Pátek 23.02.2024, sv. Polykarp, Svatopluk
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Světcem se člověk nerodí, ale stává

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2008 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Světcem se člověk nerodí, ale stává11:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.05 MB]

Bratři a sestry, když se v církvi slaví nějaký velký svátek, nějaká velká událost nebo když se udělují některé svátosti, tak se při nich vzývají svatí. Říkáme, že to všechno prožíváme ve společenství svatých. Ale když bychom se zeptali věřících, kdo je to svatý, kdo je to světec, tak by ta odpověď byla asi zajímavá. A když bychom se zeptali někoho úplně mimo církev, mimo náboženství, mimo kostel, tak bychom se nejspíš dozvěděli něco v tom smyslu, že to byli nějací lidé, kteří to asi trochu přeháněli, takoví trošku fanatici, ale hlavně, že to bylo a dneska už je to pryč. Dneska už je to, jak se říká, pasé, že už my dneska jsme někde jinde, někde dál. Že jsme jinde, to asi ano, ale je otázka, jestli jsme dál. Tím bych si tak zcela jistý nebyl.

Tenhle svátek Všech svatých vznikl ve východní církvi. V Římě byl zaveden v roce 609 po Kristu, zavedl ho papež Damas, a sice v okamžiku, kdy poslední římský pohanský chrám Panteon byl přeměněn v křesťanský chrám a byl zasvěcen právě Panně Marii a všem svatým. Původně se tenhle svátek slavil 13. května. Právě ten den byl ten chrám Panteon převeden z pohanských rukou do rukou křesťanských. Později ve 14. století se ten svátek přestěhoval právě na dnešní den, na 1. listopad, a bylo to pod vlivem Francouzů a Angličanů, kdy ve starém keltském kalendáři 1. listopad měl takový velký význam, byl to významný den, kdy v tom keltském kalendáři začíná zimní období a je to právě den, který se velmi oslavuje. A z tohoto důvodu to tam bylo vlastně přeneseno.

My budeme zítra si ještě připomínat Věrné zemřelé. Ty dva svátky jsou velmi blízko. My si připomínáme dneska všechny ty svaté, kteří byli za svaté nebo blahoslavené v Římě nebo někde jinde úředně prohlášeni, protože je jich mnohem víc, než nám umožňují dny v roce, aby každý z nich měl aspoň jednou za rok svátek.

Jestli si pamatuji dobře, tak největší skupina lidí, která byla svatořečena, tak byli korejští mučedníci, které svatořečil Jan Pavel II., a pokud si to pamatuji dobře, tak jich bylo 451. Takže už jenom tato skupina přesahuje možnosti kalendáře.

Potom si ale připomínáme všechny ty, kteří nebyli za svaté nikdy nikde prohlášeni. Připomínáme si všechny ty mnohé, kteří se snažili žít podle evangelia, kteří si řekli: „Tak jsem křesťan, jsem pokřtěný, a tak se budu snažit, aby to z mého života bylo poznat. Nechci být křesťanem jenom podle papíru, podle matriky, ale podle života.“

Vždycky když se bavím s rodiči před křtem dítěte, tak když dojdeme k tomu momentu vzývání svatých, které je u každého křtu, tak těm rodičům říkám: „Svatým se nikdy nikdo nenarodil. Svatými se ti lidé stali.“ To první je, že člověk musí chtít. Musí si říct: „Toto stojí za to. Stojí za tímto jít, za touto hodnotou.“

Kdo je to světec? Světec je člověk, který žije na této zemi. Mnoho lidí se domnívá, že ti svatí byli nějací zvláštní, že snad ani nechodili po této zemi, že neměli ty problémy, které máme my, že měli pořád hlavu v oblacích, oči obrácené vzhůru, ruce sepnuté a pořád mysleli na Boha. Opak je pravdou. Oni při všem, co prožívali, tak se snažili hledat to spojení s Bohem. Svatý je ten, který je v kontaktu s Bohem. To je základ. Světec je ten, kdo se ptá: „Bože, co mám dělat? Co po mně chceš, abych v této konkrétní situaci dělal?“ Světec v tom mnohdy nemá jasno. Světec často těžko zápolí o toto světlo, o to, aby poznal, co má dělat. Světec je pokorný a v té pokoře si dokáže přiznat svoje chyby. Světec si v žádném případě nenamlouvá, že je dokonalý a že by byl něco víc.

To si myslíme my, že ti světci byli nějací superlidé, nějací supermani, kteří to měli všechno vyřešené, všechno jasné a netrápily je žádné slabosti a žádné těžkosti. Každý světec bojuje se svými slabostmi a se svými těžkostmi. Světec je ten, kdo má, řekli bychom, pevnou páteř. To neznamená, že by byl nějak strnulý, že by nebyl ochoten se snížit a ohnout se k někomu, kdo potřebuje jeho pomoc, ale má pevnou páteř, pokud jde o názory. Nemění ty názory podle toho, jak se to hodí.

Světec je ten, který hledá. Každá doba potřebuje lidi, kteří hledají, kteří ukazují cestu. Když bychom pročítali skutečně pravdivé životopisy světců, tak zjistíme, že oni se nikdy neuzavřeli do sebe, ale vždycky se dívali kolem sebe a ptali se sebe, Boha: „Bože, co potřebuje ta doba, ve které žiji? Co by potřebovala vidět? Co by potřebovala zdůraznit?“, a podle toho reagovali, a podle toho buď šli a někde pracovali anebo šli a modlili se.

Bratři a sestry, každá doba potřebuje svaté. Každá doba potřebuje ty, kteří se dívají na Krista, kteří otvírají evangelium a ptají se jako svatý František z Assisi: „Pane, co chceš, abych dělal?“ Každá doba potřebuje lidi, kteří takhle ukazují na ty hodnoty trvalé, na ty hodnoty, které jsou platné, co svět světem je a bude, na ty hodnoty, které se nezmění.

Dnešní svátek by měl být svátkem velmi radostným. Je tomu tak? Proč by měl být radostným? My se ve svém každodenním životě setkáváme s negativními zprávami. Dozvídáme se o tom, že ten a ten onemocněl, tomu a tomu se stal nějaký úraz, támhle ten vyhořel, ten měl to a to neštěstí, vyhodili ho z práce, ze školy, já nevím, nenapadá mě teď nic víc, ale jsou to všechno negativní věci, které nás velmi a velmi zatěžují. Dnešní svátek nám připomíná jednu důležitou pozitivní věc, a sice: Bůh má pro nás připravené místo v nebi.

Je mnoho různých anekdot, vtipů a takových legrácek, které vyprávějí o tom, jak je v nebi málo lidí. A my si někdy taky říkáme: „A mám vůbec šanci se tam dostat? Je tam pro mě místo? A dnešní první čtení, kdy svatý Jan uviděl zástup, který by nikdo nespočítal, nám odpovídá na tuto otázku. A to první čtení nás ujišťuje: „Ano, je tam místo. Je tam místo pro všechny, kteří tam chtějí přijít. Je tam místo pro všechny, kteří tam chtějí být. Ti všichni, kteří tam jsou, jsou svatí.

Bratři a sestry, jestli tedy chceme k Bohu, k Ježíšovi, nezbývá nám nic jiného, než abychom usilovali o svatost. Asi nikdo z nás nebude nikdy úředně prohlášen za svatého (možná třeba taky), ale určitě máme svoje místo v nebi. Ježíš, než odešel, tak říká apoštolům: „Odcházím, abych vám připravil místo. Až vám ho připravím, vrátím se pro vás a vezmu si vás k sobě.“

Bratři a sestry, je jedno, jestli se těmto lidem, kteří jdou za Ježíšem, říká svatí, vyvolení a já nevím jak ještě, ale jsou to lidé, kteří jsou na cestě, kteří svým životem říkají: „Jsme na cestě. Jsme na cestě k Bohu.“ Dnes my si připomínáme ty, kteří už došli k cíli té cesty, ale ten dnešní svátek má být povzbuzením a posílením pro nás, kteří jsme na cestě, abychom se dívali na ně a z jejich příkladu čerpali právě sílu pro svůj život.

Abych to skončil nějakým výrokem – ze života svatého Augustýna je známý výrok, kde se říká: Mohli jiní, mohly jiné, proč ne ty, Augustýne?Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Budujeme si most mezi nebem a zemí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2023 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Budujeme si most mezi nebem a zemí8:39


Ježíš je v tom s námi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2022 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Ježíš je v tom s námi9:32


Světec je člověk, skrze kterého proudí světlo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2021 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Světec je člověk, skrze kterého proudí světlo9:52

Bratři a sestry, dnešní první čtení z knihy Zjevení apoštola Jana před nás staví dva obrazy. Ten první obraz, kdy vystupuje anděl, který drží v ruce pečetidlo živého Boha, to se odehrává na zemi. Přichází anděl, který označuje ty, kteří patří k Bohu.    Více...


O střetu dobra a zla

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2020 - neděle , Veverská Bítýška
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

O střetu dobra a zla10:02

Bratři a sestry, drazí farníci, prožíváme neděli 1. listopadu, slavnost Všech svatých. K této příležitosti náš diecézní biskup, otec Vojtěch, posílá pastýřský list. Jeho hlavní myšlenkou, hlavním tématem je svatost. Tedy ta myšlenka, že svatost se hodí pro každou dobu a že každá doba potřebuje své svaté.    Více...


Křesťané, kteří přežili mučení, měli v první církvi obrovskou vážnost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2018 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Křesťané, kteří přežili mučení, měli v první církvi obrovskou vážnost8:40
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.99 MB]

Bratři a sestry, dnešní slavnost se začala slavit už ve čtvrtém století po Kristu na východě jako svátek všech mučedníků. Mučedníci jsou ti, kdo kvůli Pánu Ježíši prolili svou krev.    Více...


Aby váš život měl šťávu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2017 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Aby váš život měl šťávu10:31
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.34 MB]

Bratři a sestry, dnešní slavnost Všech svatých se původně slavila jako památka nebo slavnost mučedníků, tedy těch, kteří kvůli evangeliu, kvůli víře v Ježíše Krista prolili svou krev. A začali to takhle slavit na východně, východní část katolické církve.    Více...


To jsou ti, kdo přicházejí z velkého soužení

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2015 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

To jsou ti, kdo přicházejí z velkého soužení14:55
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 3.21 MB]

Bratři a sestry, společně se zamyslíme nad dnešním prvním čtením. V souvislosti se slavností Všech svatých, eventuelně i se svátkem Věrných zemřelých se, věřím tomu, každému z nás vkrádá otázka typu, jak mohu obstát, jak mohu třeba získat tady to, co se tady slibuje.    Více...


Roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2014 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi12:59
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.63 MB]

Dnes slavíme slavnost Všech svatých a chtěl bych, abychom se zamysleli nad prvním čtením, které bylo z knihy Zjevení. To, co jsme slyšeli v tom zjevení v nebi a na zemi, jsou to dvě takové vize, které spolu úzce souvisí, ale obě ty vize jsou naplněny pokojem.    Více...


Nechybí mi v životě něco podstatného?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2013 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Nechybí mi v životě něco podstatného?8:39
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.61 MB]

Bratři a sestry, určitě jste si někdy položili otázku: „A kdo je to světec? Kdo je to svatý?“ Když se díváme na obrazy a sochy, eventuelně když čteme nějaké životopisy, ty starší, tak máme pocit, že to byli lidé, kteří nechodili po této zemi, kteří se tak nějak vznášeli, neřešili problémy, které řešíme my.    Více...


Učedník je ten, kdo je blízko

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2012 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Učedník je ten, kdo je blízko9:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.94 MB]

Bratři a sestry, pro dnešní slavnost Všech svatých byl vybrán jeden z nejdůležitějších textů Nového zákona. To, co Ježíš dnes říká apoštolům, co jsme slyšeli, tak vlastně tomu odpovídá ve Starém zákoně Desatero, přijetí smlouvy, a znamením té smlouvy mezi Bohem a izraelským národem je Zákon, to, čemu my říkáme Desatero.    Více...


Žít svůj život jako dar

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2011 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Žít svůj život jako dar10:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.08 MB]

Bratři a sestry, dnešní slavnost Všech svatých a zítřejší památka Věrných zemřelých patří k sobě. Oba ty svátky tvoří jednotu. Dnes si připomínáme ty, kteří už došli do cíle našeho putování, a zítra budeme prosit za ty, kterým ještě něco chybí.    Více...


Jak by asi vypadal světec dnešní doby?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2010 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Jak by asi vypadal světec dnešní doby?10:04
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.98 MB]

Bratři a sestry, kdo je to světec? Zůstaňme u této otázky a hledejme na ni odpověď. V první řadě musíme říct, že ti světci, jak známe ta jednotlivá jména, to byli lidé své doby. To znamená, jejich konkrétní chování odpovídalo té době, ve které žili.    Více...


Dobro je silnější než zlo i v mém životě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2009 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Dobro je silnější než zlo i v mém životě11:59
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.80 MB]

Bratři a sestry, začnu dnes zase otázkou. Když by se nás někdo zeptal: „Chceš do nebe?“, myslím si, že sto procent z nás, jak tu jsme, by řeklo: „No, jistě. Proto se modlím, proto chodím do kostela, proto věřím v Boha, protože se s Ním chci po smrti setkat, chci s Ním po smrti být, chci, aby si mě vzal k sobě.    Více...


Blahoslavenství dávají laťku výš

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2006 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Blahoslavenství dávají laťku výš9:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.20 MB]

Když jsem teď jel z Lažánek, tam teda pršelo fest, tak jsem si vzpomněl na to, že původně se tenhle svátek slavil v květnu. Tak jsem si říkal, jestli to nebylo lepší, protože teď to je rok co rok. V neděli byla taky řádná bouřka, takže kdybychom chtěli jít na ten hřbitov v neděli, tak bychom si taky nepomohli.    Více...


Svatost je naše odpověď na evangelium

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2005 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Svatost je naše odpověď na evangelium7:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 1.73 MB]

Bratři a sestry, možná vám někdo někdy položil otázku: „A kdo je to ten svatý?“, nebo: „Kdo to byli ti svatí?“ Náš národ má jedno takové mínus, a sice většina těch svatých, kteří byli z našeho národa prohlášeni úředně za svaté v Římě, tak to jsou lidé, kteří už žili dávno, ve středověku, a navíc většina z nich jsou šlechtici.    Více...


Povolání k věčnému životu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2004 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Povolání k věčnému životu10:01
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 1.94 MB]

Bratři a sestry, dnešní svátek nám chce připomenout lidi, kteří tady žili mezi námi, lidi, kteří vzali vážně svou víru, lidi, které známe třeba jenom my, protože troufám si říct, že v každé naší rodině je nějaký takovýhle svatý, někdo, na koho se vzpomíná s úctou a láskou, někdo, kdo je vzorem celé té rodině.    Více...


Bůh nezapomene na nikoho

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2003 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Bůh nezapomene na nikoho10:15
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.97 MB]

Bratři a sestry, co nám chce říct dnešní svátek? Chce nám připomenout všechny ty, kteří vzali vážně to, že byli pokřtěni a řekli si: „Pro mě to nebyl jenom nějaký obřad, já se budu snažit podle toho žít.“ Dnešní svátek nám připomíná milióny lidí, kteří šli za ideálem, za opravdovým ideálem, za Ježíšem, za evangeliem.    Více...


Ke svatosti jsme povoláni my všichni

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2002 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Tak, kdo má tedy vlastně dnes svátek? Jsou to třeba ti, na které skutečně už v tom církevním kalendáři nezbylo místo, protože počet svatých a blahoslavených dneska dosahuje několik desítek tisíc a rok má 365 dnů, takže se tam všichni zdaleka nevlezou. Ale spíše je tento svátek, tato slavnost myšlena jako připomínka všech těch, kteří nikdy nebyli za svaté nějak výslovně prohlášeni, jako připomínka všech těch, kteří vzali vážně svoje křestní povolání, kteří to nevzali jenom jako nějakou ozdobu svého života, že byli někdy kdysi pokřtěni, ale kteří si řekli: „To je něco, podle čeho bych měl žít.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.