: „No, jistě. Proto se modlím, proto chodím do kostela, proto věřím v Boha, protože se s Ním chci po smrti setkat, chci s Ním po smrti být, chci, aby si mě vzal k sobě.“ Jestliže tedy takto odpovíme, že chceme k Němu, tak asi nám začne docházet, že taky budeme muset pro to něco udělat, my sami, každý z nás. Co? Musíme být svatí. A teď se dostáváme k takovému velkému nedorozumění, které se tady drží už několik století.

Když se řekne světec, svatost, tak lidé řeknou: „No, to je hezký. To je fakt pěkný. To byli takoví velcí, významní lidé. Oni toho udělali hodně, zanechali tady velkou stopu v dějinách, ale to není nic pro mě. To se mě netýká.“ A to je velký omyl. Týká. Týká se to každého z nás. Jde právě o to přemýšlet o tom a vyjasnit si, kdo je to světec a co světec dělá.

Světec je označen v dnešním prvním čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana jako člověk, který na sobě nosí pečeť, značku živého Boha. Ne v tom smyslu, že by pasivně mu někdo něco dal v tom smyslu, jako se dřív rozdávaly různé legitimace a kdo si nevzal, tak měl opletačky s ouřadama. Ne, ale svobodně se člověk rozhodně.

U svatosti, vůbec u našeho života s Bohem, se setkávají dvě věci. Od Boha k nám přichází to, čemu se říká Boží dar, milost, Boží nabídka, a od nás k Bohu jde naše svobodná vůle, to že chceme. Vždycky je tam obojí. Bůh nabízí, ale nevnucuje. Čeká na odpověď člověka. Bůh je ten první a člověk odpovídá.

Takže jsou označeni jako veliký zástup, který by nikdo nespočítal, a všechny spojuje tady toto, že na sobě ve svém životě měli tady tuto značku živého Boha, pečeť. Pečeť je znamením pravosti, kvality, že to není podvrh. Pečeť dřív byla místo podpisu. Protože zdaleka ne všichni uměli číst a psát, ale když se podívali na tu pečeť, na které byl nějaký obrázek, tak věděli: „Aha, to posílá ten nad námi, ten nás vladař, ten mocipán.“

„Mít na sobě pečeť, známku kvality, známku pravosti.“ Člověk tady může říct: „No jo, ale já na sobě cítím spousty, spousty nedokonalostí, spousty chyb. Mohu já na sobě mít tuto známku? Mohu, protože ji dává Bůh.

O tom mluví často svatý Pavel: Dokonalost nespočívá v tom, že je člověk bez chyby (to by byl superman, o tom jsou ty fantastické filmy), ale dokonalost, svatost spočívá v tom, že člověk si je svých chyb vědom a snaží se jich zbavit.

Světec tedy není člověk, který by byl bez chyb, ale dobře o nich ví, uvědomuje si je a snaží se s nimi nějakým způsobem bojovat, snaží se jich nějakým způsobem zbavit. Světec je člověk, který žije oběma nohama na této zemi.

Když se vrátím na začátek toho dnešního úryvku. Celý ten úryvek je vzat z pasáže, který se právě nazývá Sedm pečetí. Když ještě chvilečku u těch pečetí zůstaneme: Tou pečetí byl ten dopis zavřen (dneska je zalepen). Otevřít dopis má právo jeho adresát. Jestliže ho otevře někdo jiný, tak je to porušení listovního tajemství a je to zločin. Ale tady těmi pečetěmi je myšleno trošku něco jiného. Ve starém Římě, ve starém Řecku byli filosofové, lidé, kteří radili druhým, jak mají žít. Filosofové se snažili hledat odpovědi na otázky, které lidi trápí, otázky, na které lidi hledají odpověď. Ale každý ten filosof musel jednou uznat, že jsou tady otázky, na které nezná odpověď, že neví co poradit, co nabídnout. Kniha Zjevení chce říct: Takovým rádcem, průvodcem do našeho života je Ježíš. Od rozlomil všech sedm pečetí v této knize (to číslo je symbolické, ale znamená právě všechno). Před Ježíšem není nic skryté, před člověkem ano. Člověk někdy musí říct: „Ano, tomuhle nerozumím. Tady už nevím, neznám odpověď,“ ale Ježíš je pomocník, rádce, který zná odpověď. Člověče, běž tedy za tímto pomocníkem, za tímto rádcem. Od něho se vést, ne od někoho jiného. Ježíš zná odpověď na všechny otázky.

Celý ten úryvek začíná dramaticky tím, že jeden anděl zastavuje další čtyři anděly. Anděl, který koná dobré dílo, je poslán označit tou pečetí živého Boha jeho věřící, zastavuje anděly, kteří škodí. Jsou čtyři, zas je to symbol. Tady tento moment, toto místo je pro nás velmi, velmi důležité, setkáváme se s tím téměř každý den. Téměř každý den se setkáváme s nějakým protivenstvím, s nějakým zlem, s něčím, co nás trápí, a někdy je toho tolik, že si říkáme: „Zastaví to někdo? Dá se to vůbec zastavit? Je možné to vůbec zastavit?“ A dnešní první čtení nám dává odpověď: „Ano, je to možné. Člověk sám to nedokáže zastavit, ale s Boží pomocí ano.“ Jinými slovy, dobro je silnější než zlo.

Bratři a sestry, jestli zapomeneme všechno, co jsme tady dnes slyšeli, a odneseme si tuto jednu jedinou větu: „Dobro je silnější než zlo“ do našeho každodenního života, tak jsme si odnesli hodně, protože my často propadáme malomyslnosti, skepsi a říkáme si: „Jak to bude?“ Dobro je silnější než zlo. Dobro je silnější než zlo i v mém životě - nejenom obecně co se týče světa a běhu dějin, ale mého osobního života. Toto mi chce říct dnešní svátek. Světec je člověk, který nepropadá skepsi, když se zdá, že se věci nedaří.

„Veliký zástup.“ Ten velký zástup se skládá jakoby ze dvou částí: ze stočtyřiačtyřiceti tisíc z vyvoleného národa a veliký zástup, který by nikdo nespočítal. Přicházejí různé sekty a říkají: „Do nebe se dostane jenom těch stočtyřiačtyřicet tisíc a vy se musíte přidat k nám, abyste se tam dostali.“ Nic takového není pravda. Tady toto vidění chce říct zase podstatnou věc: „U Boha je místo pro všechny. Nestane se to, že by Bůh poslal někoho pryč. Nestane se, že by člověk říkal: „Bože, já chci za tebou, já chci k tobě,“ a Bůh ho poslal pryč. To dělají lidé. Říkají: „Jo, tady už není místo. Přijď zítra nebo běž pryč. Sem už se nevlezeš.“ Ale Bůh říká: „Sem se vlezeš. Tady je pro tebe připravené místo. Když ty ho budeš chtít zaujmout, je tvoje. Myslím na tebe.“ Jinými slovy, nebe je otevřeno pro všechny, kteří tam chtějí být, kteří chtějí přijít k Bohu.

A poslední část je rozhovor Jana, apoštola a evangelisty, s jedním ze starců: „Odkud přišli tito lidé?“ „Z velikého soužení.“ Kniha Zjevení byla napsána v době, kdy vládl císař Domicián a císař Domicián pronásledoval křesťany. V Bibli, v podstatě na všech místech Písma svatého, je krásné to, že tam se setkávají dějiny konkrétního okamžiku s dějinami všeobecně. To, když ten stařec mluví o tom, že přicházejí z velkého soužení, je jasná narážka na toto Domiciánovo pronásledování, ale myslí se tím také soužení, trápení obecně, s čím se setkávají lidé v dějinách. Každý se s tím takhle setkáváme. Každý z nás se dostane do situace, kdy se setkáme se zlem. Co máme dělat? O tom mluvily blahoslavenství, to by bylo zase nadlouho to rozebírat, ale obecně tady lze říct asi tolik: Každý provaz má dva konce. Jde o to, za který konec my to chytíme: jestli za ten správný nebo za ten špatný. Ježíš v těch blahoslavenstvích mluví o nepříjemných životních situacích a o tom, že ten člověk to uchopí za ten „správný konec“, a nakonec z té nepříjemné situace ještě vyzíská.

Ale je tu ještě jeden důležitý moment, a sice je to příklad samotného Ježíše. Ježíš je ten jediný, který si mohl vybrat, jakým směrem se jeho život bude ubírat. My si často vybrat nemůžeme. Prostě to přijde a je to tady a my to teď musíme nějakým způsobem uchopit. Ale Ježíš si vybrat mohl a On si vybral ten život, který je naprosto podobný nám. Právě proto, aby nám dal příklad. A tady se dostáváme na konec: Světec je člověk, který říká: „Pane, přes všechny svoje chyby, přes všechny svoje nedostatky chci mít před očima každý den obraz Ježíše, jeho příklad a snažit se ho následovat. To, na co nestačím, tam, kde selhávám, Pane, prosím tě doplň.“ Takhle jedná světec. Snažme se být svatí každý den svého života.

Kéž se nám to s Boží pomocí aspoň trošku daří.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Budujeme si most mezi nebem a zemí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2023 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Budujeme si most mezi nebem a zemí8:39


Ježíš je v tom s námi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2022 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Ježíš je v tom s námi9:32


Světec je člověk, skrze kterého proudí světlo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2021 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Světec je člověk, skrze kterého proudí světlo9:52

Bratři a sestry, dnešní první čtení z knihy Zjevení apoštola Jana před nás staví dva obrazy. Ten první obraz, kdy vystupuje anděl, který drží v ruce pečetidlo živého Boha, to se odehrává na zemi. Přichází anděl, který označuje ty, kteří patří k Bohu.    Více...


O střetu dobra a zla

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2020 - neděle , Veverská Bítýška
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

O střetu dobra a zla10:02

Bratři a sestry, drazí farníci, prožíváme neděli 1. listopadu, slavnost Všech svatých. K této příležitosti náš diecézní biskup, otec Vojtěch, posílá pastýřský list. Jeho hlavní myšlenkou, hlavním tématem je svatost. Tedy ta myšlenka, že svatost se hodí pro každou dobu a že každá doba potřebuje své svaté.    Více...


Křesťané, kteří přežili mučení, měli v první církvi obrovskou vážnost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2018 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Křesťané, kteří přežili mučení, měli v první církvi obrovskou vážnost8:40
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.99 MB]

Bratři a sestry, dnešní slavnost se začala slavit už ve čtvrtém století po Kristu na východě jako svátek všech mučedníků. Mučedníci jsou ti, kdo kvůli Pánu Ježíši prolili svou krev.    Více...


Aby váš život měl šťávu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2017 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Aby váš život měl šťávu10:31
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.34 MB]

Bratři a sestry, dnešní slavnost Všech svatých se původně slavila jako památka nebo slavnost mučedníků, tedy těch, kteří kvůli evangeliu, kvůli víře v Ježíše Krista prolili svou krev. A začali to takhle slavit na východně, východní část katolické církve.    Více...


To jsou ti, kdo přicházejí z velkého soužení

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2015 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

To jsou ti, kdo přicházejí z velkého soužení14:55
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 3.21 MB]

Bratři a sestry, společně se zamyslíme nad dnešním prvním čtením. V souvislosti se slavností Všech svatých, eventuelně i se svátkem Věrných zemřelých se, věřím tomu, každému z nás vkrádá otázka typu, jak mohu obstát, jak mohu třeba získat tady to, co se tady slibuje.    Více...


Roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2014 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi12:59
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.63 MB]

Dnes slavíme slavnost Všech svatých a chtěl bych, abychom se zamysleli nad prvním čtením, které bylo z knihy Zjevení. To, co jsme slyšeli v tom zjevení v nebi a na zemi, jsou to dvě takové vize, které spolu úzce souvisí, ale obě ty vize jsou naplněny pokojem.    Více...


Nechybí mi v životě něco podstatného?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2013 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Nechybí mi v životě něco podstatného?8:39
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.61 MB]

Bratři a sestry, určitě jste si někdy položili otázku: „A kdo je to světec? Kdo je to svatý?“ Když se díváme na obrazy a sochy, eventuelně když čteme nějaké životopisy, ty starší, tak máme pocit, že to byli lidé, kteří nechodili po této zemi, kteří se tak nějak vznášeli, neřešili problémy, které řešíme my.    Více...


Učedník je ten, kdo je blízko

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2012 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Učedník je ten, kdo je blízko9:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.94 MB]

Bratři a sestry, pro dnešní slavnost Všech svatých byl vybrán jeden z nejdůležitějších textů Nového zákona. To, co Ježíš dnes říká apoštolům, co jsme slyšeli, tak vlastně tomu odpovídá ve Starém zákoně Desatero, přijetí smlouvy, a znamením té smlouvy mezi Bohem a izraelským národem je Zákon, to, čemu my říkáme Desatero.    Více...


Žít svůj život jako dar

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2011 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Žít svůj život jako dar10:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.08 MB]

Bratři a sestry, dnešní slavnost Všech svatých a zítřejší památka Věrných zemřelých patří k sobě. Oba ty svátky tvoří jednotu. Dnes si připomínáme ty, kteří už došli do cíle našeho putování, a zítra budeme prosit za ty, kterým ještě něco chybí.    Více...


Jak by asi vypadal světec dnešní doby?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2010 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Jak by asi vypadal světec dnešní doby?10:04
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.98 MB]

Bratři a sestry, kdo je to světec? Zůstaňme u této otázky a hledejme na ni odpověď. V první řadě musíme říct, že ti světci, jak známe ta jednotlivá jména, to byli lidé své doby. To znamená, jejich konkrétní chování odpovídalo té době, ve které žili.    Více...


Světcem se člověk nerodí, ale stává

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2008 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Světcem se člověk nerodí, ale stává11:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.05 MB]

Bratři a sestry, když se v církvi slaví nějaký velký svátek, nějaká velká událost nebo když se udělují některé svátosti, tak se při nich vzývají svatí. Říkáme, že to všechno prožíváme ve společenství svatých.    Více...


Blahoslavenství dávají laťku výš

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2006 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Blahoslavenství dávají laťku výš9:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.20 MB]

Když jsem teď jel z Lažánek, tam teda pršelo fest, tak jsem si vzpomněl na to, že původně se tenhle svátek slavil v květnu. Tak jsem si říkal, jestli to nebylo lepší, protože teď to je rok co rok. V neděli byla taky řádná bouřka, takže kdybychom chtěli jít na ten hřbitov v neděli, tak bychom si taky nepomohli.    Více...


Svatost je naše odpověď na evangelium

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2005 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Svatost je naše odpověď na evangelium7:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 1.73 MB]

Bratři a sestry, možná vám někdo někdy položil otázku: „A kdo je to ten svatý?“, nebo: „Kdo to byli ti svatí?“ Náš národ má jedno takové mínus, a sice většina těch svatých, kteří byli z našeho národa prohlášeni úředně za svaté v Římě, tak to jsou lidé, kteří už žili dávno, ve středověku, a navíc většina z nich jsou šlechtici.    Více...


Povolání k věčnému životu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2004 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Povolání k věčnému životu10:01
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 1.94 MB]

Bratři a sestry, dnešní svátek nám chce připomenout lidi, kteří tady žili mezi námi, lidi, kteří vzali vážně svou víru, lidi, které známe třeba jenom my, protože troufám si říct, že v každé naší rodině je nějaký takovýhle svatý, někdo, na koho se vzpomíná s úctou a láskou, někdo, kdo je vzorem celé té rodině.    Více...


Bůh nezapomene na nikoho

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2003 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Bůh nezapomene na nikoho10:15
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.97 MB]

Bratři a sestry, co nám chce říct dnešní svátek? Chce nám připomenout všechny ty, kteří vzali vážně to, že byli pokřtěni a řekli si: „Pro mě to nebyl jenom nějaký obřad, já se budu snažit podle toho žít.“ Dnešní svátek nám připomíná milióny lidí, kteří šli za ideálem, za opravdovým ideálem, za Ježíšem, za evangeliem.    Více...


Ke svatosti jsme povoláni my všichni

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2002 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Tak, kdo má tedy vlastně dnes svátek? Jsou to třeba ti, na které skutečně už v tom církevním kalendáři nezbylo místo, protože počet svatých a blahoslavených dneska dosahuje několik desítek tisíc a rok má 365 dnů, takže se tam všichni zdaleka nevlezou. Ale spíše je tento svátek, tato slavnost myšlena jako připomínka všech těch, kteří nikdy nebyli za svaté nějak výslovně prohlášeni, jako připomínka všech těch, kteří vzali vážně svoje křestní povolání, kteří to nevzali jenom jako nějakou ozdobu svého života, že byli někdy kdysi pokřtěni, ale kteří si řekli: „To je něco, podle čeho bych měl žít.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.