Čtvrtek 25.07.2024, sv. Jakub Starší, sv. Kryštof, Jakub
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Půst pasivní, půst aktivní

P. Mgr. Vladimír Langer, farář v Čebíně
17.02.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 2,7-9; 3,1-7; 2. čtení Řím 5,12-19; evangelium Mt 4,1-11;

Bratři a sestry, milé děti, církev je často přirovnávána nebo označována jako tělo Kristovo. Kristus je hlava a my jsme části. A jsme svědky toho, že každé tělo bývá během svého života nemocné. Asi nikdo z nás tady nebyl celý život zdravý, určitě aspoň jednou nás schvátila nějaká ta choroba. Některé nemoci – s těmi si poradí tělo samo, některé je třeba intenzivně léčit. Jak však léčit slabou víru, jak léčit to, že jsem se odklonil od cesty pravdy, od cesty svatosti, od cesty vedoucí k Bohu? Církev odedávna hlásá pět takových prostředků: půst, modlitba, almužna, pouť a vzdělávání ve víře. A tak těchto pět témat jako pět nedělí postních bude letos, letošní postní dobu, našimi tématy k zamyšlení.

Dnes tedy se zamysleme nad postem. Půst máme buď pasivní, nebo aktivní. Pasivní je život „bez“. Čtyřicet dní bez kouření, bez alkoholu, bez televize, bez sladkostí, bez počítače a já nevím bez čeho všeho. Nebo je aktivní: udělám něco navíc. Budu číst každý den Písmo svaté nebo nějakou zbožnou knihu. Usmířím se se sousedem. Nebo udělám si pořádek ve svých věcech. Nebo se budu modlit za své nepřátele, za šťastnou hodinu smrti, za své blízké, za duchovní povolání, a tak bychom mohli pokračovat. Nelze jednoduše převzít půst nebo to postní předsevzetí toho druhého, automaticky, bezmyšlenkovitě. Kdy bychom řekli: „Tak letos, všichni, co tady jste, tak třeba budete třeba každý úterý o chlebě a vodě. Nebo budeme se modlit, pozitivně zase, za nová duchovní povolání – každý člověk v této farnosti se bude tento půst modlita za duchovní povolání.“ Tak to není možné udělat. Proč? Protože každý člověk je originál a žije neopakovatelný život. A proto i to postní předsevzetí stojí námahu, jde o to zamyslet se a vybrat něco.

Jednou přišly za knězem čtyři holky, no už to byly dospělé dámy. Viděly kdesi chudou maminku a říkaly:
„Nás ten její život tak nadchl, že bychom chtěly žít jako ona, a to nás určitě přivede na cestu k Bohu.“
On říká:
„Jistě, zkuste to. Odstěhujte se do cizí země, protože ona je cizinka. Vdejte se, vemte si muže, který vás každý den bude bít, který bude pít, protože ona tak žije. Mějte šest dětí, protože ona je má. Ale stejně nebudete žít jako ona, protože vy jste si svoji chudobu vybraly dobrovolně.“

Žádný z nás nemůže žít život toho druhého. Proto i naše postní předsevzetí, bereme-li to vážně, musí být něco, pro co se osobně svobodně rozhodnu v modlitbě a vyberu si buď aktivní nebo pasivní. A když už máme vybráno, tak jak to teď plnit. Když si řekneme, tak celou postní dobu nebudu kouřit, nebo se budu modlit za svoji rodinu, tak sice dneska, zítra, pozítří v nás bude ještě jakási síla, která nás k tomu dotlačí, ale potom to jaksi většinou chcípne. Taková pomůcka je: dnes ne, pokud jsem si vybral nějaký sebezápor. Anebo: dnes ano, dnes se pomodlím, ne že to budu neurčitě plánovat, ale dnes to udělám. Bratři a sestry, kéž letošní postní doba znovu nás vede cestou svatosti, cestou, která vede k Bohu. Amen.



Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


O pokušení

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.02.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 2,7-9; 3,1-7; 2. čtení Řím 5,12-19; evangelium Mt 4,1-11;

O pokušení8:17


Tři vztahy, které byl člověk povolán žít

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.03.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 2,7-9; 3,1-7; 2. čtení Řím 5,12-19; evangelium Mt 4,1-11;

Tři vztahy, které byl člověk povolán žít9:30
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.14 MB]

Bratři a sestry, texty, které uslyšíme letos v době postní v nedělních čteních, tak byly určeny k výuce katechumenů, tedy těch, kdo se připravovali na křest. A jednak tam jde o to, aby ti katechumeni poznali, co v jejich životě bylo špatně, aby to dokázali změnit, ale také vlastně aby se připravili na to, že ta změna nebude snadná.    Více...


A je to opravdu vážné?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.03.2017, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 2,7-9; 3,1-7; 2. čtení Řím 5,12-19; evangelium Mt 4,1-11;

A je to opravdu vážné?8:03
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.78 MB]

Bratři a sestry, dnes jsme slyšeli dva příběhy, které jsou myšlenkově, nebo řekli bychom opravdu i ideově naprosto protichůdné. V prvním čtení je to vyprávění o tom, jak se člověk pokusil, řečeno dnešní terminologií, ukrást Bohu jeho autorská práva.    Více...


Je možné obstát

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
13.03.2011, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 2,7-9; 3,1-7; 2. čtení Řím 5,12-19; evangelium Mt 4,1-11;

Je možné obstát12:41
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.35 MB]

Bratři a sestry, a nás čeká úkol zamyslet se nad otázkami, které už si kladli lidé odedávna: odkud jsme přišli na tenhle svět, jaký je náš úkol na tomto světě, jaké je naše poslání a co s námi bude, až z tohoto světa odejdeme.    Více...


Jak vypadá zlo?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
10.02.2008, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 2,7-9; 3,1-7; 2. čtení Řím 5,12-19; evangelium Mt 4,1-11;

Jak vypadá zlo?10:42
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.71 MB]

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, vlastně všechny dnešní texty mluví o hříchu, o vině, o následcích. To je první myšlenka, kterou bychom si z dnešní neděle měli odnést: naše jednání nikdy není izolované, naše jednání má vždycky nějaké důsledky a je jedno, jestli je to jednání dobré nebo špatné – vždycky tam budou nějaké následky.    Více...


V zápase se zlem nejsme sami

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
13.02.2005, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 2,7-9; 3,1-7; 2. čtení Řím 5,12-19; evangelium Mt 4,1-11;

V zápase se zlem nejsme sami16:00
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 3.46 MB]

Bratři a sestry, co nám chtějí připomenout dnešní texty? Chtějí nám na jedné straně připomenout to, že se setkáváme se zlem. Můžeme říct, že to zlo nás vlastně i vyhledává. Na druhé straně nám dnešní texty chtějí připomenout, že tady v tomto setkání se zlem, v tom zápase se zlem, nejsme sami.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.