Středa 01.12.2021, sv. Edmund Kampián, Iva
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Bůh je pramenem dobra, pro které nesmíme být brzdou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.09.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
26. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Nm 11,25-29; 2. čtení Jak 5,1-6; evangelium Mk 9,38-43.45.47-48;

Bůh je pramenem dobra, pro které nesmíme být brzdou3:32

Jestli si vzpomínáte, tak minulou neděli Ježíš se ptá apoštolů: „O čem jste cestou rozmlouvali? O čem jste se cestou bavili?“ Oni mlčí, protože se víceméně dohadují o tom, kdo z nich je největší, kdo je nejdůležitější a takhle. No, bylo to vlastně tak, že tady v tom rozhovoru, kdo je největší a nejdůležitější, tak se rozdělili. Každý tam byl sám za sebe – já a ty.

V tom dnešním evangeliu je to něco podobného. Oni udělají skupinku „my“. My, a potom teda tam ten jeden, co teda nějak uzdravuje. Nebo je to „my“ a „oni“, ti druzí.

Apoštolové vlastně vytvoří pomyslně kolem Pána Ježíše takový kruh bodyguardů, a chtějí vlastně filtrovat, kdo tam půjde, kdo tam nepůjde. Ale také dokonce chtějí i zakazovat. Ten zákaz je na to, že chtějí omezit dobro.

Ten člověk, který tam není jmenován, který teda vyháněl toho zlého ducha, uzdravuje od té posedlosti, oni chtějí tomuto člověku zakázat, aby to dělal. Chtějí omezit to dobro, které skrze tohoto člověka vlastně se na světě realizuje. A dokonce jdou tak daleko, že oni říkají: „Nechodí za námi.“ To je doslovný řecký text.

My bychom čekali, že řeknou: „Nechodí a tebou, Ježíši.“ Ale „nechodí za námi“? To už je opravdu vidět, že oni sami sebe považují za ty, kteří jsou tam téměř ti nejdůležitější.

Ježíš okamžitě zase to uvádí na pravou míru a říká: „Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak...“ Ve jménu mém. Jaké je to jméno? Ježíš, Jehošua, což znamená „Bůh je spása“. Spása, záchrana, to je souhrn všeho dobra. Bůh je spása, Bůh je pramen dobra, a na nás je, abychom to dobro od něho přijímali a abychom byli takovým kanálem, kterým do dobro bude pouštět a posílat dál. V žádném případě nemáme být brzdou nebo nějakou závorou, která by toto nějakým způsobem zastavovala.

Ježíš potom tam dál vlastně říká, že jakékoliv dobro má smysl. „Kdo vám podá číši vody.“ Jo? I ta nejnepatrnější věc, i to, co my bychom považovali za téměř bezvýznamné, tak v Božích očích to význam má. V žádném případě on na to nezapomene a on i tady s tím nejmenším dobrem ve svém plánu záchrany světa, záchrany nás lidí počítá.

Takže buďme tedy vnímaví na to, abychom viděli dary, které Pán posílá nám i druhým lidem a buďme iniciativní v tom, abychom tady tyto dary posílali dál, aby to skrze nás mohlo proudit i k ostatním lidem.

Kéž se tak stane.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.09.2015, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
26. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Nm 11,25-29; 2. čtení Jak 5,1-6; evangelium Mk 9,38-43.45.47-48;

Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem12:36
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.67 MB]

Bratři a sestry, já připomenu evangelium z minulé neděle, kousíček z něho, jak Ježíš s učedníky jde do Kafarnaum. Když tam dojdou, tak se Ježíš zeptá apoštolů, učedníků: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ a oni mlčí, protože cestou se bavili mezi sebou o tom, kdo z nich je největší, jako kdo je nejdůležitější, kdo má největší zásluhy, kdo víc toho třeba udělal pro tu jejich skupinu a tak podobně.    Více...


Oslavuj, moje duše, Pána

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.09.2013, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
26. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Am 6,1a.4-7; ž. Žl 146; 2. čt. 1 Tim 6,11-16; evang. Lk 16,19-31;

Oslavuj, moje duše, Pána13:11
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.58 MB]

Bratři a sestry, není to tak dávno, co jsme mluvili o žalmu, který Izraelité používali jako modlitbu před jídlem. Dnes ten žalm, který jsme slyšeli mezi čteními, byla ranní modlitba. Je to žalm, který má číslo 146, je tedy téměř z konce žaltáře, těch žalmů je 150, a těch posledních 5 žalmů jsou takzvané chvalozpěvy, hymny.    Více...


Dobře bojuj pro víru

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
30.09.2007, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
26. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Am 6,1a.4-7; ž. Žl 146; 2. čt. 1 Tim 6,11-16; evang. Lk 16,19-31;

Dobře bojuj pro víru9:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 1.60 MB]

Bratři a sestry, jenom bych připomenul, proč byl napsán první list apoštola Pavla Timotejovi: pro povzbuzení, protože to prvotní nadšení už začalo vychládat a blížilo se pronásledování. Proto Pavel jednak se snažil posílit křesťanské obce, ale v tomto případě se snaží dodat posilu, odvahu jejich pastýři.    Více...


Křik vašich ženců pronikl k sluchu Pána

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.10.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
26. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Nm 11,25-29; 2. čtení Jak 5,1-6; evangelium Mk 9,38-43.45.47-48;

Křik vašich ženců pronikl k sluchu Pána8:50
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 1.84 MB]

Bratři a sestry, my se zase zamyslíme nad dnešním druhým čtením. Je to trošku takový oříšek, proč Jakub napsal to, co napsal. Pokusím se to vysvětlit.

Podle výzkumů víme, že většina prvních křesťanů byli lidé chudí.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.