Čtvrtek 20.06.2024, sv. Silverius, Květa
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Spirála dobra

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
15.11.2020, Veverská Bítýška
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Př 31,10-13.19-20.30-31; 2. čtení 1 Sol 5,1-6; evangelium Mt 25,14-30;

Spirála dobra8:59

Bratři a sestry, drazí a milí farníci, přeji vám krásnou neděli, i když venku není zrovna přívětivé počasí. V církvi prožíváme 33. neděli v mezidobí. Na příští neděli už připadne Slavnost Ježíše Krista Krále, a potom začne doba adventní.

Na dnešní neděli připadá velmi známý text z evangelia, a sice podobenství o hřivnách. Začíná v Matoušově evangeliu, 25. kapitole, ve 14. verši, toto podobenství. A začíná slovy: „Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností a odcestoval.“

Toto podobenství by nás mělo naplnit radostí, protože Pán, tím Pánem je samozřejmě Pán Ježíš, nám svěřuje svůj majetek. Zkusme si představit situaci, kdy k nám přijde někdo a žádá nás o něco, abychom mu něco půjčili. Zpravidla nás hned napadnou myšlenky: „A vrátí mi to v pořádku? Je spolehlivý? Nezničí mi můj majetek, moje věci?“

Pán sám nás volá a touží po tom, aby se s nám rozdělil o svůj majetek, o to, co je jeho. Protože Pán se vydává na cestu. Tou první cestou byl kříž, cesta k naší záchraně a vykoupení. Tou další cestou je nanebevstoupení. Pán tím, že odešel, řekli bychom poodešel, nám dává zakusit pocit svobody. Není nějaký dohlížitel, který by se díval přes naše rameno: „Jak to děláš? Děláš to dobře? Nezapomeň, já tě kontroluju.“ Nic takového. Pán nám dává svobodu, Pán je velkorysý a dává nám autonomii. Ovšem chce, abychom jeho majetek spravovali podle jeho pravidel.

Jaká jsou ta jeho pravidla? „Každý dostal podle schopností a možností.“ Žijeme v době, kdy nás znepokojuje mnoho událostí. Teroristické útoky ve Francii, ve Vídni, vyhánění Arménů v Náhorním Karabachu a další a další události. Především nás znepokojuje pandemie. A často si říkáme: „Ale já s tím nemůžu nic dělat.“ A toto nás velmi často drtí. Je to pravda. Naše možnosti a schopnosti jsou omezené. Ale právě to dnešní evangelium nás chce uklidnit. Pán od nás očekává, abychom jednali, konali podle svých možností a schopností. To, co nemůžeme ovlivnit, respektive ty lidi, kterým nemůžeme přímo pomoci, ty svěřme v modlitbě Pánu. Na nás je, abychom jednali podle svých možností a schopností tam, kde zrovna jsme.

Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich využil, aby získal dalších pět. Stejně i ten, který dostal dvě. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal jámu v zemi a peníze svého pána ukryl. Když se Pán vrátil, dal se se služebníky do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: ‚Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.‘

Když mluvíme o výdělku, nemáme na mysli výdělek jako zisk, který produkuje nějaká firma. Samozřejmě firma, pokud má prosperovat, musí produkovat zisk. Ale výdělek, o kterém zde mluví Pán Ježíš, to je něco úplně jiného. Co to je? No, to, o co Pánu jde, to nám osvětluje dnešní první čtení, které je ze Starého zákona z Knihy přísloví. Začíná slovy: „Řádnou ženu, kdo ji najde.“ Klidně by tam mohlo být řádného muže, kde ho najdeme. „Větší cenu má než perly, srdce jejího manžela na ni spoléhá, o zisk nemá nouzi.“

Když budeme číst dál tyto řádky, tak zjistíme, proč je ta žena tak úspěšná a proč ji mají všichni tak rádi. Protože se namáhá, protože pracuje z lásky ke své rodině, ke svým nejbližším. Má zájem. Ono totiž je možné také pracovat ze sebelásky, aby mě chválili, aby mě obdivovali, plácali po ramenou a říkali mně, jak jsem skvělý nebo skvělá. A pak je samozřejmě možné pracovat „pouze pro zisk“.

Ale zde Ježíš mluví o zájmu jednoho o druhého z lásky. Tak, jak to dělal on. A vlastně to, o co v tomto podobenství běží, je to, že máme napodobit Pána. Máme přijmout svůj život jako dar, který jsme dostali.

Ten poslední, který se bojí, má velmi zkreslenou a špatnou představu o svém pánu: „Přistoupil i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, vím, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.‘ Pán mu odpověděl: ‚Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal?“

Zde je na konci otazník, protože pán se chce opravdu ujistit o tom, že jeho služebník má o něm tak špatnou a zkreslenou představu, protože takový pán není.

Tento poslední služebník zapomněl na to, že žije z daru, a myslel si, že žije z dluhu. A chtěl mít se svým pánem účetně vyrovnané vztahy, účetně vyváženou bilanci. Ale ono to tak nefunguje a ono to tak nejde.

Na konci pán říká: „Vezměte mu hřivnu a dejte ji tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno, a bude mít nadbytek.“

Proč Pán jedná takto? Víte, říkáme jedno přísloví: „Slova zní, příklady táhnou.“ Často jsme svědky toho, že se někdo nechá inspirovat špatným příkladem. Ale toto podobenství nás chce vybídnout k tomu, abychom se nechali vybídnout dobrým příkladem. Protože jestliže začneme konat dobro, tak potom povzbudíme k tomu stejnému i ostatní, i ty, kteří budou kolem nás. I oni si řeknou: „I já to můžu zkusit. I já se do toho třeba zapojím.“ A tak ta spirála dobra se začne zahušťovat a také prohlubovat. A bude to to, o co Pánu jde – abychom ho napodobili. Abychom byli služebníky věrnými v malém. Vždyť jde o to.

Připomínali jsme si nedávno svátek našich drahých zemřelých a všichni toužíme, abychom od Pána jednou uslyšeli tu větu: „Služebníku věrný, dobrý, vejdi v radost svého Pána.“

Kéž se tak stane.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Žena každý den začíná s úsměvem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.11.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Př 31,10-13.19-20.30-31; 2. čtení 1 Sol 5,1-6; evangelium Mt 25,14-30;

Žena každý den začíná s úsměvem9:41


Za něco málo Pán chce dát všechno

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.11.2017, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Př 31,10-13.19-20.30-31; 2. čtení 1 Sol 5,1-6; evangelium Mt 25,14-30;

Za něco málo Pán chce dát všechno10:37
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.32 MB]

Bratři a sestry, my jsme vyslechli poslední podobenství, které je zaznamenáno v Matoušově evangeliu. Příští neděli uslyšíme tu vizi o druhém příchodu Kristově a potom začne nový církevní rok. A v Matoušově evangeliu potom následuje to, čemu se říká pašije.    Více...


Co je to bázeň?

P. Mgr. Václav Rychlý, OPraem
16.11.2014, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Př 31,10-13.19-20.30-31; 2. čtení 1 Sol 5,1-6; evangelium Mt 25,14-30;

Co je to bázeň?7:37
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.64 MB]

Přátelé, když zastupuji tady v okolních farnostech a navštěvuji vaše kostely, tak mně vždycky někde něco utkví v paměti a pak si na něco vzpomenu a občas někde třeba při společném zamyšlení použijí. A zrovna dneska jsem si vzpomenul na sochu, která je v Moravských Knínicích.    Více...


O darech

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
13.11.2011, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Př 31,10-13.19-20.30-31; 2. čtení 1 Sol 5,1-6; evangelium Mt 25,14-30;

O darech11:53
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.57 MB]

Bratři a sestry, budeme přemýšlet o darech, které máme od Boha, a o tom, jak s nimi hospodaříme. Jsou dary, které jsou vidět okamžitě, a jsou často dary nenápadné a dá to trošku práci uvidět je. A o těchto darech, které můžeme označit nenápadné, potřebné pro každodenní život, o těchto darech mluví především dnešní první čtení z knihy Přísloví.    Více...


Pane, co chceš, abych dělal?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
16.11.2008, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Př 31,10-13.19-20.30-31; 2. čtení 1 Sol 5,1-6; evangelium Mt 25,14-30;

Pane, co chceš, abych dělal?11:10
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.05 MB]

Bratři a sestry, my se ještě chvilečku zdržíme u hřiven, ale pak samozřejmě se zastavíme u druhého čtení. Co k těm hřivnám ještě říct? Víte, že když dítě se dostane do školního věku, tak rodiče se začnou ptát, začne se hledat, co by mu tak asi šlo, co by ho bavilo.    Více...


Vy všichni jste přece synové světla

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
13.11.2005, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Př 31,10-13.19-20.30-31; 2. čtení 1 Sol 5,1-6; evangelium Mt 25,14-30;

Vy všichni jste přece synové světla10:20
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 24 kb/s, 1.82 MB]

Bratři a sestry, my se dnes naposledy v tomto liturgickém roce zamyslíme nad čtením z Listu apoštola Pavla Soluňanům. Jak jsme slyšeli v komentáři, je to vlastně zase taková Pavlova reakce na otázku: Jak to bude s tím koncem světa?

Pavel odpovídá, že Ježíš přijde.    Více...


Všichni jsme dostali dary

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.11.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Př 31,10-13.19-20.30-31; 2. čtení 1 Sol 5,1-6; evangelium Mt 25,14-30;

Bratři a sestry, různé náboženské společnosti se snaží zjistit, kdy bude konec světa. Některé takové skupiny mají dokonce stanovený den, datum. A když to datum přejde a nic se nestane, tak oni zase jaksi pružně stanoví nové datum, o nějakých dvacet, třicet let později. A baví se tím, že hledají, snaží se zjistit, kdy bude konec světa. Když se na to ptali apoštolové Pána Ježíše, tak jim Ježíš říká, že i andělé by rádi do těchto věcí nahlédli, ale že to je pouze věc Boha Otce, Boha Stvořitele, a ten jediný zná den a hodinu.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.