Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Bůh přijímá naše pohostinství a stává se hostitelem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
21.07.2019, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
16. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 18,1-10a; 2. čtení Kol 1,24-28; evangelium Lk 10,38-42;

Bůh přijímá naše pohostinství a stává se hostitelem7:20
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.64 MB]

Bratři a sestry, když se podíváme na setkání v evangeliu, tak jsou tam dvě výrazné postavy. Jedna sestra, která je, řekli bychom, činná, a druhá, která rozjímá, naslouchá. Někdy se říká, že kontempluje. Ale když se podíváme do toho Starého zákona, tak vidíme, že tam je velmi činný Abrahám. To poučení z těch příběhů, z těch setkání není jenom na té rovině, že člověk má víc naslouchat a méně dělat nebo tak. To poučení je v té poslední nedělní evangelní větě: Marie si vybrala nejlepší úděl.

Podívejme se na obě ta setkání trošku zevrubněji. Svatý Lukáš nejprve líčí, jak je Pán Ježíš přijat od celníků. Ti ho přijímají s nadšením. Potom je přijat v domě farizejů, ale tam už si na něho dávají pozor, co řekne, jestli udělá všechno správně. A toto setkání je někde napůl, u těch dvou sester. Svatý Lukáš si v tom libuje. On tady celý tento koloběh těch setkání ve svém evangeliu ještě jednou zopakuje potom.

Marta usiluje o to, aby všechno bylo tak, jak být má. To znamená podle těch norem slušného chování, stolování, ale také podle norem Mojžíšova zákona. Protože v Mojžíšově zákoně je popsáno, jak má být přijat poutník, jak má být pohoštěn pocestný a tak. A ona se soustředí na toto a zapomíná, že to hlavní je právě takové to, řekli bychom, přijetí, osobní setkání.

To se při veškeré té aktivitě, kterou podniká Abrahám, tak jemu se to z toho neztratí. Zdůrazňuje: „Vždyť jste tady. Má to nějaký význam. Já sice v tuto chvíli ještě nevím, ale raduji se z toho, že jsi, Bože, přišel ke mně.“

Ta aktivita, kterou vyvíjí Abrahám je v mnohém ohledu ještě větší, než ta aktivita, kterou vyvíjí Marta, protože Abrahám nechá napéct placky pro tři osoby z několika kil mouky. To nemohli sníst. Nechá zabít vykrmené tele. Tam se říká, rychle se připraví. To trvalo několik hodin. To setkání bylo mnohem delší, než by se z toho vyprávění zdálo. A Bůh to přijímá. Bůh to v žádném případě nekritizuje, protože vidí ten Abrahámův úmysl. „Bože, tys mi dal to nejlepší. Já ti za to chci poděkovat a chci ti taky dát to nejlepší.“

Když se takovéto setkání vydaří, tak se stane zvláštní věc. Bůh, který se zdá, že je hostem a přijímá naše pohostinství, tak se stane hostitelem. U toho Abraháma se to stalo, když mu oznámí to poselství: „Za rok v tento čas k tobě přijdu a tvá manželka Sára bude mít syna.“

U toho novozákonního setkání v evangeliu tady toto naplnila Marie. Sedla si Pánu k nohám a poslouchala. Marie převrací všechny ty konvence. Ona by se přece měla starat o toho hosta. Ale ona de facto se nechává hostit Ježíšem. Poslouchá, co on říká. Ty role se vyměnily, obrátily.

A tak, bratři a sestry, buďme si toho vědomi. Když přicházíme na jakoukoliv bohoslužbu, říkáme si, že třeba něco Pánu přineseme. Ale máme si uvědomit to, že Pán chce taky obdarovat nás a my máme odcházet s tímto vědomím, že jsme byli obdarováni.

A pokud jde o ta naše setkání, řekli bychom, mezilidská, tak si máme uvědomit, že Pán tam chce být přítomný. V každém tom setkání.

V Itálii se vypráví jeden takový příběh, jak v jednom městečku žila paní, která se každý den několik hodin modlila. A jednoho dne při té modlitbě uslyšela Ježíšův hlas, který říká: „Dnes přijdu k tobě na návštěvu.“ Tak paní to rychle ukončila, honem šla poklidit, něco upéct, stihla se taky učesat, vzít si sváteční šaty. V poledne bylo všechno hotovo a říkala si: „Ještě že nepřišel, když jsem byla nepřipravena. Teď už může přijít.“

Za nějakou chvíli se ozval zvonek u dveří, tak šla otevřít, protože si říká: „To bude určitě Pán Ježíš.“ Stála tam sousedka a říká: „Prosím tě, došla mi sůl. Nemáš trochu, abych nemusela rychle utíkat do obchodu?“ Tam jí to dala, tak nakvašeně: „Tady to máš, ale nezdržuj. Já čekám vzácnou návštěvu, přijde Pán Ježíš. Teď na tebe nemám čas.“

Za chvíli zase zvonek a stálo tam dítě. Znala ho od vidění někde tam ze sousedství, a dítě říká: „Mně padl do vaší zahrady míč. Prosím vás, nemohla byste mi ho dát?“ A říká: „Dneska nemám čas. Čekám vzácnou návštěvu. Přijde Pán Ježíš. Přijď zítra. Míč počká.“

Za nějakou dobu se ozval telefon a tam byla nějaká vzdálená příbuzná, která byla nemocná. Měla velké bolesti, chtěla si popovídat. Odbyla to velmi rychle: „Nezlob se, nemám dneska čas. Čekám Pána Ježíše.“

Do večera už nikdo. Tak to sbalila večer všechno a šla spát. Kupodivu velmi rychle usnula a když spala, tak měla sen. Uviděla Pána Ježíše a Pán Ježíš jí říká: „Dnes odpoledne jsem chtěl k tobě třikrát přijít na návštěvu, ale nikdy jsi mě nepustila dovnitř.“

Bratři a sestry, Pán Ježíš přijal námahu Marty. Přijal to pohostinství, přijal, řekli bychom, veškeré to pohoštění, ale říká té Martě: „Dej si pozor, aby ti neuniklo z těch setkání to nejcennější – vzájemné přijetí a to vzájemné společenství.“ Kéž to neunikne ani nikomu z nás a kéž to při našich setkáních zažíváme.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Ježíš boří konvence

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.07.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
16. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 18,1-10a; 2. čtení Kol 1,24-28; evangelium Lk 10,38-42;

Ježíš boří konvence9:46

Bratři a sestry, obě setkání, které popisuje jak první čtení, tak i evangelium, jsou víceméně stejné. Ale nám připadá, jako že Ježíš to pohoštění, které tam připravuje Marta, že ho nechce přijmout. Ale to není pravda. První věc je, že tedy jak nabízené pohoštění ve Starém zákoně, tak i v Novém zákoně bylo přijato.    Více...


Ježíš povolává Martu doma mezi svými hrnci

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.07.2016, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
16. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 18,1-10a; 2. čtení Kol 1,24-28; evangelium Lk 10,38-42;

Ježíš povolává Martu doma mezi svými hrnci12:39
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.85 MB]

Bratři a sestry, to co jsme teď vyslechli, tedy tuto, řekli bychom, kratičkou epizodu v Lukášově evangeliu, tak když to člověk vyslechne a neví, co bylo předtím, a neví, co je potom, tak se domnívá, že to je taková epizoda, kdy Ježíš udělil jakési ponaučení tady těm dvěma sestrám, nebo hlavně té Martě.    Více...


Znepokojuješ se pro mnoho věcí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
21.07.2013, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
16. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 18,1-10a; 2. čtení Kol 1,24-28; evangelium Lk 10,38-42;

Znepokojuješ se pro mnoho věcí11:01
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.33 MB]

Bratři a sestry, prožíváme dobu prázdnin, dobu dovolených a často jsme na cestách a slyšeli jsme také dnes dva příběhy o tom, jak někdo cestuje. A vždycky, když někdo cestuje, tak to má nějaký cíl a na konci té cesty má následovat něco, čemu se říká přijetí.    Více...


Bůh je host, který k nám přichází

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
18.07.2010, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
16. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 18,1-10a; 2. čtení Kol 1,24-28; evangelium Lk 10,38-42;

Bůh je host, který k nám přichází14:59
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.45 MB]

Bratři a sestry, jak už jsem zmínil na začátku mše svaté, dnešní texty nám předkládají dvě návštěvy. My prožíváme období návštěv. To není náhodou, že ty texty slyšíme právě teď, v období prázdnin, volna, kdy se víc než kdy jindy setkáváme mezi sebou.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.