Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Ježíš přišel, aby mně pomohl být vyzrálou osobností

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.04.2019, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 50,4-7; ž. Žl 116; 2. čt. Flp 2,6-11; evang. Lk 22,14-23,56;

Ježíš přišel, aby mně pomohl být vyzrálou osobností3:32
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.75 MB]

Slyšeli jsme, že ti učedníci na Květnou neděli, nebo Palmovou, jak se říká, volali: „Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Páně. Na nebi pokoj a sláva na výsostech.“ Známe to odněkud, známe to z Vánoc, a je to „na zemi pokoj,“ zpívali andělé. A tady lidé volají: „Na nebi pokoj.“ Tedy vlastně lidé odedávna věřili, že to, co se děje na nebi, má nějaký dopad na nás tady na zemi. Ano, a na nebi se děje. Bůh posílá svého Syna, aby usmířil všechno. Aby pomohl nám lidem najít sami sebe.

„Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Páně.“ My známe krále z pohádek, ale kdo je to král? To je celkem přesně stanovený pojem. Král je vyzrálá plnohodnotná samostatná osoba, osobnost, která činí moudrá rozhodnutí nejenom ve svůj prospěch, ale také ve prospěch druhých. Tedy Ježíš přichází, aby každý z nás byl vyzrálou plnohodnotnou osobností.

Svatý Lukáš tady chce tím vyprávěním říct, že se uzavírá kruh, že se naplňuje to, co jsme slavili o Vánocích, že se naplňuje to, proč Ježíš přišel.

Ten text je plný narážek na Starý zákon. Mluví se tam o Olivové hoře, kde Ježíš přichází v tom triumfu do Jeruzaléma. Před ix lety prchal král David přesně opačným směrem, když se proti němu vzbouřil jeho syn Absalón a David plakal. I toto je tam zmíněno. Pán přichází do našich radostí i do našich bolestí, a jede na oslátku, na soumarovi. Soma, to znamená tíhu, povinnosti. Je to zvíře, na které se nakládá A je tam čtyřikrát řečeno: „Odvažte ho, přiveďte.“ Ovažte. Ježíš přišel, aby rozvázal tu tíži, to, čeho se bojíme, to, co neumíme, to, čeho se děsíme, a to, v čem chybujeme, aby to odblokoval a řekl: „Je tady odpuštění.“

Co se od nás čeká? Že dáme svůj plášť. Ať už na to oslátko, nebo na tu cestu. Plášť v té době byl majetek nejchudších lidí. Byl to plášť na cesty, byla to pokrývka na noc. Byla to nejdůležitější část oděvu. A tedy člověk dává to, co má, přidává to k Ježíšovi a Ježíš to rozváže.

Bratři a sestry, prožívejme letošní Velikonoce právě s těmito myšlenkami. Ježíš přišel, aby mně pomohl, abych byl vyzrálou osobností, a aby rozvázal moje svázanosti, to, na co já nestačím.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


To konejte na mou památku

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
20.03.2016, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 50,4-7; ž. Žl 116; 2. čt. Flp 2,6-11; evang. Lk 22,14-23,56;

To konejte na mou památku3:56
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.92 MB]

Bratři a sestry, letos nás bude velikonočními svátky provázet svatý Lukáš a on ve svém vyprávění o utrpění a smrti Ježíše Krista zaznamenal některé události, některé příběhy nebo epizody v tom celkovém příběhu, které jinde nejsou.    Více...


Velikonoce nás vedou k radosti a k životu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.03.2013, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 50,4-7; ž. Žl 116; 2. čt. Flp 2,6-11; evang. Lk 22,14-23,56;

Velikonoce nás vedou k radosti a k životu4:26
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.9 MB]

Bratři a sestry, vstupujeme do svatého týdne, do největších svátků křesťanského světa. Vstoupili jsme tím, že jsme vyslechli pašije, a takovými pašijemi ve zkratce je žalm, který jsme slyšeli mezi čteními, žalm dvacátý druhý, který ve druhém verši má známá slova „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil“.    Více...


Člověče, jsi povolán k životu věčnému

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.03.2010, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 50,4-7; ž. Žl 116; 2. čt. Flp 2,6-11; evang. Lk 22,14-23,56;

Člověče, jsi povolán k životu věčnému2:11
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.36 MB]

Bratři a sestry, začínáme Svatý týden. Jsou to nejdelší a nejdůležitější svátky v církevním roce. Přestože chceme něco oslavovat, budeme mít svoje každodenní povinnosti. Budeme chodit do práce, děti ještě budou chodit do školy, běh našich domácností se nemůže zastavit.    Více...


Květná neděle v Jeruzalémě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.04.2007, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 50,4-7; ž. Žl 116; 2. čt. Flp 2,6-11; evang. Lk 22,14-23,56;

Květná neděle v Jeruzalémě7:29
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 1.67 MB]

V těch textech, které jsme slyšeli na začátku dnešní liturgie, se mluvilo o tom, že se máme připojit k zástupu, který oslavoval Krista. A vlastně já nás všechny chci také vyzvat k takové vnitřní cestě. V roce 1884 v italském městě Aretzu v knihovně u kostela Panny Marie našli několik pergamenových listů a mezi nimi byl zachycen jeden cestopis, řekli bychom křesťanský cestopis, někdy z konce čtvrtého století (je datován asi do roku 393 po Kristu) a napsala ho nějaká řádová sestra, která se jmenovala Eterie, pocházela zřejmě z dnešní Francie, z Galie, a vydala se do Jeruzaléma, do Palestiny, aby viděla všechna ta místa, kde žil Pán Ježíš.    Více...


Radost a bolest

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
04.04.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 50,4-7; ž. Žl 116; 2. čt. Flp 2,6-11; evang. Lk 22,14-23,56;

Radost a bolest4:09
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 0.82 MB]

Bratři a sestry, slavíme Květnou neděli. Vlastně v tomto svátku jsou dvě myšlenky. To, co bylo na začátku, Ježíšův vjezd do Jeruzaléma: všichni se radují, všichni jásají, vítají Ježíše a říkají si: „Tak jsme se konečně dočkali.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.