Čtvrtek 20.06.2024, sv. Silverius, Květa
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Hospodin vám dá proroka

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
31.01.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 18,15-20; 2. čtení 1 Kor 7,32-35; evangelium Mk 1,21-28;

Hospodin vám dá proroka10:54

Bratři a sestry, jednou z myšlenek, kterou můžeme vysledovat v textech, které jsme teď slyšeli, je taková lidská otázka: A co nás čeká v budoucnosti? Jak to bude?

Když se kratince zastavíme u druhého čtení z listu apoštola Pavla Korinťanům, tak Pavel dává rady, o kterých si myslí, že budou velmi užitečné, protože on je přesvědčen, že Pán Ježíš podruhé přijde velmi brzo. Do nějakých pěti, maximálně deseti let. A proto ten text, jak ho známe, jak jsme ho slyšeli. Tedy Pavel radí připravit se na nějakou velmi krátkou dobu.

Ale vidíme, že se tady v tomto svatý Pavel spletl. Pavel byl člověk, který měl neobyčejný vhled vlastně do těch věcí a byl to člověk skutečně, řekli bychom, duchovní a vzdělaný v duchovních věcech, a přesto v tomto vlastně se mýlil. Jinak to říct nemůžeme. On některé ty náznaky pochopil prostě jinak. On je pochopil, že to bude trvat velmi krátce, ale nebyl sám. Tady je potřeba toto zdůraznit, že tady v tomto smýšlení, že ten druhý příchod Pána Ježíše bude následovat velmi brzo po jeho nanebevstoupení, tak to bylo velmi rozšířené mínění v té době, kdy žil svatý Pavel.

Stejnou otázku, co máme dělat dál nebo podle čeho se máme orientovat a kdo nám v té orientaci pomůže, si kladli Izraelité před vstupem do Zaslíbené země. Kdyby si to někdo chtěl najít, tak je to v 5. knize Mojžíšově v 18. kapitole, jsou to řeči, kterým říkáme „na rozloučenou“, Mojžíšova závěť, a ta 18. kapitola začíná slovy: „Až vejdete do země, kterou vám dává Hospodin, váš Bůh, nebudete jako pohanské národy, které v té zemi žijí.

Na prvním místě je tam výslovně dán zákaz lidských obětí, a potom je tam dán zákaz k tomu, čemu říkáme věštění, horoskopů, a vůbec veškeré snahy poznat, co bude v budoucnu. Tam je jmenováno několik různých druhů těch věštců, také různé magické postupy a takhle. Na jedné straně my bychom řekli, proč? To by bylo dobré. No, nebylo by to dobré.

Nebylo by to dobré jednak z toho důvodu, že jakkoliv nás třeba ta budoucnost zneklidňuje, tak kdybychom věděli, že nás čekají třeba nějaké nepříjemné události, tak bychom se přímo hroutili, ale všechny tady ty postupy, magie, to věštění a tady toto, to všechno má za cíl, že člověk si chce toho boha nebo bůžky nějakým způsobem podrobit, aby „bylo po mém“.

A Mojžíš říká: „Hospodin vám dá proroka. Prorok bude ten, kdo vám pomůže v tom, abyste dobře žili.“ Kdo to je ten prorok? No, první z proroků, tady vlastně se to i říkalo: „Dám vám proroka ze svého středu, jako jsem byl já.“ Mojžíš je první z proroků. Mojžíš nebyl ten, který by předpovídal budoucnost, ale Mojžíš je ten, který už v tom Egyptě říkal: Udělejte to a to. Pomažte veřeje krví beránka. Připravte beránka. Připravte se k odchodu. Takhle to funguje.

Hebrejsky prorok se řekne nabijín, což znamená vlastně „volající“, „ten, kdo volá“. Když z toho uděláme podstatné jméno, aby to bylo jedno slovo, tak ten, kdo volá, je hlasatel. Tedy prorok je ten, který říká, hlásá, oznamuje, co mu řekl Bůh.

Proroci ve Starém zákoně měli za úkol korigovat, ať už celý národ, anebo třeba krále. Známe to z dějin, z knih Starého zákona, kdy se mluví třeba o proroku Nátanovi, který je poslán k Davidovi, aby korigoval to, řekněme, jeho velikášství v té myšlence postavit chrám a podobně. A takhle bychom mohli pokračovat. Je to prorok Eliáš, který je poslán ke králi Achazovi, aby ho usvědčil z toho, že nechal zabít Nábota, Zjizvelu a tak dál. Tedy ti proroci museli vykázat nebo ukázat často i velkou odvahu, protože měli korigovat, napomínat i ty úplně nejvyšší.

Prorok vždycky mluvil, řekněme, jasně. Nám se to někdy úplně nezdá, ale proroci mluvili velmi jasně. Třeba jsou známé výroky pohanských věštíren. Je známá ta věštírna v Delfách, kde třeba král Darius, který se měl v bitvě utkat s Alexandrem Velikým, tak si tam nechal věštit a přišel mu výrok: „Překročíš řeku, a zničíš velkou říši.“ On si řekl: „Tak ano, musím jít tomu Alexandrovi naproti,“ přeplavili se na druhý břeh, utkal se s Alexandrem u vesnice, která se jmenovala Gargamely, a prohrál. Zničil svou říši.

A většina výroků těch pohanských věštíren byla takto postavena, aby v tom byla, jak se říká, nějaká vrátka. Aby vlastně ta věštírna z toho vždycky vyšla, řekněme, dobře. Aby nebyla nějakým způsobem označena, že se spletli. Protože to by pro jejich podnikání (oni to dělal z důvodu podnikání), tak by to pro ně bylo velmi, velmi nepříjemné. Ale proroci mluví úplně jinak.

Ti proroci, tam je několik myšlenek, které vlastně se neustále opakují. První myšlenkou je oznamování toho, že je jenom jediný Bůh. A sice hájí to jedno božství, to jediné božství.

Prorok Jeremiáš říká: „Hledejte Hospodina, když je možné ho najít.“ Hledat Hospodina. Je to takový zajímavý obrat, ale je to správný obrat. Hledáme. V dnešní době my hledáme víc než ti lidé před námi, než generace před námi. Protože máme internet, tak jsme na tom internetu. Ono se tomu neříká, že se hledá. Tam se pro to používá termín brouzdat. Brouzdat po internetu. Ale člověk u toho stráví spoustu času, věnuje tomu spousty energií a hledá. Hledá dovolenou, hledá, já nevím, oblečení, hledá zaměstnání, hledá informace, v tuto chvíli hledá i zdraví – co dělat, co nedělat. Ale co bychom měli hledat, tak bychom měli hledat Boha, hledat Hospodina, protože on je ten důležitý. On je dárce toho všeho.

Proroci potom dál vlastně napomínali. Tedy šlo o to vlastně, aby budovali morálku izraelského národa. Aby připomínali, co je dobré a co je zlé. A aby to nedošlo k tomu, že dojde ke zmatení pojmů. Aby dobro bylo označeno jako dobro a zlo aby bylo pojmenováno a označeno jako zlo.

No, a to třetí, co proroci vlastně ohlašovali, byl příchod Vykupitele, Ježíše. Nejdříve ho označovali jako krále, jako někoho, kdo bude vládnout. A později se k tomu přidala ta myšlenka, že to bude král pastýř, tedy ten, kdo bude pečovat.

Proroci, nebo to jejich oznámení se týkalo těch přítomných lidí, ke kterým mluvili, ale potom to mělo vždycky ještě nějaký přesah, přesah vlastně do budoucnosti, a tento přesah do té budoucnosti platí pro lidi všech generací, a tedy i pro nás.

A tak, bratři a sestry, když čteme Písmo svaté, my už máme kolikrát problémy právě těm výrokům těch proroků porozumět, protože ztrácíme ten první význam, který byl zřejmý jejich současníkům, tak nikdy bychom neměli zapomenout, že ty výroky jsou určeny i pro nás. Pro každého z nás platí to, abychom hledali Boha. Proroci i nás nějakým způsobem vedou k tomu, abychom dobro nazývali dobrem a zlo zlem. A proroci i nám vlastně připomínají i v této době, že Vykupitel, který přišel, je král, ale také pastýř a otec a ten tedy, kdo se stará.

Děkujme za všechny tyto výroky a snažme se jim porozumět. Oni nemluvili jenom k těm Izraelitům, ale je to Boží slovo, a to Boží slovo platí pro každého z nás.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Jeden den Vykupitele

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.01.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 18,15-20; 2. čtení 1 Kor 7,32-35; evangelium Mk 1,21-28;

Jeden den Vykupitele8:52


A je ten prorok pravý?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.01.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 18,15-20; 2. čtení 1 Kor 7,32-35; evangelium Mk 1,21-28;

A je ten prorok pravý?12:55
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.86 MB]

Bratři a sestry, když se nás někdo zeptá, kdo je to Ježíš, tak řekneme, to je Boží Syn, to je Mesiáš, to je slíbený Vykupitel, Zachránce. Ale když se přeneseme, právě jsme pořád na začátku Markova evangelia v první kapitole, těsně potom, kdy Ježíš povolá první učedníky, jak jsme o tom četli minulou neděli, tak je vezme v sobotu do synagogy.    Více...


Nové učení, a s takovou mocí!

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.02.2015, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 18,15-20; 2. čtení 1 Kor 7,32-35; evangelium Mk 1,21-28;

Nové učení, a s takovou mocí!11:44
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.41 MB]

Bratři a sestry, i my se máme nějak v duchu přidat k těm lidem, kteří vstoupili v ten sváteční den do synagogy v Kafarnaum. To co je pro Izraelity sobota, je pro nás neděle. Izraelité si v sobotu připomínají dovršení, dokončení stvoření a obrazně nebo vlastně i Písmo to říká doslova: „Bůh odpočinul od své práce.    Více...


Mojžíš varuje před věštěním budoucnosti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.01.2012, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 18,15-20; 2. čtení 1 Kor 7,32-35; evangelium Mk 1,21-28;

Mojžíš varuje před věštěním budoucnosti13:40
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.96 MB]

Bratři a sestry, my se vrátíme k dnešnímu prvnímu čtení. Bylo z páté knihy Mojžíšovy, tedy ze samého závěru putování Izraelitů do zaslíbené země. Na první pohled to tak nevypadá, ale situace, ve které byla tato slova pronesena, byla pro Izraelity skličující.    Více...


Objevit svoji cestu jako Boží dar

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.01.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 18,15-20; 2. čtení 1 Kor 7,32-35; evangelium Mk 1,21-28;

Objevit svoji cestu jako Boží dar9:34
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 1.79 MB]

Bratři a sestry, vrátíme se k dnešnímu druhému čtení. Potřetí slyšíme odpovědi apoštola Pavla Korinťanům, odpovědi na otázky, které oni mu poslali. A takhle k tomu musíme přistupovat, abychom dobře pochopili, co Pavel říká.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.