Rubrika Homilie

Být ukotvení v Bohu

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
18.06.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
11. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 19,2-6a; 2. čtení Řím 5,6-11; evangelium Mt 9,36-10,8;

Být ukotvení v Bohu10:35Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Abychom nezapomněli na naše spojení s nebem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.06.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
11. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 17,22-24; 2. čtení 2 Kor 5,6-10; evangelium Mk 4,26-34;

Abychom nezapomněli na naše spojení s nebem9:12
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.00 MB]

První svaté přijímání dětí

Nejdřív bych položil otázku vám, dospělým. Když by se nás někdo zeptal, proč se modlíme: „Proč se modlíme modlitbu Otčenáš? K čemu to vlastně je?“ Co bychom na to řekli?

Děti se mohou zeptat, proč to mám dělat.    Více...


Ať naše víra neuhasíná v okamžiku, kdy se daří dobře

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
18.06.2017, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
11. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 19,2-6a; 2. čtení Řím 5,6-11; evangelium Mt 9,36-10,8;

Ať naše víra neuhasíná v okamžiku, kdy se daří dobře3:24
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.74 MB]

První čtení je velmi zajímavý text. Izraelité stojí, řekli bychom, na hranicích zaslíbené země. Chystají se vstoupit, Mojžíš se s nimi loučí, protože on ví, že tam nevstoupí, a tak jim dává rady do budoucna, co dál.    Více...


V čase žní je třeba pracovat

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
12.06.2005, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
11. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 19,2-6a; 2. čtení Řím 5,6-11; evangelium Mt 9,36-10,8;

V čase žní je třeba pracovat11:12
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 29 kb/s, 2.37 MB]

Bratři a sestry, dnešní neděle mluví o povolání, o povolání těch, kteří mají sklízet, jsou povolání ke žním. Co to znamená? Co tady tímto obratem Ježíš chce říct? Je to výzva velice naléhavá, na Ježíše hodně naléhavá.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.