Rubrika Homilie

Chci celou tu cestu projít s tebou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.03.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Chci celou tu cestu projít s tebou4:26

Svatý Marek nás chce vtáhnout do děje, chce nás uvést vlastně od samotného začátku, kdy přicházejí apoštolové s Ježíšem do Jeruzaléma. Betfage, znamená do „Dům fíků“, a bylo to místo, kde ti poutníci se zastavili, umyli se, upravili si oděv a očistili se, aby vstoupili do Jeruzaléma, kde byl Chrám, aby slavili svátky, řekli bychom, soustředěně, s plnou myslí, aby je nic nerozptylovalo. To je, myslím, i pro nás letos hodně důležité, když si uvědomíme, že loni jsme vlastně společně svátky nemohli slavit vůbec. Abychom si uvědomili, že tento týden, který budeme prožívat, je opravdu důležitý. Je důležitý pro nás, pro tu situaci, kterou prožíváme.

Druhou vesnicí, která je zmiňovaná, je Betánie. To znamená „Dům chudého“, a je to poslední místo, kde se zdržoval Pán Ježíš před svou smrtí, před svým utrpením. Tedy dům nuzného, dům toho, komu něco chybí, kdo nemá všechno ke svému životu, všechno, co by potřeboval.

My jsme museli taky odložit mnoho věcí, zříci se mnoha vztahů. Mnoho skutečností jsme museli odložit. Ale to by nás mělo spíš právě posílit v tom, abychom se soustředili na to podstatné.

„Poslal dva ze svých učedníků a řekl: ‚Přiveďte to oslátko. Oslátko, na kterém ještě nikdo neseděl.‘“ Oslík je zvíře, které nese náklady. Které vlastně nosí náklady, nosí velká břemena, těžká břemena, a nikdo mu neděkuje. Tady to oslátko je obrazem nás všech. Je to mládě, na kterém ještě žádný náklad nebyl naložen. Ono neví, co ho čeká. Ono neví, co bude.

Ty náklady, které nosí ten oslík, symbolizují všechno to těžké, všechno to obtížné. Ale člověk neprožívá ve svém životě jenom obtížné chvíle, ale také radostné chvíle. Nákladem, který to oslátko ponese, je Ježíš.

Oslátko je uvázané. Je potřeba ho odvázat. Nás svazuje taky spoustu věcí. Svazují nás různá pravidla, teď víc než kdy jindy. Neorientujeme se v tom. Už nevíme, co vlastně platí. Svazuje nás strach z toho, co bude. A teď máme zažít tu skutečnost, že poneseme Krista. Ne obtíže, ne těžkosti, ale Krista.

V jedné učebnici náboženství, myslím, že je to nějaká čtvrtá, pátá třída, je takový kratičký příběh, kdy někde v Asii holčička nese na zádech svého malého bratra. A přijde nějaký turista a říká té holčičce: „Holčičko, máš to těžké, že?“ Ona se na něho podívá a říká: „To není ‚to‘, to je můj bratříček.“

Bratři a sestry, neponeseme „to“ nebo něco, ale Kristus se chce připojit k nám, právě do těch, řekli bychom, našich svázaností, do těch našich obav, aby nám řekl: „Já jsem tady s tebou. Já jsem tady s tebou a chci celou tu cestu projít s tebou. Chci, abys to věděl, abys to věděla a aby nikdy nezapomněl a nezapomněla, že to, co se stalo o těch Velikonocích, bylo kvůli každému z nás. Kristus zachránil celé lidstvo, ale také jednotlivého člověka.

Kristus myslel na každého z nás. Děkujme mu za to a ať je toto pro nás posilou nejenom teď o svátcích, ale i potom v celém našem dalším životě.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Vzpomínky a kázání apoštola Petra jsou základem Markova evangelia

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.03.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Vzpomínky a kázání apoštola Petra jsou základem Markova evangelia2:33


Ježíš na nás plýtvá svou láskou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.03.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Ježíš na nás plýtvá svou láskou4:09
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.91 MB]

Bratři a sestry, já v tuto chvíli vstoupím do toho pašijového příběhu, protože chci říct několik vět právě k tomu, co jsme vyslechli. Svatý Marek začíná nejdůležitější dny v Ježíšově životě líčením jedné večeře, která se stala ve středu Svatého týdne v Betánii.    Více...


Dejme Pánu to, na čem si zakládáme

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.03.2015, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Dejme Pánu to, na čem si zakládáme4:54
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.08 MB]

Dnešní liturgie vlastně má dvě části. Teď je jakýsi předěl. Připomínali jsme si venku a tím průvodem Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Dál v bohoslužbě slova, v pašijích, myšlenkově budeme přeneseni do Zeleného čtvrtku, potažmo Velkého pátku.    Více...


Josef z Arimatie podal pomocnou ruku

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.04.2012, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Josef z Arimatie podal pomocnou ruku1:49
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.37 MB]

Vyslechli jsme příběh, který sám o sobě je velmi silný a obsahuje množství myšlenek a určitě budeme mít všichni doma o čem přemýšlet, o čem rozjímat. Chtěl bych v několika větách připomenout, vyzdvihnout jednu postavu.    Více...


Bůh dokončí každé dobré dílo, které začal

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.04.2009, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Bůh dokončí každé dobré dílo, které začal2:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.53 MB]

Bratři a sestry, Květnou nedělí vstupujeme do toho, čemu se říká Svatý týden. Můžeme říct, že to je takové závěrečné dějství celého toho dramatu, které Bůh připravoval, troufám si říct, několik tisíc let dopředu.    Více...


Ježíš Kristus je Pán

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
09.04.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Ježíš Kristus je Pán1:30
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 25 kb/s, 0.29 MB]

Bratři a sestry, vyslechli jsme historii umučení Pána Ježíše podle Marka. V druhém čtení z listu Filipanům jsme to slyšeli celé shrnuté od svatého Pavla: Kristus se ponížil, umřel za nás a proto ho Bůh povýšil.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.