Čtvrtek 25.07.2024, sv. Jakub Starší, sv. Kryštof, Jakub
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Bůh dokončí každé dobré dílo, které začal

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.04.2009, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Bůh dokončí každé dobré dílo, které začal2:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.53 MB]

Bratři a sestry, Květnou nedělí vstupujeme do toho, čemu se říká Svatý týden. Můžeme říct, že to je takové závěrečné dějství celého toho dramatu, které Bůh připravoval, troufám si říct, několik tisíc let dopředu.

V prvním čtení jsme slyšeli třetí píseň o Božím služebníkovi. Ta píseň byla pronesena, prorok ji řekl asi 550 let před narozením Krista v Babylóně, v babylónském zajetí, kdy ti Izraelité, kteří byli odvedeni při první deportaci, už skoro padesát let byli v zajetí. Připadali si opuštění, byli vyčerpaní, připadali si osamělí a říkali si: „Bůh na nás zapomněl.“

Pašije, to, co jsme teď vyslechli, nám připomínají mnoho myšlenek, ale dnes bych chtěl zdůraznit jednu, a sice že Bůh dokončí každé dobré dílo, které začal.

Bratři a sestry, to je něco, o čem i my máme přemýšlet: Abychom ve svém životě dokončili to dobré, co začneme. Ježíš je ten, který celou dobu svého působení, celou dobu svého života ukazoval, troufám si říct, nové cesty. Před Ježíšem téměř všichni si říkali: „Důležité je mít úspěch, důležité je zvítězit. K úspěchu a vítězství se jde tak, že ty druhé přemůžu, že je nějakým způsobem překonám, pokořím, podmaním si je.“ Ježíš celou dobu ukazoval jiné cesty.

Můžeme říci, že tady tímto svým postojem Ježíš pořád překvapoval, a nejvíc překvapil v tom okamžiku, kdy si zvolil cestu utrpení, cestu kříže. Je to cesta, která vede k vítězství, je to cesta, která vede k úspěchu. Ne třeba před tímto světem, ale před Bohem.

Bratři a sestry, vstupme do toho Svatého týdne s tou myšlenkou: „Pane, chci následovat Tebe, i když jdeš po cestách, kterým třeba dobře nerozumím. Chci Tě následovat i tenkrát, když vím, že to bude nadlouho. Ale věřím, že Ty mi dáš sílu, abych všechno dobré, co ve svém životě začnu, s Tvou pomocí také dokončil.“Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Vzpomínky a kázání apoštola Petra jsou základem Markova evangelia

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.03.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Vzpomínky a kázání apoštola Petra jsou základem Markova evangelia2:33


Chci celou tu cestu projít s tebou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.03.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Chci celou tu cestu projít s tebou4:26

Svatý Marek nás chce vtáhnout do děje, chce nás uvést vlastně od samotného začátku, kdy přicházejí apoštolové s Ježíšem do Jeruzaléma. Betfage, znamená do „Dům fíků“, a bylo to místo, kde ti poutníci se zastavili, umyli se, upravili si oděv a očistili se, aby vstoupili do Jeruzaléma, kde byl Chrám, aby slavili svátky, řekli bychom, soustředěně, s plnou myslí, aby je nic nerozptylovalo.    Více...


Ježíš na nás plýtvá svou láskou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.03.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Ježíš na nás plýtvá svou láskou4:09
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.91 MB]

Bratři a sestry, já v tuto chvíli vstoupím do toho pašijového příběhu, protože chci říct několik vět právě k tomu, co jsme vyslechli. Svatý Marek začíná nejdůležitější dny v Ježíšově životě líčením jedné večeře, která se stala ve středu Svatého týdne v Betánii.    Více...


Dejme Pánu to, na čem si zakládáme

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.03.2015, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Dejme Pánu to, na čem si zakládáme4:54
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.08 MB]

Dnešní liturgie vlastně má dvě části. Teď je jakýsi předěl. Připomínali jsme si venku a tím průvodem Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Dál v bohoslužbě slova, v pašijích, myšlenkově budeme přeneseni do Zeleného čtvrtku, potažmo Velkého pátku.    Více...


Josef z Arimatie podal pomocnou ruku

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.04.2012, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Josef z Arimatie podal pomocnou ruku1:49
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.37 MB]

Vyslechli jsme příběh, který sám o sobě je velmi silný a obsahuje množství myšlenek a určitě budeme mít všichni doma o čem přemýšlet, o čem rozjímat. Chtěl bych v několika větách připomenout, vyzdvihnout jednu postavu.    Více...


Ježíš Kristus je Pán

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
09.04.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Ježíš Kristus je Pán1:30
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 25 kb/s, 0.29 MB]

Bratři a sestry, vyslechli jsme historii umučení Pána Ježíše podle Marka. V druhém čtení z listu Filipanům jsme to slyšeli celé shrnuté od svatého Pavla: Kristus se ponížil, umřel za nás a proto ho Bůh povýšil.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.