Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat

Svátky vánoční 2001

26.12.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

O svátcích vánočních si křesťané připomínají narození Ježíše Krista. Po slavnosti Narození Páně pokračují svátky 2. svátkem vánočním, svátkem sv. Štěpána. Ze mše svaté tohoto svátku, která se konala v kostele sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce, jsou i následující snímky. Hlavním koncelebrantem byl P. Karel Orlita, který přijel do Bítýšky na svátky ze studií v Římě.


Zahájení bohoslužby 2. svátku vánočního. Mši sloužili P. Karel Orlita (vpravo) a Mons. Stanislav Vídenský.

   Více...

Zpívání u jesliček

26.12.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

O vánocích se tradičně zpívají v kostele sv. Jakuba koledy. Už poněkolikáté jsme mohli být přítomni vánočnímu koncertu chrámovému sboru mladých, tentokrát na svátek sv. Štěpána. Mladí z Veverské Bítýšky a Moravských Knínic pod vedením Michala Silnici krásně zazpívali působivé vánoční zpěvy; klasické i modernější, vážnější i veselejší.


Sbor mladých z Veverské Bítýšky a Moravských Knínic zpívá jednu z koled

   Více...

Adventní hra pro děti

25.11.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Během adventu se děti ve farnosti zúčastnili hry ROZZÁŘIT CELÝ SVĚT SVĚTLEM KISTOVY LÁSKY. Cílem hry je příprava dětí na oslavu narození Pána Ježíše.


25.11.2001 Barbora Dvořáková (vpravo) vysvětluje po mši svaté dětem pravidla adventní hry

   Více...

Slavnost udílení svátosti biřmování

07.10.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Naše farnost se začátkem října dočkala vzácné chvíle - udílení svátosti biřmování. Nemocného Otce biskupa Vojtěcha důstojně zastoupil, a svátost udělil, Otec Jiří Mikulášek, generální vikář brněnský.


Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnský, slouží mši svatou u příležitosti udílení svátosti biřmování

   Více...

Vysvěcení pietního místa bývalého cholerového hřbitova

29.04.2001, Veverská Bítýška

Okrašlovací spolek Veverská Bítýška začátkem roku 2001 obnovil místo, kde původně stával cholerový hřbitov. Hřbitov vznikl po epidemii cholery v r. 1831, kdy bylo nutné pohřbít oběti mimo stávající hřbitov u kaple Matky Boží. Protože se nedochovaly žádné záznamy o pohřbech na této lokalitě, je nemožné uvést jakékoli podrobnosti. Provizorní hřbitov byl zřízen na kousku kostelního pole, dnes místo leží na poli u silnice Veverská Bítýška – Veveří. Dlouhá léta zde stál uprostřed vysázených stromů litinový kříž, po výstavbě stožárů vysokého napětí v druhé polovině 20. stol. bylo místo postupně devastováno, až poslední známky hřbitova zmizely. Okrašlovací spolek tedy zde znovu vztyčil kříž, zasadil nízké dřeviny a ke kříži umístil pamětní desku, která nese nápis: „Od moru, hladu a války vysvoboď nás, Pane.“

V neděli odpoledne 29. dubna 2001 Mons. Stanislav Vídenský, farář bítýšský, pietní místo vysvětil.

   Více...

Tříkrálová sbírka

06.01.2001, Veverská Bítýška

Farní charita a Junák uspořádaly 6. ledna 2001 ve farnosti Veverská Bítýška Tříkrálovou sbírku. Akce se konala ve stejnou dobu po celé republice. Jednotlivé skupinky sbíraly po farnosti prostředky na charitativní účely. Kromě tří dětí představující "tři krále" byl ve skupince přítomna i osoba starší 18 let, která byla odpovědna za sbírku. Typickou byla pokladnička se znakem České katolické charity. Nejprve Mons. Stanislav Vídenský požehnal v kostele sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce koledníkům, a ti se poté rozešli po celé farnosti, kromě Bítýšky zamířili i do Chudčic a Hvozdce. Na právě konanou sbírku upozornil aktuálně i obecní rozhlas.


Koledníci se sešli v kostele sv. Jakuba na požehnání

   Více...

Poděkování za úrodu

15.10.2000, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Stejně jako každý rok i letos jsme poděkovali za poskytnutou úrodu, za chléb náš vezdejší.


Obětní dary z letošní úrody

   Více...

Pouť u Matky Boží

16.08.1998, kaple Matky Boží na Veveří

Jako každý rok, i tuto neděli, která následovala po Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, se konala poutní mše svatá v kapli Matky Boží na Veveří. Začátkem devadesátých let se stalo pěkným zvykem, že se před tradiční poutní mší začala slavit i mše východního obřadu ve staroslověnském jazyce. Je to hlavně zásluha P. Libora Kovala, který východní liturgii slouží v Německu, a který při každoročních prázdninových návštěvách Bítýšky staroslověnskou mši v kapličce sloužil. Tentokrát P. Koval pro zdravotní problémy při mši pouze přisluhoval. Druhou mši koncelebrovali P. Stanislav Vídenský a P. Vladimír Dvořák. Bylo velmi pěkné, slunné počasí.


Jižní pohled na kapli Matky Boží

   Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.