Čtvrtek 20.06.2024, sv. Silverius, Květa
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Kdo máš uši ke slyšení, slyš

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
16.07.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
15. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 55,10-11; 2. čtení Řím 8,18-23; evangelium Mt 13,1-23;

Kdo máš uši ke slyšení, slyš5:37Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Jaký vztah má Bůh ke světu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
12.07.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
15. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 55,10-11; 2. čtení Řím 8,18-23; evangelium Mt 13,1-23;

Jaký vztah má Bůh ke světu11:03

Bratři a sestry, my jsme teď vyslechli začátek 13. kapitoly Matoušova evangelia. Říkám to schválně proto, kdyby si to někdo chtěl najít a doma se na to ještě v klidu podívat, protože vlastně evangelista to uvodil slovy, že je učil mnoho v podobenství. Těch podobenství je tam osm, tedy opravdu hodně. Čtyři z nich Ježíš adresuje všem zástupům, čtyři potom jenom svým učedníkům.    Více...


Bůh zná naši situaci

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
16.07.2017, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
15. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 55,10-11; 2. čtení Řím 8,18-23; evangelium Mt 13,1-23;

Bůh zná naši situaci13:29
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 3.02 MB]

Bratři a sestry, podobenství O rozsévači je prvním z osmi podobenství o Božím království. Čtyři z nich Ježíš řekne úplně pro všechny lidi, a čtyři přednese svým nejbližším.

Když se řekne podobenství, tak víme, že je to nějaký poučný příběh, který by se mohl stát, a zpravidla v něm hledáme ponaučení sami pro sebe.    Více...


O střetu dobra a zla

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
13.07.2014, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
15. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 55,10-11; 2. čtení Řím 8,18-23; evangelium Mt 13,1-23;

Bratři a sestry, prožíváme na jedné straně dobu dovolených, táborů, dobu odpočinku, na druhé straně je to i doba sklizně, doba žní, tedy zvýšeného úsilí těch, kteří pracují v zemědělství. Je dobré si připomenout, že v době Pána Ježíše v zemědělství pracovala většina lidí. Většina lidí nějakým způsobem se podílela na tom, aby byla zajištěna výživa nebo spíš obživa celého toho společenství a byli tedy více spjati tady s tím, řekli bychom, zemědělským cyklem nebo s tím prostě, jak se střídají jednotlivá roční období, a s tím, co se děje na polích, v zahradách a v tomto slova smyslu a směru.    Více...


O čem bylo kázání?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
10.07.2005, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
15. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 55,10-11; 2. čtení Řím 8,18-23; evangelium Mt 13,1-23;

O čem bylo kázání?10:04
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 29 kb/s, 2.14 MB]

Bratři a sestry, v dnešním evangeliu se setkávají tři takové momenty. Je tam rozsévač, semeno a půda. Semeno je Boží slovo. Rozsévač je každý, kdo se postavil do služby tohoto slova. Nesmíme to vztahovat jenom na kněze, biskupy, ale ve službě Božího slova má být každý pokřtěný.    Více...


Stonásobný užitek

P. Mgr. Vladimír Langer, farář v Čebíně
14.07.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
15. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 55,10-11; 2. čtení Řím 8,18-23; evangelium Mt 13,1-23;

Bratři a sestry, žijeme ve světě, kde jsme zvyklí kupovat si různé výrobky. Výrobek má tu vlastnost, že když ho koupíme, nebo nějakým způsobem získáme, samozřejmě čestným, tak můžeme ho hned používat. Pod tímto zorným úhlem vnímáme mnohdy i Boží království. Ale s ním je to trošičku jinak. S Božím královstvím je to jako se semínkem, jako s rostlinkou, kterou zasadíme, a trvá dlouho, než vyroste v dospělou rostlinu schopnou dát plody. A úspěch té setby? Co byste řekli asi zemědělcům, kteří by zaseli a tři čtvrtiny setby by přišlo nazmar? Nikdo by takovou práci asi nechtěl dělat.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.