Rubrika Homilie

O pospolitosti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.08.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
21. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 22,19-23; 2. čtení Řím 11,33-36; evangelium Mt 16,13-20;

O pospolitosti6:52Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Ježíš nás v krizi vybízí k odpovědnému rozhodnutí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.08.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
21. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Joz 24,1-2a.15-17.18b; 2. čtení Ef 5,21-32; evangelium Jan 6,60-69;

Ježíš nás v krizi vybízí k odpovědnému rozhodnutí13:32
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.96 MB]

Bratři a sestry, v prvním čtení a v evangeliu jsme slyšeli o dvou shromážděních. To první se sešlo, jak jsem říkal už na začátku mše svaté, aby uzavřeli jednu kapitolu ze života izraelského národa, a to sice tu kapitolu, kdy byli na cestě.    Více...


Pane, ke komu půjdeme?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
23.08.2015, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
21. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Joz 24,1-2a.15-17.18b; 2. čtení Ef 5,21-32; evangelium Jan 6,60-69;

Pane, ke komu půjdeme?14:23
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.99 MB]

Bratři a sestry, evangelium a první čtení jsou v některých bodech stejné. Vypráví o takové výzvě obnovit svůj vztah k Bohu. V prvním čtení to byl Jozue. Když obsadili zaslíbenou zemi, která jim byla pořád slibovaná: Tady budete jednou bydlet, vy nebo vaše děti, toto bude jednou váš domov.    Více...


Šebnova přetvářka a Petrova upřímnost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
21.08.2011, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
21. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 22,19-23; 2. čtení Řím 11,33-36; evangelium Mt 16,13-20;

Šebnova přetvářka a Petrova upřímnost9:18
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.00 MB]

Bratři a sestry, dnešní texty se zaměřují na srovnání správce Šebny a apoštola Petra. Ale můžeme také říci, že v prvním čtení jsme slyšeli trošku neobvyklou situaci, kdy prorok je poslán, aby zasáhl do politiky, aby oznámil jaksi veřejně, kdo dělá dobře a kdo dělá špatně.    Více...


Postoje ve mši svaté

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
21.08.2005, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
21. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 22,19-23; 2. čtení Řím 11,33-36; evangelium Mt 16,13-20;

Postoje ve mši svaté11:28
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 29 kb/s, 2.47 MB]

Začnu dnes trošku zeširoka. Nevím, jestli počítáte, jak jsem tady dlouho, ale za 14 dnů to budou tři roky, a nedělní čtení se střídají ve tříletém cyklu, takže vlastně už znovu začneme číst ta evangelia a vůbec všechna ta čtení, která jsme četli, když jsem přišel, a já jsem se snažil ve svých promluvách ty první tři roky tady mluvit o evangeliích.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.