Pátek 23.02.2024, sv. Polykarp, Svatopluk
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Síla slov

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
22.08.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
21. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Joz 24,1-2a.15-17.18b; 2. čtení Ef 5,21-32; evangelium Jan 6,60-69;

Síla slov5:11

Množství slov, které slyšíme, nás opravdu zaplavují. Kolik slov už jsme v životě slyšeli, která zněla velmi sebevědomě a důležitě, ale nakonec se ukázalo, že neměla žádnou váhu. A proto řada lidí dnes má ke slovům nedůvěru a nelze se jim vůbec divit. Avšak, co my s nimi máme v praktickém životě dělat, co my s tím naděláme? Co se slabostí slov uprostřed lidí se silnými lokty?

Co? To, co Ježíš. On se slabostí slov nelekal, ale ani se na ně nevymlouval. Nikde neříká: „Prosím vás, nezlobte se na mě. Já za to nemůžu, že nic ráznějšího proti zlu dělat nemohu. Já mám jen ta slova.“ A kdyby měl armádu, to by bylo hned všechno jiné.

A tak chodí se svými slabými slovy po světě a svými činy ukazuje, že ta slova zas tak bezmocná nejsou. Ježíš není tím, kdo něco řekne, nasytí zástupy, a pak to všechno nechá být. Kdo jim dá zázračný pokrm, ale jinak je nechá v nevědomosti a beznaději protloukat se tímto světem. Ježíš vždy spojuje slovo a čin.

Člověk nasycený eucharistií, který by nežil z Božího slova, je jako nerozumný člověk, jenž má sice auto, ale neumí ho ovládat, a tak ho jen tlačí před sebou.

Ježíš se nám dává za pokrm nejrůznějším způsobem – svou obětí, svou láskou, svým slovem, svým tělem a krví, a všechny tyto způsoby jsou jím chtěné a žádný není zbytečný.

„I vy chcete odejít?“ ptá se Ježíš svých učedníků. Vztáhněme tu otázku na sebe. I vy chcete odejít, když se věci nebudou dít, jak byste si přáli, nebo jak bysme si přáli, nebo jak jsme zvyklí? Odejdeme od Ježíše, protože se neděje všechno tak, jak si to představujeme? I vy chcete odejít, protože ne všemu při mši svaté dostatečně rozumíte, některá slova vám nic neříkají a připadají vám velmi slabá, že nic nemění v životě, nebo že vás nějak citově nenaplňují, jak byste chtěli, že vás nějak neuchvacují a nějak nepozvedají k nějakým duchovním výšinám?

Slovo Boží nemá sice moc ihned odstranit podvodníky, lumpy, darebáky a surovce z našeho okolí, ale má moc nás v důvěře přivést k Otci a shromáždit nás u něho. A to není vůbec málo. To je vlastně to největší, ten největší smysl Božího slova – shromáždit nás kolem Otce, jeho Syna a jejich Ducha. Prostě kolem Boha, který nás miluje bezpodmínečnou láskou.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Ježíš nás v krizi vybízí k odpovědnému rozhodnutí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.08.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
21. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Joz 24,1-2a.15-17.18b; 2. čtení Ef 5,21-32; evangelium Jan 6,60-69;

Ježíš nás v krizi vybízí k odpovědnému rozhodnutí13:32
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.96 MB]

Bratři a sestry, v prvním čtení a v evangeliu jsme slyšeli o dvou shromážděních. To první se sešlo, jak jsem říkal už na začátku mše svaté, aby uzavřeli jednu kapitolu ze života izraelského národa, a to sice tu kapitolu, kdy byli na cestě.    Více...


Pane, ke komu půjdeme?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
23.08.2015, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
21. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Joz 24,1-2a.15-17.18b; 2. čtení Ef 5,21-32; evangelium Jan 6,60-69;

Pane, ke komu půjdeme?14:23
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.99 MB]

Bratři a sestry, evangelium a první čtení jsou v některých bodech stejné. Vypráví o takové výzvě obnovit svůj vztah k Bohu. V prvním čtení to byl Jozue. Když obsadili zaslíbenou zemi, která jim byla pořád slibovaná: Tady budete jednou bydlet, vy nebo vaše děti, toto bude jednou váš domov.    Více...


To je můj Bůh

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.08.2012, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
21. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Joz 24,1-2a.15-17.18b; 2. čtení Ef 5,21-32; evangelium Jan 6,60-69;

To je můj Bůh12:56
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.64 MB]

Bratři a sestry, starozákonní čtení i obě novozákonní čtení nám připomínaly skutečnost, kterou prožíváme dennodenně, a sice nutnost rozhodnout se. Rozhodujeme se téměř neustále, někdy nad tím ani nepřemýšlíme. Jsou rozhodnutí, která můžeme označit za banální, typu, jestli si dám ráno k snídani čaj nebo kakao, jestli si vezmu rohlík nebo chleba.    Více...


Jako muže a ženu je stvořil

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.08.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
21. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Joz 24,1-2a.15-17.18b; 2. čtení Ef 5,21-32; evangelium Jan 6,60-69;

Jako muže a ženu je stvořil9:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.04 MB]

Bratři a sestry, pokud si pamatujete, o čem nám psal svatý Pavel minulou neděli, tak to bylo o tom, že jsou zlé časy, že je vážná doba a dával nám rady, jak v této vážné době máme žít. A teď ten Pavel pokračuje tady v těchto svých radách a dostává se k rodině, ke vztahům mezi manžely.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.