Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat

Člověk, který hledá Krista, musí být ochotný riskovat

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.01.2018 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Zjevení Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 60,1-6; ž. Žl 72; 2. čt. Ef 3,2-3a.5-6; evang. Mt 2,1-12;

Člověk, který hledá Krista, musí být ochotný riskovat10:05
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.24 MB]

Bratři a sestry, epizodu o příchodu mudrců od východu zaznamenal pouze svatý Matouš. Tady tito mudrci, tito moudří lidé, byli pohané. Svatý Matouš napsal svoje evangelium především pro křesťany ze židovství, takže by se mohlo zdát zvláštní a divné, proč zaznamenal právě tuto epizodu.    Více...


Abrám ve zkoušce obstál, protože se obracel na Boha

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
31.12.2017 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Rodiny
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 15,1-6;21,1-3; 2. čtení Žid 11,8.11-12.17-19; evangelium Lk 2,22-40;

Abrám ve zkoušce obstál, protože se obracel na Boha12:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.61 MB]

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, stojíme zase na určitém rozhraní a máme možnost podívat se dozadu, poděkovat, vyhodnotit to, co bylo, ale především se máme dívat dopředu, protože budoucnost můžeme ovlivnit svými plány, svými rozhodnutími.    Více...


Vrátili se ke svým povinnostem, ale byli proměnění

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.12.2017 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Boží hod vánoční
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 62,11-12; ž. Žl 97,1+6.11-12; 2. čt. Tit 3,4-7; evang. Lk 2,15–20;

Vrátili se ke svým povinnostem, ale byli proměnění12:59
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.84 MB]

Bratři a sestry, texty, které jsme teď vyslechli, přímo navazují na to, co jsme slyšeli v noci, a jsou vzaty z formuláře, který se jmenuje Za svítání. Někdy se také té mši říká pastýřská.    Více...


Neztratit cíl a jít k němu úplně, ale hlavně s radostí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2017 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 9,1-6; 2. čtení Tit 2,11-14; evangelium Lk 2,11-14;

Neztratit cíl a jít k němu úplně, ale hlavně s radostí8:31
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.83 MB]

Bratři a sestry, svatý Lukáš ve svém vyprávění o narození Ježíše Krista staví proti sobě dvě události. To sčítání. Sčítalo se předtím, sčítalo se potom, ale toto bylo první sčítání, které proběhlo v celé Římské říši.    Více...


Advent je nadchnout se pro ideál

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
10.12.2017, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 40,1-5.9-11; 2. čtení 2 Petr 3,8-14; evangelium Mk 1,1-8;

Advent je nadchnout se pro ideál13:00
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.86 MB]

Bratři a sestry, všechny texty, které jsme slyšeli, mají hlavní myšlenku advent, tedy nějaké očekávání - někdo přijde. To je na adventu to nejpodstatnější, očekávání. Všichni jsme to asi zažili, že jsme někam přišli, třeba jsme se i těšili, že se s někým uvidíme, a ten někdo nás nečekal, nepřipravoval se, nebyl připravený na setkání s námi.    Více...


Bůh nám dává další a další šance

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
03.12.2017, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 2. čtení 1 Kor 1,3-9; evangelium Mt 13,33-37;

Bůh nám dává další a další šance9:07
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.02 MB]

Bratři a sestry, začínáme nový církevní rok, nové liturgické období, advent. A přesto když se zaposloucháme do textů, které jsme slyšeli, tak si uvědomíme, že ty texty se příliš neliší od toho, co jsme slyšeli třeba minulou neděli nebo co vlastně už nám církev předkládá asi poslední měsíc.    Více...


Až přijde Syn člověka

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.11.2017 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Ježíše Krista Krále
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 34,11-12.15-17; 2. čtení 1 Kor 15,20-26.28; evangelium Mt 25,31-46;

Až přijde Syn člověka11:32
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.56 MB]

Bratři a sestry, když lidé stojí na konci nějakého úseku, nějakého období, tak jednak se dívají zpět, hodnotí to, co končí, ale také se ptají a kladou si otázku: „A jaké bude to, co přijde?“ Co budeme dělat nebo co mám dělat v tom období, které začíná?

Pán Ježíš ve středu ve Svatém týdnu vlastně takto mluví k apoštolům, kteří si ale neuvědomují, že něco končí.    Více...


Za něco málo Pán chce dát všechno

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.11.2017, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Př 31,10-13.19-20.30-31; 2. čtení 1 Sol 5,1-6; evangelium Mt 25,14-30;

Za něco málo Pán chce dát všechno10:37
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.32 MB]

Bratři a sestry, my jsme vyslechli poslední podobenství, které je zaznamenáno v Matoušově evangeliu. Příští neděli uslyšíme tu vizi o druhém příchodu Kristově a potom začne nový církevní rok. A v Matoušově evangeliu potom následuje to, čemu se říká pašije.    Více...


Olej do zásoby vytváří naši identitu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
12.11.2017, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
32. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 6,12-16; 2. čtení 1 Sol 4,13-18; evangelium Mt 25,1-13;

Olej do zásoby vytváří naši identitu11:32
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.59 MB]

Bratři a sestry, jak se blíží konec církevního roku, tak také se dostáváme postupně na konec Matoušova evangelia nebo, lépe řečeno, na konec toho úseku, kterému se říká Ježíšova veřejná činnost.    Více...


Víra a naděje dávají smrti úplně jiný rozměr

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.11.2017 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 3,1–9; 2. čtení Řím 8,14-23; evangelium Mt 25,31-46;

Víra a naděje dávají smrti úplně jiný rozměr8:15
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.77 MB]

Bratři a sestry, co je asi nejdůležitější při oslavě Památky věrných zemřelých? Prostě ty názory se na to mohou různit. Podle mě, podle mého vnímání jsou důležité dva momenty, a sice moment naděje a s tím je vlastně i spojený moment víry.    Více...


Aby váš život měl šťávu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2017 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Aby váš život měl šťávu10:31
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.34 MB]

Bratři a sestry, dnešní slavnost Všech svatých se původně slavila jako památka nebo slavnost mučedníků, tedy těch, kteří kvůli evangeliu, kvůli víře v Ježíše Krista prolili svou krev. A začali to takhle slavit na východně, východní část katolické církve.    Více...


Člověk je cesta k Bohu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.10.2017, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
30. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 22,20-26; 2. čtení 1 Sol 1,5c-10; evangelium Mt 22,34-40;

Člověk je cesta k Bohu9:39
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.07 MB]

Bratři a sestry, první čtení nás uvádí do izraelského společenství, které putuje pouští. Evangelium zase nás vede do Svatého týdne, někdy ve středu nebo tak nějak. Ježíš měl ten den, řekli bychom, dvě takové rozmluvy.    Více...


Vyvážený život

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
22.10.2017, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
29. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 45,1.4-6; 2. čtení 1 Sol 1,1-5b; evangelium Mt 22,15-21;

Vyvážený život11:30
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.53 MB]

Bratři a sestry, texty, které jsme četli, tak jsou z 29. neděle v mezidobí a nemají nějaký zvláštní vztah k misiím, ale velmi dobře se hodí na tu situaci, která je u nás, na tu společenskou, politickou, ale vůbec i, můžeme říci, v celé Evropě, potažmo v celém světě.    Více...


Posílal k nim své služebníky

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
08.10.2017, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
27. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 5,1-7; ž. Žl 80; 2. čt. Flp 4,6-9; evang. Mt 21,33-43;

Posílal k nim své služebníky15:38
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 3.45 MB]

Oslava 235. výročí založení kostela.

Bratři a sestry, církev nám předkládá v této době vlastně několik textů postupně, každou neděli, týká se to úrody, vinice. Ono se to hodí do toho přírodního roku, protože sklízíme úrodu, sklízí se vlastně opravdu teďka vinice, na jižní Moravě probíhá vinobraní.    Více...


Kostel je symbolem naděje a živého společenští s Bohem

Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul
06.10.2017
pátek 26. týdne v mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Bar 1,15-22; evangelium Lk 10,13-16;

Kostel je symbolem naděje a živého společenští s Bohem7:04
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.49 MB]

Milí přátelé, po třicetileté válce byl postaven tento kostel, kostel svatého Jakuba, a právě před 235 lety, jak říkal váš pan farář, se zde sloužila jakási primice. Tehdy ještě to byl takový holokostel.    Více...


Křesťanství dává člověku sílu k tomu, aby hledal odpuštění a aby ho získal

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2017 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Křesťanství dává člověku sílu k tomu, aby hledal odpuštění a aby ho získal9:59
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.21 MB]

Bratři a sestry, texty, které nám církev předkládá o slavnosti svatého Václava, vypovídají vlastně o tom, jak plyne život člověka. V našem životě se střídají, řekněme, delší období, nechci říct zrovna dlouhá, ono může být delší či kratší, a je to nějaké období, ve kterém zdánlivě ten život plyne, jak by se to řeklo, podle těch všedních pravidel a zdá se, že se neděje nic zas až tak moc zásadního.    Více...


My jsme ti dělníci poslední hodiny

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.09.2017, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
25. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 55,6-9; 2. čtení Flp 1,20c-24.27a; evangelium Mt 20,1-16a;

My jsme ti dělníci poslední hodiny8:37
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.90 MB]

Bratři a sestry, toto podobenství patří mezi ta podobenství, která v nás vyvolávají určitý rozpor, několik otázek. Zdá se nám, že tady někdo předbíhá. Zdá se nám, že někdo dostává nezaslouženě nějakou výhodu na úkor někoho, kdo se nadřel.    Více...


Odpuštění je dar

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.09.2017, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
24. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sir 27,33-28,9; 2. čtení Řím 14,7-9; evangelium Mt 18,21-35;

Odpuštění je dar8:11
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.78 MB]

Bratři a sestry, téma odpuštění je poměrně složité a komplikované téma. Když člověk žádá někoho o odpuštění, tak to má jasné. Ale když je v té pozici, že mám odpustit, tak je to právě mnohem složitější.

Ježíš začíná vyučovat tady o tomto apoštoly, ty nejbližší.    Více...


Cest při setkání se zlem je vždycky víc a vy je máte hledat

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
10.09.2017, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
23. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 33,7-9; 2. čtení Řím 13,8-10; evangelium Mt 18,15-20;

Cest při setkání se zlem je vždycky víc a vy je máte hledat10:00
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.20 MB]

Bratři a sestry, v našem životě se nesetkáváme jenom s dobrem. Byli bychom jistě rádi, kdyby tomu tak bylo, ale následkem dědičné viny a tak dál, se setkáváme i se zlem. A teď je ta otázka, jak se tady k tomu zlu postavit.    Více...


Neboj se, mám tě rád, proto ti dávám tento úkol

Mons.ThLic. Václav Slouk
09.09.2017, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Sobota 22. týdne v mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Řím 8,28-30; evangelium Mt 1,18-24;

Neboj se, mám tě rád, proto ti dávám tento úkol6:27
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.29 MB]

Bratři a sestry, na začátku jsem říkal, že se pokusím veden papežem Františkem a jeho poselstvím k mládeži ukázat v životě Panny Marie něco z minulosti, něco z přítomnosti, něco z budoucnosti.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.