Čtvrtek 25.07.2024, sv. Jakub Starší, sv. Kryštof, Jakub
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Ježíš Kristus je Pán

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
09.04.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Ježíš Kristus je Pán1:30
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 25 kb/s, 0.29 MB]

Bratři a sestry, vyslechli jsme historii umučení Pána Ježíše podle Marka. V druhém čtení z listu Filipanům jsme to slyšeli celé shrnuté od svatého Pavla: Kristus se ponížil, umřel za nás a proto ho Bůh povýšil. A nakonec toho listu jsme slyšeli krátkou větu: Ježíš Kristus je Pán. Je to jedno z nejstarších starokřesťanských vyznání víry. Je to věta, kterou když někdo vyznal v Římské říši při pronásledování, tak kvůli ní zemřel. Je to věta, kvůli které lidé umírali. Proč? Protože touhle větou si připomínali právě to, co Ježíš pro nás udělal.

My jsem často svědky toho, že někdo se snaží někomu uškodit. Přemýšlí, jak by toho druhého třeba ošidil, obelhal, zkrátka a dobře nějak mu uškodil, způsobil mu nějakou škodu. V pašijích jsme slyšeli o tom, jak Bůh a Boží syn se namáhají, aby nám lidem pomohli. Má nás to povzbudit a má nás to inspirovat, abychom jednali podobně.

Ježíš Kristus je Pán. Je pán, který zachraňuje každého z nás. Z touhle větou, s touhle myšlenkou můžeme prožít třeba celé letošní Velikonoce.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Vzpomínky a kázání apoštola Petra jsou základem Markova evangelia

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.03.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Vzpomínky a kázání apoštola Petra jsou základem Markova evangelia2:33


Chci celou tu cestu projít s tebou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.03.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Chci celou tu cestu projít s tebou4:26

Svatý Marek nás chce vtáhnout do děje, chce nás uvést vlastně od samotného začátku, kdy přicházejí apoštolové s Ježíšem do Jeruzaléma. Betfage, znamená do „Dům fíků“, a bylo to místo, kde ti poutníci se zastavili, umyli se, upravili si oděv a očistili se, aby vstoupili do Jeruzaléma, kde byl Chrám, aby slavili svátky, řekli bychom, soustředěně, s plnou myslí, aby je nic nerozptylovalo.    Více...


Ježíš na nás plýtvá svou láskou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.03.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Ježíš na nás plýtvá svou láskou4:09
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.91 MB]

Bratři a sestry, já v tuto chvíli vstoupím do toho pašijového příběhu, protože chci říct několik vět právě k tomu, co jsme vyslechli. Svatý Marek začíná nejdůležitější dny v Ježíšově životě líčením jedné večeře, která se stala ve středu Svatého týdne v Betánii.    Více...


Dejme Pánu to, na čem si zakládáme

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.03.2015, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Dejme Pánu to, na čem si zakládáme4:54
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.08 MB]

Dnešní liturgie vlastně má dvě části. Teď je jakýsi předěl. Připomínali jsme si venku a tím průvodem Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Dál v bohoslužbě slova, v pašijích, myšlenkově budeme přeneseni do Zeleného čtvrtku, potažmo Velkého pátku.    Více...


Josef z Arimatie podal pomocnou ruku

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.04.2012, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Josef z Arimatie podal pomocnou ruku1:49
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.37 MB]

Vyslechli jsme příběh, který sám o sobě je velmi silný a obsahuje množství myšlenek a určitě budeme mít všichni doma o čem přemýšlet, o čem rozjímat. Chtěl bych v několika větách připomenout, vyzdvihnout jednu postavu.    Více...


Bůh dokončí každé dobré dílo, které začal

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.04.2009, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Bůh dokončí každé dobré dílo, které začal2:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.53 MB]

Bratři a sestry, Květnou nedělí vstupujeme do toho, čemu se říká Svatý týden. Můžeme říct, že to je takové závěrečné dějství celého toho dramatu, které Bůh připravoval, troufám si říct, několik tisíc let dopředu.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.