Čtvrtek 25.07.2024, sv. Jakub Starší, sv. Kryštof, Jakub
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Ježíš na nás plýtvá svou láskou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.03.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Ježíš na nás plýtvá svou láskou4:09
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.91 MB]

Bratři a sestry, já v tuto chvíli vstoupím do toho pašijového příběhu, protože chci říct několik vět právě k tomu, co jsme vyslechli. Svatý Marek začíná nejdůležitější dny v Ježíšově životě líčením jedné večeře, která se stala ve středu Svatého týdne v Betánii. Betánie je několik kilometrů od Jeruzaléma a v této vesničce žil člověk, kterého zřejmě Ježíš uzdravil z malomocenství, nějaký Šimon. A zde hledá Ježíš útočiště s těmi nejbližšími, protože už se vypráví o tom, že ho velekněží hledají, že je vypsaná odměna na jeho hlavu. Někteří i z těch Ježíšových nejbližších říkají: „Nebylo by dobré utéct, jít pryč? Tady můžeme přijít o život. Hrozí nám nebezpečí.“ A začínají nějakým způsobem pochybovat a jejich víra je velmi slabá.

A do toho přichází žena, neznáme její jméno, a tím gestem, které vykoná, vyzná svoji víru v Ježíše. V Ježíše jako Zachránce, jako toho, který přichází nás spasit.

„Vzala nádobku, rozlomila a vylila mu olej na hlavu.“ Říká se tam, že to mělo hodnotu víc než 300 denárů. Denár byla mzda za jeden den. Tedy bavíme se tady o roční mzdě. Dnes bychom řekli, bavíme se o nějaké částce dvě stě, dvě stě padesát, tři sta tisíc. Tak velký dar dala Ježíšovi. Tak byla její víra silná, že věděla: „Ano, jemu to patří. Nebude to nadarmo, nebude to zbytečně.“

Nádobku rozlomila. Nejenom otevřela. Proč nestačilo nádobku jenom otevřít? Protože když otevřeme jakoukoliv nádobku, tak se nevyprázdní ta nádobka celá. Ale ona ji rozlomila, aby vyteklo opravdu všechno.

Aniž si to uvědomovali ti, kteří tam nějakým způsobem brbrali na tu cenu a tady na tyto okolnosti, ona vysvětlila smysl toho všeho, co bude následovat. Oni mluví o plýtvání, že to bylo zbytečně. Ona dala všechno. A tady v tomto gestu je naznačeno, co Ježíš udělá na Velký pátek, že dá všechno. Ježíš na nás „plýtvá“ svou láskou, svou energií, svým snažením.

Bratři a sestry, vstupujeme do svatého týdne a jsme povoláni k tomu, abychom přemýšleli o svém životě, o všech těch okolnostech, událostech z hlediska, řekněme, evangelia, z hlediska Ježíše, z pohledu evangelia, z pohledu Ježíše. Ti, kteří mluví o tom plýtvání, o těch penězích a takhle, to je ekonomie, to je hledisko ekonomie, ale Ježíš se na nás dívá jinak a Ježíš v evangeliu to vidí jinak. Ježíš na nás plýtvá svou láskou, Ježíš nám dává úplně všechno a my to chceme vnímat, chceme si toho být vědomi, chceme za to děkovat, a pokud to bude v našich silách, tak to alespoň trošku oplácet těm, se kterými se setkáme.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Vzpomínky a kázání apoštola Petra jsou základem Markova evangelia

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.03.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Vzpomínky a kázání apoštola Petra jsou základem Markova evangelia2:33


Chci celou tu cestu projít s tebou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.03.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Chci celou tu cestu projít s tebou4:26

Svatý Marek nás chce vtáhnout do děje, chce nás uvést vlastně od samotného začátku, kdy přicházejí apoštolové s Ježíšem do Jeruzaléma. Betfage, znamená do „Dům fíků“, a bylo to místo, kde ti poutníci se zastavili, umyli se, upravili si oděv a očistili se, aby vstoupili do Jeruzaléma, kde byl Chrám, aby slavili svátky, řekli bychom, soustředěně, s plnou myslí, aby je nic nerozptylovalo.    Více...


Dejme Pánu to, na čem si zakládáme

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.03.2015, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Dejme Pánu to, na čem si zakládáme4:54
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.08 MB]

Dnešní liturgie vlastně má dvě části. Teď je jakýsi předěl. Připomínali jsme si venku a tím průvodem Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Dál v bohoslužbě slova, v pašijích, myšlenkově budeme přeneseni do Zeleného čtvrtku, potažmo Velkého pátku.    Více...


Josef z Arimatie podal pomocnou ruku

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.04.2012, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Josef z Arimatie podal pomocnou ruku1:49
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.37 MB]

Vyslechli jsme příběh, který sám o sobě je velmi silný a obsahuje množství myšlenek a určitě budeme mít všichni doma o čem přemýšlet, o čem rozjímat. Chtěl bych v několika větách připomenout, vyzdvihnout jednu postavu.    Více...


Bůh dokončí každé dobré dílo, které začal

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.04.2009, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Bůh dokončí každé dobré dílo, které začal2:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.53 MB]

Bratři a sestry, Květnou nedělí vstupujeme do toho, čemu se říká Svatý týden. Můžeme říct, že to je takové závěrečné dějství celého toho dramatu, které Bůh připravoval, troufám si říct, několik tisíc let dopředu.    Více...


Ježíš Kristus je Pán

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
09.04.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Ježíš Kristus je Pán1:30
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 25 kb/s, 0.29 MB]

Bratři a sestry, vyslechli jsme historii umučení Pána Ježíše podle Marka. V druhém čtení z listu Filipanům jsme to slyšeli celé shrnuté od svatého Pavla: Kristus se ponížil, umřel za nás a proto ho Bůh povýšil.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.