Pátek 23.02.2024, sv. Polykarp, Svatopluk
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Blahoslavenství dávají laťku výš

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2006 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Blahoslavenství dávají laťku výš9:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.20 MB]

Když jsem teď jel z Lažánek, tam teda pršelo fest, tak jsem si vzpomněl na to, že původně se tenhle svátek slavil v květnu. Tak jsem si říkal, jestli to nebylo lepší, protože teď to je rok co rok. V neděli byla taky řádná bouřka, takže kdybychom chtěli jít na ten hřbitov v neděli, tak bychom si taky nepomohli. Na toho prvního listopadu to přeložili v 9. století pod vlivem anglosasů. U nich, u Keltů, začínal právě v tyto dny nový rok, a tak to bylo přehozeno z toho května.

V tom květnu to byl svátek, kdy byl pohanský chrám Pantheon přeměněn v křesťanský chrám. Někdy se říká, že ten Pantheon, že to byl chrám všech bohů. To není pravda. V tom zasvěcení chrámu, v tom pohanském, se říkalo něco jiného. Tam se říkalo, že je to nejsvětější místo na zemi. A jak v Římě potom se dostali k moci křesťané, tak do tohoto chrámu začali nosit kosti mučedníků, protože to bylo nejsvětější místo a oni to brali tak, že kosti, pozůstatky těch, kteří umřeli pro víru, pro Ježíše Krista, že i vlastně s těmito pozůstatky má být nějak důstojně nakládáno v tom smyslu, že jim chtějí projevit náležitou úctu.

Ale my ten dnešní svátek bereme spíš jako takový návod pro život – jak žít, co dělat, a církev nám předkládá v evangeliu Blahoslavenství. Je to text, který je v Novém zákoně téměř nejdůležitější. Má stejnou důležitost, jako ve Starém zákoně Desatero, ale tady v tom Blahoslavenství oproti Desateru je jeden velký rozdíl. Můžeme říct, že v Desateru se operuje s pojmy „musíš, nesmíš“. Blahoslavenství říkají člověku „můžeš“. Desatero, to jsou jakési patníky u cesty. Mezi nimi je vymezená ta cesta „od do“. Kdežto Blahoslavenství, ty už dávají tu laťku výš, ale je to právě celé uvozeno tím „můžeš člověče“.

Každé to blahoslavenství se skládá ze dvou částí. V té první části Ježíš mluví o nějaké situaci, situaci člověka a zpravidla jsou to situace, které nejsou nějak příjemné, když se tam tomu člověku něco děje, někdo mu ubližuje, něco mu chybí. Ale Ježíš neblahoslaví tady tento nedostatek, neblahoslaví tu situaci.

Víte, někdy, já si to sám pamatuju, když jsem byl v nějaké druhé nebo třetí třídě na základní škole, tak k nám do třídy přišel nějaký pán, to byla nějaká přednáška (říkám druhá, třetí třída, takže jsme byli malý děcka), a on nám vykládal o tom, jak ta církev je špatná, jací jsou to tmáři a jak říkají těm lidem, aby všecko vydrželi a nic nechtěli měnit a že prostě v nebi budou odměněni a takhle. Nakonec jsme na něho všichni koukali, myslím, že to nebylo jasný nikomu z nás. Tohle není pravda. Ježíš nikdy neblahoslavil tady tyto špatné okolnosti, ale Ježíš blahoslaví lidi, svoje následovníky, kteří se snaží tyto špatné okolnosti proměňovat k lepšímu.

V každé svízelné, v každé špatné situaci má člověk několik možností, co udělá. Nejčastěji začne nadávat. Nebo je mnoho lidí, kteří říkají: „Já jsem to neunesl,“ a začnou pít, začnou obviňovat všechny okolo. Těch způsobů je víc – někoho raní mrtvice, někdo dostane infarkt, někdo se zhroutí. A někdo se taky zastaví a začne o tom přemýšlet. Někdo se taky začne modlit – „modlit se“ znamená přemýšlet před Bohem, přemýšlet o svém životě s Bohem, vtáhnout ho do svého života. A někdo dokonce si začne říkat: „A co mám dělat? Co můžu udělat? Jak to mohu obrátit k lepšímu?“ Bohužel těchto lidí, kteří hledají nějaké to pozitivní řešení, je pořád málo. Mohlo by jich být pořád víc.

Bratři a sestry, tady jsou vyjmenovány situace, do kterých se dostáváme každý den, každý den se setkáváme s nějakou nespravedlností, každý den se setkáváme s tím, že jsou lidé, kteří nevytváří pokoj, ale dusno. Každý den se setkáváme s tím, že lidé se snaží urvat pro sebe víc, než potřebují na úkor těch druhých. A teď záleží na nás, co my s tím uděláme. A Ježíš říká: „Člověče, když to chytneš za ten správný konec, jsi blahoslavený.“

Když jsem mluvil o těch svízelných situacích, tak jsem si vzpomněl na ten příklad, který už jsem tady dával nedávno o té Terezii z Avilly, jak jela zakládat klášter a uvázl její kočár uprostřed rozvodněné řeky, koně se splašili, upadlo kolo a já nevím, co ještě. A ta Terezie říká Bohu: „To mi děláš!?“ My máme často takovou chuť právě Pánu Bohu něco vyčítat v té svízelné situaci, a ta Terezie v tu chvíli prošla takovou velikou školou, kdy ji ten Bůh vysvětluje, že to není tím, že by ji neměl rád nebo že by o ni neměl zájem.

V židovské moudrosti se vypráví taky jeden takový příběh. U té Terezie, to se skutečně stalo, ten židovský příběh je víceméně fiktivní. Vypráví o tom, jak za pronásledování židů ve Španělsku jeden žid musel utéct s rodinou. Nechal tam celý majetek, všechno. Tak, jak byli, utekli, nasedli na nějakou malou lodičku a snažili se přes Středozemní moře dostat do Afriky, pryč ze Španělska. No, a strhla se bouře a uprostřed těch vln jeho dvě děti vypadly do vody a utopily se, udeřil blesk a zabil jeho ženu. A teď on zůstal sám uprostřed té vody.

Druhý den, když se utišila bouře a on tam sedí na té loďce sám, tak se začal modlit a říká: „Bože Izraele, já jsem opustil všechno kvůli tobě. Abych mohl chválit a vzývat tvé jméno, tak jsem tam nechal všechno, svůj majetek. Chtěl jsem si vzít jenom své nejbližší, ty, které jsem měl rád, ale i ty jsi mi vzal. Bože, nevím, proč mi to děláš. Bože, já tomu nerozumím, ale já tě budu mít vždycky rád, i když mi děláš tohle. Vždycky tě budu milovat, a třeba tobě natruc.“

Bratři a sestry, to je fikce, ale ten příběh je velmi hluboký, je třeba o tom chvilku přemýšlet. Není to takové jednoduché, že by hnedka ten závěr nám byl jasný a hlavně přijatelný, ale je to to stejné, co právě zažila ta Terezie z Avilly. Je to odpověď na otázku, jestli je možné žít podle Blahoslavenství, protože o to se lidé v dnešní době, nechci říct přou, ale pořád si kladou tuhle otázku.

Bratři a sestry, církev dnes, kdy si připomíná všechny, můžeme říct, ty miliony lidí, kteří jsou v nebi, kteří tam došli, tak nám staví právě před oči Blahoslavenství, protože říká: „Oni tam došli proto, že šli touhle cestou.“ Někomu se to dařilo víc, někomu míň, ale každý z nich to aspoň zkusil. Žít Blahoslavenství je těžké, ale je to cesta, která vede do nebe. Žít nějak jinak, to je cesta, která vede do pekla.

Bratři a sestry, přijměme tady tuhle těžkou cestu a můžeme si být jisti, že Bůh stojí za námi a říká: „Já tě na téhle cestě doprovodím a neboj se, určitě nemineš cíl.“Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Budujeme si most mezi nebem a zemí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2023 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Budujeme si most mezi nebem a zemí8:39


Ježíš je v tom s námi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2022 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Ježíš je v tom s námi9:32


Světec je člověk, skrze kterého proudí světlo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2021 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Světec je člověk, skrze kterého proudí světlo9:52

Bratři a sestry, dnešní první čtení z knihy Zjevení apoštola Jana před nás staví dva obrazy. Ten první obraz, kdy vystupuje anděl, který drží v ruce pečetidlo živého Boha, to se odehrává na zemi. Přichází anděl, který označuje ty, kteří patří k Bohu.    Více...


O střetu dobra a zla

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2020 - neděle , Veverská Bítýška
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

O střetu dobra a zla10:02

Bratři a sestry, drazí farníci, prožíváme neděli 1. listopadu, slavnost Všech svatých. K této příležitosti náš diecézní biskup, otec Vojtěch, posílá pastýřský list. Jeho hlavní myšlenkou, hlavním tématem je svatost. Tedy ta myšlenka, že svatost se hodí pro každou dobu a že každá doba potřebuje své svaté.    Více...


Křesťané, kteří přežili mučení, měli v první církvi obrovskou vážnost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2018 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Křesťané, kteří přežili mučení, měli v první církvi obrovskou vážnost8:40
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.99 MB]

Bratři a sestry, dnešní slavnost se začala slavit už ve čtvrtém století po Kristu na východě jako svátek všech mučedníků. Mučedníci jsou ti, kdo kvůli Pánu Ježíši prolili svou krev.    Více...


Aby váš život měl šťávu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2017 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Aby váš život měl šťávu10:31
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.34 MB]

Bratři a sestry, dnešní slavnost Všech svatých se původně slavila jako památka nebo slavnost mučedníků, tedy těch, kteří kvůli evangeliu, kvůli víře v Ježíše Krista prolili svou krev. A začali to takhle slavit na východně, východní část katolické církve.    Více...


To jsou ti, kdo přicházejí z velkého soužení

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2015 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

To jsou ti, kdo přicházejí z velkého soužení14:55
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 3.21 MB]

Bratři a sestry, společně se zamyslíme nad dnešním prvním čtením. V souvislosti se slavností Všech svatých, eventuelně i se svátkem Věrných zemřelých se, věřím tomu, každému z nás vkrádá otázka typu, jak mohu obstát, jak mohu třeba získat tady to, co se tady slibuje.    Více...


Roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2014 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi12:59
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.63 MB]

Dnes slavíme slavnost Všech svatých a chtěl bych, abychom se zamysleli nad prvním čtením, které bylo z knihy Zjevení. To, co jsme slyšeli v tom zjevení v nebi a na zemi, jsou to dvě takové vize, které spolu úzce souvisí, ale obě ty vize jsou naplněny pokojem.    Více...


Nechybí mi v životě něco podstatného?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2013 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Nechybí mi v životě něco podstatného?8:39
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.61 MB]

Bratři a sestry, určitě jste si někdy položili otázku: „A kdo je to světec? Kdo je to svatý?“ Když se díváme na obrazy a sochy, eventuelně když čteme nějaké životopisy, ty starší, tak máme pocit, že to byli lidé, kteří nechodili po této zemi, kteří se tak nějak vznášeli, neřešili problémy, které řešíme my.    Více...


Učedník je ten, kdo je blízko

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2012 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Učedník je ten, kdo je blízko9:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.94 MB]

Bratři a sestry, pro dnešní slavnost Všech svatých byl vybrán jeden z nejdůležitějších textů Nového zákona. To, co Ježíš dnes říká apoštolům, co jsme slyšeli, tak vlastně tomu odpovídá ve Starém zákoně Desatero, přijetí smlouvy, a znamením té smlouvy mezi Bohem a izraelským národem je Zákon, to, čemu my říkáme Desatero.    Více...


Žít svůj život jako dar

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2011 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Žít svůj život jako dar10:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.08 MB]

Bratři a sestry, dnešní slavnost Všech svatých a zítřejší památka Věrných zemřelých patří k sobě. Oba ty svátky tvoří jednotu. Dnes si připomínáme ty, kteří už došli do cíle našeho putování, a zítra budeme prosit za ty, kterým ještě něco chybí.    Více...


Jak by asi vypadal světec dnešní doby?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2010 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Jak by asi vypadal světec dnešní doby?10:04
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.98 MB]

Bratři a sestry, kdo je to světec? Zůstaňme u této otázky a hledejme na ni odpověď. V první řadě musíme říct, že ti světci, jak známe ta jednotlivá jména, to byli lidé své doby. To znamená, jejich konkrétní chování odpovídalo té době, ve které žili.    Více...


Dobro je silnější než zlo i v mém životě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2009 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Dobro je silnější než zlo i v mém životě11:59
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.80 MB]

Bratři a sestry, začnu dnes zase otázkou. Když by se nás někdo zeptal: „Chceš do nebe?“, myslím si, že sto procent z nás, jak tu jsme, by řeklo: „No, jistě. Proto se modlím, proto chodím do kostela, proto věřím v Boha, protože se s Ním chci po smrti setkat, chci s Ním po smrti být, chci, aby si mě vzal k sobě.    Více...


Světcem se člověk nerodí, ale stává

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2008 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Světcem se člověk nerodí, ale stává11:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.05 MB]

Bratři a sestry, když se v církvi slaví nějaký velký svátek, nějaká velká událost nebo když se udělují některé svátosti, tak se při nich vzývají svatí. Říkáme, že to všechno prožíváme ve společenství svatých.    Více...


Svatost je naše odpověď na evangelium

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2005 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Svatost je naše odpověď na evangelium7:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 1.73 MB]

Bratři a sestry, možná vám někdo někdy položil otázku: „A kdo je to ten svatý?“, nebo: „Kdo to byli ti svatí?“ Náš národ má jedno takové mínus, a sice většina těch svatých, kteří byli z našeho národa prohlášeni úředně za svaté v Římě, tak to jsou lidé, kteří už žili dávno, ve středověku, a navíc většina z nich jsou šlechtici.    Více...


Povolání k věčnému životu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2004 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Povolání k věčnému životu10:01
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 1.94 MB]

Bratři a sestry, dnešní svátek nám chce připomenout lidi, kteří tady žili mezi námi, lidi, kteří vzali vážně svou víru, lidi, které známe třeba jenom my, protože troufám si říct, že v každé naší rodině je nějaký takovýhle svatý, někdo, na koho se vzpomíná s úctou a láskou, někdo, kdo je vzorem celé té rodině.    Více...


Bůh nezapomene na nikoho

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2003 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Bůh nezapomene na nikoho10:15
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.97 MB]

Bratři a sestry, co nám chce říct dnešní svátek? Chce nám připomenout všechny ty, kteří vzali vážně to, že byli pokřtěni a řekli si: „Pro mě to nebyl jenom nějaký obřad, já se budu snažit podle toho žít.“ Dnešní svátek nám připomíná milióny lidí, kteří šli za ideálem, za opravdovým ideálem, za Ježíšem, za evangeliem.    Více...


Ke svatosti jsme povoláni my všichni

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2002 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Tak, kdo má tedy vlastně dnes svátek? Jsou to třeba ti, na které skutečně už v tom církevním kalendáři nezbylo místo, protože počet svatých a blahoslavených dneska dosahuje několik desítek tisíc a rok má 365 dnů, takže se tam všichni zdaleka nevlezou. Ale spíše je tento svátek, tato slavnost myšlena jako připomínka všech těch, kteří nikdy nebyli za svaté nějak výslovně prohlášeni, jako připomínka všech těch, kteří vzali vážně svoje křestní povolání, kteří to nevzali jenom jako nějakou ozdobu svého života, že byli někdy kdysi pokřtěni, ale kteří si řekli: „To je něco, podle čeho bych měl žít.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.