Čtvrtek 20.06.2024, sv. Silverius, Květa
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Co je Boží?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
18.10.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
29. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 45,1.4-6; 2. čtení 1 Sol 1,1-5b; evangelium Mt 22,15-21;

Co je Boží?9:00

Bratři a sestry, dnešní evangelium nás zavádí opět do Pašijového týdne, nevíme přesně, jestli je to úterý nebo středa, ale každopádně je to pár hodin před Poslední večeří a Ježíšovou smrtí na kříži. A dozvídáme se o tom, jak farizejové, kteří pokládali římskou okupační moc za obrovské neštěstí, byli ochotni se spojit s herodovci, to jsou mimochodem stoupenci vlastně Heroda, který byl vnukem toho Heroda Velikého, který zabil děti v Betlémě. A tady tento vnuk toho Heroda Velikého byl takovou loutkou v rukou Římanů. Tak tito Herodovci považují zase římskou nadvládu nad Izraelem za něco velmi prospěšného a velmi užitečného.

Tedy dva tábory lidí, kteří spolu de facto nikdy nemluvili, měli rozdílné učení, rozdílné názory, tak jsou ochotní se spojit, aby zničili Ježíše. Tady vidíme, jak je ta jejich zloba veliká, obrovská.

Celé to vymysleli farizejové, kteří ale nastrčí svoje žáky. To nejsme my, tam přišel někdo jiný. Tady máme na špinavou práci svoje učedníky, svoje žáky.

Vymysleli to tak, aby Ježíš nemohl říct: „Nevím,“ nebo aby nemohl dát nějakou vyhýbavou odpověď. Tak si to aspoň poskládali ve svých hlavách. A proto přicházejí a mažou ten med: „Víme, že jsi pravdomluvný,“ a takhle. Ještě vlastně se tím chce říci, také statečný: „Tu pravdu říkáš všem. Nehledíš na ty ohledy.“

A kdyby byl Ježíš obyčejný člověk a k tomu ješitný, tak by se možná chytil. Ale on je to Boží Syn. Takže evangelista říká: „Ježíš to prohlédl.“ Věděl, co se tady chystá, o co tady jde.

Prohlédl to spojenectví. Když řekne: „Plaťte,“ tak farizejové řeknou: „Vidíte? Ten váš oblíbený Ježíš z Nazareta je pro Římany.“ Když řekne: „Neplaťte,“ jsou tady ti herodovci, okamžitě to oznámí na vyšších místech a Ježíš bude mít problémy.

Čí je to obraz a čí je to nápis? Podali mu denár. V tuto chvíli oni si to neuvědomují, ale usvědčili sami sebe z přetvářky. Usvědčili sami sebe, že jim nejde o to dozvědět se pravdu, nechat se poučit, rozšířit si obzory, ale že jim jde o to utopit Ježíše, chytit ho za slovo. Proč? Oni ten peníz neměli mít vůbec u sebe. Na jedné straně té mince byl obraz císaře Tibéria s věncem kolem hlavy a byl tam nápis, asi to nedokážu citovat úplně přesně: Císař Tibérius, vznešený syn božského Augusta. Na druhé straně té mince byla jeho matka Livie zobrazená jako bohyně míru.

Pro ty, kdo znali tu politickou situaci, tak věděli, že to je výsměch. Livie byla žena, která nechala zabít několik lidí, aby se právě Tibérius stal císařem. Byla to žena, která velmi prahla po tom, aby mohla vládnout, a rozhodně nebyla tedy nějakou mírotvorkyní. Pro ty, kteří to neznali, tak to bylo to, čemu bychom řekli falešná reklama, falešný obraz, který neodpovídá pravdě. Ale každopádně tedy ti dva lidé, Tibérius, jeho matka Livie, tam byli zobrazeni jako bohové. Tedy něco, co se Izraelitům rozhodně příčilo, a oni takovéto mince neměli vůbec používat, vůbec je brát do ruky a mít je u sebe. To, že je měli, ukazuje taky na jejich přetvářku.

„Dávejte tedy co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ To je ta klíčová věta. A tady o této větě bylo napsáno mnoho teologických pojednání. Co je Boží, Bohu. Co je Boží?

Lidé, když někdy vidí něco krásného, jsou z toho uchváceni, tak řeknou: „To je Boží!“ Ani si vlastně neuvědomují často, co říkají. Boží je všechno. Od Boha je všechno. Celý ten svět, jak ho známe, je od Boha. A on ho nestvořil proto, aby ho vlastnil, ale předal ho nám a říká: „Vy ho používejte. Mějte se z toho dobře tady. Hospodařte správným způsobem. Mějte radost z toho, co se vám podařilo vytvořit, vypěstovat vyzískat. Ale dávejte to dál.“ Bůh stvořil svět proto, aby ho dal dál.

Ti farizejové a herodovci se snaží Ježíše chytit za slovo, aby si udrželi. Farizejové si chtějí udržet to zdání, že oni jsou lepší než ti ostatní. Oni chtějí, aby je druzí obdivovali, aby se jim vlastně klaněli. Saduceové chtějí mít ty krámky na chrámovém nádvoří a vydělávat peníze. A herodovci? No, ti si chtějí udržet politickou moc. A to je ten rozdíl mezi tím, co říká Ježíš.

Nejde o to darovat jednotlivé věci, ale tady v tom „co je císařovo, dávejte císaři, a co je Boží, Bohu“ jde vlastně o způsob existence, o způsob bytí, o způsob života.

Ono s tím koresponduje první čtení, které navazuje na historickou událost, kdy v roce 538 před Kristem perský král Kýros dovolil Izraelitům vrátit se domů, dovolil jim svobodně vyznávat jejich náboženství a dovolil později znovu postavit hlavní město a Chrám. Kýros byl císař, který neznal Hospodina, ale věděl a pochopil, že když dá lidem svobodu, mnohem větší, než jim dávali babylónští králové, tak že ti lidé za ním půjdou, protože budou chtít. Dokonce v Babylóně perského krále Kýra vítali jako osvoboditele a otevřeli mu brány. Mnoho lidí se mu podrobilo naprosto dobrovolně, protože to byl člověk, který měl moc, ale neměl ji proto, aby ji žárlivě střežil, ale aby tou mocí sloužil. On rozdával, rozdával ty svobody a všem se velmi, velmi ulevilo.

Bratři a sestry, to dnešní evangelium nám chce připomenout a říct, abychom nežili v nějakých falešných reklamách, abychom nežili v nějakém, řekli bychom, zajetí ať už peněz nebo té touhy po postavení nebo něčeho podobného. Abychom napodobili našeho Boha, který stvořil svět, aby se o něj rozdělil.

Co můžeme, tak dávejme dál. My budeme šťastni a ti kolem nás taky.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Vyvážený život

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
22.10.2017, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
29. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 45,1.4-6; 2. čtení 1 Sol 1,1-5b; evangelium Mt 22,15-21;

Vyvážený život11:30
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.53 MB]

Bratři a sestry, texty, které jsme četli, tak jsou z 29. neděle v mezidobí a nemají nějaký zvláštní vztah k misiím, ale velmi dobře se hodí na tu situaci, která je u nás, na tu společenskou, politickou, ale vůbec i, můžeme říci, v celé Evropě, potažmo v celém světě.    Více...


Stavitel mostů

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.10.2014, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
29. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 45,1.4-6; 2. čtení 1 Sol 1,1-5b; evangelium Mt 22,15-21;

Stavitel mostů14:00
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 3.45 MB]

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, prožíváme dnes den modliteb za misie a při té příležitosti je možné číst jiné texty, než které jsme četli. My jsme četli normálně texty, které připadají na 29. neděli v mezidobí.    Více...


Odvádějme, co je císařovo, císaři, a co je Božího, Bohu

P. Mgr. Václav Rychlý, OPraem
16.10.2011, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
29. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 45,1.4-6; 2. čtení 1 Sol 1,1-5b; evangelium Mt 22,15-21;

Odvádějme, co je císařovo, císaři, a co je Božího, Bohu18:19
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 4.24 MB]

Asi dobře víte, že i ve státě Vatikán jsou zastoupeny různé státy, že tam mají svoje velvyslanectví, že jsou tam jejich atašé a tak dál. A právě ve Vatikáně působil někdy v padesátých, šedesátých letech nějaký atašé, nevím přesně jeho jméno, ze státu Izrael, který konvertoval ke křesťanství.    Více...


Ať je naše víra účinná, láska obětavá a naděje vytrvalá

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.10.2008, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
29. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 45,1.4-6; 2. čtení 1 Sol 1,1-5b; evangelium Mt 22,15-21;

Ať je naše víra účinná, láska obětavá a naděje vytrvalá13:04
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.16 MB]

Bratři a sestry, my se teď pětkrát setkáme se svatým Pavlem a s jeho prvním listem do Soluně. Je to vlastně, můžeme říci, krásný text, který se hodí k dnešní misijní neděli.

Pavel přišel do Soluně jako misionář, aby jim zvěstoval evangelium, aby zvěstoval Ježíše.    Více...


Milost vám a pokoj!

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
16.10.2005, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
29. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 45,1.4-6; 2. čtení 1 Sol 1,1-5b; evangelium Mt 22,15-21;

Milost vám a pokoj!10:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 31 kb/s, 2.41 MB]

Dnes se budeme společně zamýšlet s druhým čtením nad úvodem listu apoštola Pavla Soluňanům. Česky se to město jmenuje Soluň, řecky Tesalonike.

A kdo to byla ta Tesalonike? Tesalonike byla manželka Kasandra, Kasandr byl vojevůdce Alexandra Velikého a ta Tesalonike byla příbuzná Alexandra Velikého.    Více...

O věcech důležitých a nedůležitých

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
20.10.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
29. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 45,1.4-6; 2. čtení 1 Sol 1,1-5b; evangelium Mt 22,15-21;

Bratři a sestry, to dnešní evangelium není nijak dlouhé, ale přesto je velice myšlenkově nabité. A je to takové trošku komplikované. Proto teď hned na začátku vlastně řeknu, k čemu bych se chtěl společně s vámi dopracovat. To je ta poslední věta: „Dávejte tedy co je císařovo, císaři, a co je Božího, Bohu.“ Už vůbec ten fakt, že farizeové a herodovci jdou k Ježíšovi s tou otázkou, to je něco, nad čím bychom se měli zamyslet. Protože to je snaha dostat Ježíše do pasti. Do takové léčky. Protože když řekne, že se daně platit nemají, no tak to je proti Římanům, a oni si na něho Římani došlápnou a zavřou ho.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.