Čtvrtek 25.07.2024, sv. Jakub Starší, sv. Kryštof, Jakub
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

On je mi blízko

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.12.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sof 3,14-18a; 2. čtení Flp 4,4-7; evangelium Lk 3,10-18;

On je mi blízko6:45
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.29 MB]

Bratři a sestry, takže jsme slyšeli výzvu apoštola Pavla, že se máme radovat, ale na to by asi většina nás řekla: „Pokud jde o mne, já bych se rád radoval, radovala, ale když na světě je tolik problémů, tolik úzkosti. Pustím televizi, rádio, otevřu noviny a už slyším, kolik neštěstí se stalo, kde zase byl jaký teroristický útok, že v naší zemi chybí 480 000 pracovních míst a já nevím co.“ Všechno jsou to zprávy, které jsou většinou znepokojivé. Jsou to zprávy, které nám berou klid a radost, a díváme se s obavami do budoucnosti. „Co tedy mám dělat, jak se mám k tomu všemu postavit?“ Apoštol Pavel tam říkal jedno takové důležité slovíčko: „Radujte se v Pánu.“ To je to, to je ten pravý důvod. Jistě, všechny ty negativní zprávy nejsou žádným důvodem k jásotu, ale když se na to podíváme z toho pohledu, že Pán je blízko každému z nás, že on přichází na pomoc právě v těchto špatných situacích, tak potom už vidíme, že na tom můžeme být úplně jinak. Kdybychom spoléhali na člověka, na to, že nás zachrání nějaký schopný člověk, tak bychom museli říct: „Ano, to je špatně. Každý člověk má nějakou chybu a každý člověk někdy zklame.“ Ale my nespoléháme na člověka, my nečekáme záchranu od člověka, ale od Božího Syna. A potom se mohu i v těch situacích, které nevypadají nijak růžově, radovat, protože to je důvod mé radosti, mého klidu a mé jistoty. On je mi blízko. Ale co on zase čeká na oplátku od nás? „Vaše ušlechtilost ať je známa všem lidem.“ Jan Křtitel to říká trošku jednodušším způsobem, když za ním přijdou a ptají se ho: „Co máme dělat?“ On jim na to odpovídá: „Kdo máte něco navíc, rozdělte se. Neubližujte, nechtějte nic násilím, buďte spokojeni se svým žoldem, se svou výplatou, nepodvádějte, nevybírejte víc, než je stanoveno. Zkrátka a dobře, chovejte se k sobě dobře, projevte lidskost jeden druhému.“

Bratři a sestry, náš Bůh nám přichází na pomoc a říká: „Neboj se, já jsem s tebou, ale čekám od tebe trochu aktivity. Čekám od tebe, že i ty se nějak zasadíš, aby na tomto světě to bylo lepší.“ To, co nám říkal Jan Křtitel, to jsou jednoduché praktické kroky, takové úkony, kterými se má projevit naše víra. Je krásné, že jsme se tady dnes sešli, že slyšíme Boží slovo, že slavíme eucharistii. Je krásné a potřebné, že se zde modlíme, ale stejně tak potřebné je, až vyjdeme ze dveří tohoto kostela, abychom ukazovali, že jsme načerpali, abychom ukazovali, že věříme v Boha. Není třeba o tom nějak složitě mluvit, není třeba dělat nějaké dlouhé přednášky, ale je třeba projevit se tak, jak to radil Jan Křtitel svým současníkům. Platí to pořád stejně a bude to pořád stejné. Apoštol Pavel o tom řekne, že je to ušlechtilost. Jestliže takhle dokážeme svědčit, potom ten dnešní svět, který je plný úzkostí, tak se mu uleví, oddychne si. Jestliže ne, potom to uděláme ještě horší.

Bratři a sestry, naše víra musí být vidět. Můžeme dlouze o Pánu Ježíši mluvit, můžeme se vzdělávat, můžeme o něm diskutovat, ale to všechno by bylo málo, kdybychom potom nějakým jednoduchým způsobem neukázali, že v něho věříme, kdybychom si to nechali pro sebe. Tak, jako Jan Křtitel, i my máme hlásat evangelium, radostnou zvěst. Dělá se to velice jednoduše, není to nijak komplikované, ale je třeba do toho jít. A ještě, když se nakonec vrátím k té myšlence, že se máme radovat a nebát se, badatelé Písma svatého si dali tu práci, že spočítali, kolikrát je v Písmu svatém slovíčko „nebojte se“, tato výzva, a zjistili, že je tam 365krát. Někdo by mohl říct: „Náhoda.“ Ale my víme, že Písmo svaté je Boží slovo, takže to není náhoda. Takže to není náhoda, že vlastně na každý den se mi připomíná právě tohle slovo: „Neboj se člověče. Neboj se, když vstáváš. Nevíš co ten den přinese, nevíš, kolik radostí a kolik těžkostí, ale neboj se, já jsem s tebou. Já jsem tvůj Bůh a já Tě neopustím. A od tebe čekám něco málo – že si svou víru nenecháš pro sebe, ale že to budeš ukazovat tím, že se budeš chovat lidsky k těm, kteří dnes za tebou přijdou, se kterými se setkáš.“ Kéž se nám toto všechno s Boží pomocí podaří.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Od logiky vlastnění k logice daru

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
12.12.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sof 3,14-18a; 2. čtení Flp 4,4-7; evangelium Lk 3,10-18;

Od logiky vlastnění k logice daru9:22

Bratři a sestry, minulou neděli jsme v evangeliu slyšeli o tom, jak Jan Křtitel vystoupil a jak začal učit, nebo spíš řekněme vybízet k nápravě života. A dnes jsme slyšeli pokračování. Je to pokračování, které mnohé překvapí. „Co máme dělat?“ ptají se ti lidé.    Více...


Lid byl plný očekávání

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
16.12.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sof 3,14-18a; 2. čtení Flp 4,4-7; evangelium Lk 3,10-18;

Lid byl plný očekávání9:26
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.08 MB]

Bratři a sestry, texty, které jsme teď právě vyslechli, obsahují velké množství krásných myšlenek a jsou vybrány tak, aby navozovaly tu atmosféru radosti. Není tím míněno nějaké, jak se říká, laciné veselí. Není tím myšlen okamžik, kdy člověk začne třeba něco pít a tak, aby zapomněl na starosti, které má.    Více...


Žít jako dar

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
13.12.2015, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sof 3,14-18a; 2. čtení Flp 4,4-7; evangelium Lk 3,10-18;

Žít jako dar14:30
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 3.25 MB]

Bratři a sestry, víceméně všechny texty, které jsme dnes slyšeli, jsou spolu nějak myšlenkově propojeny, víc, než by se třeba na první pohled zdálo, a spojuje je ta myšlenka radosti. Ale radosti ne jenom nějaké, ale radosti z toho, že Pán je blízko.    Více...


Mít čas jeden pro druhého

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
13.12.2009, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sof 3,14-18a; 2. čtení Flp 4,4-7; evangelium Lk 3,10-18;

Mít čas jeden pro druhého12:15
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.94 MB]

Bratři a sestry, dnešní první čtení by se dalo shrnout do jedné věty, kterou jsme slyšeli v evangeliu: Lid byl plný očekávání. Očekávání něčeho dobrého a něčeho pěkného, krásného.

V jaké době tedy žil prorok Sofoniáš? Kdy to bylo a co se kolem něho dělo? Prorok Sofoniáš mluvil někdy mezi lety 640 až 610 před narozením Pána Ježíše, a zase byla to doba taková těžká.    Více...


K čemu je advent?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.12.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sof 3,14-18a; 2. čtení Flp 4,4-7; evangelium Lk 3,10-18;

K čemu je advent?8:53
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 1.91 MB]

Bratři a sestry, pokusíme se dnes zamyslet nad tím, jaký význam má advent, k čemu je advent. Mnoho lidí neví - neví, co s tímhle obdobím. Různě z rádií, z televizorů už se útočí na Vánoce, už se tam mluví o Vánocích a doba adventní se ztrácí.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.