Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat
Rubrika Tématické okruhy

List svatého apoštola Jakuba


Boží slovo se stává

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
03.09.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 4,1-2.6-8; 2. čtení Jak 1,17-18.21b-22.27; evangelium Mk 7,1-8.14-15.21-23;

Boží slovo se stává12:52
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.84 MB]

Bratři a sestry, my se vrátíme zase k druhému čtení. Začali jsme číst list svatého Jakuba, budeme ho číst pět neděl po sobě a jak jsme slyšeli v komentáři, je to takové shrnutí katechezí, vyučování pro ty, kteří se ze židovství obrátili ke křesťanství.    Více...


Tohle je dům Boží

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
10.09.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
23. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 35,4-7a; 2. čtení Jak 2,1-5; evangelium Mk 7,31-37;

Tohle je dům Boží9:30
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.11 MB]

Bratři a sestry, svatý Jakub začíná ve svém listě mít oddíl, kterému se říká vyučování, nebo by se dalo říct i kázání. Pozná se to podle toho oslovení „moji bratři“. Tím se ale myslí všichni, my bychom dnes řekli „moji bratři a moje sestry“.    Více...


Přinášet lidsky Boha do našeho života

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.09.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
24. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,5-9a; 2. čtení Jak 2,14-18; evangelium Mk 8,27-35;

Přinášet lidsky Boha do našeho života14:03
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 2.88 MB]

Bratři a sestry, v dnešním druhém čtení jsme slyšeli, myslím, ten nejznámější úryvek z listu svatého Jakuba, kde se mluví o víře a skutcích pramenících z víry. Velmi často v dějinách byl tady tenhle úryvek dáván do protikladu z listy svatého Pavla, kde Pavel píše o tom, že spásy docházíme zadarmo, z Boží milosti, pro naši víru.    Více...


Dobro i zlo se řetězí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.09.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
25. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 2,12.17-20; 2. čtení Jak 3,16-4,3; evangelium Mk 9,30-37;

Dobro i zlo se řetězí13:16
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.93 MB]

Bratři a sestry, zase se zamyslíme nad druhým čtením, ale chtěl bych znovu připomenout to, co jsem říkal na začátku mše svaté. Ty zprávy o chybách apoštolů, často, můžeme říct, o velkých nedostatcích, které měli, jsou pro nás takové utěšující, potěšující v tom slova smyslu, že můžeme říct: „Tak vida.    Více...


Křik vašich ženců pronikl k sluchu Pána

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.10.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
26. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Nm 11,25-29; 2. čtení Jak 5,1-6; evangelium Mk 9,38-43.45.47-48;

Křik vašich ženců pronikl k sluchu Pána8:50
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 1.84 MB]

Bratři a sestry, my se zase zamyslíme nad dnešním druhým čtením. Je to trošku takový oříšek, proč Jakub napsal to, co napsal. Pokusím se to vysvětlit.

Podle výzkumů víme, že většina prvních křesťanů byli lidé chudí.    Více...


Jsme podobní rolníkovi, který zasévá a čeká na úrodu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
16.12.2007, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 35,1-6a.10; ž. Žl 146; 2. čt. Jak 5,7-10; evang. Mt 11,2-11;

Jsme podobní rolníkovi, který zasévá a čeká na úrodu12:05
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.35 MB]

Bratři a sestry, teď se vraťme k dnešnímu druhému čtení, k listu apoštola Jakuba.

První otázka je vlastně, kdo tenhle Jakub byl. Ono to není tak úplně jasné, protože tenhle Jakub byl člověk velmi, velmi vzdělaný.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.