Čtvrtek 20.06.2024, sv. Silverius, Květa
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Boží povolání dává další smysl našemu životu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
06.02.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 6,1-2a.3-8; 2. čtení 1 Kor 15,1-11; evangelium Lk 5,1-11;

Boží povolání dává další smysl našemu životu9:55

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, hlavním tématem dnešní bohoslužby slova je povolání. Povolání ne v tom smyslu, že by člověk vyměnil zaměstnání, ale to, že Bůh si volí člověka a říká: „Chci tě mít za svého spolupracovníka. Chci, aby ses podílel na mém plánu záchrany, na mém plánu spásy celého světa.“

Z těch textů by to mohlo vypadat, že se to týká jenom někoho. Ale ono se to týká všech. Je to něco, co pozvedá člověka, našemu životu dává nový další rozměr. Zvlášť právě ve chvílích, které můžeme označit jako kritické.

Minulou neděli už jsme slyšeli o povolání proroka Jeremiáše. Jeremiáš vyloženě protestoval a hledal důvody, proč se nezapojit. A mohlo by to vypadat, že ho Bůh „ukecal“. Ne. Bohu nejde o to někoho ukecat, zlomit nebo takhle, ale jde o to získat.

Naproti tomu v prvním čtení dneska prorok Izaiáš, ten souhlasí poměrně nadšeně: „Já půjdu.“ Neví kam. Ten úkol není ještě specifikován, ale on je ochotný jít. Dostane se do krize takové politické. Bude to mít velmi složité.

A svatý Petr, když přeskočím, tak je také v krizi: „Celou noc jsme se namáhali, a nic jsme nechytili.“ Izaiáš je povolán v chrámu při slavnosti. Svatý Petr je povolán ve všední den, a řekli bychom, v práci.

Tedy Bůh přichází tam, kde jsme, a říká: „Já tam chci být s tebou. Já tam chci být přítomný skrze tebe.“ A to je to povolání. Že Bůh chce být přítomen ve světě skrze nás, skrze naši práci, skrze naše slova.

Když se vrátíme k tomu Izaiášovi, my víme celkem přesně, kdy to bylo – 740 let před narozením Pána Ježíše. Král Uziáš zemřel na malomocenství. Tedy už se čekalo, vědělo se, že je nemocný. Ale nicméně tedy zemřel předčasně. Za něho nastupuje král Achaz. Je mladý a okolní králové mají pro něho takovou nabídku: Pojď, utvoříme spolek a budeme společně bojovat proti Asýrii. Jemu se to nezdá, on nechce, a tak oni, když teda nechceš jít s námi proti Asýrii, tak my vyvoláme, a vyvolali válku proti Judsku, proti němu.

A tady ten mladý král, který nevěděl, jak se říká, z které do které, tak to vyřešil tak, že si zavolal na pomoc právě tu Asýrii. Obrovský zmatek, politické kotrmelce. Jeden den smlouva s jedním, druhý den porušení, intriky, opravdu politikaření nejvyššího rázu. A jak se říká, lidem z toho šla hlava kolem a měli opravdu existenční starosti, protože armády pochodovaly tam a zpátky. A to vždycky obyčejní lidé odnesou nejvíc.

A v tomto se ukázala jedna autorita – Izaiáš. On kývnul na to, že „já půjdu“. On byl povolán za proroka při svátku Nového roku. Ten svátek v mnohém připomíná naše Boží tělo. Oni vynesli Archu za Jeruzalém, a potom šli dovnitř do města, procházeli městem kolem domů, až došli do Chrámu. Ta myšlenka byla právě: Pane, chceme, abys byl v našich domech. Chceme, abys bydlel s námi.

To je to, když se dělá průvod o Božím těle, že se prochází kolem domů a žehná se celé obci, celé farnosti.

A Izaiáš tam stál někde na chrámovém nádvoří, když ta slavnost vrcholila, a má vidění. To, co jsme slyšeli, to viděl a slyšel jenom Izaiáš, ti ostatní lidé ne. On zažil to povolání a jeho první odpověď je: „Já na to nebudu stačit.“ Ale dostává se mu odpovědi: „Neboj se. Ty totiž nebudeš mluvit sám za sebe, ale budeš mluvit to, co uslyšíš od Boha. Nebudeš hlásat svoje myšlenky, ale budeš vyhlašovat, co říká Bůh.“

A Bůh při těch politických zmatcích vyhlašoval a říkal: „Jestliže zůstanete v klidu, jestliže zůstanete pevní ve víře a tu víru budete vyznávat nejenom svými slovy, ale taky skutky, tak se vám nic nestane.“

Toto jaksi postrádá nějakou obrannou logiku, a proto mnozí tomu nevěřili. Ale byli tací, kteří tomu uvěřili. A Izaiáš byl autoritou. Byl autoritou, která zažila odpuštění. On potom kývne na to povolání proto, že je mu odpuštěno. A pro něho je to tak silný zážitek, že právě toto chce zvěstovat dál.

Izaiáš byl autoritou morální, náboženskou, a potom konec konců i politickou, protože nebyl nikdo jiný.

Bratři a sestry, prosme za to, aby náš národ měl takovéto autority. Aby tady byli lidé, o které je možné se opřít, především v těch těžkých chvílích. Aby tady byli lidé, kteří nemění svoje názory. Lidé, kteří opravdu berou tu funkci jako službu, a ne jako prostředek ke zviditelnění se nebo něco ještě mnohem horšího. O ty autority je potřeba prosit, aby byli lidé, kteří budou vzorem, kteří půjdou v čele a povedou to hlavně dobrým směrem.

Jak jsem zmínil, svatý Petr je povolán na místě, kde pracuje. A je to neúspěch a on, kdyby řekl prostě: „Pane, to je přece proti vší logice. V noci jsou ryby těsně pod hladinou, když je tma. Ale když je světlo, tak se drží dole u dna. To nemá logiku.“ Ano, to nemá logiku. Pán totiž nepracuje podle naší lidské logiky, ale Pán si svobodně volí. Kdyby Petr nějakým způsobem se zpěčoval a ty sítě nespustil, tak by asi nebyl povolán. Ale přes ty pochybnosti, přes ten neúspěch a přes ty pochybnosti Petr nakonec udělá, o co ho Pán žádá, a zažije velké věci.

Svým způsobem vlastně člověk, když přijímá to Pánovo povolání, tak dělá určitý krok do nejistoty. Právě opouští tu logiku, opouští ty zaběhnuté postupy a vydává se, řekli bychom, na tenký led. Riskuje, že se mu budou smát, riskuje, že bude nepochopen, a ještě další věci. Ale na druhou stranu je to cesta k úžasným zážitkům, k tomu, že Izaiáš zažil to odpuštění, a to ho tak, řekli bychom, naplnilo, že to potom zvěstoval dál. Svatý Petr zažil naplnění sítí a naplnění té lodi, že se rozhodl změnit způsob obživy.

Znovu říkám a naposledy, při tom povolání nejde o to změnit způsob obživy, nejde o to najít si jiné zaměstnání. Apoštol Petr a ostatní se vraceli ke Genezaretskému jezeru a lovili. Apoštol Pavel, o něm jsme slyšeli ve druhém čtení, na těch cestách, které podnikal, se živil tím, že šil stany. To je jedna věc. Ale to povolání je pozdvihnutí člověka na vyšší úroveň, kdy Bůh říká: „Já tady mám svůj plán, a s tebou počítám v tom plánu. Budeš tam třebas malé kolečko nebo budeš tam ten kamínek v mozaice, ale když by tam to kolečko nebylo, tak by ten stroj se zadrhnul. Když by tam ten kamínek tam chyběl, tak by na tom plánu byla nějaká vada.“

Bůh s námi moc a moc počítá. Ať nás to posiluje právě ve chvílích třeba těžkých, ve chvílích, kdy si říkáme, proč jsme na tomto světě. To Boží povolání vlastně dává další smysl našemu životu. Ať nás to tedy posiluje a ať nás to naplňuje radostí.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Zajeď na hlubinu a spusťte sítě!

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.02.2016, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 6,1-2a.3-8; 2. čtení 1 Kor 15,1-11; evangelium Lk 5,1-11;

Zajeď na hlubinu a spusťte sítě!12:32
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.86 MB]

Bratři a sestry, právě z dnešního evangelního úryvku se vžil obraz nebo obrat, že se o církvi mluví jako o lodi, o lodičce, která se nějakým způsobem někdy vznáší, někdy zmítá ve vlnách, někdy pluje po klidné hladině.    Více...


Zde jsem, mne pošli!

P. Ing. Mgr. Dr. Pavel Konzbul
10.02.2013, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 6,1-2a.3-8; 2. čtení 1 Kor 15,1-11; evangelium Lk 5,1-11;

Zde jsem, mne pošli!4:25
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.97 MB]

Na evangelium dnešní neděle se můžeme podívat také tak, že tvoří jakýsi obal nebo předstupeň klíčové poslední věty, která zní: Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním.

Ti, kteří řeknou své víře ano, tak podnikají svoje rozhodnutí za cenu jasného ne.    Více...


O svátosti nemocných

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.02.2010, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 6,1-2a.3-8; 2. čtení 1 Kor 15,1-11; evangelium Lk 5,1-11;

O svátosti nemocných12:55
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.10 MB]

Bratři a sestry, jak jsem říkal minulou neděli, tak příští pátek bude při mši svaté udělování svátosti nemocných, a tak bych k tomu chtěl udělat takový úvod, protože tahle svátost je opředena různými, jak to mám říct, řečmi a je hodně lidí, kteří ji nechápou dobře.    Více...


Pavle, je nějaký život po smrti?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
04.02.2007, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 6,1-2a.3-8; 2. čtení 1 Kor 15,1-11; evangelium Lk 5,1-11;

Pavle, je nějaký život po smrti?12:22
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.73 MB]

Bratři a sestry, my se zase zamyslíme nad dnešním druhým čtením, nad tím, co napsal apoštol Pavel Korinťanům. Už jsme v komentáři slyšeli, že jim píše nebo znovu opakuje nejstarší formuli víry, nejstarší vyznání víry.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.