Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat

Správný vztah k Bohu a bližnímu, k sobě a k věcem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.10.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
28. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 7,7-11; 2. čtení Žid 4,12-13; evangelium Mk 10,17-30;

Správný vztah k Bohu a bližnímu, k sobě a k věcem4:32
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.02 MB]

Chtěl bych něco málo říct k tomu dnešnímu evangeliu. Jak už jsem to říkal na začátku mše svaté, svatý Marek nám tady předkládá systematickou katechezi Pána Ježíše. Ono to není tak úplně poznat.    Více...


Člověk je stvořen k tomu, aby žil ve vztazích

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.10.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
27. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 2,18-24; 2. čtení Žid 2,9-11; evangelium Mk 10,2-16;

Člověk je stvořen k tomu, aby žil ve vztazích12:53
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.86 MB]

Bratři a sestry, když bychom si zrekapitulovali texty, které jsme slyšeli, tak v prvním čtení byla ta zpráva o stvoření člověka. O tom, že tedy celý člověk je muž a žena a oba že jsou stvořeni k obrazu Božímu.    Více...


Dobro nelze vlastnit

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
30.09.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
26. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Nm 11,25-29; 2. čtení Jak 5,1-6; evangelium Mk 9,38-43.45.47-48;

Dobro nelze vlastnit10:45
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.36 MB]

Já jsem si sem vzal dnes na pomoc misál a chci připomenout začátek dnešní vstupní modlitby:

„Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci.“

Tohle souvětí vlastně krásně vystihuje texty, které jsme před chvilečkou vyslechli.    Více...


Byl Václav více slavný svým životem anebo svou smrtí?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2018 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Byl Václav více slavný svým životem anebo svou smrtí?10:36
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.31 MB]

Bratři a sestry, texty, které jsme slyšeli teď před chvílí k svátku nebo slavnosti svatého Václava, byly vybrány opravdu velmi dobře, protože vystihují ty aspekty, kterými se svatý Václav řídil.    Více...


Buď na svém místě a neztrať se Ježíšovi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
16.09.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
24. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,5-9a; 2. čtení Jak 2,14-18; evangelium Mk 8,27-35;

Buď na svém místě a neztrať se Ježíšovi13:09
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.91 MB]

Bratři a sestry, texty, které jsme vyslechli, zvlášť třeba první čtení, ale také evangelium, působí na první poslech pochmurně. Pravda je ta, že první čtení pochází z pera takzvaného Druhého Izaiáše, a bylo to proroctví vyřčeno v době Babylónského zajetí, kdy už tedy se chýlilo ke konci, a je to píseň Hospodinově služebníku, v pořadí třetí.    Více...


Mluvit správně

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
09.09.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
23. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 35,4-7a; 2. čtení Jak 2,1-5; evangelium Mk 7,31-37;

Mluvit správně9:20
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.06 MB]

Bratři a sestry, můžeme říci, že texty, které jsme teď vyslechli, jsou to, čemu se říká „slovo do pranice“. Jsou to texty, které budou vždycky platné. Je to slovo, které se hodí do našeho každodenního života, ať už to napomenutí, které jsme slyšeli od svatého Jakuba o tom dělání rozdílů a spojování hodnoty člověka s jeho postavením ve společnosti nebo s mírou jeho bohatství nebo chudoby.    Více...


O společenství

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.09.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 4,1-2.6-8; 2. čtení Jak 1,17-18.21b-22.27; evangelium Mk 7,1-8.14-15.21-23;

O společenství7:29
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.66 MB]

Bratři a sestry, každá oslava, i té sebevznešenější myšlenky, vždycky má rozměr, na který se dá nějakým způsobem sáhnout, a tím, na co se dá zpravidla sáhnout, bývá jídlo. Lidé, kteří něco slaví, tak se shromáždí někde, u nějakého stolu, u nějakého jídla.    Více...


Ježíš nás v krizi vybízí k odpovědnému rozhodnutí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.08.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
21. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Joz 24,1-2a.15-17.18b; 2. čtení Ef 5,21-32; evangelium Jan 6,60-69;

Ježíš nás v krizi vybízí k odpovědnému rozhodnutí13:32
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.96 MB]

Bratři a sestry, v prvním čtení a v evangeliu jsme slyšeli o dvou shromážděních. To první se sešlo, jak jsem říkal už na začátku mše svaté, aby uzavřeli jednu kapitolu ze života izraelského národa, a to sice tu kapitolu, kdy byli na cestě.    Více...


Dům Moudrosti a dům Hlouposti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.08.2018
20. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Př 9,1-6; 2. čtení Ef 5,15-20; evangelium Jan 6,51-58;

Dům Moudrosti a dům Hlouposti9:07
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.02 MB]

Bratři a sestry, začal bych jenom takovou maličkou zmínkou z listu Efezanům. Často mám tendence říkat si, jak v té době, ve které žijeme, je to obtížné, jak je to těžké a složité, tak si vzpomeňme na to, že už v tom listě Efezanům, který byl napsán v druhé polovině prvního století po Kristu, je těžké určit nějak přesněji ten rok, tak vlastně svatý Pavel už píše: „Žijeme ve zlých dobách.    Více...


Eucharistie je to dar, který nám pomáhá prát se se zlem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
12.08.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
19. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení 1 Král 19,4-8; 2. čtení Ef 4,30-5,2; evangelium Jan 6,41-51;

Eucharistie je to dar, který nám pomáhá prát se se zlem8:31
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.88 MB]

Bratři a sestry, v evangeliu čteme teď ze svatého Jana a čteme z šesté kapitoly, kde Ježíš vysvětluje těm, kteří jsou kolem něho, proč udělal ten velký zázrak, to nasycení z pěti chlebů a dvou ryb, proč nasytil víc než pět tisíc lidí, co to má znamenat.    Více...


Já jsem přišel, abych vás nasytil

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.07.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
17. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení 2 Král 4,42-44; 2. čtení Ef 4,1-6; evangelium Jan 6,1-15;

Já jsem přišel, abych vás nasytil8:15
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.88 MB]

Bratři a sestry, svatý Jan evangelista nemá ve svém díle zaznamenáno to, čemu říkáme Proměňování při Poslední večeři. Ti tři další evangelisté zaznamenali Ježíšova slova: „Vezměte, jezte, toto je moje tělo,“ slova, která řekl nad chlebem, a podobná slova, která řekl nad kalichem: „Toto je moje krev.    Více...


Jákob se okamžitě chytí Boží blízkosti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
22.07.2018 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Jakuba, apoštola
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 28,10-22a; 2. čtení Sk 12,1-11; evangelium Mt 20,20-28;

Jákob se okamžitě chytí Boží blízkosti11:17
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.51 MB]

Hodová mše svatá

Jméno Jakub znamená „ten, který drží patu“. Jakub byl vlastně dvojče, a byl ten druhorozený. Jeho starší bratr, všichni asi vědí, se jmenoval Ezau, a Ezau znamená chlupatý.    Více...


Bůh zná všechny ostny našeho života

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
08.07.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
14. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 2,2-5; 2. čtení 2 Kor 12,7-10; evangelium Mk 6,1-6;

Bůh zná všechny ostny našeho života7:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.57 MB]

Milí přátelé Boží, bratři a sestry v Kristu Ježíši, byl mi dán do těla osten, stěžuje si svatý Pavel v listě do Korintu. Mnozí teologové se snažili přijít na to, o čem to konkrétně Pavel hovoří nebo píše.    Více...


Světlo projektu pro Moravu

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
05.07.2018 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Světlo projektu pro Moravu6:27
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.19 MB]

Milí přátelé, bratři a sestry v Kristu, svatí jsou viditelnými svědky svatosti Boží v církvi. Nejsou to nějací nadlidé. Nejsou někým mezi Bohem a obyčejným člověkem. Jsou nejlidštější z lidí. Oni zachraňují církev z její průměrnosti.    Více...


Pane Ježíši, když ti důvěřuji, tak se tě vlastně dotýkám

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
01.07.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
13. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 1,13-15; 2,23-24; 2. čtení 2 Kor 8,7.9.13-15; evangelium Mk 5,21-43;

Pane Ježíši, když ti důvěřuji, tak se tě vlastně dotýkám/a>5:30
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.11 MB]

Sestry a bratři, milí přátelé Boží, když bychom jedním slovem měli popsat dnešní příběh o uzdravení ženy z evangelia, jaké slovo bychom použili? Víra nebo dotyk nebo moc? Ono každé z těchto slov dobře vystihuje to, co se stalo té ženě.    Více...


Každému člověku dává Bůh ve svém plánu spásy nějaký úkol

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.06.2018 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 49,1-6; 2. čtení Sk 13,22-26; evangelium Lk 1,57-66.80;

Každému člověku dává Bůh ve svém plánu spásy nějaký úkol6:52
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.54 MB]

Bratři a sestry, jak už jsem říkal na začátku mše svaté, to že si připomínáme už narození Jana Křtitele, znamená, že si církev, když to zařadila do svého kalendáře, uvědomuje, že tento člověk byl opravdu významný.    Více...


Abychom nezapomněli na naše spojení s nebem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.06.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
11. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 17,22-24; 2. čtení 2 Kor 5,6-10; evangelium Mk 4,26-34;

Abychom nezapomněli na naše spojení s nebem9:12
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.00 MB]

První svaté přijímání dětí

Nejdřív bych položil otázku vám, dospělým. Když by se nás někdo zeptal, proč se modlíme: „Proč se modlíme modlitbu Otčenáš? K čemu to vlastně je?“ Co bychom na to řekli?

Děti se mohou zeptat, proč to mám dělat.    Více...


Ježíšovi jde o celého člověka

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
10.06.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
10. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 3,9-15; 2. čtení 2 Kor 4,13-5,1; evangelium Mk 3,20-35;

Ježíšovi jde o celého člověka10:56
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.41 MB]

Bratři a sestry, dnešní evangelní text je poměrně důležitý. Když by si ho někdo chtěl ještě doma přečíst, tak je to v Markově evangeliu ve třetí kapitole. Tam to vlastně začíná tím, že Ježíš učí v synagóze v Kafarnaum.    Více...


Proč chodím v neděli do kostela

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
03.06.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
9. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 5,12-15; 2. čtení 2 Kor 4,6-11; evangelium Mk 2,23-3,6;

Proč chodím v neděli do kostela5:31
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.21 MB]

Bratři a sestry, na závěr mše svaté bude jako každý rok eucharistická adorace, takže teď se pokusím být stručný. Slavnost Těla a krve Páně nám má pomoci odpovědět si na otázku, proč chodím v neděli do kostela.    Více...


Z tradice berte víru do budoucnosti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.05.2018 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 4,32-34.39-40; 2. čtení Řím 8,14-17; evangelium Mt 28,16-20;

Z tradice berte víru do budoucnosti10:00
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.23 MB]

Bratři a sestry, dnes slavíme svátek, který je odlišný od všech těch, které jsme slavili zatím, myslím třeba od začátku kalendářního roku nebo i od začátku liturgického roku. Je to svátek, kterému se říká ideový.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.