Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Melchizedech dokázal být politický i duchovní vůdce

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
20.06.2019 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Těla a krve Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Gn 14,18-20; ž. Žl 110; 2. čt. 1 Kor 11,23-26; evang. Lk 9,11b-17;

Melchizedech dokázal být politický i duchovní vůdce3:24
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.77 MB]

Bratři a sestry, takové těžiště té dnešní bohoslužby bude vlastně na závěr v té eucharistické adoraci, která bude mít dvě části – poděkování a prosby. Můžeme to chápat vlastně jako takové rozšířené díkůvzdání po svatém přijímání. Takže teď bych chtěl říct jenom dvě myšlenky – jednu, řekněme, dovnitř a jednu ven.

Dovnitř z druhého čtení. Slyšeli jsme tu nejstarší zprávu o proměnění, o tom, co se stalo na Zelený čtvrtek ve večeřadle a máme ji z pera svatého Pavla, člověka, který tam nebyl, který v té době ještě vůbec nebyl věřící. A on o tom mluví s velkým nadšením.

„V tom, co jsem od Pána přijal.“ On si uvědomuje, že je to něco velmi důležitého, něco, na čem si zakládá, co mu dává radost a něco vlastně, co obnovuje neustále, řekli bychom, to společenství každého z nás s Pánem. Tedy eucharistii.

My říkáme přijímání, a ono latinsky je to communio a znamená to vlastně dávání se jeden druhému. A tady, jak říkám, vidíme prostě to obrovské nadšení svatého Pavla, který u té Poslední večeře vlastně vůbec nebyl, ale přesto to přijal a přijal to za vlastní a bylo vidět, že tady z tohoto žije. Čili to je ta myšlenka dovnitř, abychom dokázali každou mši svatou prožívat s takovým nadšením jako svatý Pavel.

Ta myšlenka ven, bylo to v prvním čtení a žalmu, kdy se mluví o Melchizedechovi, králi Šálemu nebo Sálemu. Má se za to, že to je ten Jeruzalém, který my dnes známe. A tady tento Melchizedech je hlavou celého toho společenství, hlavou politickou, tedy v těch otázkách vnějších, právních, mravních, ale je právě i hlavou duchovní. On je zároveň i knězem. Je to člověk, který vede ten lid. Vede ho po stránce vnější a vede ho po té stránce vnitřní.

Takových lidí v dějinách nenajdeme příliš mnoho. Přáli bychom si, aby takových Melchizedechů bylo mnohem víc. Dobrých politiků bylo v dějinách dost, dobrých duchovních vůdců bylo a je taky dost, ale prostě spojit to, ty záležitosti vnější a záležitosti vnitřní, není vůbec jednoduché.

Vyprošujme to celému světu, ale především našemu národu, aby v jeho čele stáli lidé, kteří budou jednak dobrými politickými autoritami, ale aby také byli dobrými morálními a právními autoritami a aby to bylo v pořádku i po té stránce, které říkáme duchovní.Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.