Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Boží Trojice je bytí, které se stará a odnímá od nás náš strach

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
16.06.2019 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čt. Př 8,22-31; ž. Žl 8; 2. čt. Řím 5,1-5; evang. Jan 16,12-15;

Boží Trojice je bytí, které se stará a odnímá od nás náš strach7:39
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.59 MB]

Bratři a sestry, když přemýšlíme o Nejsvětější Trojici, tak ta nejčastější odpověď je: „To je tajemství.“ Tedy to znamená, že nejsme schopni svým rozumem, jak se říká, úplně tomu celému přijít na kloub. Ono je to tak, že v našem životě, když chceme něco pochopit, tak tu věc začneme rozkládat, rozdělávat, rozmontovávat. Můj bratranec mně jednou takhle rozdělal takový traktor. Pak už ho nedal dohromady a já jsem se na něho zlobil, to mi byly asi čtyři roky. A tak postupujeme velmi často i tady v otázce té Nejsvětější Trojice, že to začneme rozebírat. Ale on je tam potřeba přesně opačný postup. Je potřeba to skládat, pak se ukáže ten obraz. To je právě to, o čem mluví Ježíš, kdy říká těm apoštolům: „Budete potřebovat čas, abyste aspoň nějak ne úplně, ale částečně pronikli nebo pochopili, byli schopni přijmout tady to.

Jaký je tedy ten náš Bůh, který žije ve společenství tří osob? Hezky o tom mluvilo druhé čtení. Bůh má schopnost žít, má schopnost milovat a má schopnost přijmout utrpení. A toto všechno přišel Ježíš, aby nám ukázal. Ježíš je taky ten, který nám oznámil jména těch osob. To víme od Ježíše.

A potom, když se vlastně mluví o tom, jak ty osoby spolu žijí, co dělají, tak se tam používají dva termíny – plození a dýchání. Plození, tedy to, kdy vlastně muž a žena jsou si nejblíž, jak to jenom jde, a dávají nový život. Dýchání, tedy to, kdy vlastně ten život už potom existuje sám a sám „se má k životu“. Ten život přijal a už ho dál sám v sobě rozvíjí. Toto je podstatou Boží Trojice.

Když mluví Pán Ježíš o tom, že přijde Duch, který „z mého vezme a vám to oznámí, uvede vás do celé pravdy, vám to oznámí,“ nám se trošku zdá, že Ježíš mluví o nějaké budoucnosti, ale on má na mysli přítomnost. Lidé vždycky se báli budoucnosti, a tak hledají různé postupy, jak tu budoucnost poodhalit – horoskopy, věštění, já nevím co jiného a podobně. Ale Ježíš říká, to nepotřebujete. Vy potřebujete uvěřit, že tu budoucnost, vaši budoucnost, má v rukou někdo, kdo má o vás péči. A potom tady ten někdo, to je ten Duch, vás v tu danou chvíli povede, abyste zvládli tu přítomnost. Protože z přítomnosti se vlastně tvoří ta budoucnost. Tedy Boží Trojice je bytí, které se stará a odnímá od nás náš strach.

Abych nemluvil pouze teoreticky, tak jsem si našel takový příběh. Jeho autorem je ruský spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj a vypráví se tam o moudrém králi, který nevedl války, lidé s ním byli spokojeni a ten král vydal spoustu moudrých rozhodnutí. A když byl starý, tak projevil jedno přání a říká: „Chtěl bych vidět Boha.“

Tak všichni se začali snažit. Malíři začali malovat obrazy, sochaři začali dělat sochy, básníci začali skládat básně, učenci psali učené knihy. Ale pořád, pořád to nebylo ono. Král byl čím dál smutnější a říkal: „Jestli chcete, abych zemřel šťastný, dopřejte mi vidět Boha. Všichni se snažili a pořád to nešlo. Až pak teda řekli: „Najděme někoho, kdo by králi o Bohu mohl říci.“ A tak hledali a přišel pastýř. Pastýři mají čas přemýšlet a pastýř tedy vzal našeho krále, vyvedl ho ven z paláce a říká mu: „Podívej se do slunce.“ „To přece nejde, vždyť bych umřel. To nesnesu, pohled do slunce.“ A pastýř říká: „Vidíš, a Slunce, to je planeta, předmět, kterou stvořil náš Bůh. Bůh je mnohem ještě jasnější, mnohem větší, mnohem zářivější než naše slunce. A ty myslíš, že by ses mu teď mohl podívat do tváře? Teď to ještě nejde.

Král říká: „Vidím, že jsi opravdu moudrý. Tak mně prosím tě odpověz ještě na jednu otázku, co bylo před Bohem?“ Pastýř říká: „Začni počítat.“ A král začal: „Jedna, dvě, tři...“ A pastýř říká: „Ne, začni od začátku.“

No, a král říká: „Počkej, před jedničkou přece nic není, před jedničkou je nula.“ A pastýř říká: „No, vidíš. Před Bohem bylo velké nic. A bez něho bude velké nic.“

Král říká: „Tak prosím tě, ještě na jednu otázku mi odpověz, a sice jaké má Bůh s námi plány? Co pro nás dělá? Jak to s námi zamýšlí?“ A pastýř říká: „Tak potom bude potřeba, abys sestoupil ze svého trůnu a vyměnil si se mnou svoje šaty.“

Když začal král sestupovat, tak říká: „Už to chápu, už tomu rozumím. Toto dělá Bůh. Sestupuje mezi nás a mění si s námi šaty.“

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, Boží Trojice, to není něco teoretického. To je náš Bůh, který žije ve společenství tří osob a chce nás zapojit do této existence. A my, ať si to uvědomujeme nebo neuvědomujeme, tak ho každý den prosíme o pomoc, prosíme ho o jeho dary. Dělejme to vědomě, dělejme to odpovědně. Nikdy ne jenom mechanicky.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Náš Bůh nám jde naproti, i když jsou s tím spojené nesnáze

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
12.06.2022 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čt. Př 8,22-31; ž. Žl 8; 2. čt. Řím 5,1-5; evang. Jan 16,12-15;

Náš Bůh nám jde naproti, i když jsou s tím spojené nesnáze12:05

Prožíváme slavnost Nejsvětější Trojice. V Lažánkách při té mši o půl jedenácté půjdou k prvnímu svatému přijímání tři děti, a tak jsem si nachystal zase několik příběhů. A tak když jsem si je nachystal pro ně, tak je řeknu i vám. Ony se víc teda vztahují ke svatému přijímání, ale letos tady nebude.    Více...


Bůh spolupracuje

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
22.05.2016 - neděle
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čt. Př 8,22-31; ž. Žl 8; 2. čt. Řím 5,1-5; evang. Jan 16,12-15;

Bůh spolupracuje8:37
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.89 MB]

Bratři a sestry, dnes slavíme úplně jiný druh slavnosti, než jsme slavili doteď. Od Vánoc do Velikonoc všechno, co jsme si připomínali, tak se stalo na nějakém místě v nějakém čase. Bylo možné říct: „To se stalo tam a tam, byl tam Ježíš, byli tam učedníci, víme nebo nevíme to místo, kde to bylo, známe nebo dokážeme nebo naopak nedokážeme přesně určit čas.    Více...


Proč tady jsem a co vlastně tady znamenám?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.05.2013 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čt. Př 8,22-31; ž. Žl 8; 2. čt. Řím 5,1-5; evang. Jan 16,12-15;

Proč tady jsem a co vlastně tady znamenám?5:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.28 MB]

Bratři a sestry, dnes v žalmu zaznělo: „Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.“ A teď ten žalmista pokračoval: „Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc, hvězdy, které jsi stvořil.    Více...


Naše vztahy jsou živé, protože i my jsme živí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
30.05.2010 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čt. Př 8,22-31; ž. Žl 8; 2. čt. Řím 5,1-5; evang. Jan 16,12-15;

Naše vztahy jsou živé, protože i my jsme živí11:43
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.81 MB]

Bratři a sestry, dnes neslavíme nějakou konkrétní událost z dějin spásy, ale slavíme, připomínáme si Boží existenci, základ Boží existence a je to pro nás těžké si to představit. Představit si nějakou konkrétní událost, to není celkem problém.    Více...


Tajemství Nejsvětější Trojice přesahuje naše lidské schopnosti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
03.06.2007 - neděle , kostel Nejsvětější Trojice v Lažánkách
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čt. Př 8,22-31; ž. Žl 8; 2. čt. Řím 5,1-5; evang. Jan 16,12-15;

Tajemství Nejsvětější Trojice přesahuje naše lidské schopnosti7:25
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 1.06 MB]

Bratři a sestry, dnešní slavnost Nejsvětější Trojice má dva rozměry: takový, řekněme, rozměr teoretický k zamyšlení, k zastavení se, a potom rozměr praktický pro život, jak jednat v životě.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.