Bůh od vás očekává slovo víry a skutek víry

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.02.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 58,7-10; ž. Žl 112; 2. čt. 1 Kor 2,1-5; evang. Mt 5,13-16;

Bůh od vás očekává slovo víry a skutek víry8:00


Jak přijmout Blahoslavenství

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.01.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sof 2,3; 3,12-13; 2. čtení 1 Kor 1,26-31 ; evangelium Mt 5,1-12a;

Jak přijmout Blahoslavenství8:00


Víra k nám doputovala skrze slovo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
22.01.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 8,23b-9,3; ž. Žl 27; 2. čt. 1 Kor 1,10-13.17; evang. Mt 4,12-23;

Víra k nám doputovala skrze slovo9:45


Ježíš přichází, aby napravil příčinu zla, ne důsledky

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
15.01.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 49,3.5-6; ž. Žl 40; 2. čt. 1 Kor 1,1-3; evang. Jan 1,29-34;

Ježíš přichází, aby napravil příčinu zla, ne důsledky9:41


Spása nepřichází jen pro vyvolený národ, ale pro celé lidstvo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
06.01.2023 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Zjevení Páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 60,1-6; 2. čtení Ef 3,2-3a.5-6; evangelium Mt 2,1-12;

Spása nepřichází jen pro vyvolený národ, ale pro celé lidstvo7:28


Slovo, světlo, život

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.01.2023 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Rodiny
příslušné slovo Boží: 1. čtení Nm 6,22-27; 2. čtení Gal 4,4-7; evangelium Jan 1,1-18;

Slovo, světlo, život9:44


Boží Syn přijímá naše dary nepřímo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2022 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Boží Syn přijímá naše dary nepřímo8:26


Vánoce dotváříme svou vírou a důvěrou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.12.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
-14. neděle mezidobí

Vánoce dotváříme svou vírou a důvěrou14:59


Kdybych tak uměl mluvit jazykem sněžných hus

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2022 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 9,1-6; ž. Žl 96; 2. čt. Tit 2,11-14; evang. Lk 2,11-14;

Kdybych tak uměl mluvit jazykem sněžných hus11:17


Být vnímavý jeden pro druhého

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
11.12.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 35,1-6a.10; ž. Žl 146; 2. čt. Jak 5,7-10; evang. Mt 11,2-11;

Být vnímavý jeden pro druhého9:54


Nejvhodnější doba

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
04.12.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 11,1-10; 2. čtení Řím 15,4-9; evangelium Mt 3,1-12;

Nejvhodnější doba9:18


Očekáváš mě?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.11.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 2,1-5; ž. Žl 122; 2. čt. Řím 13,11-14; evang. Mt 24,37-44;

Očekáváš mě?8:41


Trpělivostí zachráníte svou duši

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
13.11.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,19-20a; ž. Žl 98; 2. čt. 2 Sol 3,7-12; evang. Lk 21,5-19;

Trpělivostí zachráníte svou duši10:33


Vykupitel přináší vstup do života věčného

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
06.11.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
32. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. 2 Mak 7,1-2.9-14; ž. Žl 17; 2. čt. 2 Sol 2,16-3,5; evang. Lk 20,27-38;

Vykupitel přináší vstup do života věčného8:56


Cesta, po které šli všichni svatí a věrní zemřelí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.11.2022 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 3,1–9; 2. čtení Řím 8,14-23; evangelium Mt 25,31-46;

Cesta, po které šli všichni svatí a věrní zemřelí8:43


Ježíš je v tom s námi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2022 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Ježíš je v tom s námi9:32


Zprostředkovávat odpuštění

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
30.10.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
31. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 11,22-12,2; ž. Žl 145; 2. čt. 2 Sol 1,11-2,2; evang. Lk 19,1-10;

Zprostředkovávat odpuštění11:02


Nepřísluší nám srovnávat se s jinými

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
23.10.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
30. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 35,15b-17.20-22a; ž. Žl 34b; 2. čt. 2 Tim 4,6-8.16-18; evang. Lk 18,9-14;

Nepřísluší nám srovnávat se s jinými10:39


Voda z Chrámu může proměnit svět

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
09.10.2022 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek posvěcení farního kostela
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 47,1-2.8-9.12; 2. čtení 1 Kor 3,9c-11.16-17; evangelium Lk 19,1-10;

Voda z Chrámu může proměnit svět11:52


Spirála dobra

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.10.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
27. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Hab 1,2-3; 2,2-4; ž. Žl 95; 2. čt. 2 Tim 1,6-8.13-14; evang. Lk 17,5-10;

Spirála dobra9:25Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.