Středa 01.12.2021, sv. Edmund Kampián, Iva
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Snažení člověka přinese třeba plody až po jeho smrti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2021 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Snažení člověka přinese třeba plody až po jeho smrti5:00

Bratři a sestry, zůstaneme u té poslední věty, kterou řekl svatý Václav tady na zemi: „Bůh ti odpusť, bratře.“ Jak jsem zmínil na začátku mše svaté, tak je to vlastně určitá parafráze té Ježíšovy věty na kříži: „Otče, odpusť jim, protože nevědí, co činí.“ Ale pochopitelně přichází ta otázka, kde se to Václav naučil, od koho se to naučil, jak k tomu přišlo. Protože ono je to vždycky tak, že v těch vypjatých chvílích člověk dělá to, co je mu, jak se říká, vlastní. To znamená, jestliže člověk je zbabělý, utíká, křičí o pomoc a podobně, tak to dělá v těch vypjatých chvílích. Jestliže je ten člověk vyrovnanou osobností, tak dokáže právě říci něco tady takového o tom odpuštění a podobně. Tedy vlastně musí tam být nějaký základ. A kde je ten základ? No, a ten základ, to je babička Ludmila, kterou jsme si letos připomínali i víc, protože letos byla národní pouť na Tetín a nyní do Staré Boleslavi.

To odpuštění, to je totiž to něco, co v té rodině, řekněme, mělo velký význam, otázka odpuštění. Jich se to dotýkalo velmi, řeklo by se, osobně. Protože Drahomíra byla z toho kmene Stodoranů, to byli polabští Slované, a tady vlastně tento kmen byl zničen, defacto vyvražděn, od Sasů a Braniborů. Proto vlastně Drahomíra pořád tíhla, řekněme, do Bavorska, protože Bavoři byli soupeři proti tady těm Sasům. A naráz do toho vstupuje právě Ludmila, která říká: „Je potřeba se usmířit s těmi Sasy, je potřeba začít znovu a je potřeba jim odpustit.“ A toto je ta myšlenka, která se tam vlastně táhne celou tu dobu, a dneska ti historici říkají, to je asi ten střet, to je asi to, co Ludmilu stálo život, a defacto vlastně i Václava potom.

Ještě v roce 1100 pražský biskup Heřman si klade otázku, čím je ta Ludmila svatá. Protože ona za svého života nedělala žádné zázraky, nic zvláštního. A ta odpověď byla vlastně, tady v tom, jak se držela evangelia. Jak se držela evangelia, jak za to položila život a jak to předávala dál. Tady ty myšlenky o tom odpuštění, usmíření a novém začátku, o té ochotě ke spolupráci.

Tedy tady vlastně vidíme, že to, co Ludmila žila, za co zemřela, tak vydalo plody vlastně v životě jejího vnuka Václava. A potom i Boleslava, protože on až později to odpuštění nějakým způsobem přijal a dokázal vlastně žít podle toho, jak mu ten Václav odpustil.

Tedy tady vidíme, že snažení každého člověka přinese třeba plody až po jeho smrti. Že to všechno je, jak se říká, běh na dlouhou trať. My žijeme v době, kdy čekáme všechny ty výsledky a ty plody hodně rychle, okamžitě a chtěli bychom se toho vlastně dožít. A tady tito světci z doby více než před tisícem let nám ukazují, že je potřeba zapomenout tady na ten okamžitý úspěch, okamžitý výsledek, ale že je potřeba klást, řekli bychom, trpělivě cihlu k cihle, budovat takové základy, na kterých potom vlastně budou stavět jiní, nebo ze kterých budou potom ti, kteří přijdou po nás, čerpat. A to je i smysl vlastně evangelia, ta věta, kterou Ježíš říká: „Otče, odpusť jim,“ a ten Václav ji jakýmsi způsobem parafrázuje nebo cituje, tak to je věta, která bude platit vždycky.

A jestliže tedy chceme, aby náš život stál na dobrých základech, tak je potřeba jít právě k evangeliu, k tomu, co nám říká Pán Ježíš. Tyhle základy, tohle nikdy nezklame.

Kéž jsme si toho vždycky vědomi.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Svatý Václav dal příklad, jak překonat svoje vlastní limity

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2019 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Svatý Václav dal příklad, jak překonat svoje vlastní limity8:40
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.88 MB]

Bratři a sestry, texty, které jsme právě slyšeli, se velmi, velmi hodí k postavě, k osobě svatého Václava. Svatý Václav se narodil buď v roce 906 nebo 907, v tom se prameny neshodují, ale zemřel v roce 929.    Více...


Byl Václav více slavný svým životem anebo svou smrtí?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2018 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Byl Václav více slavný svým životem anebo svou smrtí?10:36
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.31 MB]

Bratři a sestry, texty, které jsme slyšeli teď před chvílí k svátku nebo slavnosti svatého Václava, byly vybrány opravdu velmi dobře, protože vystihují ty aspekty, kterými se svatý Václav řídil.    Více...


Křesťanství dává člověku sílu k tomu, aby hledal odpuštění a aby ho získal

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2017 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Křesťanství dává člověku sílu k tomu, aby hledal odpuštění a aby ho získal9:59
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.21 MB]

Bratři a sestry, texty, které nám církev předkládá o slavnosti svatého Václava, vypovídají vlastně o tom, jak plyne život člověka. V našem životě se střídají, řekněme, delší období, nechci říct zrovna dlouhá, ono může být delší či kratší, a je to nějaké období, ve kterém zdánlivě ten život plyne, jak by se to řeklo, podle těch všedních pravidel a zdá se, že se neděje nic zas až tak moc zásadního.    Více...


Náš život je pouť

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2016 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Náš život je pouť9:23
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.01 MB]

Bratři a sestry, dnešní svátek, slavnost, připomíná mladého člověka, který měl jasno, jaksi od začátku. Člověka, který na jedné straně, když jsem si takový citát, když měl nastoupit na ten knížecí trůn, tak několik šlechticů řeklo: „Co se počneme s ním? Ten, jenž měl být knížetem, je zkažen od kněží a je jako mnich.    Více...


Člověče, dobře si rozmysli, čemu obětuješ svůj život

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2015 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Člověče, dobře si rozmysli, čemu obětuješ svůj život7:46
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.63 MB]

Svátek nebo slavnost svatého Václava nám dává příležitost uvědomit si zase několik snad asi faktů, prostě skutečností, se kterými musíme nějak v životě počítat. Tou první skutečností je to, že vlastně všichni čeští světci z toho prvního období jsou mučedníci.    Více...


Jakou dá člověk náhradu za svou duši?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2014 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Jakou dá člověk náhradu za svou duši?13:06
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.65 MB]

Bratři a sestry, když si připomínáme osobu nějakého světce, nebo i vůbec nějakého významného člověka, tak si zpravidla připomínáme to, co bychom nazvali jako poslední dějství, závěr, jakýsi vrchol toho svědectví, které ten člověk vydal, nebo jakési korunování díla, které za celý život vykonal.    Více...


Ta víra musí být čistá jako zlato

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2012 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Ta víra musí být čistá jako zlato8:04
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.64 MB]

Bratři a sestry, v prvním čtení z knihy Moudrosti se starozákonní autor obrací k vládcům a nastiňuje jim jakýsi program, nějaké morální zásady, jak by jejich vláda mohla vypadat, čím by se mohla řídit.    Více...


Svatý Václav se skutečně řídil tím, co říkal

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2011 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Svatý Václav se skutečně řídil tím, co říkal9:16
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.97 MB]

Bratři a sestry, začnu možná trošku ne úplně vážně. Když se díváme na život svatého Václava, tak si říkáme: „Co ten člověk za svůj krátký život stihnul!“ A když jsme šli teď s ministranty tady do kostela, průvodem kolem kostela, tak jsem si říkal: „Co ti lidé chtějí dnešní den, dnešní volný den všechno stihnout?“, protože to byl obrovský úprk různých traktorů, vozíků a všeho možného.    Více...


Moudrost je třeba hledat

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2010 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Moudrost je třeba hledat13:54
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.58 MB]

Bratři a sestry, pro dnešní slavnost byla vybrána čtení, hlavně první čtení z knihy Moudrosti, které je připisováno králi Šalamounovi. A v té knize Moudrosti jakoby král Šalamoun se obrací ke svým kolegům vládcům a dává jim rady, jak moudře kralovat, jak moudře zařídit věci veřejné.    Více...


Nepoznávají světlo evangelia, proto bloudí

P. Mgr. Václav Rychlý, OPraem
28.09.2008 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Nepoznávají světlo evangelia, proto bloudí9:20
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.73 MB]

Blíží se volby. Nebojte se, nebude to žádná volební kampaň :), ale myslím si, že hodně lidí je znechucených polistopadovým vývojem v naší společnosti a už to trvá poměrně dost dlouho ty zmatky, který tady jsou.    Více...


Bůh ti odpusť, bratře

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2006 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Bůh ti odpusť, bratře10:22
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.30 MB]

Slavíme skutečně významného člověka, můžeme říct, i vyjímečného člověka, ale přesto je těžké takhle dělat promluvu, právě proto, že často to sklouzne do různých frází, různých vět, které ti řečníci neustále opakují, a ona to často nebývá ani pravda a je to takové prázdné.    Více...


Síla odpuštění

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2004 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Síla odpuštění8:29
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.67 MB]

Začnu dneska takovou legrací. Vždycky, když se zpívá ten žalm s odpovědí "Ty Hospodine vládneš nade vším", tak si vzpomenu na jednu takovou anekdotu, kdy pan farář se ptá dětí v náboženství, kdo řídí farnost. Samozřejmě chce slyšet, že on.    Více...


Svatý Václav šel za Ježíšem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2003 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Svatý Václav šel za Ježíšem12:21
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 2.31 MB]

Bratři a sestry, ten dnešní svátek bývá často pojímán jako oslava, vzpomínka na staré zlaté dobré časy, kde jsou role dopředu rozděleny. Václav je dobrý, řekli bychom bílý, Boleslav naprosto špatný, černý, jejich matka Drahomíra taky někde taková spíš černá v pozadí, ještě se tam k tomu připlete Ludmila, samozřejmě naprosto kladná postava.    Více...


Ztratit život pro Krista

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2002 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Bratři a sestry, chtěl bych pokračovat v té myšlence, kterou jsem říkal na začátku. Připomínáme si člověka, který byl svatý. On té svatosti dosáhl, řekli bychom, na ryze civilním poli. Státník, politik, vojevůdce, svým způsobem v té době vlastně on byl i ekonom. Je to velká výzva pro dnešní dobu, protože my třeba si často i myslíme, že svatost, to je něco, co se týká výhradně jaksi kostela, církve, něco, co se týká tady tohoto prostoru a několika vyvolených lidí, kteří se nějak zavázali sliby nebo přijali nějaké svěcení.    Více...


Následujme svatého Václava ve věrnosti víře

Mons. Stanislav Vídenský, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2001 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Jistě jsme tomu rádi, že můžeme dnešní svátek svatého Václava oslavovat zároveň jako státní svátek, že je volný den, tak jako neděle, a máme možnost také i tento svátek oslavit účastí na mši svaté, poděkovat Pánu Bohu za jeho lásku k našemu národu, že nám dal hned na prahu života našeho národa tak velikého světce. My se při této promluvě aspoň tak nachvilku chceme zadívat na ten krátký film z jeho života, abychom jej viděli jako malé dítě, jako chlapce, syna knížete Vratislava a kněžny Drahomíry.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.