Čtvrtek 25.07.2024, sv. Jakub Starší, sv. Kryštof, Jakub
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Dejme Pánu to, na čem si zakládáme

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.03.2015, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Dejme Pánu to, na čem si zakládáme4:54
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.08 MB]

Dnešní liturgie vlastně má dvě části. Teď je jakýsi předěl. Připomínali jsme si venku a tím průvodem Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Dál v bohoslužbě slova, v pašijích, myšlenkově budeme přeneseni do Zeleného čtvrtku, potažmo Velkého pátku. A já bych chtěl něco málo říct teďka právě k tomu, co jsme prožívali, co jsme četli venku. Byl tam velký rachot, tak proto raději až tady.

Velmi důležitou úlohu v tom vjezdu hraje ten oslík, mládě soumara. Je to prorokováno už v knize proroka Zachariáše, zase hodně, hodně dlouho dopředu. A když Ježíš posílá dva ty učedníky, aby ho odvázali, tak jim říká: „Řekněte: ‚Pán je potřebuje.‘“ Je to jediné vyjádření v Markově evangeliu tohoto typu. Jenom tady na tomto místě Ježíš o sobě říká, že je Pán a že něco potřebuje.

Potřebuje oslíka. Proč zrovna oslíka? Protože na oslu jezdil král David, a proto všichni volali to: „Hosana! Požehnané Davidovo království, které přichází,“ protože si vzpomněli na krále Davida.

Většinou ti králové jezdili na koních, a tedy byli vysoko. Ale Ježíš říká: „Já jsem sice král, ale pořád jsem mezi vámi, chci být mezi vámi. Chci být vám na dosah, abyste se mě mohli dotknout.“ Takového Mesiáše si nedokázal nikdo představit.

Pak je tam ještě jedna taková krásná slovní hříčka. Poslední dny svého života na této zemi Ježíš prožil v Betánii. Bet je hebrejsky dům. Betánie znamená „dům chudého“. Když Ježíš přichází na svět, tak se narodí v domě chleba – Betlehem. Když odchází, tak než odejde, dlí v domě chudého. Tedy vzdá se úplně všeho.

Někdo by mohl říct: „Ta vesnice tam vznikla kdysi dávno předtím.“ Ano. Na jednu stranu by někdo mohl říct, je to náhoda, ale je v tom záměr. Ježíš toto záměrně spojuje, aby z toho vystoupilo, kolik on nám toho dal, co pro nás udělal.

V polovině 19. století v Římě v komplexu císařských paláců na vrcholku Palatin našli archeologové takovou malůvku, dnes by se řeklo graffiti. Je to vyčmárané nebo spíš vyryté do cihlové zdi. Je tam namalovaná postavička člověka, a potom je tam druhá postava, která má oslí hlavu. A pod tím je nápis, já jsem si to radši napsal, protože to jméno je docela složité: „Alexamene, klaněj se svému Bohu!“ Pohané z toho měli legraci. Pohané si neuměli představit Boha, Zachránce, který přijíždí na oslovi. Proč? Protože osel je znamení služby. Na osla se nakládá. Na osla se dává pořád, dokud unese. I o člověku, který je takový dobrák, tak řeknou: „On je takový oslík, na kterého se nakládá.“ Ježíš nechal na sebe naložit.

„Dali pláště přes oslíka, někteří je dávali na zem.“ Plášť, to byl často jediný majetek těch lidí, kteří byli kolem Ježíše. Přes den ho měli, aby je chránil před sluncem, v noci ho měli jako deku, aby je chránil před chladem. Oni mu dali všechno, co měli, nebo řekněme, půjčili. On jim to zase vrátil.

A s touto myšlenkou, bratři a sestry, zkusme prožívat letošní Velikonoce. Dejme Pánu to, na čem si zakládáme, dejme mu svoje jistoty. Dejme mu to, z čeho máme radost, dejme mu to, čeho se bojíme. Víceméně vlastně mu to půjčme, protože on nám to vrátí proměněné, protože on to všechno vzal na sebe.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Vzpomínky a kázání apoštola Petra jsou základem Markova evangelia

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.03.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Vzpomínky a kázání apoštola Petra jsou základem Markova evangelia2:33


Chci celou tu cestu projít s tebou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.03.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Chci celou tu cestu projít s tebou4:26

Svatý Marek nás chce vtáhnout do děje, chce nás uvést vlastně od samotného začátku, kdy přicházejí apoštolové s Ježíšem do Jeruzaléma. Betfage, znamená do „Dům fíků“, a bylo to místo, kde ti poutníci se zastavili, umyli se, upravili si oděv a očistili se, aby vstoupili do Jeruzaléma, kde byl Chrám, aby slavili svátky, řekli bychom, soustředěně, s plnou myslí, aby je nic nerozptylovalo.    Více...


Ježíš na nás plýtvá svou láskou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.03.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Ježíš na nás plýtvá svou láskou4:09
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.91 MB]

Bratři a sestry, já v tuto chvíli vstoupím do toho pašijového příběhu, protože chci říct několik vět právě k tomu, co jsme vyslechli. Svatý Marek začíná nejdůležitější dny v Ježíšově životě líčením jedné večeře, která se stala ve středu Svatého týdne v Betánii.    Více...


Josef z Arimatie podal pomocnou ruku

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.04.2012, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Josef z Arimatie podal pomocnou ruku1:49
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.37 MB]

Vyslechli jsme příběh, který sám o sobě je velmi silný a obsahuje množství myšlenek a určitě budeme mít všichni doma o čem přemýšlet, o čem rozjímat. Chtěl bych v několika větách připomenout, vyzdvihnout jednu postavu.    Více...


Bůh dokončí každé dobré dílo, které začal

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.04.2009, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Bůh dokončí každé dobré dílo, které začal2:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.53 MB]

Bratři a sestry, Květnou nedělí vstupujeme do toho, čemu se říká Svatý týden. Můžeme říct, že to je takové závěrečné dějství celého toho dramatu, které Bůh připravoval, troufám si říct, několik tisíc let dopředu.    Více...


Ježíš Kristus je Pán

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
09.04.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Ježíš Kristus je Pán1:30
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 25 kb/s, 0.29 MB]

Bratři a sestry, vyslechli jsme historii umučení Pána Ježíše podle Marka. V druhém čtení z listu Filipanům jsme to slyšeli celé shrnuté od svatého Pavla: Kristus se ponížil, umřel za nás a proto ho Bůh povýšil.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.